Головна » Матеріал для завантаження » ДОВІДНИК ВЧИТЕЛЯ » ІКТ(методика)

Комп’ютерні ігри як засіб формування комунікативних навичок молодших школярів
(415.5 Kb) ] 16.01.2017, 13:00 Комп’ютерні ігри як засіб формування комунікативних навичок молодших школярів
Комунікативна компетентність та обізнаність
у спілкуванні сьогодні є одним із чинників успіху людини
в будь-якій сфері життєдіяльності

Комунікативна компетентність – це здатність людини вступати в комунікацію, бути зрозумілим і невимушено спілкуватись, ефективно й творчо застосовувати знання й уміння в нових нестандартних ситуаціях. Вона передбачає комплексне застосування мовних і немовних засобів.
Особливість сучасної освітньої системи полягає в тому , що традиційні способи інформації – усне і писемне мовлення, телефонний і радіозв’язок поступаються місцем комп’ютерним засобам навчання ,так як сучасний комп’ютер , як показує практика , являє собою :
-джерело інформації;
- наочний посібник ;
- тренажер ;
- засіб діагностики і контролю ;
- універсальну іграшку;
- телевізор;
- калькулятор;
- рівноправного партнера.
З точки зору дидактики комп’ютери та альтернативні мобільні засоби дозволяють:
- зробити навчання більш інтенсивним;
- забезпечити пошук інформації з різних джерел;
- індивідуалізувати навчання до максимальної кількості дітей;
організувати колективну і групову роботи;
- здійснювати контроль навчальних досягнень;
- створювати сприятливу атмосферу для спілкування.
Отже , можна сказати , що ми стоїмо на порозі зміни класно – урочної системи , оскільки комп’ютерні технології дозволяють організувати середовище , у якому навчальний матеріал може бути представлений у найбільш прийнятному для учня вигляді. Завдяки високій швидкості введення інформації навчання може проходити в інтенсивному режимі , а різні звукові і графічні ефекти не тільки викликають емоційний підйом , але й дозволяють зняти напругу й розслабитися.
У початковій школі комп’ютерні ігри можна використовувати на будь- якому уроці і набудь – якому етапі в трьох режимах :
- демонстраційний;
- індивідуальний;
- комбінований.
Для індивідуальної роботи з учнями комп’ютери доцільно використовувати не раніше 6-річного віку.
Для учнів початкової школи основною формою діяльності є гра. Гра розвиває психологічну гнучкість , розкутість , комунікабельність , емоційність. Гра у навчанні – це спосіб зробити серйозну роботу цікаво і результативно. Вона дозволяє зробити уроки різноманітними , більш цікавими , підвищує активність учнів.
На думку Д.Б. Ельконіна, гра і мистецтво походять з праці , трудової діяльності , в якій відтворюються стосунки між людьми за межами умов безпосередньо практичної діяльності. А. С. Макаренко вважав дитячі ігри такими ж важливими для розвитку дитини , як для дорослого справжня праця. Однак , зазначав він , тільки та гра є педагогічною цінністю , в якій дитина активно діє , мислить , будує , комбінує , рахує.
Як показали дослідження вчених психологів Д.Б.Ельконіна та Л.В. Артемова , гра не забезпечує стійкого позитивного ставлення молодших школярів до навчального процесу , якщо використовується епізодично. Ігри необхідно включати у систему уроків. Це передбачає попередній відбір ігор та ігрових ситуацій для активізації різних видів сприймання та обмірковування де їх використання найбільш вчасне й ефективне порівняно з іншими методами. Головні умови ефективності застосування ігор – органічне включення в навчальний процес.
ОСВІТНІ КОМЮТЕРНІ ІГРИ
Освітні комп’ютерні ігри як засіб формування комунікативних навичок молодших школярів доцільно застосовувати в навчальній діяльності з 6-річного віку. Саме в цей період відбувається ефективне навчання і запам’ятовування стандартних операцій щодо оволодіння комп’ютером. За рахунок зміни ігор та їх малої тривалості (10-15 хвилин згідно із санітарно - гігієнічними нормами роботи із комп’ютерами учнів молодшого шкільного віку) у дітей зберігається досить стійкий інтерес і працездатність на занятті . І навіть невстигаючі учні охоче працюють з комп’ютером. Комп’ютерні ігри для учнів початкових класів розподіляються на 3 групи :
- розвивальні ігри;
- творчі ігри для розвитку зв’язного мовлення;
- ігри - тренінги.
При організації ігор обов’язково потрібно продумувати наступні питання методики:
- Яка мета гри ?
- Які уміння і навички учні засвоять у процесі гри?
- Якому моменту гри потрібно приділити особливу увагу?
- Які інші виховні цілі має реалізувати вчитель при проведенні гри?
- На який час повинна бути розрахована гра?
- Чи буде вона цікавою і захоплюючою?

Комп’ютерні ігри для розвитку когнітивних навичок
Ігри « Тренер мозку»

Першу групу освітніх ігор представляє програма «У країні логіки» .
Вона включає високоякісні зображення , анімації та музику і розвиває когнітивні навички молодших школярів : увагу , пам'ять , зорове сприйняття , просторовий зв'язок. Саме з таких ігор доцільно розпочинати знайомство з ігровими технологіями . Наприклад ,гра « Тварини і птахи« допомагає дітям навчитися розпізнавати тварин і птахів з барвистою графікою. Гра « Фрукти та овочі використовується для тренування пам’яті , формування навичок розпізнання фруктів та овочів. Гра « Транспорт» містить величезну кількість автомобілів і транспортних засобів з барвистими малюнками , які кожній дитині подобаються, і допомагає засвоїти види транспорту. Гра « Четвертий зайвий « розвиває здібність до узагальнення та класифікації. (Суть кожної гри даної програми полягає в тому , що на ігровому полі розміщені чотири об’єкти , три з них обов’язково мають спільну властивість , яка об’єднує їх в одну категорію ( іграшки , посуд , одяг ) завдання учня - вилучити зайвий предмет. Ігри програми « У країні логіки « містять більше 20 типів завдань , серед яких :
знайди слід фігури на площині ;
- доповни до квадрату ;
- знайди закономірності ;
- що побачиш , якщо подивишся на фігуру зверху ;
- Із скількох частин зроблена фігура;
- знайди лишню фігуру;
- знайди однакові фігури та інші.
Ця програма може бути використана в якості додаткового матеріалу на уроках математики . Також цю гру можна використовувати для старших дошкільнят з метою підготовки їх до школи.
Комп’ютерні ігри для розвитку зв’язного мовлення молодших школярів
Другу групу комп’ютерних ігор представляють ігри програми « Послідовності» . Кожне завдання такої гри являє собою серію сюжетних малюнків , порядок яких сплутаний. Дитина повинна вистроїти з малюнків правильний ряд і розповісти , як розвивались події. Щоб розставити малюнки у правильному порядку , для дитини необхідно встановити причино - наслідкові зв’язки між подіями , зображеними на малюнках. Коли послідовність виставлена , учень натискає ОК . Правильність свого вибору перевіряє по відповідному звуковому сигналу і складає усну розповідь за малюнками утвореного ряду.
Ці ігри служать чудовим матеріалом для розвитку зв’язного мовлення та поповнення словникового запасу молодших школярів , а правильно виставлений порядок малюнків допомагає дітям зрозуміти структуру розповіді: початок , розвиток дії та закінчення історії.
Кожна гра програми «Послідовності» має 3 рівні :
Легкий рівень – виставити послідовність з 4 простих малюнків.
Середній рівень – виставити послідовність з 4 малюнків , які являють собою невелику історію з простою сюжетною лінією.
Важкий рівень – виставити послідовність з 5-6 малюнків з більш розгорнутим сюжетом , у якому дитині потрібно встановити часові та причино – наслідкові закономірності.
Використовувати такі ігри можна на уроках розвитку зв’язного мовлення з 1 по 4 клас початкової школи.

Література:
1.Г.Коберник "Формування соціально-комкунікативної активності школяра в процесі вивченя предметів початкової ланки освіти""Сільська школа України ",червень 2004 р.
2.Г.Анісімова.""Сучвсний урок у початковій школі "Мандрівець 2013 р."
3.І.Г.Єрмаков.,Д.О.Пузіков.Життєві компетенції особистості Донецьк:Каштан ,2007 р.
(415.5 Kb) ] 16.01.2017, 13:00 --------------------------

Категория: ІКТ(методика) | Добавил: migrintonya Просмотров: 1511 | Загрузок: 360 | Рейтинг: 0.0/0
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг