Головна » Матеріал для завантаження » КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ » УКРАЇНСЬКА МОВА

Українська мова (за підручником М.Д. Захарійчук, А. І. Мовчан «Українська мова» , Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів
02.08.2014, 20:35

І семестр – 64 год .(4 год. /тиждень); ІІ семестр – 55 год.( 3год./тиждень)
№ з/п Зміст уроку Дата прове-дення Примітка
Мова і мовлення( 3 год.)
1. Мова- найважливіший засіб людського спілкування.
2. Рідна та державна мова.
3. Культура усного і писемного мовлення. Слова ввічливості.
Текст (10год.)
4. Текст і його ознаки.
5. Змістовий зв,язок між частинами тексту.
6. Абзац. Роль абзаців у тексті.
7. Ознаки художнього та наукового текстів.
8. Урок розвитку писемного мовлення. Написання правил на тему «Поведінка в осінньому лісі».
9. Ознаки ділового тексту.
10. План тексту.
11. Текст- розповідь.
12. Текст-опис.
13. Текст-міркування.
Перевірна робота. Перевірка знань за темами «Мова і мовлення. Текст»
Речення (7 год.)
14. Аналіз перевірної роботи. Закріплення та узагальнення вивченого про речення.
15. Види речень за метою висловлювання.
16. Урок розвитку писемного мовлення. Робота з дефор-мованим текстом.
17. Перевірна робота. Аудіювання.
Окличні та неокличні речення.
18. Звертання. Розділові знаки при звертанні.
19. Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв,язок між словами у реченні.
20. Зв,язок між словами у реченні. Словосполучення.
21. Однорідні члени речення. Узагальнення за темою «Ре-чення».
Слово. Значення слова. (8 год.)
22. Слова з прямим і переносним значенням
23. Слова, що мають кілька значень .
24. Урок розвитку писемного мовлення. Робота з дефор-мованим текстом.
25. Слова, що звучать і пишуться однаково
26. Слова, близькі за значенням (синоніми)
27. Слова, протилежні за значенням (антоніми) .
28. Фразеологізми.
29. Перевірна робота. Диктант.
Культура мовленого слова.
Будова слова (34 год.)
30. Аналіз перевірної роботи. Поняття про закінчення.
31. Основа слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс.
32. Урок розвитку писемного мовлення. Складання художнього тексту за початком, сюжетними малюнками і планом.
33. Корінь слова. Спільнокореневі слова.
34. Чергування голосних /о/, /е/ з /і/ в коренях слів.
35. Чергування приголосних /г/, /к/, /х/ із /ж/,/ч/, /ш/ та /з,/, /ц,/, /с,/ в коренях слів.
36. Вимова і правопис слів із ненаголошеними /е/, /и/ в коренях слів, що перевіряються наголосом.
37. Добір спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними /е/, /и/.
38. Поняття «орфограма».
39. Вимова та правопис слів із ненаголошеними /е/, /и/ у корені слова, які не перевіряються наголосом.
40. Урок розвитку писемного мовлення. Складння інструкції «Як зробити рамку для фотографії»
41. Перевірна робота. Мовна тема « Речення. Слово. Будова слова.»
Робота з орфографічним словником.
42. Аналіз перевірної роботи. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками.
43. Правила перевірки правопису слів типу просьба, боро-тьба, кігті, нігті.
44. Перевірна робота. Діалог.
Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приго-лосними в кінці та середині слів перед глухими.
45. Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними у кінці та середині слів перед глухими.
46. Закріплення вивченого про дзвінкі й глухі приголосні звуки.
47. Перевірна робота. Списування.
Закріплення вивченого про голосні і приголосні звуки.
48. Урок розвитку писемного мовлення. Написання листа.
49. Префікс. Словотворча роль префіксів.
50. Творення слів з найуживанішими префіксами.
51. Префікси, співзвучні з прийменниками.
52. Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префікса-ми.
53. Спостереження з а збігом однакових приголосних на межі префікса і кореня.
54. Правопис префіксів з-, с-.
55. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.
56. Урок розвитку писемного мовлення. Написання запрошення(привітання).
57. Перевірна робота. Диктант.
Перенос слів із префіксами.
58. Аналіз перевірної роботи.
Суфікс. Роль суфіксів.
59. Закріплення вивченого про роль суфіксів у словах.
60. Творення слів з найуживанішими суфіксами.
61. Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса.
62. Поділ слів із суфіксами для переносу.
63. Узагальнення вивченого про будову слова.
64. Урок розвитку писемного мовлення. Навчальний переказ.
Частини мови( загальне поняття) (4год.)
65. Загальне уявлення про частини мови.
66. Службові слова. Роль службових слів у реченні.
67. Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови.
68. Зв,язок слів у реченні.
Іменник (14 год.)
69. Іменник як частина мови.
70. Урок розвитку писемного мовлення. Написання пере-казу за колективно складеним планом.
71. Іменники власні та загальні. Велика буква у власних назвах.
72. Перевірна робота. Усний твір.
Велика буква у кличках тварин.
73. Поняття предметності на прикладах іменників, утворе-них від прикметників.
74. Поняття предметності на прикладах іменників, що означають дії.
75. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній
76. Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту за поданими початком, кінцівкою та ілюстраціями.
77. Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників.
78. Змінювання іменників за числами
79. Перевірна робота. Аудіювання.
Змінювання іменників за числами
80. Змінювання іменників за відмінками
81. Змінювання іменників за відмінками
82. Урок розвитку писемного мовлення. Удосконалення змісту та форми написаного тексту. Відповідність тексту його темі.
83. Перевірна робота. Диктант.
Повторення вивченого про іменник.
Прикметник (12 год.)
84. Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про прик-метник. Значення прикметників у мовленні.
85. Зв’язок прикметників з іменниками.
86. Уживання прикметників у прямому і переносному зна-ченнях.
87. Прикметники-антоніми. Прикметники-синоніми.
88. Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-опису «Соняшник».
89. Уживання прикметників у загадках.
90. Уживання прикметників в описах.
91. Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками.
92. Перевірна робота. Письмовий переказ.
Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками.
93. Аналіз перевірної роботи.
Родові закінчення прикметників.
94. Урок розвитку писемного мовлення. Написання пере-казу за колективно складеним планом.
95. Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками.
96. Перевірна робота. Мовна тема «Іменник. Прикмет-ник»
Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками.
Дієслово(16 год.)
97. Аналіз перевірної роботи.
Загальне поняття про дієслово.
98. Зв’язок дієслова з іменником у реченні.
99. Урок розвитку писемного мовлення. Написання пере-казу за прочитаним твором без зачину та кінцівки.
100. Дієслова -антоніми
101. Перевірна робота. Списування.
Дієслова -антоніми
102. Аналіз перевірної роботи.
Дієслова -синоніми
103. Змінювання дієслів за часами.
104. Розрізнення часових форм дієслів.
105. Урок розвитку писемного мовлення. Складання висловлювання про прочитаний твір.
106. Перевірна робота. Диктант.
Змінювання дієслів за часами.
107. Аналіз перевірної роботи.
Дієслова завершеної і незавершеної дії.
108. Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова.
109. Написання не з дієсловами
110. Закріплення знань і вмінь з теми.
111. Урок розвитку писемного мовлення. Складання приві-тання до Дня матері.
112. Закріплення знань і вмінь з теми.
113. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах
114. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текс-тах.Аналіз дієслова як частини мови.
115. Перевірна робота. Мовна тема «Дієслово».
Закріплення знань і вмінь з теми.
Повторення вивченого за рік (4 год.)
116. Що ми знаємо про текст і речення.
117. Урок розвитку писемного мовлення. Складання розповіді на тему «Мої літні канікули»
118. Що ми знаємо про будову слова.
119. Що ми знаємо про частини мови.
Літературне читання
( За підручником В. Науменко «Літературне читання» , Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів, К., «Генеза», 2013)
121година
І семестр- 57 год. (з год./тиждень), ІІ семестр- 64год. (4 год./тиждень)
№ з/п Зміст уроку Дата прове-дення Примітка
З народного джерела
Світ народних казок
Українські народні казки
1. З народного джерела. Світ народних казок.
2. Казки про тварин. Українські прислів,я.
3. Вчинок персонажа. Їжак та заєць(укр. нар. казка).
4. Тема й основна думка казки. Лисиця та рак (укр. нар. казка).
5. Світ чарівних казок.
6. Урок позакласного читання. Казки-це диво, сповнене краси.
7. Чарівні перетворення. Про Оха-чудотвора (укр. нар. казка).
8. Про Оха-чудотвора (укр. нар. казка).
Казки народів світу
9. Внутрішній стан героя. Сильний лев і маленьке мишеня (болгарська народна казка).
10. Без вірного друга велика туга. Як серед птахів виникла дружба (бірманська народна казка).
11. Чарівний помічник. Синя свита навиворіт пошита (біло-руська народна казка).
12. Чарівний помічник. Синя свита навиворіт пошита (біло-руська народна казка).
13. Урок позакласного читання. Казки народів світу.
14. Чарівна річ. Чарівний каптур( японська народна казка).
15. Чарівний каптур( японська народна казка).
16. Підсумковий урок за розділом «З народного джерела»
З літературної скарбниці
Світ літературних казок
17. Світ літературних казок. Доналд Біссет. Тигр і автор.
18. Урок позакласного читання. Казки зарубіжних пись-менників.
19. Казки зарубіжних письменників.
Дружба- найдорожчий скарб. Якоб і Вільгельм Грімм. Бременські музиканти.
20. Якоб і Вільгельм Грімм. Бременські музиканти.
21. Коли твір відкриває свої таємниці. Ганс Крістіан Андер-сен. Ромашка.
22. Ганс Крістіан Андерсен. Ромашка.
23. Розкриваємо таємниці казки. М. Познанська. Ромашка. М. Коцюбинський. Звився жайворонок…. За Ю. Дмитрі-євим. Чи знаєш ти?
24. Урок позакласного читання. Захоплюючий світ казок братів Грімм.
25. Сила уяви. І. Жиленко. Вечір гномів.
26. Тримай язика на припоні. З. Топеліус. Казка про старого гнома.
27. З. Топеліус. Казка про старого гнома.
28. Як мед, то ще й ложкою. О. Пушкін. Казка про рибака та рибку.
29. О. Пушкін. Казка про рибака та рибку.
30. Урок позакласного читання. Казки українських пись-менників.
31. За горами, за лісами, за широкими морями…. П. Єршов. Горбоконик.
32. П. Єршов. Горбоконик.
33. Відкриваємо таємниці світу. К. Ушинський. Витівки ста-рої зими. Підсумковий урок за розділом «Казки зару-біжних письменників»
Казки українських письменників
34. Вступ до розділу. Л. Письменна. Як зажурився веселий Казкар.
35. Не роби іншому того, чого сам не любиш. І. Франко. Лисичка і Журавель.
36. Урок позакласного читання. Прийшла зима біловолоса.
37. Леся Українка. Казка про Оха-чудодія.
38. Вчіться фантазувати. В. Сухомлинський. Дід Осінник.
39. Вчіться фантазувати. В. Сухомлинський. Снігуроньчина пісня.
40. Коли твір відкриває свої таємниці. О. Іваненко, Синичка.
41. О. Іваненко, Синичка.
42. Урок позакласного читання. У кожного є своя співуча пір,їна.
43. Допоможемо пташкам узимку. А. Качан. Крихта хліба. Л. Глібов. Хто вона?
44. Підсумковий урок з теми «Казки українських письмен-ників»
45. Урок-свято «Просимо казку у гості до себе»
Легенди, байки , п,єси
46. Легенди. І. Липа Лада Прекрасна.
47. І. Липа Лада Прекрасна.
48. Урок позакласного читання. Легенди рідного краю.

Джерело: http://teacher.at.ua/publ/navchalna_ta_metodichna_literatura/didaktichni_materiali/3_klas_nova_programa/88-1-0-17335


02.08.2014, 20:35

Категория: УКРАЇНСЬКА МОВА | Добавил: yrok | Теги: «Українська, Мовчан, М.Д., мова, І., А., Захарійчук, Українська, (за, підручником Просмотров: 26626 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 4.1/30
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК