Головна » Матеріал для завантаження » ДОВІДНИК ВЧИТЕЛЯ » Методичний порадник

«Використання форм нестандартних уроків для розвитку інноваційної особистості»
23.11.2017, 15:17 Вже в середині 70-х років минулого століття виявилася тенденція зниження інтересу дітей до навчальної діяльності. Це обумовило появу нестандартних (нетипових) уроків, головною метою яких є пробудження інтересу школярів до навчальної праці. З того часу форми проведення цих уроків стали більш численними й різноманітними. До певної міри вони стали буденністю шкільного життя, навіть до класичних уроків нині включаються нестандартні елементи.


-2-
С. Кульневич та Т. Лакоценіна виділяють такі групи нестандартних уроків:
- уроки зі зміненим способом організації (лекції, захист ідей, урок взаємоконтролю);
- уроки народження та реалізації нових ідей (урок-казка, театралізований урок);
- уроки-дослідження світу (урок-екскурсія, урок-експедиція);
- уроки з ігровою змагальною основою (вікторина, КВК);
- уроки зі зміною стандартних способів організації (семінар, залік, урок-моделювання);
- уроки з оригінальною організацією (урок взаємного навчання, урок-монолог);
- уроки – аналогії певних дій (урок-суд, урок-аукціон);
- уроки, побудовані за аналогією з відомими формами й методами діяльності (урок-диспут, урок-дослідження).


-3-
Незважаючи на таке величезне розмаїття, для більшості нестандартних уроків, як правило, характерні: колективні форми роботи; інтерес до навчального матеріалу; вагомість творчої складової; активізація пізнавальної діяльності; партнерський стиль взаємин; зміна ролі вчителя; нестандартні підходи до оцінювання тощо.
Особливість нестандартних уроків полягає в такому структуруванні змісту і форми, яке б викликало в учнів інтерес, сприяло їх оптимальному розвитку й вихованню.
Для нестандартних уроків характерною є інформаційно-пізнавальна система навчання – оволодіння готовими знанням, пошук нових даних.



-4-
Істотно важливе значення для нестандартного уроку має форма організації навчання. За цим критерієм їх поділяють на п'ять типів.
1. Уроки-змагання (вікторини, конкурси, уроки-аукціони, уроки типу ВКК).
Такі уроки передбачають поділ дітей на групи, що змагаються між собою, проведення різноманітних конкурсів та оцінювання їх результатів.

2. Уроки громадського огляду знань (уроки-заліки, уроки-консультації, уроки взаємного навчання).
До них звертаються, щоб оцінити рівень засвоєння найскладніших розділів навчальної програми. Ці уроки спонукають до активної самостійної пізнавальної діяльності, ознайомлення з додатковою літературою. Проводять їх наприкінці чверті, навчального року.

-5-

3. Уроки комунікативної спрямованості (уроки-диспути, конференції, уроки з мультимедійним забезпеченням).
Вони передбачають самостійне опрацювання матеріалу, підготовку доповідей , виступи перед аудиторією, обговорення або доповнення виступів опонентів. Сприяють розвитку комунікативних умінь, навичок самостійної роботи.
4. Театралізовані уроки (виконання ролей за сценарієм, імітація певної діяльності).
Пробуджують інтерес до навчання, спираючись переважно на образне мислення, фантазію, уяву школярів. Особливо цінними таки уроки є для учнів 1-2-х класів, у яких конкретне образне мислення переважає над абстрактним.
Драматизація є засобом надання навчальному матеріалу і навчальному процесу емоційності.
5. Уроки-подорожі, мандрівки пов'язані з виконанням учнями певних ролей, створенням відповідного оформлення, умов проведення.

-6-

Досвід підготовки та проведення різних за формою уроків підтверджує розвивальну сутність інтегрованих видів діяльності.
Чому так важливо сам процес навчання пов'язати з фантазією, грою, самобутньою творчістю дитини?
В. Сухомлинський порівнював думку дитини з ніжною трояндою, що не може квітнути без сонця. Бажання вчитися зароджується в емоційному забарвленні думки, у почутті радісної схвильованості. Саме інтеграція дає можливість сформувати в учня здатність сприймати предмети та явища довкілля емоційно й водночас системно.
«Характерною ознакою дитячої творчості є синкретизм – органічне поєднання різних видів мистецтв в одній художній дії», - писав видатний психолог Л. Виготський.
Виходячи із цього положення, неважко усвідомити актуальність та необхідність інтегрованого навчання учнів.

-7-

Нестандартні нові технології навчання допомагають залучити до активної роботи всіх учнів. Диференційоване, особистісно орієнтоване навчання дає змогу кожному учневі на основі власних здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтацій і суб'єктивного досвіду реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності, поведінці.


-8-

Але не можна зовсім відмовлятися від традиційних форм уроку. Перевіривши на практиці ефективність використання «традиційних» технологій навчання і нових, інтерактивних, нестандартних методів, видів та форм роботи з учнями, вважаю, що найкращі результати можна отримати лише завдяки гармонійному поєднанню старого й нового, удосконаленню, урізноманітненню вже відомого і впровадженню нових технологій навчання.


-9-

Одна з основних передумов виникнення у школярів інтересу до навчання – налагодження тісної співпраці між ними й педагогом.
Слово вчителя має не тільки нести інформацію, а й хвилювати, дивувати, захоплювати, інтригувати. Звісно, для цього викладач повинен бути людиною ерудованою, обізнаною, емоційною, здатною зацікавити учнів своїм предметом і зробити їх співавторами уроку, адже ще В. Сухомлинський зазначав: «Найважливіше – у своєму учневі бачити живу людину. Навчання – це насамперед живі людські стосунки між педагогом і дітьми, а не перекладання знань з голови педагога в голову учня».



-10-

Уроки-дискусії
(3-4 клас)


Урок-діалог
Урок-телеміст



Урок-круглий стіл
Урок-семінар
Урок-пресконференція
Урок-суд
Урок-диспут

-11-

Уроки-дослідження
(3-4 клас)



-12-

Уроки-звіти
(1-4 клас)

-13-

Уроки-змагання
(1-4 клас)

-14-

Уроки-мандрівки
(1-4 клас)

-15-

Уроки-сюжетні замальовки
(1-4 клас)

-16-

Уроки-казки
(1-4 клас)

Інтеґровані (міжпредметні) уроки
(1-4 клас)

-17-

Література
1. ж. Початкова освіта. Методичний порадник. № 48, грудень 2009 р.
2. Сухомлинський В.О. Сто порад учителю // Вибр. твори: у 5-ти т., т. 2, К., 1976.
3. Сайт http://1-rs.com – Портали для педагогів та учителів.
4. Сайт http://www.uroki.net – Все для учителя.



-18-
23.11.2017, 15:17 --------------------------

Категория: Методичний порадник | Добавил: vvbilan73 Просмотров: 1207 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:



Всего комментариев: 0



avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 3
Гостей: 3
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг