Головна » Матеріал для завантаження » ДОВІДНИК ВЧИТЕЛЯ » Методичний порадник

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ПЕРШОМУ КЛАСІ
05.07.2012, 17:00 Важливе значення  має успішність адаптаційного періоду. Створення сприятливого середовища для адаптації дитини до навчання забезпечуватиме їй благополучний розвиток, успішне навчання та виховання. Вимоги щодо забезпечення належних умов для навчання і виховання першокласників установлено Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01). Особлива увага має приділятися щодо: o   організації умов для  гарячого харчування; o   облаштування кімнат для денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу, тривалістю не менше як 1 година 30 хвилин. Для організації денного відпочинку адміністрація загальноосвітнього навчального закладу має облаштовати відповідне приміщення з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, санітарно-гігієнічних правил та норм; o   приміщення для організації рухливих ігор, щонайменше одного на паралель класів, з необхідним обладнанням, у тому числі, килимів на підлозі, столів невеликих розмірів для проведення настільних ігор, стендів для змінних виставок дитячих робіт тощо; o   обладнання відокремлених туалетних кімнат; o   обладнання відокремлених гардеробів з обов’язковим відділенням секцій для кожного класу  (лист МОН від 10.12.04. № 1\9-633).                                                                                                     Навчальний рік у 1 класі загальноосвітнього навчального закладу незалежно від типу, підпорядкування і форми власності розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше  25 травня наступного року. Структура навчального року встановлюється загальноосвітнім навчальним закладом відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.  
Для учнів 1 класу рекомендується 5-денний робочий тиждень, навчання першокласників здійснюється за семестровою системою.        
У 2011-2012 н.р. робочі навчальні плани складаються: для початкової школи - за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005р. № 682;
 ·        для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 1-9 класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженим наказом МОН України від 13.03.2006 р. №182;
·        для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу: 1-9 класи - за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженим наказом МОН України від 13.05.2005 р. № 291, з урахуванням змін в розподілі навчального часу та загальної кількості годин , визначених Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України від 29.11. 2005 р. № 682);
·        для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)розумового розвитку – за Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 р. № 849 (зі змінами внесеними наказом МОН від 11.09. 2009 р. № 852)                                                                                                   
 Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток» (наказ МОНмолодьспорт від 10.06.2011 № 567), з українською мовою навчання, навчанням мовами національних меншин для шкіл І та ІІ ступенів розроблено відповідно до наказів Міністерства освіти і науки  України від 19.10.2009  № 949 «Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на період до 2014 року»,  від 29.11.2005 № 682 «Про Типові навчальні плани початкової школи», від 23.02.2004 № 132, зі змінами внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 р. №132 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи".                                                                                                    
Навчальні предмети, курси за вибором та факультативи визначаються загальноосвітніми навчальними закладами з урахуванням інтересів і потреб учнів, цілей та завдань науково-педагогічного проекту «Росток», а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти. Так, навчальними планами  передбачено за рахунок годин варіативної складової збільшення часу на вивчення природничо-математичних предметів інваріантної складової, навчального предмета «Навколишній світ», вивчення іноземної мови з 1-го класу, навчальних курсів за вибором «Інформаційна культура» з 1-го класу.                                                                                                     Відповідно до вимог «Державних санітарних правил і норм улаштування,  утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», затверджених постановою Головного державного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 та погоджених листом Міністерства освіти і науки України від 05.06.2001 р. № 1/12-1459, на 15-й хвилині кожного з уроків обов’язково треба проводити фізкультурну хвилинку, що складається з динамічних, дихальних вправ, вправ для збереження зору, пальчикової гімнастики тощо.                                                                                                    
У першому класі оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 р.  № 329).                                                                                                    
У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів.                                                                                                     
Особливості оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.                                                                                                     Групи продовженого дня рекомендується комплектувати за принципом «клас-група» або на базі паралельних класів.    Для першокласників, які відвідують групу продовженого дня, необхідно організовувати щоденний 1,5 годинний денний відпочинок, а також не менше 1,5 годинної прогулянки на свіжому повітрі (постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»). http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1121-2009-%EF                                                                                                    
При складанні розкладу уроків необхідно враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження впродовж тижня. Доцільно чергувати предмети природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, художньої праці, основ здоров’я та фізичної культури.                                                                                                   
Розподіляючи тижневе навантаження і складаючи розклад, необхідно враховувати дані досліджень фізіологів і гігієністів про те, що вівторок і середа – дні високої працездатності, понеділок і п’ятниця – середньої, четвер – низької. Тому на четвер планувати в розкладі уроки з математики і мови недоцільно, можуть проводитися екскурсії з ознайомлення з  навколишнім світом, уроки мистецтва і фізкультури.   Час найвищої працездатності учнів протягом дня припадає на 9-11 години, тому предмети, що вимагають значного розумового напруження (мови, математика), варто ставити в розкладі 2 і 3 уроками. На 4-ому уроці краще вивчати  предмети, пов’язані з рухом, динамікою, предмети музично-естетичного циклу, навчального курсу «Я і Україна», трудового навчання.      Навчання першокласників має будуватися з урахуванням особливостей організації діяльності дітей шостого і сьомого років життя. Неуважність, непосидючість, відволікання уваги, невміння керувати своєю поведінкою пов’язані з особливостями дитячої психіки, що вимагає уваги під час перебування дітей у школі.       У процесі навчання мають ураховуватися індивідуальні особливості кожної дитини, особливо дітей з низьким рівнем активності. Вимоги до виконання шкільних норм поведінки вводяться поступово у формі побажань. Головне завдання вчителя – заохочувати будь-який прояв ініціативи, бажання висловитися.      Основним методом і формою навчання першокласників є гра, тому слід активно включати її у навчальний процес. Гра має особливе значення для формування вміння вчитися. Принципове і важливе значення мають рольові ігри та ігри  за правилами (дидактичні, рухливі, настільно-друковані).  
 У 1-му класі домашніх завдань не задають. 
 Література 1.     Ваші діти йдуть до школи // Дитячий садок. 2001.- № 10. – С. 11 – 14. 2.     Ващенко О.М. Організація навчально-виховного процесу з «Основ здоров'я » в 1-4 класах . – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В, 2010. – 292 с. 3.     Головань Н. Ми готові до школи. — К., 1993. – 143 с. 4.     Дзюбко Л. Як підготувати дитину до школи // Початкова освіта. – 2003. - № 45. – С. 7 – 8. 5.     Ілляшенко Т. Про готовність дітей до шкільного навчання //Початкова          школа. 2002. - № 3. – С. 69 – 71. 6.     Лаврентьєва Г. Готовність дитини до школи: складові успішного навчання //Дошкільне виховання. № 9. 2000.

Полякова О. В., викладач кафедри методики та психології дошкільної і початкової  освіти ІППО  КУ імені Бориса Грінченка

05.07.2012, 17:00 --------------------------

Категория: Методичний порадник | Добавил: yrok | Теги: Перший клас, організація Просмотров: 3434 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг