Головна » Матеріал для завантаження » КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ » МАТЕМАТИКА

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ МАТЕМАТИКА 4 КЛАС. СКВОРЦОВА. І СЕМЕСТР
(29.3 Kb) ] 24.07.2016, 18:08

МАТЕМАТИКА

І семестр

Тема уроку

Дата

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 3 КЛАСІ

1

Нумерація трицифрових чисел. Позиційний принцип запису числа.

 

2

Арифметичні дії додавання і віднімання, множення і ділення. Розв’язання задач.

 

3

Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів. Групи взаємопов’язаних величин Знаходження величини одиниці виміру.

 

4

Прийоми додавання і віднімання у межах 1000. Розв’язання задач. Складання оберненої задачі до даної.

 

5

Прийоми усного множення і ділення в межах 1000. Застосування правил множення (ділення) на число. Укрупнення розрядних одиниць. послідовне ділення.

 

6

Задачі на знаходження суми, різницеве чи кратне порівняння двох добутків та обернених до них. Задачі на знаходження четвертого пропорційного.

 

7

Алгоритм ділення  остачею. Ділення з остачею круглих чисел та випадки коли ділене менше дільника.

 

8

Математичні вирази: числові вирази та вирази зі змінною. Правила порядку арифметичних дій.

 

9

Рівняння. Нерівності зі змінно. Та їх способи розв’язання.

 

10

Величини. Частини величин. Чисельник, знаменник. Знаходження частини від числа або числа за величиною його частини.

 

11

Контрольна робота № 1

 

 

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

12

Письмове множення. Множення одноцифрового числа на трицифрове. Розв’язання задач. Рівняння. Практичне одержання частин.

 

13

Письмове множення. Множення одноцифрового числа на трицифрове. Розв’язання задач. Знаходження частини від числа або числа за величиною його частини. Дії з іменованими числами.

 

14

Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Порівняння іменованих чисел.

 

15

Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Розв’язання рівнянь. Множення одноцифрового числа на трицифрове.

 

16

Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Множення одноцифрового числа на трицифрове.

 

17

Ознайомлення з письмовим діленням на одноцифрове число. Письмове ділення у випадку, коли неповні ділені є розрядними доданками діленого. Задачі на знаходження четвертого пропорційного.  Задачі на час

 

18

Утворення другого неповного ділення з остачі і десятків діленого. Письмове ділення у випадку, коли друге неповне ділене двоцифрове число десятків. Задачі на знаходження четвертого пропорційного.  Обчислення значень виразів на кілька дій.

 

19

Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження четвертого пропорційного.  Обчислення значень виразів на кілька дій.

 

20

Письмове ділення на одноцифрове число. Перевірка арифметичної дії ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного.

 

21

Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Складені задачі, що містять знаходження частини від числа.

 

22

Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на подвійне зведення до одиниці. Знаходження значень виразів зі змінною. Складені задачі, що містять знаходження частини від числа.

 

23

Письмове множення та ділення на кругле число. Визначення першого неповного діленого при письмовому діленні на кругле число. Задачі на подвійне зведення до одиниці.

 

24

Письмове множення та ділення на кругле число. Розв’язання задач.

 

25

Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на подвійне зведення до одиниці.

 

26

Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на подвійне зведення до одиниці. Рівняння, в яких один з компонентів поданий числовим виразом.

 

27

Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на подвійне зведення до одиниці. Розв’язання рівнянь. Знаходження значень виразів.

 

28

Письмове ділення на двоцифрове число. Складання і розв’язування обернених задач. Письмове множення на двоцифрове число.

 

29

Письмове ділення на двоцифрове число. Задачі на подвійне зведення до одиниці. Зіставлення задач на знаходження четвертого пропорційного та задач на подвійне зведення до одиниці.

 

30

Ділення трицифрового числа на двоцифрове. Задачі на час. Задачі, обернені до задач на різницеве порівняння двох добутків.

 

31

Ділення трицифрового числа на двоцифрове. Складені задачі, що містять знаходження частини від числа. Нерівності зі змінною.

 

32

Задачі з буквеними даними. Математична модель задачі. Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею.  Рівняння , в яких один з компонентів поданий числовим виразом.

 

33

Ділення з остачею. Рівняння , в яких один з компонентів поданий числовим виразом.

 

34

Контрольна робота № 2

 

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

35

Лічильна одиниця – тисяча. Лічба розрядними одиницями в межах мільйона. Поняття  про класи. Читання багатоцифрових чисел

 

36

Читання і записування багатоцифрових чисел. Розрядний склад числа. Лічба. Задачі на подвійне зведення до одиниці. Складені задачі, що містять знаходження частини від числа. Порівняння математичних виразів.

 

37

Утворення багатоцифрових чисел. Додавання та віднімання числа 1. Утворення  багатоцифрових чисел з одиниць різних розрядів і різних класів, а також прираховуючи і відраховуючи по 1. Розв’язування складених задач.

 

38

Порівняння багатоцифрових чисел. Покласове порівняння багатоцифрових чисел. Письмове ділення на двоцифрове число. Задача на різницеве порівняння двох часток.

 

39

Додавання на основі розрядного складу числа. Сума розрядних доданків. Заміна багатоцифрового числа сумою чисел першого та другого класів. Заміна суми чисел першого та другого класів багатоцифровим числом. Задача на різницеве порівняння двох часток

 

40

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел на основі нумерації. Знаходження значення виразу зі змінною. Рівняння , в яких один з компонентів поданий числовим виразом. Задачі на кратне порівняння двох часток.

 

41

Ознайомлення із способом  визначення загальної кількості тисяч й десятків тисяч та сотень тисяч в числі. Додавання і віднімання на підставі нумерації чисел.  Задачі на знаходження суми двох часток. Задачі на спільну роботу.

 

42

Арифметичні дії з круглими числами. Задачі на спільну роботу. Знаходження значень виразів зі змінною.

 

43

Задачі на спільну роботу. Ускладнення задачі на спільну роботу. Додавання і віднімання на підставі нумерації.

 

44

Ускладнені задачі на спільну роботу, в яких шуканим є час спільної праці.. Арифметичні дії з круглими числами на підставі укрупнення розрядних одиниць. Знаходження значень виразів зі змінною.

 

45

Іменовані числа. Одиниці довжини. Одиниці маси.  Заміна складеного іменованого числа простим; простого іменованого числа – складеним. Порівняння іменованих чисел. Знаходження частини від числа. Задачі на спільну роботу.

 

46

Множення і ділення круглих чисел. Спосіб послідовного множення та ділення. Порівняння математичних виразів.   Порівняння іменованих чисел. Додавання і віднімання на підставі нумерації.

 

47

Контрольна робота №3

 

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

48

Арифметичні дії додавання і віднімання. Складені задачі, що містять збільшення або зменшення числа  на кілька одиниць, сформульоване у непрямій формі. Рівняння , в яких один з компонентів поданий числовим виразом.

 

49

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Алгоритм письмового додавання та віднімання. Розв’язування складених задач. Обчислення зручним способом.

 

50

Письмове додавання у випадку трьох доданків. Задачі на час.  Креслення відрізків; виокремлення чверті відрізка.

 

51

Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумою двох доданків. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

 

52

Додавання і віднімання іменованих чисел.  Письмове додавання і віднімання. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.

 

53

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Побудова прямокутника із заданими довжинами сторін; знаходження периметра прямокутника; побудова квадрата з тим самим периметром.

 

54

Розв’язування задач. Знаходження значень виразів зі змінною. Обчислення значень виразів на кілька дій.

 

55

Швидкість руху. Одиниці вимірювання довжини та часу. Усна лічба. Групи взаємопов’язаних величин. Розв’язування простих задач на знаходження швидкості тіла при прямолінійному рівномірному русі. Письмове додавання, віднімання множення й ділення. Коло: радіус; діаметр.

 

56

Правило знаходження шляху; часу. Групи взаємопов’язаних величин.  Швидкість тіла; одиниці швидкості. Розв’язування простих задач на знаходження швидкості.  Складання і розв’язування обернених задач. Знаходження значень виразів на кілька дій. Рівняння , в яких один з компонентів поданий числовим виразом. Побудова прямокутника і квадрата. Периметр прямокутника і квадрата.

 

57

Прості задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час. Залежність однієї величини від зміни другої при сталій третій величині. Письмо обчислення. Перевірка арифметичних дій.  Задачі на знаходження четвертого пропорційного (спосіб відношень). Знаходження значень виразів на кілька дій.

 

58

Задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час. Розв’язування задач способом відношень. Знаходження значень виразів на кілька дій. Рівняння , в яких один з компонентів поданий числовим виразом. Побудова ламаної.

 

59

Складені задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час. Додавання й віднімання іменованих чисел. Знаходження значень виразів на кілька дій. Рівняння , в яких один з компонентів поданий числовим виразом. 

 

60

Складені задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (спосіб знаходження однакової величини) Віднімання іменованих чисел.  Письмове ділення на двоцифрове число.

 

61

Контрольна робота №4

 

62

Геометричні фігури на площині. Види кутів.

 

63

Геометричні фігури на площині.

 

64

Геометричні фігури у просторі: конус, циліндр, піраміда, куля, прямокутний паралелепіпед (куб).

 


(29.3 Kb) ] 24.07.2016, 18:08 --------------------------

Категория: МАТЕМАТИКА | Добавил: yrok | Теги: календарне, планування, Семестр, клас., СКВОРЦОВА., математика Просмотров: 5034 | Загрузок: 1310 | Рейтинг: 3.0/2
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 2
Гостей: 2
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг