Головна » Матеріал для завантаження » ДОВІДНИК ВЧИТЕЛЯ » Методичний порадник

Перевірка дотримання вчителями початкових класів вимог щодо обсягу і характеру домашніх завдань
20.10.2013, 10:44 АНКЕТА
«Обсяг та характер домашніх завдань учнів 2-4 класів»

1. Скільки часу ви витрачаєте на підготовку домашніх завдань:
а) 45 хв.;
б) 1 год. 10 хв.;
в) 1 год.30 хв.
2. З якого предмета домашнє завдання найважче виконувати?
3. З яким настроєм ви виконуєте домашнє завдання?
а) без бажання, але з почуттям обов’язку;
б) з великим бажанням і зацікавленістю;
в) без інтересу і бажання.
4. Домашні завдання ви виконуєте:
а) самостійно;
б) з допомогою дорослих.
5. У який час ви виконуєте домашнє завдання:
а) через 2 години після закінчення занять;
б) через 3-4 години;
в) увечері.
6. Чи пояснює вчитель, як треба виконувати домашнє завдання?
7. Чи отримуєте ви індивідуальні завдання додому:
а) так;
б) інколи;
в) ніколи.
8. Чи втомлюєтесь ви під час виконання домашніх завдань?
9. Чи завжди ви виконуєте домашні завдання?
10. З яких причин не виконуєте домашнє завдання?

Навчально-виховний комплекс №6 м. Хмельницького

НАКАЗ
18.02.2013 р. м. Хмельницький № 83

Про підсумки перевірки дотримання
вчителями початкової школи вимог
щодо обсягу і характеру домашніх
завдань

Відповідно до плану роботи школи на 2012-2013 н.р., з метою перевірки роботи вчителів-предметників, класоводів 1-4-х класів щодо дотримання вимог листа Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 №1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів», визначення змісту, характеру та обсягу домашніх завдань, виявлення стану, рівня їх дозування; технологій задавання домашнього завдання вчителями, дотримання ними певних вимог до організації цієї роботи у лютому адміністрацією школи перевірявся обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкових класів.
У ході контролю було вивчено класні журнали, плани-конспекти уроків учителів, учнівські зошити, щоденники; проведено співбесіди з учителями та здійснено анкетування учнів.
Перевіркою встановлено, що вчителі ознайомлені з вимогами листа Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 №1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів», більшість учителів знає, скільки часу учні мають витрачати на виконання домашніх завдань, коли не рекомендується задавати домашнє завдання та що треба враховувати при визначенні його обсягів.
Аналіз способу задавання домашнього завдання дає підстави зробити висновки: переважно усіма вчителями початкових класів домашні завдання задаються до дзвінка з інструктажем щодо його виконання. Домашнє завдання записується на дошці до початку уроку й пропонується учням записати в щоденники учителями Вавринчук Т.В., Блажеєвою О.Д., Бортнік І.М., обсяг і складність домашніх завдань відповідає рівню навченості та можливостям учнів.
Запис у щоденниках учнів контролюється вчителями Вавринчук Т.В., Бобровою Л.В., Крамар О.Я., Блажеєвою О.Д., Угрик Л.Т., але частина вчителів наприкінці уроку не контролює записи домашнього завдання, зроблені учнями (Захарова В.А., Змійчук Л.С., Підлісна Н.Г., Бортнік І.М.), що дезорганізує підготовку учнів до наступного уроку.
У планах-конспектах учителів визначається місце перевірки виконання учнями домашніх завдань, але, як правило, це фронтальні форми роботи. Інші форми навчальної праці учнів при перевірці домашнього завдання (індивідуальні, із само- та взаємоперевіркою, творчі тощо) застосовуються окремими педагогами: Вавринчук Т.В., Угрик Л.Т., Крамар О.Я., Забурмехою О.В., Маріїною В.Р., Жук Л.О.
Відвідані уроки та аналіз планів-конспектів уроків свідчать, що в системі здійснюють перевірку домашньої роботи (етап перевірки та оголошення домашнього завдання, форма його перевірки прописані в поурочних планах) учителі Вавринчук Т.В., Крамар О.Я., Блажеєва О.Д., Угрик Л.Т. Перевірка й задавання домашнього завдання сплановано в конспектах названих учителів на різних етапах уроку.
Зазначено випадки, коли в поурочних планах педагогів не завжди визначається місце подачі домашнього завдання, в основному прослідковується тільки констатація факту запису домашнього завдання (Боброва Л.В., Захарова В.А., Змійчук Л.С., Бортнік І.М., Жук Л.О.)
Співставивши записи домашніх завдань у журналах, конспектах уроків учителів, щоденниках учнів, можна зробити висновки, що переважно відповідні записи в зазначених документах співпадають.
Перевірка робочих зошитів з української мови та математики показала, що письмові домашні завдання виконують 93% учнів, 7% учнів можуть не виконати домашнє завдання з різних причин (зайнятість у позашкільних гуртках; через хворобу; через небажання; через те, що не записано завдання у щоденнику тощо): це 8 учнів 4-В класу, по 2 учнів у 3-Б та 3-В класах та 1 учень 2-А класу. Обсяг домашніх завдань не перевищує 1/3 того, що виконано на уроці. Учителі переважно якісно, своєчасно перевіряють робочі зошити.
Під час перевірки щоденників з’ясовано, що більшість учнів не систематично веде записи (4-Б клас – класний керівник Змійчук Л.С., 4-В клас – Підлісна Н.Г., 3-Б клас – Захарова В.А.). Деякі учні початкової ланки записи домашніх завдань роблять формально, тому спостерігається в щоденниках наступне: «зошит», «читати», «форма», «дописати», що тільки створює загальну картину заповненого щоденника. Ретельно ведуться щоденники учнями, систематично перевіряються класними керівниками та батьками у 2-А, 2-Б, 3-А, 3-В класах, 4-А класах.
Анкетуванням на визначення обсягу та характеру домашніх завдань для учнів початкових класів був охоплений 181 учень. Аналіз анкет учнів засвідчив, що витрати часу на виконання домашніх завдань в середньому відповідають оптимальному рівню. За нормою витрачають час 50% учнів, менше норми – 16%, а 34% школярів витрачають часу на виконання домашніх завдань більше від норми. Найважче виконувати завдання для 40% опитаних з англійської мови, для 31% - з математики, 10% - з української мови та 2% - із природознавства.
17 % учнів розпочинають виконання домашніх робіт без бажання, але із почуттям обов’язку, 80% - з великим бажанням і зацікавленістю, 3% - без інтересу і бажання.
Такі результати свідчать про необхідність індивідуалізації домашньої самостійної роботи учнів.
60% виконують домашні завдання самостійно, 40% - за допомогою дорослих (переважно батьків). Отже, переважно учням під силу самостійно виконувати домашні завдання.
Через дві години після закінчення занять в школі виконують домашні завдання 87% учнів, через 3-4 години – 5%, увечері – 8%. Більшість учнів дотримується режиму дня, що сприяє ефективному засвоєнню навчального матеріалу
8% школярів отримують індивідуальні домашні завдання, 28% такі завдання отримує лише інколи, а переважна більшість 64% - ніколи. Причому 84% опитаних зазначають, що учитель завжди пояснює, як треба виконувати домашні завдання, 13% - інколи, 2% - ніколи. Під час виконання домашніх завдань інколи втомлюють 29% учнів втомлюються, а 71% - не втомлюються.
Зазначені показники свідчать про недостатню роботу з обдарованими учнями, а також учнями, що потребують індивідуального підходу.
Усе зазначене вище дає підстави зробити наступні висновки:
- учителі початкової школи ознайомлені з листом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 №1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів», в основному продумують форми і методи задавання домашнього завдання, приділяють увагу організації самостійної домашньої роботи учнів;
- у планах-конспектах більшості вчителів місце перевірки виконання учнями домашніх завдань визначається, але, як правило, це фронтальні форми роботи; лише незначна частина педагогів організовує самостійну домашню роботу учнів за допомогою групових та індивідуальних, творчих завдань; місце подачі домашнього завдання учителями переважно зазначається в кінці конспекту, що обмежує можливість учнів ставити запитання вчителю, а вчителя – пояснити суть завдання в повній мірі;
- не завжди вчителі користуються нагодою надати рекомендації для самостійної домашньої роботи на будь-якому етапі уроку;
- як правило, вчителі в системі здійснюють перевірку домашньої роботи, але трапляються випадки, коли педагогами не завжди перевіряється та оцінюється виконання домашніх завдань, а це призводить до небажання учнів у подальшому виконувати їх;
- переважно запис домашнього завдання у щоденниках учнів учителями наприкінці уроку не контролюється, тому учні в повній мірі не фіксують, отримані домашні завдання, або роблять це час від часу, або записи ведуть формально.
Виходячи із вищезазначеного

Н А К А З У Ю:

1. Керівнику методичного об’єднання вчителів початкових класів:
1.1. Окреслити комплекс заходів, спрямованих на регулювання та корекцію обсягу, характеру, змісту домашніх завдань (березень, 2013 р.)
1.2. Включити питання змісту, характеру, обсягу домашніх завдань до плану роботи методичного об’єднання.
2. Учителям-предметникам:
2.1. Підвищувати ефективність уроку задля зменшення обсягу домашнього завдання (постійно)
2.2. Дотримуватись існуючих вимог щодо обсягу та характеру домашніх завдань (постійно)
2.3. Контролювати записи домашніх завдань наприкінці кожного уроку у щоденниках, а на наступному перевіряти виконання учнями завдань усного та письмового характеру (постійно)
2.4. Здійснювати перевірку домашнього завдання не лише за допомогою фронтальних форм, а й за допомогою групових та індивідуальних (постійно)
2.5. Здійснювати диференційований підхід при задаванні домашнього завдання, ретельно продумувати кожну форму та вид домашнього завдання; озброювати учнів раціональними способами та прийомами його виконання
(постійно)
3. Класним керівникам:
3.1. На батьківських зборах ознайомити батьків із листом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 №1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів», провести роз’яснювальну роботу, наголосити на необхідності дотримання оптимального режиму виконання домашнього завдання дітьми, контролю за виконанням.
3.2. Ознайомити батьків з основними програмовими вимогами до навчальних предметів.
3.3. Постійно контролювати записи домашніх завдань у щоденниках учнів, доводити до відома батьків виконання учнями домашніх завдань.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи в початковій школі Новіцьку І.Й.

Директор НВК № 6 Н.А.Собко
20.10.2013, 10:44

Категория: Методичний порадник | Добавил: Irinanov | Теги: завдання, домашнє Просмотров: 12923 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 3.5/2
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 12
Гостей: 12
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ
yrok, kataantonik9, sterva3512
Україна. Кривий Ріг