Головна » Матеріал для завантаження » КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ » МАТЕМАТИКА

Математика 5 клас
25.09.2010, 20:51 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ У 5 КЛАСІ
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика . 5-12 класи. « Перун». Київ .2005
Базовий підручник : А.Г. Мерзляк, В.Б. Полянський, М.С. Якір «Математика 5 клас»
Альтернативні підручники: -
ППЗ: -
Дидактичні матеріали : А.Г.Мерзляк, В.Полонський, Ю.М.Рабінович, М.С.Якір Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з математики для 5 класу. Харків .Гімназія . 2005
(4 год на тиждень, у І семестрі - 64 год, у ІІ семестрі – 76 год, всього 140 год)
№ з / п уроку № з / п уроку
за темою
Назва розділу, теми уроків, види письмових робіт Кількість
годин Дата
уроку Примітка
1 2 3 4 5 6
ПОВТОРЕННЯ ЗА ПОЧАТКОВУ ШКОЛУ 4
1 1 Вступ. Повторення матеріалу за курс початкової школи 1
2 2 Повторення залежності між компонентами і результатами дій додавання та віднімання
1
3 3 Повторення залежності між компонентами і результатами дій множення та ділення
1
4 4 Діагностична контрольна робота 1
Розділ 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ 64
1.1 НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА 15
5 1 Аналіз контрольної роботи . Ряд натуральних чисел. 1
6 2 Цифри. Число нуль. Десятковий запис натуральних чисел 1
7 3 Цифри. Десятковий запис чисел 1
8 4 Відрізок .Довжина відрізка 1
9 5 Відрізок .Довжина відрізка 1
10 6 Розв’язування вправ. Самостійна робота 1
11 7 Площина. Пряма. Промінь 1
12 8 Площина. Пряма. Промінь 1
13 9 Шкала .Координатний промінь 1
14 10 Шкала .Координатний промінь 1
15 11 Порівняння натуральних чисел 1
16 12 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 1
17 13 Розв’язування вправ 1
18 14 Тематична контрольна робота №1: «Натуральні числа» 1
19 15 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ 1
1.2 ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 10
20 1 .Додавання натуральних чисел 1
21 2 Властивості додавання натуральних чисел 1
22 3 Розв’язування вправ 1
23 4 Віднімання натуральних чисел 1
24 5 Властивості віднімання натуральних чисел 1
25 6 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 1
26 7 Числові і буквені вирази, їх числове значення 1
1 2 3 4 5 6 7
27 8 Формули 1
28 9 Розв’язування вправ 1
29 10 Тематична контрольна робота №2 :
«Додавання і віднімання натуральних чисел» 1
1.3 РІВНЯННЯ. КУТИ. ТРИКУТНИКИ 14
30 11 Аналіз контрольної роботи .Рівняння 1
31 12 Розв’язування рівнянь 1
32 13 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 1
33 14 Кут. Позначення кутів 1
34 15 Бісектриса кута 1
35 16 Види кутів. Транспортир 1
36 17 Вимірювання кутів. Побудова кутів 1
37 18 Розв’язування вправ. Самостійна робота 1
38 19 Многокутники. Рівні фігури 1
39 20 Прямокутник, квадрат , їх периметри 1
40 21 Трикутник і його види. Периметр трикутника 1
41 22 Розв’язування вправ. Самостійна робота 1
42 23 Розв’язування вправ. 1
43 24 Тематична контрольна робота №3 :
«Рівняння. Кути. Трикутники» 1
1.4 МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 10
46 1 Аналіз контрольної роботи. Множення натуральних чисел 1
47 2 Множення. Переставна властивість множення 1
48 3 Розв’язування вправ на множення натуральних чисел 1
49 4 Сполучна і переставна властивість множення 1
50 5 Розв’язування вправ на сполучну і переставну властивість множення Самостійна робота 1
51 6 Ділення натуральних чисел 1
52 7 Розв’язування вправ на всі дії з натуральними числами 1
53 8 Розв’язування текстових задач. Самостійна робота 1
54 9 Узагальнення та систематизація знань з теми 1
55 10 Тематична контрольна робота №4:
«Множення та ділення натуральних чисел» 1
1.5 ПЛОЩІ І ОБ’ЄМИ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР 9
56 1 Аналіз контрольної роботи .Ділення з остачею 1
57 2 Розв’язування вправ на ділення з остачею 1
58 3 Квадрат і куб числа 1
59 4 Площа. Площа прямокутника 1
60 5 Розв’язування вправ на знаходження площі прямокутника 1
61 6 Прямокутний паралелепіпед і його об’єм Самостійна робота 1
62 7 Розв’язування вправ на знаходження об‘ємів 1
63 8 Тематична контрольна робота №5:
«Площі і об’єми геометричних фігур»
1
64 9 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ

1
Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА 64
1.1 ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ 15
65 1 Аналіз контрольної роботи .Уявлення про звичайні дроби 1
66 2 Дробові числа .Звичайні дроби 1
67 3 Розв’язування вправ. Самостійна робота 1
68 4 Правильні і неправильні дроби 1
69 5 Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками 1
70 6 Розв’язування вправ. Самостійна робота 1
71 7 Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками 1
72 8 Розв’язування вправ на додавання і віднімання дробів 1
73 9 Дроби і ділення натуральних чисел 1
74 10 Мішані числа 1
75 11 Додавання і віднімання мішаних чисел 1
76 12 Розв’язування вправ і задач 1
77 13 Розв’язування вправ. Самостійна робота 1
78 14 Узагальнення та систематизація знань з теми 1
79 15 Тематична контрольна робота № 6: «Звичайні дроби» 1
1.2 ДЕСЯТКОВИЙ ДРІБ. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ 15
80 1 Аналіз контрольної роботи .Уявлення про десяткові дроби 1
81 2 Десятковий дріб. Запис і читання десяткових дробів 1
82 3 Розв’язування вправ. Самостійна робота 1
83 4 Порівняння десяткових дробів 1
84 5 Розв’язування вправ на порівняння десяткових дробів 1
85 6 Розв’язування вправ. Самостійна робота 1
86 7 Округлення десяткових дробів 1
87 8 Розв’язування вправ на округлення десяткових дробів 1
88 9 Додавання і віднімання десяткових дробів 1
89 10 Розв’язування вправ на додавання і віднімання десяткових дробів 1
90 11 Властивості додавання десяткових дробів 1
91 12 Розв’язування задач і вправ 1
92 13 Розв’язування вправ. Самостійна робота 1
93 14 Узагальнення та систематизація знань з теми 1
94 15 Тематична контрольна робота № 7: «Десятковий дріб. Додавання і віднімання десяткових дробів»
1
1.3 МНОЖЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ 8
95 16 Аналіз контрольної роботи .
Множення і ділення десяткових дробів на 10, 100, 1000,.. 1
96 17 Властивості множення десяткових дробів 1
97 18 Множення десяткових дробів на 0,1; 0,01;… . 1
98 19 Розв’язування вправ. Самостійна робота 1
99 20 Розв’язування текстових задач 1
100 21 Розв’язування задач і вправ на множення десяткових дробів 1
101 22 Узагальнення і систематизація знань з теми 1
102 23 Тематична контрольна робота №8 :
«Множення десяткових дробів» 1


1.4 ДІЛЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ. ДІЇ З ДЕСЯТКОВИМИ ДРОБАМИ.
СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ 12
103 24 Аналіз контрольної роботи .
Ділення десяткових дробів на натуральне число 1
104 25 Ділення десяткового дробу на десятковий дріб 1
105 26 Ділення десяткових дробів на 0,1; 0,01;…. 1
106 27 Розв’язування текстових задач 1
107 28 Розв’язування вправ. Самостійна робота 1
108 29 Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь 1
109 30 Розв’язування задач і вправ 1
110 31 Середнє арифметичне 1
111 32 Середнє значення величин 1
112 33 Розв’язування вправ. Самостійна робота 1
113 34 Узагальнення і систематизація знань з теми 1
114 35 Тематична контрольна робота № 9 :
«Ділення десяткових дробів. Дії з десятковими дробами. Середнє арифметичне» 1
1.5 ВІДСОТКИ. МАСШТАБ 14
115 1 Аналіз контрольної роботи. Відсотки 1
116 2 Знаходження відсотків від числа 1
117 3 Розв’язування текстових задач 1
118 4 Розв’язування вправ. Самостійна робота 1
119 5 Знаходження числа за його відсотком 1
120 6 Розв’язування вправ на знаходження числа за його відсотком 1
121 7 Розв’язування текстових задач 1
122 8 Розв’язування вправ. Самостійна робота 1
123 9 Масштаб 1
124 10 Знаходження відстаней на карті 1
125 11 Розв’язування вправ на знаходження масштабу. 1
126 12 Розв’язування вправ. Самостійна робота 1
127 13 Узагальнення та систематизація знань з теми 1
128 14 Тематична контрольна робота № 10:
«Відсотки. Масштаб» 1
Розділ 3. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
12
129 1 Аналіз контрольної роботи .
Арифметичні дії з натуральними числами 1
130 2 Додавання і віднімання звичайних дробів 1
131 3 Арифметичні дії з десятковими дробами 1
132 4 Розв’язування вправ. Самостійна робота 1
133 5 Рівняння 1
134 6 Розв’язування текстових задач 1
135 7 Розв’язування задач за допомогою рівнянь 1
136 8 Види кутів і трикутників. Площа і периметр прямокутника 1
137 9 Тематична контрольна робота №11: «Повторення» 1
138 10 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ. 1
139 11 Узагальнення і систематизація знань з теми 1
140 12 Підсумковий урок 1


25.09.2010, 20:51 --------------------------

Категория: МАТЕМАТИКА | Добавил: alladenisenko | Теги: математика 5 клас, календарне планування Просмотров: 15289 | Загрузок: 0 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 3.9/14
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 1
1 оленка   (03.01.2011 14:04) [Материал]
багато навіть дуже
avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 4
Гостей: 4
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг