Головна » Матеріал для завантаження » КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ » ІНОЗЕМНА МОВА

Календарно-тематичне планування для 5 класу за підручником "English -5"А. Несвіт (ІІ мова)
(326.5 Kb) ] 29.09.2013, 12:11 № Дата Тема/ підтема Лінгвістичні компетенції Види мовленнєвої діяльності Д.З СКК ЗН
Лексика Граматика Аудіюван-ня Читання Письмо Говоріння

My Family and Friends (Моя сім'я та друзі)
1 Моя сім'я. Родинне дерево 1 с. 4 Присвійний відмінок 1 с. 4 3 с. 5 4 с. 5, 2 с. 4, 5 с.5 6 с.5 — розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;
— формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;
— розуміти та поважно ставитися до особливостей стилю життя зарубіжних однолітків;
— розвивати здатність представляти культуру рідної країни;
— брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.

2 Моя сім'я Присвійний відмінок. Спеціальне запитання. Ступені порівняння прикметників. 1 с. 6 3 с. 7 4 с. 8 2, 5, 6 с. 7-6 7 с. 9
3 Мій найкращий друг 1 (а) с. 9 Присвійний відмінок Ступені порівняння прикметників 1 с. 9 3 с. 9 4 с. 10 2, 4, 5 с. 9-10 6 с. 10
4 Мій друг. Риси характеру 1 с. 10 Ступені порівняння прикметників 3 с.11 1(б) с. 11 2, 4 с. 11-12 7 с. 12
5 Що в житті для мене важливе? 4 с. 14 3 с. 13 4 с. 14 1, 2 с. 12-13 6 с. 14
6 Професії 1 с. 15 Теперішній неозначений та теперішній тривалий часи 3(б) с. 16 4 с. 16 5 с. 17 2, 3 с. 15-16 7 с. 18
7 Професії 1 с. 18 Минулий неозначений час 5 с. 20 2, 3, 4 с. 18-20 5 с. 20, вивчити слова
8 Моя родина 2 с. 21 3 с. 21 1, 4 с. 20 - 21 6 с. 22
9 Розвиток граматичних навичок Теперішній неозначений, теперішній тривалий, минулий неозначений часи 4 с. 23 1-3 с. 23 5 с. 24
10 Позакласне читання 2 с. 24 6 с. 25 1, 3, 4 с. 24 - 25 5 с. 25
11 Сімейний проект. Розвиток навичок проектної діяльності с. 26 – 27
Захист проектних робіт Повторити вивчений матеріал.

The Clothes We Wear (Одяг, який ми носимо)
№ Дата Тема/ підтема Лінгвістичні компетенції Види мовленнєвої діяльності Д.З СКК ЗН
Лексика Граматика Аудіювання Читання Письмо Говоріння
12 Мій улюблений одяг 1 с. 28 1 с. 28 3 с. 29 2, 4 с. 28-29 6 с. 30 —розвивати інтерес до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;
— формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;
— розуміти особливості стилю життя зарубіжних однолітків;
розвивати
здатність
представляти
культуру
рідної країни;
— брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку.
13 Мій щоденний одяг Теперішній тривалий час 2 с. 30 5 с. 31 1, 3,4 с. 30-31 5 с. 30 (5,6)
14 Одяг 1 с. 32 Спеціальне запитання 3 с. 33 3 с. 33 6 с. 34 2, 4 с. 33 - 34 5 с. 34
15 Одяг 4 с. 36 Структура to be going to do smth 2 c. 35 1 с. 35 5 с. 37 (1-4) 2, 4 с. 36 5 с. 37 (4-6)
16 Одяг 5 с. 39 Теперішній тривалий час 3 с. 38 5 с. 39 (1) 1,2,4 с. 37-39 5 (2) с. 39
17 Одяг 3 с. 40 Спеціальне запитання 3 с. 40 1 с. 39 1 (б) с. 40 4 с. 40-41 5 с. 41
18 Одяг 4 с. 42 2, 3 с. 41-42 5 с. 42,
6 с. 42-43
19
20 Улюблений одяг
Одяг 3 с. 44-45 Теперішній неозначений та теперішній тривалий часи 3 с. 44-45
1 с. 45 3 с. 46 7 с. 45 (1,2) 1, 2, 6 с. 43-45
2, 4 с. 46 7 с. 45 (3,4)
5 с. 47

21 Позакласне читання 2 с. 47-49, 4 с. 47 3, 5 с. 49 1 с. 47 6, 7 с. 50
22 «Модний проект» Розвиток навичок проектної діяльності Розвиток навичок проектної діяльності с. 50-51
Захист проектних робіт Повторити вивчений матеріал.

Food (Їжа)
№ Дата Тема/ підтема Лінгвістичні компетенції Види мовленнєвої діяльності Д.З СКК ЗН
Лексика Граматика Аудіювання Читання Письмо Говоріння
23 Їжа 1 с.52 Злічувані та незлі чувані іменники 3 с. 53 2, 4, 5, 6 с. 53 - 54 7 с. 54 — розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;
формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;
брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, вміти аналізувати
24 Їжа Much/many/lots of/ a lot of 2 с. 55 4 с. 55 1, 3, 5 с. 54-56 6 с. 56
25
Приготування їжі 1 с. 57 Much/many/ some/any 3 c. 57 4, 5 с. 58 2, 6 с. 57-59 7 с. 59
Проект «Моя улюблена страва»
26

27
Їжа в шкільній їдальні 1 с. 59 3, 5 с. 60-61 1 (б), 2 с. 60 4 с. 61
Проект «Меню в моїй їдальні»
28
29 Страви української кухні 2 с. 62-63 Минулий неозначений час 1 с. 62 3 с. 63 2 (а) с. 63,
6 с. 64 2, 4 (в,с) с. 62-63 5 с. 64
30 Контроль навичок аудіювання
31 Англійська кухня
1, 5 с. 65-66 Минулий неозначений час 1 с. 65 3 с. 66 2, 4, 5 с. 65 - 66 6 с. 66
32 Розвиток граматичних навичок Множина іменників, неозначені займенники, минулий неозначений час 2, 3, 4 с. 67-68 1 с. 67 5, 6 с. 68 7 с. 68
33 Позакласне читання 2 с. 69-70 5, 6 с. 70 1, 3, 4 с. 69 - 70 7, 8 с. 71
34 Готуємо сендвіч Розвиток навичок проектної діяльності с. 71-73
Захист проектних робіт Повторити вивчений матеріал.

Let’s Have a Rest! (Давай відпочивати!)

Дата Тема/ підтема Лінгвістичні компетенції Види мовленнєвої діяльності Д.З СКК ЗН
Лексика Граматика Аудіювання Читання Письмо Говоріння
35 Мій вільний час 1 с. 74 Спеціальне запитання 3 с. 75 3 с. 75 5 (а) с. 75 4, 5(б) с. 75-76 6 с. 76 розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;
формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;
брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, вміти аналізувати


36 Вільний час.
Дні тижня 3, с. 76 4 с. 77 1, 2, 3, 5 с. 76-77 6 с. 77
37 Вільний час.
Громадські місця 1 с. 78 1 с. 78 4 с. 79 5 с. 80 2, 3 с. 78-79 6 с. 80
38 Контроль навичок читання
39 Вільний час. Телебачення.
1 с. 80 Теперішній доконаний час 3 с. 81 4, 5 с. 81 - 82 2, 6 с. 80-82 7 с. 82
40 Чи можна прожити без телебачення? Теперішній доконаний час 2 с. 83-84 5 с. 84 1, 3 с. 82 - 84 7 с. 85
41 Вільний час. Захоплення (хобі). 1 с. 85 - 86 Теперішній доконаний час 2 с. 86 5 с. 87 3, 4, 6 с. 87 7 с. 87
42 Розвиток граматичних навичок
Теперішній доконаний час 1 с.88 2 (в), 3 с. 88 - 89 6 (1, 2) с. 89 2 (а), 4, 5 с. 88-89 6 (3) с.89
43 Заняття в різні пори року 1 с. 90 Спеціальне запитання 4 с. 91 5 с. 92 2, 6 с. 90-92 7 с. 92


44 Розвиток граматичних навичок.
Підготовка до контролю письма Минулий неозначений час, теперішній доконаний/неозначений час 1, 3 с. 93 2, 4 с. 93, виконання тренувальних вправ 5 с. 94 6 с. 94
45 Контроль навичок письма
46 Позакласне читання 1 с. 94 2 с. 94 4, 5, 6 с. 95 - 96 3 с. 95 7 с. 96
47 Шкільна подорож
Контроль навичок говоріння Розвиток навичок проектної діяльності с. 96-97
Захист проектних робіт Повторити вивчений матеріал.

Nature and Weather (Природа та погода)
№ Дата Тема/ підтема Лінгвістичні компетенції Види мовленнєвої діяльності Д.З СКК ЗН
Лексика Граматика Аудіювання Читання Письмо Говоріння
48 Погода в різні пори року 1 с. 98 3, 4 с. 99 - 100 2, 5 с. 99 - 100 6 с. 101 розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;
формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;
брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, вміти аналізувати
49 Пори року 2 с. 101 3 с. 101- 102 4 с. 102 2, 5 с. 101-102 6 с. 102
50 Погода в різні пори року 1 с. 103 1 с. 103 3 с. 103-104 4 с. 104 2, 5 с. 103 - 104 6,7 с. 105
51 Улюблена погода 2, 5 с. 106 - 107 4 с. 106-107 1, 3 с. 106 6 с. 107
52 Погода сьогодні Модальне дієслово SHOULD (повинен, треба, рекомендую) 2 с. 108 3 с. 108 1, 4, 5
с. 108 - 109 6 с. 110
53 У природи немає поганої погоди Модальне дієслово WILL.
Структура to be going to do smth 1 с. 110 2 с. 111 4 с. 112 5 с. 112 6 с. 113
54 Явища природи 1 с. 113 1 с. 113 3 с. 114 4 с. 114-115 2 с. 114 6 с. 115
55 Розвиток граматичних навичок Минулий неозначений час, теперішній доконаний/
неозначений час 1 с. 115 2 с. 116 4, 5 с. 116 - 117 3 с. 116 7 с. 117
56 Позакласне читання 3 с. 118 5 – 7 с. 119- 120 1, 2, 4 с. 118 8 с. 120
57 Пори року та навчальний (шкільний) рік Розвиток навичок проектної діяльності с. 120-121
Захист проектних робіт Повторити вивчений матеріал.

Around Great Britain and Ukraine (Навколо Великобританії та України)
№ Дата Тема/
підтема Лінгвістичні компетенції Види мовленнєвої діяльності Д.З СКК ЗН
Лексика Граматика Аудіювання Читання Письмо Говоріння
58 Великобританія 1, 7 с. 122 - 125 Ступені порівняння прикметника 1 с. 122 3, 5 с. 123 - 124 8 с. 125 2, 4 с.123-124 6 с. 124 розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;
формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;
брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, вміти аналізувати
59 Великобританія 3 с. 127 Артикль з географічними назвами 1, 2, 4 с. 126-127 5 с. 128 3 с. 127 7 с. 128
60
Україна – моя Батьківщина «Україна» - відеофільм 2, 3 с. 129 1, 4, 5 с. 129-130 6 с. 130

61
Проект «Україна»

62
Державні символи України 1 с. 131 «Державні символи України» (фільм) 2 с. 131 4 с. 132 3, 5 с. 132 6 с. 132
63
Проект «Державні символи України»
64

Україна – європейська держава 1с. 133 Артикль з географічними назвами 1 с. 133 2 с. 133 4 с. 134 3, 5, 6 с. 134 7 с. 134
65
Проект «Моя улюблене місто в Україні»
66 Розвиток граматичних навичок Неправильні дієслова, теперішній доконаний час. Вживання теп. неозн. та тривалого часу, мин. неозн. Часу. 2 с. 137 3, 4 с. 138 1 с. 138 5 с. 138
67 Місця в Україні, які варто відвідати Розвиток навичок проектної діяльності с. 138-139
Захист проектних робіт Повторити вивчений матеріал.

The Place Where I Live (Місце, де я живу)
№ Дата Тема/
підтема Лінгвістичні компетенції Види мовленнєвої діяльності Д.З СКК ЗН
Лексика Граматика Аудіювання Читання Письмо Говоріння
68 Місто, в якому я живу 1 с. 140 Конструкції there is/there are 4, 5 с. 141 2, 3, 6 с. 140 - 142 7 с. 142 розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;
формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;
брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, вміти аналізувати
69 Моє рідне місто 3 с. 143 2, 5 с. 143 - 144 1, 4, 6 с. 142 - 144 7 с. 144
70
Міські площі 1, 3 с. 145 - 146 2, 4 с. 146 - 147 5 с. 147 6 с. 147
71 Площі найбільших міст України 2 с. 148 3 с. 148 4 с. 148 - 149 1, 5 с. 147 - 149 6 с. 149
72
Парки 2 с. 150 3, 5 с. 150-151 1, 4, 6 с. 150-151 7 с. 152
73 Донецьк 2 с. 152 4 с. 153 1, 3 c. 152 - 153 5 с. 153-154
74 Туристичні міста України 1, 5 с. 154 - 156 4 с. 155 2, 3 с. 155 6 с. 156
75 Музей історії та мистецтва в Пахомівці 1 с. 156 2, 3 с. 156 - 157 4, 5 с. 157-158 6 с. 158
76
Севастополь 1, 2 с. 158 - 159 3, 4 с. 159 - 160 5 с. 160 6 с. 160
77 Позакласне читання 2, 3 с. 161 - 162 4-6 с. 162 - 163 1 с. 160 7 с. 163
78 Подорож містами й селами України Розвиток проектної діяльності с. 163 – 165
Захист проектних робіт Повторити вивчений матеріал.

Holidays and Traditions (Свята та традиції)
№ Дата Тема/
підтема Лінгвістичні компетенції Види мовленнєвої діяльності Д.З СКК ЗН
Лексика Граматика Аудіювання Читання Письмо Говоріння
79 Свята 1 с. 166 Кількісні та порядкові числівники 3 с. 167 4 с. 167 5 (а) с. 168 1, 2, 5 (б), 6,7 с. 166-168 8 с. 168 розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;
формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;
брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, вміти аналізувати
80
Підготовка до святкування Різдва 1 с. 169 Прийменники on\ in 2 с. 169-170 5 с. 171,
7 с. 171 1, 3, 4 с. 169 - 170 6 с. 171
81
8 с. 171
82 Свята у Великобританії 1 с. 172-173 3 с. 173 2, 4 , 5 с. 173 6 с. 174
83
Свята у Великобританії. День Святого Валентина 1 с. 174 5 с. 175 2, 4 с. 174-175 3 с. 175 1, 6 с. 174 - 176 7 с. 176
84
8 с. 176
85
Свята в Україні Спеціальне запитання. 2 с. 177 3 с. 177 - 178 1, 4, 5 с. 177 - 178 6 с. 178
86 Святкування Пасхи в Україні та Великобританії.
Повторення вивченого матеріалу. Минулий неозначений час.
Прийменники місця.
Загальне та спеціальне запитання 1 с. 179 2, 3 с. 179 4 с. 180 5 с. 180
87
Позакласне читання 2 с. 180-181 6 с. 182 1, 3, 4, 5 с. 180 - 182 7 с. 182, підготуватися до проектної роботи
88 Моє улюблене свято Робота над проектом с. 182-183
Захист проектних робіт Повторити вивчений матеріал.
89 Контроль навичок аудіювання Повторити вивчений матеріал.

School Life (Шкільне життя)
№ Дата Тема/
підтема Лінгвістичні компетенції Види мовленнєвої діяльності Д.З СКК ЗН
Лексика Граматика Аудіювання Читання Письмо Говоріння
90 Шкільне життя.
Предмети шкільного вжитку.

1 с. 184 Загальні та спеціальні запитання 4 с. 185 5 с. 186 2, 3, 6 с. 184-186 7 с. 186 розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;
формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;
брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, вміти аналізувати
91

Шкільні (навчальні) предмети 1 с. 187 Повторення вивчених часових форм (теп. неознач., теп. тривалий,
мин.неознач.
тепер.докон.
часи)

2 с. 187 8 с. 189 3-5, 7(а) с. 188 - 189 6 с. 188
92
7 (б) с. 189
93

Діяльність учнів під час уроку. 1, 2 с. 190 Теперішній неозначений та минулий неозначений часи 3 с. 190 - 191 1, 2, 4 с. 190 - 191 5 с. 191
93 7 с. 192
94 Контроль навичок читання Повторити вивчений матеріал
95
Мої шкільні вчителі 4 с. 193-194 1 с. 193 6 с. 194 2, 3 с. 193 4 с. 193
96
7 с. 195
97 Моя школа 2 с. 195-196 3 с. 196 1, 4, 5 с. 195 - 197 6 с. 197
98 Повторення вивченого матеріалу.
Підготовка до письмової роботи Повторення вивчених ЛО Повторення вивчених граматичних конструкцій Виконання тренувальних вправ Повторити вивчені ЛО та граматичні конструкції
99 Контроль навичок письма 1 с. 198
100 Мій урок англійської мови 1 с. 198 3 с. 198-199 8 с. 200 2, 4, 5, 6 с. 198 - 199 7 с. 199
101 Куточок граматики. Займенники.
Теп. неознач., теп. тривалий,
мин.неознач.
тепер.докон.
часи 4 с. 201 2,3 с. 200-201 1, 5 с. 200-201 6 с. 201
102 Позакласне читання 2, 3 с. 202-203 4, 6 с. 203 - 204 1, 5 с. 202 7 с. 204
Підготува-тись до проектної роботи
103 Школа моєї мрії Робота над проектом с. 204 – 205
Захист проектних робіт Підготува-тись до контролю говоріння
104 Контроль навичок говоріння
105 Узагальнене повторення вивченого матеріалу. Підсумковий урок
(326.5 Kb) ] 29.09.2013, 12:11

Категория: ІНОЗЕМНА МОВА | Добавил: zaya Просмотров: 11142 | Загрузок: 2020 | Рейтинг: 5.0/1
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 10
Гостей: 10
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ
yrok, kapelka-0
Україна. Кривий Ріг