Головна » Матеріал для завантаження » КЛАСНОМУ КЕРІВНИКОВІ » КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ

Розвиток навиків колективної і творчої діяльності
(2.87 Mb) ] 19.11.2013, 18:48 Діти допитливі,
з гострим розумом,
у разі правильного виховання
стають великими людьми.
Я.А. Коменський

Класний керівник - душа компанії і строгий наставник, розумниця, невгамовний витівник, що заворожуюче віщає про невідоме, і турботливий опікун і еталон для наслідування.
У сьогоднішньому суспільстві класний керівник є фігурою, яка потребує особливої уваги. До особистості педагога пред’являється ряд найсерйозніших вимог. Це і любов до дітей і до своєї професійної діяльності, широка ерудиція, високий рівень загальної культури, моральності, професійне володіння методами виховання.
Себе можу порівняти з архітектором, так як вибудовую відносини співпраці з усіма членами шкільного співтовариства, створюю оптимальне розвиваюче мікросередовище і сприятливий морально-психологічний клімат у класі та координую спільні дії педагогів, сім’ї та соціуму. Класний керівник завжди поруч, тому всім своїм педагогічним арсеналом сприяю розвитку дитини.
Виконання означеної місії стало можливим через створення певних організаційних умов, забезпечення яких і покладається на класного керівника, тобто на мене:
1) координація життєдіяльності окремої групи учнів,
2) забезпечення участі дітей групи в різноманітній позакласній діяльності шкільного колективу,
3) встановлення зв’язку з батьками та взаємодію з сім’єю,
4) ведення документації,
5) педагогічне спостереження, робоче діагностування вихованості дітей.
Я дотримуюся таких принципів:
 Правильно оцінювати внутрішній стан іншої людини, співчувати і співпереживати йому,
 Бути прикладом і зразком для наслідування;
 Викликати в дитині благородні почуття, робити людям добро;
 Вселяти в людину впевненість, знаходити потрібний стиль спілкування з кожною дитиною;
 Викликати до себе повагу з боку дитини.
Перед собою я поставила п’ять ключових завдань, які допомагають мені реалізувати основну мету класного керівництва:
1) Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в класі;
2) Організація педагогічної підтримки школяра;
3) Організація духовно-моральної діяльності дітей;
4) Організація різнобічної групової та індивідуальної діяльності;
5) Формування у школярів ставлення до власного «Я» як представника людства, громадянина Вітчизни.
Основні функції, що визначають зміст роботи класного керівника:
Аналітична функція:
 Отримання та обробка інформації про кожного учня, його психофізичний розвиток, соціальне оточення, сімейні обставини.
 Вивчення та аналіз розвитку особистості дитини і учнівського колективу.
 Аналіз та оцінка рівня вихованості школярів.
 Вивчення та аналіз виховних можливостей педагогічного колективу, що працює з класом.
 Вивчення індивідуальних особливостей дітей.
Прогностична функція:
 Передбачення результатів виховного впливу на школярів.
 Прогнозування рівнів індивідуального розвитку учнів.
 Прогнозування ходу формування класного колективу, його діяльності.
 Побудова моделі системи виховної роботи в класі.
 Планування виховної роботи в класі.
Організаційно - координуюча функція
 Формування класного колективу.
 Організація і стимулювання різноманітних видів діяльності.
 надання допомоги та організація співробітництва у діяльності органів учнівського самоврядування.
 Підтримка зв’язків сім’ї і школи, школи та соціуму.
 Сприяння в отриманні додаткової освіти у школі та поза її.
 Захист прав учнів.
 Створення умов для безпеки життя і здоров’я дітей.
 Організація індивідуальної роботи з учнями.
 Участь у роботі педагогічних та методичних рад, методичного об’єднання класних керівників, адміністративних нарадах, Ради профілактики школи.
 Ведення документації класного керівника і класного журналу.
Комунікативна функція
 Допомога у встановленні та регулюванні міжособистісних відносин у дитячому та підлітковому середовищі.
 Сприяння в побудові оптимальних взаємин «вчитель-учень», «вчитель-батьки», «батьки-учень».
 Допомога учням у встановленні відносин з оточуючими людьми, соціумом.
 Корекція поведінки школярів.
 Сприяння у встановленні і підтримці сприятливого психологічного клімату в колективі.
Контрольна функція
 Контроль за результатами успішності кожного учня.
 Контроль за відвідуваністю навчальних занять учнями.
Кожного нового навчального року я ставлю перед собою нові цілі:
5-клас. Формування класного колективу на основі індивідуальної адаптації учнів у перехідний період від початкового до середньої ланки навчання.
6-клас. Стимулювання самостійності ініціативи учнів під керівництвом класного керівника, формування класного активу, діяльність органів самоврядування, виховання відповідальності за доручену справу.
7-клас. Розвиток особистості дитини, формування його інтелектуального, морального, комунікативного, естетичного та фізичного потенціалів, здатного до саморозвитку та самовдосконалення через формування класного колективу.
8-клас. Удосконалення міжособистісних відносин у період переходу від середньої до старшої ступені освіти на основі взаємоповаги та взаєморозуміння між усіма учасниками виховного процесу.
9-клас. Виховання соціально орієнтованого учня, тобто людини, що усвідомлює пріоритетність успішного оволодіння основами наук у всій діяльності класу і школи.
Своїм основним обов’язком, як класного керівника, вважаю організацію і виховання класного колективу. Виховна система класу - це цілісний соціальний організм, що функціонує за умови компонентів виховання, що відображає специфічний спосіб організації життєдіяльності колективу класу. Тому організовуючи і згуртовуючи колектив, я створюю умови і передумови для успішного вирішення навчально-виховних завдань.
В організації роботи класного колективу мені допомагає класний куточок. Це місце, де відбивається життя нашого маленького колективу. Він розвиває активність дітей, розширює знання, допомагає у вихованні доброго смаку, вчить культурі оформлення і пробуджує інтерес до життя свого класу. У куточку розміщую інформацію про кожну дитину: фотографію, дату його народження. Оформлено розділи: «Правила поведінки у школі та класі», «Ми чергуємо», «Розклад уроків», «Вітаємо», «Наші досягнення», «Ми відпочиваємо», «Куточок здоров’я» та інше.
Організовуючи свою діяльність у класі, я йду від реальних, індивідуальних здібностей дитини, приймаючи його і люблячи таким, який він є. Намагаюся не придушувати природу дитини, а немов скульптор, слідувати за нею, цінувати своєрідність ростучої особистості, спостерігати, виявляти, підтримувати основні лінії його розвитку, запалювати іскорку запалу, бажання творити і фантазувати. При організації виховної роботи використовую різні форми, прийоми і методи, які дають можливість краще пізнати своїх учнів. Відповідно до плану виховної роботи проводжу класні години, уроки мужності, уроки культури поведінки, творчі справи, рольові ігри, бесіди, вікторини, пізнавальні ігри, турніри, екскурсії.
Відомо, що ефективність спілкування багато в чому залежить від того, як людина враховує інтереси, почуття і переживання іншої, від здатності встановлювати і підтримувати необхідні контакти з людьми. До закінчення середньої школи підлітки повинні вміти розуміти себе та оточуючих людей, приймати рішення і робити усвідомлений вибір, брати на себе відповідальність за вчинки, виявляти незалежність, відстоювати свою думку конструктивно. Декілька учнів мого класу є членами шкільного Парламенту та відвідують міську Школу лідерів, де вони розвивають творчий та лідерський потенціал для створення ситуації його соціальної успішності. Це напрямок допоможе кожному учаснику підібрати справжні «ключі» до основних якостей справжнього лідера. Дітям надається можливість проявити себе в нових соціальних ролях. Тому у своєму класі ми проводимо заняття в ігровій формі і практичні вправи для вироблення основних навичок міжособистісної взаємодії, на яких діти можуть поділитись набутими навичками в Школі лідерів. Після таких занять діти добре адаптуються в новому колективі, більш чуттєво ставляться до проблем оточуючих, більш відкрито можуть поділитися своїми проблемами. А найголовніше знаходять взаєморозуміння і підтримку у своїх товаришів.
У нашому житті важливо з’єднання слова і справи, як з’єднання теорії та практики. З соціальним проектом створюються можливості для повного залучення дітей у життя суспільства, а також розвивається соціальне партнерство дитячих громадських об’єднань та організацій з органами державної влади та місцевого самоврядування. Це й щорічна участь дітей у благодійному ярмарку «Урожай осені» та зборі макулатури, збір іграшок, книжок, речей для дітей з Дитячого будинку та сімей з низьким соціальним рівнем, це співдружність з міським музеєм, відділом культури та інше. У 8 класі ми спробували себе у соціальному проекті під назвою «Я люблю свою Батьківщину», який був присвячений одній з областей України, Донецькій області (Донеччині). У проекті розглядались творчість письменників та творчий шлях видатних людей Донеччини, подавались науково - достовірні знання про історію края, про жителів, про визначні пам’ятки, про підприємства, про культурні центри. В ході проекту розвивались творчі здібності дітей, вміння самоорганізовуватись, працювати командою, виховувалась любов і повага до своєї Батьківщини. Кінцевим результатом проекту був розвиток інтересу до проектно-дослідницької діяльності та створення буклету «Моя мала Батьківщина, Донецька область». В даний час історія нашої Батьківщини переживає не кращі часи. Підростаюче покоління мало цікавиться історією та культурними пам’ятниками своєї малої Батьківщини. Саме зараз дуже важливо створювати умови для усвідомленого прагнення для вивчення рідного краю та виховання патріотизму у дітей. Для вирішення основних проблем сучасного виховання та освіти підростаючого покоління і розроблений метод проектів. Проектна діяльність з вивчення спадщини Донеччини спрямована на вивчення культурної сторони краю, так як багатий історичний матеріал може духовно збагачувати та розвивати повагу, любов до своєї малої Батьківщини. Тому актуальність проекту «Я люблю свою Батьківщину» безперечна.
Класний керівник - це людина творча, і йому необхідні такі якості, як артистичність, активність, оптимізм, працьовитість, весела вдача. Важко собі уявити педагога, працюючого в школі, який би не володів такими якостями. Я вважаю, що творчий підхід до справи, робить кожний захід, підготовлений мною, що запам’ятовується.
Свята мають велике значення в житті дитини, для повноцінного розвитку вони йому необхідні як повітря. Діти люблять свята і з задоволенням беруть участь в них. Є свята традиційні, без яких неможливо обійтися, а є й такі, які вимагають ініціативи, творчості не тільки дітей, а й батьків. Такі свята роблять життя в класі більш цікавим, насиченим, допомагають дітям здружитися і проявити себе. При організації свята вирішується психологічна задача (створюється у дітей стан емоційного комфорту, відчуття радості дитинства), соціальна (зміцнюється класний колектив) і педагогічна (виховання та всебічний розвиток). Щорічно ми проводимо класні заходи присвячені Новому та Старому року, Різдву, Дню захисника Вітчизни, 8 березня та 1 квітню.
Мої діти беруть активну участь у шкільних святах, як усі, так і окремі учні, відповідно до їх можливостей та бажань. Кожен робить те, що йому більше до душі: займається спортом, бере участь у художній самодіяльності, майструє. А коли ми малюємо, співаємо, читаємо вірші, розігруємо сценки, прикрашаємо клас, вбираємося, слухаємо музику - це все ще й елементи естетичного виховання. Щорічно ми приймаємо участь у шкільному щорічному фестивалі «Веселка» та займаємо призові місця. Минулого року вперше були запрошені на традиційний шкільний бал, де показали вищій рівень майстерності у володінні бальними танцями.
Не залишаю без уваги і такий напрямок виховної роботи, як збереження і зміцнення здоров’я дітей. Здоров’я - це найбільша для людини цінність. Ось чому одним з основних моїх завдань, як класного керівника є збереження і зміцнення здоров’я дітей ... і свого власного здоров’я . Ці дві турботи - єдині. Бо здоровий, життєрадісний, оптимістичний керівник завжди привабливий для дітей. Під час проведення в школі Днів Здоров’я ми з дітьми випускаємо стінгазети про здоров’я, буклети та листівки, беремо участь у конкурсах малюнків. Колектив класу активно приймає участь у шкільних та міських спортивних змаганнях і конкурсах.
Організаційно забезпечуючи виховну діяльність, я прагну, щоб формування суспільної свідомості, громадянської позиції, духовності та культури здійснювалось у відповідності з потребами гуманізації, демократизації суспільного життя, інтересами суверенної України та світової співдружності народів. Сьогодні у школі формується світоглядна позиція та ціннісні орієнтації майбутніх громадян України, учням надаються широкі можливості для опанування основами наук, багатством національної та світової культури, створено умови для вільного і гармонійного розвитку та індивідуального самовдосконалення. Виховна робота в цілому спрямована на виховання нового покоління українців і створення умов для повного виявлення і утвердження національної самосвідомості через творчу активну особисту ініціативу.
І як результат проведеної роботи маємо певні здобутки:
 за результатами загальношкільного конкурсу учні класу три роки виборюють звання «Найвктивніший клас»;
 учні класу мають достатній рівень навчальних досягнень;
 учні класу, за результатами моніторингу рівня вихованості, мають високий рівень;
 в інтерактивних конкурсах учні здобули :
(Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, І місце на шкільному етапі – Ніколаєва А.)
4 золотих колосків, 5 - срібних («Колосок»)
1 золотий сертифікат, 3- срібних («Кенгуру»)
Решта показали добрий результат.
Учні класу відвідують гуртки за інтересами та спортивні секції:
 Зразковий танцювальний колектив "Юність" – Ніколаєва А., Космін Д.
 Клуб бального танцю "Еліта" – Яцик Д.
 Жданівська Школа мистецтв – Колесникова В., Петрова Д.
 Міні-футбольний клуб ДЮФА «Єнакієвець» (м.Єнакієво) – Яцик Д.
 Секція боксу (ДК, м.Жданівка) – Гірчев Р.
 Баскетбольна секція (ОШ І-ІІІ ст.. №1, м.Жданівка) – Яцик Д., Прохорець М., Погодін Д.
 Єнакіївський інноваційно-консалтинговий центр (комп’ютерні курси) – Фролов С.
Більшість учнів займаються з репетиторами або відвідують школи «Інтелект» при ЦККТУМ.
У 9 класі 16 учнів, з них 6 дівчат і 10 хлопців. ІІІ рівень знань мають 9 учнів, ІІ рівень знань мають 7 учнів.
Всі учні згуртовані в один дружній колектив, де переважає у взаємовідносинах тон доброзичливості. В класі є декілька лідерів, можуть виникати конфліктні ситуації, які зразу намагаємося вирішити.
В навчанні встигають всі учні. В класі немає учнів з низьким рівнем навчальних досягнень. Всі учні класу мають високий рівень вихованості. Всі учні відвідують школу, мають пропуски лише з поважних причин. Учнів, схильних до правопорушень немає. В усіх учнів класу добре розвинуте почуття відповідальності та обов’язку.
Основний колектив сформовано десять років назад, коли учні вперше переступили поріг 1 класу.
Під час вивчення мiкроклiмату колективу, активність учнів класу виявилась такою: 95% дітей проявляють себе надзвичайно активно в житті колективу; 5 % дітей мають середній рівень активності, 90 % дітей вважають, що колектив класу згуртований.
За результатами анкетування стосунки у класі товариські, толерантні. Діти можуть організовувати самостійно справи, підтримувати одне одного й допомагати в критичних ситуаціях.
Класний колектив має високий рівень самостійності. Органи самоврядування працюють на достатньому рівні. Дев’ятикласники охоче трудяться, підтримуючи чистоту та порядок на шкільній території й у приміщенні класу.
Діти ставляться одне до одного зі взаємоповагою, допомагають однокласникам у будь-яких ситуаціях, між школярами нема вагомих суперечок, панує доброзичливість і культура поведінки. Але інколи виникають непередбачувані ситуації, як результат того, що більшість учнів мають виражений холеричний темперамент. Рівень взаєморозуміння достатній, але частіше допомагають тільки друзям, а інколи тільки тоді, коли про це попросять, або коли вимагає вчитель.
Класний колектив, за розумовими здібностями дітей, вважається високого рівня. Мотивацією до навчання є «оцінка», а не «знання». Клас вчиться не розділяючи предмети на легкі та важкі. На уроках уважні, але матеріал уроку сприймають не стовідсотково. Поведінка учнів на уроках врівноважена. Рівень уваги класу - достатній, рівень мислення класу достатній.
Мiж дівчатами та хлопцями панує повне розуміння. У стосунках мiж дітьми достатньо співчуття, теплоти, галантності, терпимості до помилок товариша. Але нажаль всі учні проявляють стриманість у стосунках зi старшими.
Бiльшiсть дiтей у класi з повних сiмей, де обоє батькiв виховують дитину, проте є сiм’ї, де вихованням дитини займається тiльки мати.
Класний колектив має свого лідера та актив класу, які користуються повагою серед учнів.
Клас згуртований та організований, об'єднаний спільними інтересами, хоча дещо спостерігається поділ на мікрогрупи за статтю та власними уподобаннями. Деякої корекції вимагає учнівське самоврядування.
Більша частина батьківського колективу зацікавлена в організованості класного колективу, у високому рейтингу навчальних досягнень своїх дітей, а тому є активними учасниками навчально-виховного процесу в школі.
Дуже важливо зробити батьків однодумцями у вихованні та навчанні. Де і як зібрати батьків і дітей разом? Звичайно, за підготовкою та проведенням свят. Використовую такі форми: збори, екскурсії, виїзди, спільні заняття за інтересами, виготовлення виробів, випуск стінгазет, твори, виготовлення подарунків і вітальних листівок, бо разом проводяться тільки радісні та цікаві спільні справи. А щоб правильно організувати роботу з учнями та їх батьками, потрібно якомога більше знати про них. Саме тому велике значення в моїй роботі має діагностична діяльність. Вважаю, що діагностичні дослідження необхідні у вивченні особливостей дитячого колективу. Я проводжу анкетування дітей та батьків, тестування, спостереження, твори-роздуми, бесіди з учнями та батьками. Впродовж років праці в якості класного керівника усвідомила, що успіх виховання закладений в триєдності: вчитель - учень - батько, тому спочатку поставила перед собою завдання: сформувати з батьків колектив однодумців.
Професійна діяльність класного керівника вибудовується в повній відповідності загальної мети виховання, яку ставить школа як освітній заклад, а саме: формування особистості як суб’єкта, здатного будувати життя, гідне людини.
Виходячи з мети і завдань, мною у класі було організоване таке виховне середовище, яке надає кожній дитині можливість вибору різних видів занять і творчої діяльності, що відповідають особистим потребам. Головне завдання – створення комфортних, безконфліктних, безпечних умов для розвитку учня, реалізації його можливостей та здібностей.
Виховна система класу передбачає формування інтелектуального, морального, комунікативного, естетичного і фізичного потенціалів дітей, який володіє цілісною системою знань про навколишній світ, практичними уміннями і навичками, засобами творчої діяльності, прийомами і методами самопізнання і саморозвитку, ціннісними ставленнями до себе, до соціуму, навколишньої дійсності.
Як і кожен класний керівник, я знаходжуся у постійному пошуку інноваційних концептуальних підходів до здійснення взаємодії з учнями з метою виховання свідомого громадянина своєї держави.
Я переконана, від класного керівника залежить ступінь сформованості дитячого колективу. Вміння згуртувати навколо себе дітей — великий дар і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ — неоціненний скарб справж¬нього педагога. Захоплення вчителя стає захопленням учнів. І хочемо ми того чи ні, але, оскільки діти зовні схожі на своїх батьків, риси характеру класного керів¬ника переходять у характер вихованців. Адже байдужість породжує байдужість. І лише вогонь породжує вогонь!
На закінчення хотілося б навести слова великого Авіценни: «Учитель - це жертовна професія, це людина, здатна спуститися з висот своїх знань до незнання учня і разом з ним здійснити сходження». Впевнена, що я і мої діти знаходимося лише на початку важкого шляху, який приведе нас до нових висот. Нехай кожен мій учень з задоволенням навчається, любить свою сім’ю, прагне до всього нового і цікавого і поважає в собі і в інших людину.
(2.87 Mb) ] 19.11.2013, 18:48 --------------------------

Категория: КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ | Добавил: femina Просмотров: 2450 | Загрузок: 606 | Рейтинг: 0.0/0
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 4
Гостей: 4
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ
vitalyfos13
Україна. Кривий Ріг