Головна » Матеріал для завантаження » ДОВІДНИК ВЧИТЕЛЯ » Методичний порадник

Відеоуроки. Особливості змісту та методика викладання за оновленою програмою
26.01.2018, 17:59

Українська мова

Вступне слово

https://youtu.be/BDDzTaJtc1E

У відео зазначається про необхідність змін у сучасній системі освіти, що пояснює директор НВК “Новопечерська школа” Ірена Корбабіч-Путко

Технологія «Сторітелінг»

https://youtu.be/K2YVwU9B6L4

Розгляд методики сторітелінгу, за допомоги якої учень вчиться формулювати свої думки та розповідати про себе. Використання вчителем такої методики - гарний привід для учня описати свої вчинки та почуття, проаналізувати власні дії, оцінити наслідки та зробити висновки на майбутнє. “Сторітелінг успішно використовують у бізнесі для просування брендів та товарів на ринку. В 2006 році ця технологія була визнана бізнес ідеєю року. Молодші школярі надзвичано люблять слухати та розповідати про себе історії. Та чи вміють вони їх писати? Зробіть крок на зустріч життю та заохотьте дітей писати історії про те, що трапилось з ними, або з тими, хто поруч!”, - звернулася до вчителів початкової школи Інна Большакова.

Стратегія розвитку критичного мислення «РАФТ»

https://youtu.be/3gMIhCPJDuE

Розгляд методики “Рафт (RAFT)”, назва якої розшифровується як роль, аудиторія, формат, тема. Основне завдання учня в рамках цієї діяльності - висловити, описати та розповісти основні міркування на задану тему з точки зору певного обраного персонажа, вживаючись у роль. При цьому учень має врахувати особливості аудиторії, до якої він звертається та обрати потрібний формат тексту. У відео Інна Большакова на прикладах пояснює, як вчитель може використати таку методику в класі та які інструменти використовувати для кращої організації цієї діяльності.

Стратегія розвитку критичного мислення «Кубування»

https://youtu.be/b6fWNRvk9AA

Розгляд суті методики кубування – допомогти учню створювати повноцінні тексти описи або тексти міркування. Також цю методику використовують для обговорення з учнями різних тем, які вони вже знають, для виявлення так званих “темних місць”. Для того, щоб використовувати цю методику знадобиться куб, який можна виготовити самостійно з цупкого паперу, тканини, або інших матеріалів. На кожній грані фігури написано вказівки, які повинен використовувати учень розмірковуючи про певну тему. Це повинно допомогти школярам комплексно осмислювати та описувати тему, яку вони вивчають.

«Щоденні 5» (Письмо для себе)

https://youtu.be/4BE3CBIsbeo

У відео демонструється основне завдання методики «Щоденні 5» (Письмо для себе) – розвивати у дітей бажання письмово викладати власні думки. “Письмо для себе – це письмо у вільній формі, без зосередження на правилах і структурі. Цей вид діяльності як гра без жорстких правил, що спонукає до творчості, появи нових ідей та самовираження”, - зазначає Марина Пристінська.

«Щоденні 5» (Робота зі словами)

https://youtu.be/HVvvWPPKCk8

Надання порад в роботі зі словами за сучасною методикою «Daily5» - систематична щоденна робота: 5 діяльностей, які всі діти класу виконують впродовж 20 хвилин. Щоденна робота зі словами – це щоденна діяльність, яка орієнтована на правильне написання слів та обов’язкове їх тлумачення.

 

 

 

Англійська мова

Вступне слово

https://youtu.be/RHc403A47WI

У відео Тетяна Бєляєва зазначила, що модель викладання англійської мови та роль учителя на уроці поступово має бути змінена. Від учителецентризму переходимо до учнецентризму, обираємо такі моделі проведення уроків, щоб учні більше працювали, а вчитель грав роль старшого помічника та координатора.

Ключові зміни

https://youtu.be/D0Xrw5FTN1I

Розгляд ключових змін в оновленій програмі: запровадження ввідного усного курсу, спрощення вимог до письма, скорочення обсягів висловлювання, уточнення вимог до фонетичної лінгвістичної компетенції та ін.

Усний курс

https://youtu.be/5ivmbhtFEIY

Поради під час подання усного курсу. Використання ляльки як “носія” англійської мови для наочності. Лялька має спілкуватися лише англійською і допомагати вчителю та учням урізноманітнювати уроки. Розгляд скорочень обсягів письма у першому класі.

Фонетичний фокус

https://youtu.be/VRh6cCkiAw4

Розгляд вимог до фонетичної компетенції в оновленій програмі та розширених тем спілкування.

Письмо

https://youtu.be/rYQXkEE5YdU

Опис скорочених обсягів письма в оновленій програмі. Методика використання діалогів та поради під час проведення рухливих ігор на уроках англійської мови.

Міні-проекти

https://youtu.be/Sn94G9RKJa8

Розгляд ще одного цікавого способу вивчення англійської – створення проектів. Це можуть бути як складніші проекти, так і прості, на кшталт створення англомовних плакатів. На відео детально пояснюється, як проводити проектну діяльність та даються корисні поради вчителям, як зробити проект максимально корисним для засвоєння англійської мови.

 

 

Математика

Вступне слово

https://youtu.be/nVU-PAOg5Gk

У відео Світлана Скворцова зазначила, що ми маємо навчати дітей математики не просто заради того, щоб вони опанували цей навчальний предмет, а щоб підготувати їх до майбутнього дорослого життя у швидкозмінному світі. Сьогодні неможливо уявити повсякденну і професійну діяльність людини без використання математичних методів для розв’язування проблем, тому дитина має розуміти, як використовувати математику для успішного пізнання світу. Опис «принципу ножиць» при розгляді істотних ознак оновленої програми. Розгляд принципів побудови оновленої програми.

Ключові зміни

https://youtu.be/lWjlzGF83dM

У відео розглядаються ключові зміни в оновленій програмі. Так, оновлення програми відбулося за рахунок мінімізації вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Демонстрація підготовчої роботи до ознайомлення з переставним законом додавання.

Розуміння навчальної інформації

https://youtu.be/wgC0D5n3qAY

Розглядається та демонструється принцип розуміння навчальної інформації учнем, для вільного застосування ним своїх знань, що унеможливлює механічне заучування. Розуміння навчальної інформації досягається при виконанні практичних завдань. Поради щодо впровадження оновленої програми в навчальний процес.

Оновлена програма з математики. Перший клас

https://youtu.be/ha_DrHpwjz8

Демонстрація оновленої програми з математики в першому класі. Розглянуто питання про вивчення чисел першого десятку за оновленою програмою.

Ознайомлення із порівнянням чисел

https://youtu.be/R9jnt8RoW8M

У відео розглядається вивчення порівняння чисел у початковій школі та демонструються способи порівняння чисел.

Порівняння чисел. Склад числа

https://youtu.be/IW25-D-iHrs

Розгляд та надання порад щодо вивчення порівняння чисел у початковій школі, а також складу числа.

Табличне додавання і віднімання чисел

https://youtu.be/F-bXeXRRQmM

У відео демонструються особливості навчання табличного додавання і віднімання чисел з переходом через розряд за оновленою програмою.

Табличне множення і ділення

https://youtu.be/uGhhb05_qy0

У відео розглядаються особливості навчання учнів табличного множення і ділення за оновленою програмою.

Додавання і віднімання частинами

https://youtu.be/pr9qD59YfNo

Розгляд у відео викладання додавання і віднімання чисел частинами в початковій школі. Демонстрація прийому округлення

 

 

 

 

 

Інформатика

Вступне слово

https://youtu.be/TAC5tt7Geaw

У відео вчитель початкової школи, сертифікований вчитель Google Наталія Саражинська зауважила, що робота з електронними текстами, картами, творами мистецтва та діаграмами в Інтернеті – наскрізні вміння, яких навчатимуться діти початкової школи на уроках Інформатики та які знадобляться їм у повсякденні і навчанні. ТакожувідеозазначаєтьсяякзробитиІнформатикудляучнівпочатковоїшколизахопливоюіпотрібною, аджезгіднозоновленоюпрограмою, дитинамаєвмітивиконуватидіїнастаціонарному, портативномутабудь-якомумобільномупристрої, незалежновідзавантаженихопераційнихсистем. Крім того, дитина має виконувати необхідні завдання не лише за допомогою інстальованих на комп’ютер програм, а й користуючись інтернет-ресурсами

Інформація

https://youtu.be/lJHiqOyHgkc

У відео пояснюється, як із допомогою інтерактивних ресурсів та ігор навчити дітей безпечної роботи в Інтернеті, як відрізняти публічну і приватну інформацію.

Комп'ютери та інші пристрої

https://youtu.be/SWLZ96oXikA

У відео йдеться про те, що важливе завдання вчителя – продемонструвати навчальні можливості кожного електронного пристрою, до якого має доступ дитина, і показати, що знання з Інформатики важливі для опанування більшості навчальних предметів. Демонстрацією навчальних можливостей комп’ютера можуть бути вправи для сприймання текстів через “електронні читанки” або ознайомлення з навчальними сайтами, де розміщена яскрава дитячалітература. Важливо, щоб матеріал був дійсно необхідний для уроків Літературного читання, Української та Англійської мов, образотворчого і музичного мистецтв та інших предметів.

Інтернет

https://youtu.be/spz3uPg6Wps

У відео робиться особливий наголос на розумінні дитиною авторського права, а також пояснюється, як цікаво розказати про мережеві ресурси, браузери, хмарні сервіси тощо.

Графіка

https://youtu.be/oLagdqSMidg

У відео демонструється вивчення графіки в оновленій програмі з Інформатики, так як вона доповнена темою “Подорожі віртуальними музеями та мистецькими галереями”. Варто звернути увагу на зміст програми з образотворчого мистецтва та добрати для роботи на уроці такі шедеври, що допоможуть ознайомитись із різними видами мистецтв. Зокрема, на сторінках культури та мистецтва Google учитель може заздалегідь створити власну колекцію, додати до неї вибрані твори.

 

 

Літературне читання

 

Вступне слово

https://youtu.be/jbEtxCKggJI

Відеозвернення авторки дитячих книжок та арт-менеджерки – Тетяни Стус (Щербаченко) до вчителів. Пояснюється, яким чином вчителі можуть комунікувати з сучасними авторами та що таке нова Хрестоматія.

Тетяна Стус (Щербаченко)

https://youtu.be/Ub5I1u538rA

Відеозвернення авторки дитячих книжок та арт-менеджерки. Тетяна – керівниця проекту промоції дитячого читання «BaraBooka. Простір української дитячої книги», експерт та співзасновниця рейтингу видань для дітей та підлітків «Рейтинг критика», член журі премій та рейтингів у галузі дитячої літератури («Джури», «Коронація слова», «Книжка року», «Великий їжак» та ін.). Авторка програм-інтенсивів з літературної освіти для дітей та підлітків.

Катерина Бабкіна

https://youtu.be/qMSfUi_4HZk

Відеозвернення української письменниці, сценариста, драматурга. Тексти Катерини перекладені польською, німецькою, англійською, шведською, французькою, румунською, чеською та російською мовами, а у 2013 році її роман «Соня» було включено у список «Книги року BBC». Авторка коротких метрів, які отримують визнання і нагороди, поетичних збірок та повістей, про які чув ледь не кожний українець, наразі звертається до вчителів, учнів та їхніх батьків. Скористайтеся цією можливістю у своїх класах, покажіть діткам тих, чиї твори вони вивчають і, звичайно, розповсюджуйте!

Іван Андрусяк

https://youtu.be/fCb5FLt1nlU

Відеозвернення поета, дитячого письменника, прозаїка, літературного критика та перекладача. Лауреат першої премії конкурсу творів для дітей «Золотий Лелека» (2008), міжнародної премії «Corona Carpatica» (2010). Повість Івана Андрусяка «Вісім днів із життя Бурундука» увійшла до престижного щорічного каталогу найкращих дитячих видань світу «Білі ворони 2013» (White Ravens 2013). Лауреат Корнійчуковської премії 2016 року – першої премії в номінації «Поезія для дітей» – за збірку «Лякація»

Анатолій Качан

https://youtu.be/yu-ecUvYvik

Відеозвернення автора 17 книжок для дітей, випущено понад 700 тисяч примірників. Публікації в зарубіжних виданнях, пісні, написані у співавторстві з відомими українськими композиторами, численні статті та інтерв'ю. Здобутки цієї людини мають відображення в його очах, тож дивіться.

Оксана Кротюк

https://youtu.be/wvCr9Cc6J3M

Відеозвернення української дитячої письменниці. Оксана – членом Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України. Лауреат літературного конкурсу «Рукомесло» (2009).

Галина Ткачук

https://youtu.be/NW7Y2GVlpcU

Відеозвернення письменниці та літературознавиця. Володарка великої кількості нагород та премій за свої твори. Перша премія Всеукраїнського конкурсу на найкращі твори для дітей «Золотий лелека» за повість «Вікно до собаки», премія книжкового рейтингу «ЛітАкцент року» у номінації «Проза й поезія для дітей», ТОП-6 найкращих видань для дітей від порталу БараБука, Топ-10 найкращих книжок за «Рейтингом критика», це далеко не весь список.

Олександр Дерманський

https://youtu.be/OSbHwzqGBk0

Відеозвернення українського дитячого письменника, поета, члена Національної спілки письменників України та дипломанта Міжнародної асамблеї фантастів «Портал».

Олеся Мамчич

https://youtu.be/RXL5yO-BMZQ

Відеозвернення авторки чотирьох поетичних збірок та книжки для діточок «А на нас упав ананас». Її тексти перекладені англійською, польською, німецькою, білоруською, російською, литовською, латиською, мовами та івритом, публікувалися в літературних часописах Литви, Латвії, Білорусі, Росії, Іраїлю.

Валентина Вздульська

https://youtu.be/ZJrmdFb65vo

Відеозвернення дитячої письменниці, автори повістей «Вертихвіст», «Різдво для Ніни», книжки-картинки «Подорож листа» та ін. Співзасновниця блогу про сучасну дитячу літературу «Казкарка» та «Рейтингу критика: найкращі дитячі та підліткові книжки року».

Олександра Кочубей

https://youtu.be/pD0yn56bj8w

Відеозвернення дитячої письменниці, яка написала та проілюструвала повість «Сім нескладух Говорухи» та перемогла у конкурсі «Напишіть промене книжку» від видавництва «Фонтан казок».

Леся Воронина

https://youtu.be/95QOsQ3PPwg

Відеозвернення української письменниці, перекладачки. Леся Воронина – членом Спілки письменників України та Асоціації українських письменників. Серед останніх відзнак зазначимо, що Леся лауреат конкурсу «Книжка року Бі-бі-сі» (2008), першої премії Національного конкурсу «Найкраща книга України 2009», за книжку «Сни Ганса-Християна». Дипломант Міжнародного літературного конкурсу романів, кіносценаріїв і п'єс «Коронація слова — 2010» за роман «У пошуках Оґопоґо». Переможець конкурсу «Дитяча книга року ВВС» (2012).

Лариса Денисенко

https://youtu.be/A8gGuxcOLvQ

Відеозвернення української письменниці, адвокатки, правозахисниці та телеведучої. Книга «Танці в масках» посіла 1-е місце у рейтингу Найкраща українська книга в жанрі белетристика журналу Кореспондент за 2007 рік. Авторка понад 10 книжок.

 


26.01.2018, 17:59 --------------------------

Категория: Методичний порадник | Добавил: yrok | Теги: особливості, за, змісту, Відеоуроки., Методичний порадник, програмою, та, викладання, методика, оновленою Просмотров: 5092 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 4.5/2
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 9
Гостей: 9
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ
yrok
Україна. Кривий Ріг