Головна » Матеріал для завантаження » Атестація педагогічних працівників » Готуємося до атестації

Пам'ятка вивчення стану викладання предмета
(53.5 Kb) ] 26.07.2015, 19:42

ПАМ'ЯТКА ВИВЧЕННЯ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА

І. Навчально-виховна робота

1. Підготовка вчителя до уроку:

 • знання та використання вчителем вимог удосконалених програм, інших нормативних документів та інструкційно-методичних рекомендацій з питань викладання предмета;
 • визначення вчителем мети уроку та його завдань, вибір відповідно до цього структури уроку, його типу, форм і методів роботи на уроці. Підготовка дидактичних, наочних посібників, ТЗН.

2. Науково-методичний рівень викладання:

 • глибина розкриття вчителем змісту програмного матеріалу;
 • науковість і доступність викладання навчального матеріалу;
 • забезпечення чіткого виділення та пояснення основних понять;
 • ефективність використання вчителем методів і прийомів, наочності, ТЗН;
 • форми та методи роботи вчителя з відстаючими та здібними учнями;
 • робота вчителя з розвитку логічного мислення, пізнавального інтересу, розумової діяльності;
 • забезпечення єдності процесу навчання, виховання, розвитку;
 • здійснення зв'язку теорії із практикою, профорієнтаційна спрямованість.

3. Організація самостійної роботи учня:

 • вироблення навичок навчальної діяльності;
 • організація роботи з навчальними матеріалами (підручник, довідники, таблиці тощо);
 • система самостійних, контрольних, практичних робіт, ступіть їх складності;
 • співвідношення за складністю й обсягом домашніх і класних робіт.

4. Організація повторення навчального матеріалу.

5. Індивідуальна робота з учнями.

6. Додержання техніки безпеки та санітарно-гігієнічного режиму на уроках.

7. Систематичність та об'єктивність оцінювання знань учнів.

ІІ. Позакласна робота

1. Форми позакласної роботи з предмета.

2. Залучення школярів до позакласної роботи.

3. Наступність класної та позакласної роботи.

ІІІ. Навчально-матеріальна база

1. Наявність кабінету та ступінь його забезпеченості навчальним обладнанням.

2. Наявність, зберігання та використання наочності, ТЗН.

3. Додержання техніки безпеки.

4. Управління й контроль.

IV. Кадровий потенціал

1. Методична робота з учителями. Самоосвіта. Упровадження у практику ППД.

2. Аналіз роботи вчителя дирекцією школи: форми, методи.

3. Вивчення системи роботи вчителів.

4. Ефективність рекомендацій, даних адміністрацією. Обґрунтованість управлінських рішень.

5. Розгляд стану викладання предмета на засіданнях педради. Узагальнення матеріалів у наказах по школі.

V. Результативність навчання

1. Стан виконання навчальних програм.

2. Рівень навчальних досягнень учнів:

 • об'єктивність оцінок за результатами директорських контрольних, практичних робіт чи усного опитування;
 • рівень засвоєння навчального матеріалу, оволодіння теоретичним матеріалом;
 • уміння застосовувати теоретичні знання на практиці;
 • ступінь розвитку мислення учнів;
 • сформованість навичок роботи учнів із підручником, таблицями, довідниками;
 • сформованість навичок навчальної діяльності учнів;
 • специфічні вміння й навички відповідно до предмета.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів

1. Парне взаємоопитування.

2. Монологічна відповідь учня.

3. Рецензування відповіді учня (колективно й індивідуально).

4. Письмове відтворення домашнього завдання.

5. Робота з диференційним дидактичним матеріалом (за рівнями).

6. Магнітофонне (тихе) опитування.

7. Слухання відповіді учня.

8. Написання диктантів (різноманітних).

9. Подача сигналу оцінки самоконтролю.

10. Контроль за дорученням (керівник групи, учитель).

11. Прес-конференція учня.

12. Опитування за алгоритмом.

13. Захист творчої персональної роботи.

14. Тестування.

15. Відтворення події за малюнком.

16. Вікторина «Щасливий випадок».

17. Відтворення шаталівського конспекту.

18. Відтворення домашнього завдання за зразком «Поля чудес».

19. Відповіді спонтанного дуету.

20. Перегляд теле-, кінопередачі з наступним опрацюванням.

21. Опитування «ланцюжком».

22. Опрацювання додаткової літератури.

23. Доповнення з місця.

24. Повторення відтворення домашнього завдання.

25. Розв'язування задач на час.

26. П'ятихвилинка відкритих повідомлень.

27. Робота з помилками, допущеними вчителем спеціально.

28. П'ятихвилинка новин.

29. Гра «Чорний ящик».

30. Фізико-астрономічна зарядка.

31. Мовчазне читання додаткової літератури.

32. Аукціон задач із теми.

33. Дуель учитель-учень.

34. Постановка задачі репетитора.

35. Відповідь керівнику групи.

36. Розв'язування задач «Хто скільки може».

37. Відповідь самому собі із самооцінкою.

38. Розв'язування шарад, кросвордів, ребусів тощо з домашнього завдання.

39. Аналіз приладу, який учень бачить уперше.

40. Захист виготовленого приладу.

41. П'ятихвилинки «Це я повинен знати напам'ять».

42. Самозвіт «Я знаю, я вмію».

43. Мнемічна відповідь за принципом гри «День-ніч».

44. Використання сигнальних кольорів «Семафор» для контролю.

45. Опитування за принципом гри «Слабка ланка».

46. Опитування за принципом гри «Поле чудес».

47. Опитування за принципом гри «Колесо фортуни».

48. Учень у ролі вчителя.

ІІ. Первинне засвоєння знань

1. Слухання вчителя.

2. Слухання й конспектування почутого.

3. Слухання та складання плану почутого.

4. Слухання та складання тез почутого.

5. Слухання та складання тестів за почутим.

6. Слухання та складання шаталівського конспекту.

7. Слухання й запис того, чого нема в підручнику.

8. Слухання й запис того, чого нема в розповіді вчителя.

9. Читання тексту підручника.

10. Читання тексту та складання плану.

11. Читання тексту й написання структурного конспекту.

12. Читання тексту й написання шаталівського конспекту.

13. Читання з виписками.

14. Читання та складання тез прочитаного.

15. Читання й запис анотації.

16. Читання й рецензування тексту.

17. Читання та складання заголовків до тексту.

18. Читання та складання тестів.

19. Захист творчої роботи з нового матеріалу.

20. Розказування нового матеріалу.

21. Участь в евристичній бесіді при поясненні.

22. Розгляд ілюстрації в підручнику.

23. Перегляд та опрацювання теле-, кінострічки.

24. Робота з додатковою літературою.

25. Доповнення до розповіді вчителя.

26. Відкриті повідомлення учнів за темою уроку.

27. Взаємоперевірка записаного.

28. Проговорення почутого від учителя.

29. Постановка запитань учителю.

30. Самостійний аналіз побаченого приладу.

31. Запис у словник нового з уроку.

32. Повторне слухання магнітофонного запису пояснення вчителя.

ІІІ. Засвоєння нового матеріалу. Закріплення

1. Читання параграфа підручника після пояснення вчителя.

2. Зробити виписки.

3. Скласти план.

4. Законспектувати.

5. Скласти шаталівський конспект.

6. Написати рецензію.

7. Написати анотацію.

8. Письмові відповіді на запитання підручника.

9. Усні відповіді на запитання підручника.

10. Письмові відповіді на запитання вчителя.

11. Усні та письмові відповіді на запитання вчителя.

12. Складання схем, діаграм, порівняльних таблиць тощо.

13. Розв'язування задач, вправ.

14. Складання власних задач, вправ та їх розв'язування.

15. Взаємопарне опитування.

16. Самовідповідь із вивченого на уроці.

17. Робота з рівневим дидактичним матеріалом.

18. Робота з додатковою літературою.

19. Письмове відтворення почутого на уроці.

20. Короткострокова самостійна робота.

21. Проведення диктанту з перфокартами.

22. Підготовка тестів.

23. Відтворення розповіді вчителя.

24. Складання алгоритму відповіді.

25. Складання програмних завдань.

26. Проведення «розумової» атаки.

27. Малювання вивченого матеріалу.

28. Аукціон задач із теми уроку.

29. Запис «витертої» задачі.

30. Словникова робота («Сенкант»).

31. Відповідь спонтанного дуету.

32. Опитування «ланцюжком».

33. Запитання учнів до вчителя. Слухання вчителя.

ІV. Подача домашнього завдання

1. Запис домашнього завдання у щоденник.

2. Слухання методичних порад учителя.

3. Вибір рівневого завдання.

4. Читання тексту домашнього завдання.

5. Виконання домашнього завдання у класі.

6. Запитання до вчителя за домашнім завданням.

7. Відмітка (через закладку в підручнику) домашнього завдання.

8. Голосне відтворення домашнього завдання.

9. Розгляд ілюстрацій до домашнього завдання.

10. Вимоги до запису домашнього завдання (слухання).

11. Показ позитивних зразків виконання домашнього завдання.

12. Слухання «Як працювати з текстом».

13. Показ додаткової літератури

 

 


(53.5 Kb) ] 26.07.2015, 19:42

Категория: Готуємося до атестації | Добавил: yrok | Теги: викладання, стану, предмета, вивчення, Пам'ятка, Готуємося до атестації Просмотров: 1758 | Загрузок: 361 | Рейтинг: 0.0/0
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 9
Гостей: 9
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг