Головна » Матеріал для завантаження » КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ » УКРАЇНСЬКА МОВА

Календарне планування . Навчання грамоти 1 клас
(70.0 Kb) ] 17.09.2015, 15:28 І семестр
№ з/п Тема уроку Примітки Дата
Добукварний період (14 год)
1 Вступ. Знайомство з букварем. Державний Гімн України. Опрацювання вірша Г. Чубач. Правила сидіння на уроці, правила сидіння за партою (3-5 с.) 02.09

2 Практичне ознайомлення зі словом, реченням . Спосіб умовного позначення речень.
Бесіда на тему «Розваги дітей влітку» (6-7 с.) 04.09
3 Закріплення знань про речення. Складання речень за поданою графічною моделлю. Бесіда на тему «Режим дня школяра»
(8 с.) 07.09
4 Слухання і розповідання казки Уявлення про діалог (без терміна). Інтонація і міміка, їх значення у спілкуванні.
Робота з дитячою книжкою. Українська народна казка «Колобок» (9 с.) 09.09
5 Розширення уявлень дітей про слова та речення. Логічні вправи за питаннями хто це, що це? Розподіл предметів за семантичними группами (люди, тварини, овочі, фрукти, одяг, посуд, меблі тощо) (10-11с.) 11.09
6 Ознайомлення зі словами, що є ознаками предметів. Порівняння предметів. Складання речень за схемами. (12-13с.) 14.09
7 Ознайомлення зі словами, що означають дії предметів. Складання речень за малюнками та поданими графічними схемами.
Робота з дитячою книжкою. Українська народна казка «Рукавичка» (14-15 с.) 15.09
8 Ознайомлення учнів зі складовою будовою слів. Поділ слів на склади. Розподіл предметів за семантичними групами «Свійські тварини – дикі тварини».
Складання речень (16 с.) 16.09
9 Практичне уявлення про немовні звуки та звуки мовлення. Поділ слів на склади. Складання речень за поданими схемами (17 с.) 18.09
10 Голосні та приго лосні звуки. Позначення їх умовними знаками. Формування навичок звукового аналізу простих за будовою слів.
Моделювання звукової структури слів. Складання речень.
(18 с.) 21.09
11 Тверді та м’які приголосні звуки. Позначення їх умовними знаками.
Формування навичок звукового аналізу слів (19 с.) 23.09
12 Закріплення вмінь виконувати мовний аналіз слів та речень 25.09
13 Культура спілкування. Вправляння у звуковому аналізі мовленнєвих слів. Складання графічних моделей речень.
(20 с.) 28.09
14 Узагальнення знань учнів про голосні та приголосні звуки. Звуковий аналіз слів. Складання розповіді за серією малюнків.
Робота з дитячою книжкою. За Ю.Старостенком «І трапиться ж отаке…» (Книжечка-виручалочка. 1 клас) (21с.)
29.09
Букварний період (89 год)
15 Звук [а]. Позначення його буквою Аа.
Виділення звука [а] в складах і словах. Складання речень за схемами (22-23с.) 30.09
16 Звук [у]. Буква Уу. Виділення звука [у] в складах і словах. Звуковий аналіз слів, їх моделювання (24-25с.) 02.10
17 Закріплення знань про звукове значення вивчених букв. Звуковий аналіз слів, їх моделювання 05.10
18 Звук [о]. Буква Оо. Виділення звука [о] в складах і словах. Звуковий аналіз слів, їх моделювання. Складання речень за поданими графічними моделями (26-27с.) 07.10
19 Звук [и]. Буква и. Звуковий аналіз слів. Скла¬дання речень за графічними моделями (28-29с.) 09.10
20 Звук [м]. Буква Мм («ем»). Читання складів, слів і речень з вивченими буквами. Велика бува на початку речення(30-31с.) 12.10
21 Закріплення звукового зна¬чення вивчених букв. Написання імен з великої букви. Читання і доповнення речень.
Робота з дитячою книжкою За Миколою Мегерою казка «Добра дівчинка».(Книжечка-виручалочка. 1 клас) 13.10
22 Звук [і]. Буква Іі. Буква і в ролі окремого слова. Читання складів і слів з вивченими буквами (32-33с.) 14.10
23 Закріплення знань про звукове значення вивчених букв. Звуковий аналіз слів, їх моделювання 16.10
24 Звуки [н], [н']. Буква Нн(«ен»). Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів і ре¬чень (34-35с.) 19.10
25 Закріплення знань про звукові зна¬чення букви Нн («ен»), умінь читати склади, слова з нею. Читання й доповнення речень 21.10

26 Звуки [л], [л']. Буква Лл («ел»). Звуковий аналіз слів із твердими й м’якими приголосними. Читання складів, слів і речень (36-37с.) 23.10
27 Закріплення знань про звукове значення букви Лл. Наголос у словах. Вправи на доповнення незавершених речень. Інтонаційне читання речень, текстів (38-39с.) 02.11
28 Звуки [в], буква Вв («ве»). Особові займенники він, вона, воно, вони (без вживання терміна), їх уживання в реченнях. Читання складів, слів, речень і тексту.
Робота з дитячою книжкою. За Галиною Демченко «Горобина» (Книжечка-виручалочка. 1 клас) (40-41с.) 03.11
29 Закріплення знань про звукове значення Вв. Читання слів, речень, текстів (42-43с.) 04.11
30 Звуки [с], [с']. Буква Сс («ес»). Закріплення аналітико-синтетичних умінь. Читання складів, слів і речень, словниково-логічні вправи (44-45с.) 06.11
31 Закріплення знань про звукове значення буквиСс. Опрацювання текстів «Мама і сини» (46-47с.) 09.11
32 Звук [к], [к'], буква Кк («ка»). Читання складів, слів і речень з буквою к. Робота над анаграмами. Словниково-логічні вправи. Текст «Миколин сокіл» (48-49с.) 11.11
33 Закріплення знань про звукове значення букви Кк. Читання речень поданих рукописним шрифтом. (50-51с.) 13.11
34 Звуки [р], [р']. Буква Рр («ер»).Читання складів, слів і речень. Скоромовки. Виконання словниково-логічних вправ (52-53с.) 16.11
35 Закріплення знань про звукове значення букви Рр. Опрацювання тексту «Ранок біля річки»
Робота з дитячою книжкою. За Борисом Вовком «Чиї квіти найгарніші?» (Книжечка-виручалочка. 1 клас) (54-55с.) 17.11
36 Звуки [п], буква Пп («пе). Звуковий аналіз слів. Словниково-логічні вправи. Текст «На Івана Купала» (56-57с.) 18.11
37 Закріплення знань про звукове значення букви Пп. Читання речень. Опрацювання тексту «Веселі пісні» (58с.) 20.11
38 Закріплення знань про звукове значення букви Пп. Аналітико-синтетичні вправи з вивченими звуками і букваим. Опрацювання тексту «Сливи». (59с.) 23.11
39 Звуки [т], [т']. Буква Тт («те»). Читання складів, слів і речень. Скоромовки. Словниково-логічні вправи (60-61с.) 25.11
40 Закріплення знань про звукові значення букви Тт («те»). Текст «Котик і півник». Скоромовка (62-63с.) 27.11
41 Звук [е]. Буква Ее. Уявлення про антоніми. Текст «Веселі іменини» (64-65с.) 30.11
42 Закріплення знань про звукове значення букви Ее. Текст «Село Веселе». Читання речення, поданого рукописним шрифтом (66-67с.) 01.12
43 Звуки [д], [д']. Буква Дд («де»). Практичне засвоєння дзвінкої вимови звуків у кінці складів і слів. Словниково-логічні вправи.
Робота з дитячою книжкою За Яном Бжехвою Вірші про тварин. (Книжечка-виручалочка. 1 клас) (68-69с.) 02.12
44 Закріплення знань про звукові значення букви Дд. Текст «Парк на пустирі». Скоромовка. Читання речень, поданих рукописним шрифтом (70-71с.) 04.12
45 Звуки [з], [з']. Буква Зз («зе»). Практичне засвоєння дзвінкої вимови звуків у кінці складів і слів. Фразеологізми. (72с.) 07.12
46 Зіставлення звуків [з] - [с], [з’] - [с’]. Опрацювання тексту «Весела зима». Скоромовки (73с.) 09.12
47 Закріплення знань про звукові значення букви Зз. Текст «Ранок на озері» (74-75 с.) 11.12
48 Буква ь («знак м'якшення»). Позначення нею м'якості приголосних звуків. Опрацювання тексту «Льон». (76с.) 14.12
49 Закріплення букви ь («знака м'якшення»). Звуковий аналіз слів. Опрацювання тексту «Дарунки лісу» (77с.) 15.12
50 Звуки [б] [б'], буква Бб («бе»). Вправи на зіставлення вимови слів зі звуками [б], [п]. Словниково-логічні вправи. Опрацювання тексту «Великі друзі» (78-79с.) 16.12
51 Закріплення знань про звукове значення букви Бб.
Текст «Білки» (80-81с.)
Робота з дитячою книжкою За Євгеном Чарушиним. Оповідання про тварин.(Книжечка-виручалочка. 1 клас) 17.12
52 Звуки [г], [г'], буква Гг («ге»). Читання слів і складів. Логічні вправи «Де живе?», «Де росте?» Читання речень з рукописного тексту (82-83с.) 18.12
53 Звуки [г], буква Ґґ («ге»). Читання слів і складів. (84-85с.) 21.12
54 Закріплення знань про звукове значення букв Гг, Ґґ. Текст «Гурток «Умілі руки»» (86 с.) 23.12
55 Закріплення знань про звукове значення букв Гг, Ґґ. Текст «Восени на городі» (87с.) 24.12
56 Звук [ч], буква Чч («че»). Читання складів слів. Звуковий аналіз слів. Словникові-логічні вправи. «Закликаночки». Скоромовка (88-89с.) 25.12
ІІ семестр
57 Закріплення звукового значення букви Чч. Текст «На полонині» (90с.)
58 Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання вірша «Карпати». Загадки. (91с.)
59 Звук [й], буква Йй («ій», «йот»). Читання слів. Вправи з розвитку фонетичного слуху
Робота з дитячою книжкою За Панасом Висіканом «Дві тополі» (Книжечка-виручалочка. 1 клас)
60 Закріплення звукового значення букви Йй. Опрацювання тексту «Казковий світ» (92-93с.)
61 Закріплення звукового значення букви Йй. Буквосполучення йо. Опрацювання тексту «Пасіка (94с.)
62 Закріплення букви «йот». Опрацювання народної пісеньки «Зайчику, зайчику». Читання в особах (95с.)
63 Звук [х], буква Хх («ха»). Читання слів. Звуковий аналіз слів. (96с.)
64 Зіставлення звуків [г] - [х]. Опрацювання вірша «Колискова пісненька». Загадки (97с.)
65 Звук [х], буква Хх («ха»). Опрацювання тексту «Казкові хмаринки». Загадка (98-99 с.)
66 Буква Яя. Позначення буквою сполучення звуків [йа]. Позначення буквою Яя звука [а] у сполученні з [й] та іншими м'якими при¬голосними. Словниково-логічні вправи. (100 с.)
67 Позначення буквою «я» звук [а] та м’якості попереднього приголосного. Словниково-логічні вправи. Опрацювання вірша Н.Забіла «Хто кого злякався?». (101с.)
68 Закріплення звукового значення букви Яя. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання тексту «Ялта». Загадка (102-103 с.)
Робота з дитячою книжкою. За Ларисою Писемною «Андрій та Бублик»(Книжечка-виручалочка. 1 клас)
69 Звук [ж], буква Жж(«же»). Дзвінка вимова звука [ж] у кінці складів і слів. Заучування скоромовок. (104-105с.)
70 Закріплення звукового значення букви Жж. Опрацювання української народної казки «Лисиця і Журавель». Робота з прислів'ям (106-107 с.)
71 Звук [ш], буква Шш («ша»). Читання слів, речень. Бесіда про дитячі ігри — спортивні та інтелектуальні (108-109с.)
72 Зіставлення звуків [ш] — [ж] у складах і словах. Опрацювання оповідання «Поспішай, синичко!»
(за Г.Демченко). (110 с.)
73 Закріплення звукового значення букви Шш. Заучування вірша П.Воронька «Кожушок». В. Верховень «Скоромовка». (111с.)
74 Звуки [ц], [ц'], літера Ц ц («це»). Звуко-буквений аналіз слів. Скоромовка. (112 с.)
75 Закріплення звукових значень букви Цц. Опрацювання тексту «Циркова залізниця». Читання речення, поданого рукописним шрифтом. (113 с.)
Робота з дитячою книжкоюЗа Андрієм Коцюбинським «Ліки для Буцика»(Книжечка-виручалочка. 1 клас)
77 Закріплення звукового значення літери Цц. Оп¬рацювання казки «Родичі» та вірша В.Лучука «Уставати рано треба». (114-115 с.)
78 Буква Її, позначення нею звукосполучення [йі]. Звуковий аналіз слів. А. Камінчук «В зелені діброва», «На екскурсії» (116-117с.)
79 Закріплення букви Її. Опрацювання тексту «Гроші України»
(118 с.)
80 Закріплення вивчених букв. Опрацювання тексту «Міста України». Складання розповіді про своє село. (119 с.)
81 Буква Юю, позначення нею звукосполучення [йу], зву¬ка [у] та м'якості приголосного. Заучування напам'ять вірша Лесі Українки «Пісенька вес¬няної води» (120 с.)
82 Закріплення звукових значень букви Юю. Опрацювання вірша О. Пархоменка «Я матусю дожидаю». Прислів’я. (121с.)
Робота з дитячою книгою. За Василем Струтинським «Річчина хвороба» (Книжечка-виручалочка. 1 клас) (131 с.)
83 Закріплення звукових значень букви Юю. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання оповідання М. Коцюбинського «Десять робітників» та вірша І. Січовика «Руки». (122-123с.)
84 Буква Єє, позначення звукосполучення [йе], зву¬ка [е] та м'якості приголосного. Опрацювання оповідання за
В. Сухомлинським «Барвисте коромисло». (124-125 с.)
85 Закріплення букви Єє. Опра¬цювання тексту «Київське метро»
(126-127 с.)
86 Буква Щщ («ща»), позна¬чення нею звукосполучення [шч]. Опрацювання уривка вірша В.Симоненка і тексту «Наша Батьківшина». Прислів'я (128-129 с.)
87 Закріплення звукового значення букви Щщ. Опрацювання вірша Г. Малик «Що для чого треба?» (130 с.)
88 Закріплення звукового значення вивчених слів. Опрацювання тек¬сту І. Прокопенко «Про що шепотіли берізки».
89 Звук [ф], буква Фф («еф»). Читання слів. Опрацювання вірша І.Макоти «Буква Ф» (132 с.)
90 Закріплення звукового значення букви Ф. Опрацювання тексту «Телефон». Складання правил розмови по телефону. (133 с.)
Робота з дитячою книжкою. Я. Пінясов «Хитрий огірок» («Струмочок» с.174-176)
91 Закріплення звукового значення букви Фф. Опрацювання текстів «Жирафи» і «Жарт» (134-135с.)
92 Звук [дз],[дз’], позначення їх буквосполученням дз. Вірш А.Зарудного «Дзвіночки» та оповідання Ю.Старостенка «Лісовий майстер» (137 с.)
93 Звук [дж], позначення його буквосполученням дж. Відпрацювання злитої вимови звука [дж]. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання вірша Н.Забілої «Джміль» (138 с.)
94 Закріплення звука [дж], буквосполучення «дж». Опрацювання оповідання В. Дуб «Бджілка» і вірша
Л. Костенко «Піднімає джміль фіранку…» (139 с.)
95 Апостроф. Роль апострофа в українській мові. Вимова і написання слів з апострофом. Н.Красоткіна «В п’ятницю, у надвечір’я» (140 с.)
96 Закріплення правила вживання апострофа в українській мові. Опрацювання тексту «Комп’ютерна мишка» і вірша «Узявсь Дем’ян навчати кішку» (141 с.)
97 Тарас Григорович Шевченко — великий український поет. Читання вірша поета (142-143 с.)
Робота з дитячою книжкою. Вірші Т.Г. Шевченка
98 Іван Якович Франко — вели¬кий український письменник. Опрацювання казки Івана Франка «Лисичка і Рак»(144-145 с.)
99 Леся Українка — велика укра¬їнська поетеса. Інтонаційне читання вірша поетеси, чи¬тання в особах (146-147 с.)
100 Михайло Коцюбинський. Казка «Про двох цапків» (148 с.)
101 Опрацювання тексту «Хороші звичаї». Вправи на звуко-буквений аналіз слів (149 с.)
102 Робота над текстом «Мрія збулася» (150 с.)
103 Робота над виразним читан¬ням вірша А.Костецького «Буде день веселий» (151 с.)
Післябукварний період ( 16 год)
104 Ознайомлення з підручником «Післябукварик». Опрацювання творів із «Післябукварика» (4 с.)
Робота з дитячою книжкою. Роман Завадович «Книжечка» (Позакласне читання)
105 Анатолій Зимін «Щаслива людина» (6-7 с.)
106 Опрацювання твору «Ми живемо в Україні» із «Післябукварика» (10 с.) Робота з картою України (9 с.)
107 Вадим Крищенко «Добрий день», «Скажи людині: «Доброго дня!»»
(за Василем Сухомлинським) (12, 14-15 с.)
108 Микола Вінграновський «Річечка» . Загадки.(18-19 с.)
109 «Підсніжник»(За Борисом Вовком) (26-27 с.)
110 «Різнокольорові звірята» (За Михайлом Пляцковським) (30-31 с.)
111 «Звірі - няньки»
(З журналу) (34-35 с.)
112 «В одному королівстві» (За Ніною Вернигорою) (42-43 с.)
Робота з дитячою книжкою. В.Кава «Сашкове переживання» («Струмочок» с.43-44)
113 Олег Буцень «Неслухняний м’ячик» (46-47 с.)
114 Вправи для розвитку навичок читання. «Весняні канікули» (50-51 с.)
115 Т. Білецька «Корисна розмова». Складання розповіді за малюнками та планом (52-53 с.)
116 М. Герасименко «Вадиків кашель», «Дивний ранок»
(62-63 с.)
Робота з дитячою книжкою. П. Бабанський «Чарівна паличка» («Струмочок» с.44-46)
117 Казка «Троє кошенят» (За Дональдом Біссетом). Переказ за планом (70-71 с.)
118 «Ката-Чепурушка» (За Ференцом Морою) (74-75 с.)
119 Вправи для розвитку навичок читання. «Нашому організму потрібні вітаміни» (82-83 с.)
Підсумок за рік.

І семестр

з/п Тема уроку Примітка Дата
Добукварний період (14 год)
1 Ознайомлення з письмовим приладдям, з умовними позначками зошита, правилами сидіння за партою під час письма. Розфарбовування малюнків. (с. 4) 02.09
2 Правила користування письмовим приладдям. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Письмо прямих і обведення ламаних, хвилястих ліній. (с. 4) 04.09
3 Проведення ліній у певному напрямку. Формування вміння орієнтуватися на обмеженій площині (сторінці зошита: вгорі, внизу, ліворуч, праворуч). Розміщення малюнків (на вільну тему) посередині, вгорі, внизу, ліворуч, праворуч від малюнка, зображеного посередині. 07.09
4 Наведення, домальовування, розфарбовування малюнків. Рядок. Вправи в рядку.
Розвиток зв’язного мовлення Знайомство 08.09
5 Закріплення вміння писати в рядку. Письмо прямих і похилих (ламаних). Розташування предметів ліво-правого спрямування. Розфарбовування малюнків. Складання речень за малюнками. 09.09
6 Міжрядкова (допоміжна) лінія сітки зошита. Складання речень за малюнком. Письмо коротких і довгих вертикальних ліній, ліній із заокругленням. (с. 5) 11.09
7 Похила лінія сітки зошита. Ознайомлення з похилими положеннями зошита під час письма у рядках. Письмо прямих похилих ліній. Наведення контурів. Поділ слів на склади. 14.09
8 Письмо прямих похилих ліній, прямих із заокругленням унизу і вгорі. Складання речень за малюнком і графічними схемами. (с. 5) Розвиток зв’язного мовлення Дитячі ігри, розваги 16.09
9 Письмо похилих ліній, прямих із заокругленням вгорі та внизу. Складання речень за малюнком і графічними схемами. Поділ слів на склади. 18.09
10 Підготовчі вправи до написання букв. Письмо великих і малих півовалів. Розмальовування малюнків. 21.09
11 Підготовчі вправи до написання букв. Письмо великих та малих овалів. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів. 22.09
12 Письмо петель з похилими лініями. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів. (с. 5) 23.09
13 Безвідривне поєднання елементів. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів. Складання речень за малюнком і графічними схемами. 25.09
14 Повторення правил письма у зошиті. Письмо різних елементів у рядку. Складання речень за малюнком і графічними схемами.
Розвиток зв’язного мовлення. Родина. 28.09
Букварний період (89 год.)
15 Аналіз складових елементів малої букви а. Письмо малої букви а. Звуковий аналіз слів. (с. 7) 30.09
16 Письмо великої букви А. безвідривне зєднання букв. Написання буквосполучення Аа. Складання речень за малюнками. (с. 7) 02.10
17 Письмо малої букви у. Написання буквосполучень. Виділення вивчених букв у словах. (с. 9) 05.06
18 Написання великої букви У, її поєднання з вивченими буквами. Підготовчі графічні вправи. (с. 9) 06.10
19 Письмо малої букви о. поєднання її з вивченими буквами. Виділення вивчених букв у словах. (с. 11) 07.10
20 Письмо великої букви О, поєднання її з іншими буквами. Звуковий аналіз слів. (с. 11) 09.10
21 Письмо малої букви и, безвідривне з’єднання букв. (с. 13)
Розвиток зв’язного мовлення. У гостях у бабусі й дідуся 12.10
22 Письмо великої букви И, написання буквосполучення Ии. Звуковий аналіз слів. Диктант вивчених букв. (с. 13) 14.10
23 Письмо малої букви м, буквосполучень. Написання прямих і обернених складів із буквою м, слів. (с. 15) 16.10
24 Письмо великої букви М. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів із буквою М. (с. 15) 19.10
25 Письмо малої букви і, написання буквосполучень, складів. Закріплення вміння писати вивчені букви. Виділення вивчених букв у словах. (с. 17) 20.10
26 Письмо великої букви І, поєднання її з вивченими буквами. Написання слів і речень. (с. 17) 21.10
27 Письмо малої букви н, буквосполучень, складів, слів із нею. Звуковий аналіз слів. (с. 19) 23.10
28 Письмо великої букви Н. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів і речень, письмо під диктування складів. (с. 19)
Розвиток зв’язного мовлення. Гра «Гуси, гуси , додому!» 02.11
29 Письмо малої букви л. підготовчі графічні вправи. Написання складів і слів із буквою л. (с. 21 ) 04.11
30 Письмо великої букви Л. Написання складів, слів із літерою Л. Списування речень, поданих друкованим шрифтом. (с. 21) 06.11
31 Закріплення уміння писати вивчені літери в поєднанні. Диктант коротких слів 09.11
32 Письмо малої букви в. Написання буквосполучень, складів та слів. Звуковий аналіз слів. (с. 23) 10.11
33 Закріплення вміння писати малу букву в, буквосполучення. Написання складів, слів із малою буквою в. Звуко-буквенний аналіз слів. Виділення вивчених букв у словах. 11.11
34 Письмо великої букви В. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень. (с. 23) 13.11
35 Письмо малої букви с. Написання складів та слів із буквою с. списування слів, поданих друкованим шрифтом. (с. 25)
Розвиток зв’язного мовлення. Ввічливість 16.11
36 Письмо великої букви С, складів та слів із нею. Записування речень, поданих друкованим шрифтом. (с. 25) 18.11
37 Письмо малої букви к. Написання буквосполучень, складів та слів із буквою к. (с. 27) 20.11
38 Письмо великої букви К. Написання буквосполучень. Списування речень, поданих друкованим шрифтом. (с. 27) 23.11
39 Закріплення вміння писати вивчені букви. Складання слів зі складів. Записування цих слів. 24.11
40 Письмо малої р. Написання складів та слів із буквою р. (с. 29) 25.11
41 Письмо великої букви Р. Написання складів, слів та речень.
Розвиток зв’язного мовлення. Чарівні слова (с. 29) 27.11
42 Закріплення уміння писати вивчені букви. Списування речень, поданих друкованим шрифтом. 30.11
43 Письмо малої букви п. Підготовчі графічні вправи. Написання складів. Складання і зписування слів із вивчених букв. (42с.) 02.12
44 Письмо великої букви П. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів та речень. (43с.) 04.12
45 Закріплення уміння писати вивчені букви. Повторення правил зєднання вивчених букв. Списування тексту, поданого рукописним шрифтом. 07.12
46 Письмо малої букви т. Письмо складів та слів із буквою т. 08.12
47 Письмо великої букви Т. Написання складів, слів і речень. звуковий аналіз слів. 09.11
48 Письмо малої букви е, написання складів, слів. Складання і записування слів із вивчених букв. 11.12
49 Письмо великої букви Е. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень.
Розвиток зв’язного мовлення. Школа
50 Закріплення уміння писати вивчені букви. Складання і записування слів. Списування речень, поданих друкованим шрифтом. 14.12
51 Письмо малої букви д. Підготовчі графічні вправи. Написання букви в складах і словах. 16.12
52 Письмо великої букви Д, складів та слів із нею. Списування слів і речень, поданих друкованим шрифтом. 18.12
53 Закріплення уміння писати вивчені букви. Списування речень, поданих рукописним та друкованим шрифтом. 21.12
54 Письмо малої букви з. Написання складів та слів із буквою з. Звуковий аналіз слів. 22.22
55 Письмо великої букви З. Написання складів, слів та речень із буквою З. 23.12
56 Закріплення уміння писати вивчені букви. Списування речень, поданих рукописним шрифтом.
Розвиток зв’язного мовлення. Клас 25.12
ІІ семестр
57 Письмо букви ь окремо та у поєднанні з іншими літерами. Написання буквосполучень, слів.
58 Повторення правил з’єднання вивчених букв списування тексту, поданого рукописним шрифтом.
59 Письмо малої букви б. Написання складів, слів та речень. Диктант коротких слів
60 Письмо великої букви Б. Підготовчі графічні вправи. написання складів, слів та речень. Навчальний диктант.
61 Закріплення вміння писати вивчені букви. Коментоване письмо.
62 Письмо малої букви г. Написання складів та слів із буквою г. Складання і записування слів із вивчених букв. (59с.)
63 Письмо великої букви Г. Написання складів та слів із буквою Г. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.
Розвиток зв’язного мовлення. Зимонька-снігуронька
64 Письмо малої букви ґ. Написання складів та слів із буквою ґ.
65 Письмо великої букви Ґ. Написання складів та слів.
66 Закріплення вміння писати вивчені букви. Словниковий диктант.
67 Письмо малої букви ч. Написання складів, слів та речень. Словниковий диктант.
68 Письмо великої букви Ч, складів і слів із нею. Порівняння написання букв Ч та У. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.
69 Закріплення вмінь писати вивчені букви. Диктант коротких слів
70 Письмо малої букви й, буквосполучення із нею. Складання і записування слів.
Розвиток зв’язного мовлення. Овочі. Фрукти
71 Письмо великої букви Й. Написання буквосполучень, слів. Складання і записування словосполучень.
72 Письмо малої букви х, складів із нею. Складання і записування слів. Навчальний диктант.
73 Письмо великої букви Х. Написання буквосполучень, слів. списування речень, поданих друкованим шрифтом.
74 Письмо малої букви я. Написання буквосполучень, слів. Звуковий аналіз слів.
75 Письмо великої букви Я, буквосполучень із нею. Доповнення та записування речень. Складання й записування слів.
76 Закріплення вмінь писати вивчені букви. Поділ і записування слів за групами.
77 Письмо малої букви ж. Написання буквосполучень та слів із буквою ж. Звуковий аналіз слів.
Розвиток зв’язного мовлення. Людина
78 Письмо великої букви Ж. Написання складів. Списування тексту, поданого друкованим шрифтом.
79 Закріплення вміння писати вивчені букви. Списування із звданням вставити пропущені букви.
80 Письмо малої букви ш. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень. (26с. 2з.)
81 Письмо великої букви Ш. Написання буквосполучень, слів та речень.
82 Письмо малої букви ц. Письмо складів та слів із буквою ц. Списування слів, поданих друкованим шрифтом.
83 Письмо великої буви Ц, буквосполучень та слів із нею. Написання речень.
84 Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання й записування речень.
Розвиток зв’язного мовлення. Одяг
85 Письмо малої букви ї, буквосполучень із нею. Складання і записування слів із вивчених букв.
86 Письмо великої букви Ї, складів та слів із нею. Записування речень. Навчальний диктант.
87 Письмо малої букви ю. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів та речень.
88 Письмо великої букви Ю, складів та слів із нею. Написання речень. Письмо під диктування.
89 Письмо малої букви є. Написання складів та слів із буквою є. Списування тексту, поданого друкованим шрифтом.
90 Письмо великої букви Є. Написання буквосполучень та речень. Вибірковий диктант.
91 Письмо малої букви щ. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів, речень.
Розвиток зв’язного мовлення. Кольори
92 Письмо великої букви Щ, буквосполучень та слів із нею. Складання і записування речень.
93 Закріплення вмінь писати вивчені букви. Коментоване письмо.
94 Письмо малої букви ф. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів. Списування слів, поданих друкованим шрифтом.
95 Письмо великої букви Ф, буквосполучень та слів із нею. Складання й записування речень.
96 Закріплення вмінь писати вивчені букви. Пояснювальний диктант.
97 Письмо буквосполучень дз, Дз, слів із ними. Безвідривне поєднання букв. Складання і записування речень.
98 Закріплення вмінь писати вивчені букви. Складання речень за малюнком.
Розвиток зв’язного мовлення. Знайомство
99 Письмо буквосполучень дж, Дж, слів із ними. Складання й записування речень. Словниковий диктант.
100 Закріплення вмінь писати вивчені букви. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.
101 Написання складів та слів з апострофом. Звуковий аналіз слів. Пояснювальний диктант.
102 Алфавіт. Закріплення вмінь писати великі й малі літери українського алфавіту.
103 Удосконалення навичок письма вивчених букв, слів і речень з цими буквами. Списування друкованих речень. Встанов¬лення відповідності між друкованими і писаними буквами. Виконання творчих письмових завдань
Післябукварний період (16 год)
104 Речення. Списування з рукописного і друкованого тексту. Робота з деформованими реченнями.
105 Вчимося відповідати на запитання.
106 Доповнення незавершених речень. Складання розповіді про своє село за поданим планом.
Розвиток зв’язного мовлення. Будьмо охайними
107 Алфавіт. Звуки мовлення. Букви. Алфавітні назви букв. Закріплення вмінь писати букви алфавіту. Навчальний диктант.
108 Голосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів. Списування тескту, поданого рукописним шрифтом.
109 Склад. Наголос. Поділ слова на склади. Спостереження за лексико-семантичною (смислово-розрізнювальною) функцією наголосу.
110 Приголосні звуки. Звуковий аналіз слів. Удосконалення вимови окремих звуків. Списуання тексту, поданого рукописним шрифтом.
111 Контрольне списування тексту, поданого друкованим шрифтом.
112 Вимова звуків [дж], [дз], [дз’], позначення їх буквосполученнями дз, дж. Звуко-буквений аналіз слів. Робота з деформованими реченнями.
113 Апостроф. Правило вживання апострофа. Звуко-буквений аналіз слів. Навчальний диктант.
Розвиток зв’язного мовлення . Село. Робота в селі
114 Слова – назви предметів. Розрізнення слів – назв предметів за питаннями хто? що? Розподіл предметів за групами.
115 Слова – ознаки предметів. Розрізнення слів – ознак предметів за питаннями який? яка? яке? Списування тексту, поданого рукописним шрифтом.
116 Слова – назви дії предметів. Виконання мовних вправ. Списування тексту, поданого рукописним шрифтом
117 Слова, однакові за звучанням, проте різні за значенням. Виконання мовних вправ. Списування тексту, поданого рукописним шрифтом.
118 Слова, протилежні за значенням. Виконання мовних вправ. Списування тексту, поданого рукописним шрифтом.
119 Узагальнення і систематизація знань учнів. Розвиток зв'язного мовлення. Підсумок за рік.
(70.0 Kb) ] 17.09.2015, 15:28 --------------------------

Категория: УКРАЇНСЬКА МОВА | Добавил: Наталія0991 Просмотров: 10256 | Загрузок: 2930 | Рейтинг: 0.0/0
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг