Головна » Матеріал для завантаження » КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ » СТАРША ШКОЛА

Календарно-тематичне планування з хімії (9 клас)
(78.4 Kb) ] 16.08.2015, 15:21

 

   9 клас                                                                                                     

  (2 години на тиждень,усього 70 годин,з них 10 годин-резервного часу)

Тема уроку

Кількість годин

Дата проведення

 

 

 

9-а

9-б

Повторення основних питань курсу хімії 8 класу (2 години)

 

1(1)

Найважливіші поняття хімії.

 Інструкція з Т.Б.№1.

1

 

 

2(2)

Найважливіші поняття хімії.

1

 

 

Тема 1.Розчини (15 годин+3 години резервного часу)

 

3(1)

Значення розчинів у природі та житті людини.

 Класифікація розчинів.

1

 

 

4(2)

Розчин та його компоненти. Будова молекули води,поняття про водневий зв'язок.

1

 

 

5(3)

Розчинність, її залежність від різних факторів.

Насичені й ненасичені розчини.

1

 

 

6(4)

Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Поняття про кристалогідрати та теплові явища,що їх супроводжують. Демонстрація:1.Теплові явища під час розчинення (NH4NO3, H2SO4).

Інструкція з Т.Б.№1,3,6,8,10.

1

 

 

7(5)

Кількісний склад розчину.

Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів. Демонстрація:2.Приготування розчину.

Інструкція з Т.Б.№1,3,6,10.

1

 

 

8(6)

Розрахункові задачі №1.

Обчислення масової частки й маси речовини в розчині.

1

 

 

9(7)

Приготування розчинів.

1

 

 

10(8)

Практична робота №1.

Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини. Інструкція з Т.Б.№1,3,6,10.

1

 

 

11(9)

 Електролітична дисоціація.

Електроліти та неелектроліти.

 Демонстрація: 3. Дослідження речовин та їх розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).

Інструкція з Т.Б. №1, 2, 3, 6, 8, 9, 10.

1

 

 

12(10)

 Електролітична дисоціація кислот,основ,солей у водних розчинах.

Лабораторний дослід №1. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчині.

 Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10.

1

 

 

13(11)

Ступінь дисоціації.

Сильні та слабкі електроліти.

1

 

 

14(12)

Реакції обміну між розчинами електролітів,умови їх протікання.

Демонстрація: 4.

Реакції обміну між розчинами електролітів.

Лабораторний дослід №2. Реакції обміну в розчинах електролітів з випаданням осаду. Лабораторний дослід №3. Реакції обміну в розчинах електролітів з виділенням газу. Лабораторний дослід №4. Реакції обміну в розчинах електролітів з утворенням води. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12

1

 

 

15(13)

 Йонні рівняння. Складання йонних рівнянь.

1

 

 

16(14)

 Практична робота №2.

Реакції йонного обміну в розчинах електролітів.

Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10.

1

 

 

17(15)

Йонні рівняння.

1

 

 

18(16)

 Практична робота №3.

Розв’язання експериментальних задач.

Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10.

1

 

 

19(17)

Семінарське заняття.

1

 

 

20(18)

Контрольна робота

1

 

 

Тема 2.Хімічні реакції (9 годин+1 година резервного часу)

 

21(1)

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.

1

 

 

22(2)

Реакції сполучення, розкладу,заміщення,обміну.

 Демонстрація: 6. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.

Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12.

1

 

 

23(3)

Швидкість хімічної реакції,залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників.

Демонстрація: 5. Залежність швидкості реакції металів (цинк, магній, залiзо) з хлоридною кислотою від природи металу та концентрації кислоти.

 Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12.

1

 

 

24(4)

Тепловий ефект реакції. Термохімічні рівняння.

1

 

 

25(5)

Оборотні й необоротні реакції.

Хімічна рівновага.

1

 

 

26(6)

Семінарське заняття.

1

 

 

27(7)

Окисно-відновні реакції, їх значення.

1

 

 

28(8)

Складання ОВР, підбір коефіцієнтів.

1

 

 

29(9)

Семінарське заняття.

1

 

 

30(10)

Контрольна робота

1

 

 

Тема 3.Найважливіші органічні сполуки (30 годин+6 годин резервного часу)

 

31(1)

Спільні й відмінні ознаки органічних та неорганічних речовин. Структурні формули органічних речовин.

Демонстрація: 7. Моделі молекул вуглеводнів. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10.

1

 

 

32(2)

Метан. Молекулярна,електронна і структурна формули метану,поширення в природі.

1

 

 

33(3)

Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії. Фізичні властивості гомологів метану.

 Лабораторний дослід №6. Виготовлення моделей молекул вуглеводнів.

Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10.

1

 

 

34(4)

Етилен і ацетилен. Молекулярні та структурні формули, фізичні властивості.

1

 

 

35(5)

Хімічні властивості метану та його гомологів. Демонстрація: 8. Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1

 

 

36(6)

Хімічні властивості етилену та ацетилену. Демонстрація: 9. Добування й горіння етилену. Демонстрація: 10. Добування й горіння ацетилену.

Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1

 

 

37(7)

Хімічні властивості вуглеводнів: реакції заміщення, приєднання водню і галогенів.

Демонстрація: 11. Відношення насичених вуглеводнів до розчинів кислот, лугів, калій перманганату.

Демонстрація: 12. Відношення ненасичених вуглеводнів до розчину калій перманганату, бромної води.

 Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1

 

 

38(8)

Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях.

Розрахункові задачі:  2. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями. Застосування вуглеводнів.

1

 

 

39(9)

Семінарське заняття.

1

 

 

40(10)

Поняття про полімери на прикладі поліетилену,

його застосування.

Демонстрація: 13. Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів, калій перманганату.

Лабораторний дослід №7. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену.

Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10.

1

 

 

41(11)

Бензен як представник ароматичних вуглеводнів.

1

 

 

42(12)

Семінарське заняття.

1

 

 

43(13)

 Контрольна робота

 (проміжне оцінювання й коригування знань)

1

 

 

44(14)

Метанол,етанол,гліцерин,їхні молекулярні,електронні та структурні формули.

1

 

 

45(15)

Хімічні властивості спиртів.

Отруйність спиртів,їх згубна дія на організм людини.

 Демонстрація: 14. Взаємодія етанолу з натрієм. Демонстрація: 15. Взаємодія гліцерину з натрієм. Лабораторний дослід №8. Досліди з гліцерином: розчинність у воді, взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом.

Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

1

 

 

46(16)

Семінарське заняття.

1

 

 

47(17)

Оцтова кислота. Функціональна група.

Використання оцтової кислоти.

1

 

 

48(18)

Хімічні властивості оцтової кислоти.

Лабораторний дослід №9.

Дія оцтової кислоти на індикатори.

 Інструкція з Т.Б.  №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

1

 

 

49(19)

Практична робота №4.

Властивості оцтової кислоти.

Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

1

 

 

50(20)

Семінарське заняття.

1

 

 

51(21)

Поняття про вищі (насичені й ненасичені) карбонові кислоти.

1

 

 

52(22)

Жири. Жири в природі. Біологічна роль жирів.

1

 

 

53(23)

Вуглеводи:глюкоза та сахароза. Будова,властивості,застосування.

1

 

 

54(24)

Семінарське заняття.

1

 

 

55(25)

Вуглеводи:крохмаль і целюлоза.

Лабораторний дослід №11. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.

 Лабораторний дослід №12. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру). Лабораторний дослід №13. Взаємодія крохмалю з йодом.

Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1

 

 

56(26)

Застосування вуглеводів,їхня біологічна роль.

1

 

 

57(27)

Семінарське заняття.

1

 

 

58(28)

Контрольна робота

(оксигеновмісні органічні сполуки).

1

 

 

59(29)

Амінооцтова кислота(гліцин).

Демонстрація: 16. Зразки амінокислот.

Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 9, 10.

1

 

 

60(30)

Білки. Склад і будова.

1

 

 

61(31)

Гідроліз, денатурація, кольорові реакції білків. Біологічна роль амінокислот і білків. Демонстрація: 17. Розчинення й осадження білків. Демонстрація: 18. Денатурація білків. Лабораторний дослід №14. Кольорові реакції білків.

Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

1

 

 

62(32)

 Практична робота №5.

Розв’язування експериментальних задач.

Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

1

 

 

63(33)

Нуклеїнові кислоти.

1

 

 

64(34)

Природні й синтетичні органічні сполуки.

1

 

 

65(35)

Значення продуктів органічної хімії.

1

 

 

66(36)

Контрольна робота.

1

 

 

Тема 4. Хімічний зв'язок і будова речовини (4 години)

67(1)

Місце хімії серед наук про природу. Роль хімічних знань у пізнанні природи.

1

 

 

68(2)

Значення хімічних процесів у природі.

1

 

 

69(3)

Роль хімії в житті суспільства.

1

 

 

70(4)

Контрольна робота.

1

 

 

           

 

 


(78.4 Kb) ] 16.08.2015, 15:21 --------------------------

Категория: СТАРША ШКОЛА | Добавил: yrok | Теги: клас), хімії, Календарно-тематичне, планування, (9, хімія Просмотров: 5976 | Загрузок: 854 | Рейтинг: 5.0/1
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг