Головна » Матеріал для завантаження » НАОЧНІ ПОСІБНИКИ (презентації) » АНГЛІЙСЬКА МОВА

Проблеми вивчення фонетики на уроках іноземної мови в молодших класах
(3.00 Mb) ] 26.07.2012, 11:37 Управління освіти адміністрації Червонозаводського району
Харківської міської ради

Проблеми вивчення фонетики
на уроках іноземної мови
в молодших класах

Харків

У сучасних умовах іноземна мова розглядається як засіб спілкування і залучення до культури іншого народу. Це поступово стає домінуючою стратегією викладання іноземної мови в початковій школі. Особлива увага приділяється навчанню іноземної мови школярів в початкових класах, бо в дитинстві схильність до вивчення мов набагато більша. Останнім часом в педагогіці, як і в багатьох інших галузях науки відбувається перебудова практики та методів роботи в школі, а однією з головних проблем є вивчення фонетики школярами молодших класів на уроках іноземної мови.
Вивчити англійську мову, не знаючи алфавіту, правил читання та того, яким чином слід вимовляти англійські звуки, просто неможливо. Так як букви англійського алфавіту складають основу того, що ми говоримо, так і вимова англійських звуків є показником того, наскільки якісно ми це робимо. Звуки в англійській мові – це невичерпне джерело суперечок, сумнівів, розчарувань. Це завзята боротьба зі здібностями нашого артикуляційного апарату з метою отримати те звучання, яке допоможе нам уявити англомовну мову в усі красі.І якщо з літерами все начебто зрозуміло, то звуки в англійській мові часто доставляють чимало турбот.

І. Теоретичні аспекти вивчення англійського алфавіту та звуків
1.1 Загальне поняття «фонеми», як найменшої одиниці звукового ладу
Звук (фонема) є найменшою одиницею звукового ладу мови. Саме завдяки звукам ми розрізняємо слова та їх граматичні форми. Кожен звук має свій графічний вираз в системі фонетичної транскрипції, яку на письмі відображають у квадратних дужках []. Транскрипція англійської мови допомагає нам зрозуміти, як вимовляти той чи інший звук в англійській мові. Завдяки їй ми можемо прочитати будь-яке навіть незнайоме нам слово. Тому в жодному разі не відмовляйтеся від вивчення транскрипції, ви набагато полегшите собі життя в майбутньому. І ніколи не записуйте англійське слово поєднанням букв рідного вам мови, щоб вивчити його вимову. Це тактика, яка завдає лише шкоду і не дозволяє вам рухатися вперед в освоєнні правильного звучання англомовного мовлення.
Кількість букв в слові і кількість фонем, які виражають ці літери, може істотно відрізнятися в англійській мові. Хрестоматійним є слово daughter, яке при 8 буквах складається лише з 4 звуків ['d?: Te]. І таке в англійській часто-густо! Тому варто бути уважним по відношенню до того, що ви говорите і що записуєте.
Щоб фонетично правильно звучати по-англійськи, необхідно вивчити коротко склад наших органів мови і особливості їх роботи. Тоді при описі того або іншого звуку ви без проблем зрозумієте, що потрібно зробити, щоб вимовити той чи інший звук в англійській мові.
Ми маємо 20 голосних і 24 приголосних звуків. Голосні звуки в англійській мові – це ті, при вимові яких струмінь повітря не зустрічає на своєму шляху перешкоди, яка виробляє шум. А приголосні якраз і відрізняються наявністю шуму, коли ми долаємо цю перешкоду.
Всі звуки англійської мови вивчають у відповідності з їх класифікаціями. Голосні звуки в англійській мові прийнято ділити залежно від становища мови: яка частина мови піднята до неба (голосні переднього, середнього, змішаного і заднього рядів), мова просунута вперед або назад (голосні відсунутого тому, глибокого, просунутого вперед рядів), яка ступінь підйому тієї чи іншої частини мови (голосні високого, середнього та низького підйомів). Другий класифікацією є поділ голосних у залежності від положення губ: лабиализованного і нелабіалізованні голосні, тобто, вимовляються з округленими губами чи ні. Про стислість і довготу англійських голосних теж не варто забувати. Варто згадати і монофтонги, дифтонги, діфтонгоіди, які відрізняються стабільністю вимови.
Якщо ми говоримо про приголосні звуки в англійській мові, то згадуємо три способи їх класифікації. Перший, за способом утворення перешкоди, дає нам смичні, щілинні, африкат і тремтячі звуки. Згідно з другим, по роботі активного органу і місцем утворення перешкоди, ми отримуємо губно-губні, губно-зубні, передньоязикові, середньоязикові, задньоязикові приголосні звуки в англійській мові. Ну і, звичайно, дзвінкі і глухі, якщо звернути увагу на участь голосових зв’язок в процесі вимови.
Як видно з усього вищевикладеного, фонетика – наука не така вже й легка. Але розібравшись в ній, ви зрозумієте всі процеси, яких необхідно дотримуватися при проголошенні певного звука в англійській мові. А, значить, зможете досягти правильного і грамотного звучання, що і є нашою метою.

1.2. Значення англійський алфавіту та звуків у вивченні іноземної мови
Знання алфавіту є критичним для вивчення мови, оскільки літери використовуються для написання слів. Крім того, вміючи вимовляти літери ми можемо читати написані слова. Почавши з алфавіту, Ви закладете міцний фундамент для подальшого вивчення мови. Ви почнете з літер, потім звуків, а пізніше опануєте правила читання.
В англійській мові усього 26 літер, але іх різні комбінації створюють набагато більше звуків. За основу англійського алфавіту було взято латинський. З часом англійці розробили власну систему вимови літер, яка і складає англійський алфавіт, що англійці часто називають просто ABC (Ей-Бі-Сі).
Як ми знаємо, букв в англійському алфавіті 26, а ось звуків майже в два рази більше – 44. І деякі літерні поєднання породжують вимовні елементи, які важкі для нашого сприйняття і повторення. Відразу ж на думку спадає звук, який створюють літери th. Це ж як треба поставити свої органи мови, щоб домогтися його правильного і чистого звучання. Але немає непереборних перешкод! За допомогою щоденної практики та грамотного контролю з боку фахівця з англійської фонетики можна добитися значних успіхів, а згодом і взагалі зазвучати як носій мови. Головне, тільки в майбутньому попрацювати над інтонацією, щоб зовсім позбутися акценту.


1.3. Загальна інформація про звуки англійської мови

Усі англійські звуки діляться на приголосні та голосні. Голосні бувають довгі і короткі. Довжина звуку має велике значення, адже від неї часто залежить значення слова. Тому, якщо Ви хочете, щоб Вас розуміли, то важливо вимовляти звуки правильно.


Для відображення звуків на письмі англійці вигадали транскрипцію. Існують певні правила її написання:
• Всі звуки завжди пишуться в прямих дужках «/ /».
• Якщо звук довгий, то після нього ставиться двокрапка / : /.
• Всі звуки позначаються в транскрипції друкованими літерами.
• Якщо слово складається з декількох складів, то наголос ставлять перед ударним складом. В українській мові ми б написали: /перό /, а в англійській - /пе'ро/, позначаючи, що наголос падає на останній склад - «ро».
Правила читання англійських голосних та приголосних
Ефективність вивчення англійської залежить від того, наскільки грамотно Ви вмієте читати. Насправді, існує багато варіантів прочитання різних літер та їх комбінацій і дуже часто для формування правильної вимови доведеться зазирати до словничка.
Англійські приголосні літери та звуки
До приголосних, в англійській мові, належать наступні літери: «B, C, D, F, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V W, X, Z». Всі приголосні звуки поділяються на:
• Дзвінкі:
• Глухі:
Ця інформація Вам ще знадобиться, тому обов'язково її запам'ятайте. Знаючи, до якої групи належить та чи інша літера, Ви будете знати, як правильно вимовляти закінчення слів, так і як читати самі слова.
Кожна окрема літера або сполучення цих літер дають різні звуки. Щоб Ви змогли потренувати вимову звуків, а також навчилися читати як окремі літери, так і їх словосполучення, нижче ми подаємо спеціальні вправи з аудіосупроводом. До речі, зверніть увагу, що краще тренувати вимову англійських звуків перед дзеркалом.
Англійські голосні літери та звуки
Літери «A, E, I, O, U, Y» є голосними. Хоча голосних в англійській всього шість, вони дають набагато більше звуків завдяки такому поняттю як сполучення звуків та їх довжина. Дуже часто, як вже було згадано, від довжини голосного залежить значення слова, а тому дуже важливо правильно вимовляти звуки. У транскрипції довжина звуку позначається двокрапкою, яка ставиться після нього. Це означає, що даний звук потрібно розтягувати при вимові.
Але англійцям здалося недостатнім лише розтягувати чи скорочувати звуки, вони вирішили їх об’єднувати у звукосполучення з двох або трьох звуків. Таким чином, один повноцінний типово англійський звук може складатися з одного (як «І») або двох (як «JU:», який складається з «J» та «U:»).
Серед голосних звуків можна виділити поодинокі голосні і їхні сполучення.
Поодинокі голосні поділяються на:
• Короткі:
• Довгі:
До сполучень голосних належать:

1.4. Ознайомлення учнів з новими звуками іноземної мови
На думку багатьох сучасних методистів, ознайомлення з новим фонетичним явищем, в тому числі й звуками, має відбуватися у звуковому тексті (щоб учень "купався" у звуках іноземної мови!) шляхом наочної, трохи перебільшеної демонстрації його особливостей. Текст є природним середовищем для будь-якого мовного явища, в тому числі й фонетичного.
Згідно з аналітико-імітативним підходом до навчання вимови, звуки, що становлять для учнів певні труднощі, виділяються із зв'язного цілого і пояснюються. Правила артикуляції носять апроксимований характер і підказують учням, які органи мовлення (губи, язик, альвеоли, зуби) беруть участь у вимові звука. Англійський звук [W] можна пояснити шляхом порівняння з західним варіантом українського звука (в), який більше нагадує (у) в слонах "був", "спав".
Всі пояснення, які даються учням, повинні бути чіткими, короткими і практично цінними, враховувати типові помилки учнів. Після аналітичної частини роботи над звуком/звуками він/вони знову включається в ціле: склади, слова, словосполучення, фрази, які імітуються учнями. Отже, за поясненням має безпосередньо слідувати імітація.

1.5. Автоматизація дій учнів з новими звуками
Важливу роль у процесі автоматизації відіграють зразки або еталони вимови, які сприймають учні. Демонстрація зразків різних рівнів може здійснюватися вчителем або диктором/дикторами. Для навчання вимови важко переоцінити роль фонограми (або відеофонограми), особливо аутентичної, тобто підготовленої і начитаної спеціалістами-носіями мови.
Фонограма дає зразкові й незмінні еталони вимови, які можна багаторазово відтворювати.
Вправи для навчання вимови іншомовних звуків можна поділити на дві основні групи:
а) вправи в рецепції та
б) вправи в репродукції/продукції.
Згадані групи вправ тісно пов'язані одна з одною і націлені на формування як слухових ("фонематичний слух"), так і вимовних (або артикуляційних) навичок.
Розрізняють два методи введення звука в школі:
а) імітативний (для фонем близького ряду);
б) аналітико-імітативний (для фонем подібного та далекого ряду).
Розрізняють 2 етапи роботи над звуком:
а) введення;
б) автоматизація дій учнів.
Алгоритм введення звуку:
1. Створення ситуації.
2. Аудіювання тексту вчителем.
3. Виділення слів з новим звуком.
4. Виділення окремого звуку.
5. Імітація та аналіз артикуляції звуку.
6. Артикуляція окремого звука.
7. Включення звука в слово (ряд вправ).
8. Включення слова в речення.
9. Включення слова в контекст.

1.5. Формування фонетичних навичок і тренування правильної вимови в школярів початкових класів на уроках іноземної мови
Досвід вчителів доводить, що одним з ефективних прийомів забезпечення інтересу дітей до навчання, їх активності та працездатності є використання прислів’їв та приказок.
На початковому етапі можна звертатися до прислів’їв та приказок для роботи на фонетичному рівні. Вони допомагають у вимові окремих складних голосних та приголосних, особливо тих, що відсутні в рідній мові. Замість окремих слів та словосполучень можна запропонувати спеціально підібрані прислів’я та приказки, які впродовж двох-трьох уроків повторюються, чим корелюється вимова відповідного звука. Такий вид роботи є також розрядкою для дітей. Наприклад, можна взяти такі прислів’я та приказки для тренування звука [w]:
Where there is a will there is a way.
Watch which way the cat jumps.
Which way the wind blows.
Під час розвитку фонетичних навичок і тренування правильної вимови та артикуляції, виконуючи фонетичні вправи, учні готуються до слухового сприйняття певних звуків, слів, словосполучень, диференціації та виокремлення певних звуків та їх звукового відтворення. Ці вправи стають першою ланкою в розвитку навичок аудіювання.
Так, під час вивчення голосних, можна запропонувати учням вибрати з трьох слів те слово, в якому вони почують вивчений звук. Така вправа є тренуванням селективного слухання. Наприклад:
Photo – volley – water [w];
See – zoo – thank [θ];
Goose – cat – house [h].
Методом виокремлення потрібного звуку може служити оплеск після правильного слова. Або, навпаки, діти мають плескати в долоні один раз, якщо чують неправильний звук, а при вимовлянні потрібного – позначати голосними оплесками. Таким чином дитина відволікається, атмосфера змінюється, переходячи в гру. У той же час дитина почуває себе одним із членів колективу, у неї з’являється відчуття спільності, згуртованості.
Наступним способом урізноманітнити цей вид діяльності - ігрові вправи, які відомі учням з раннього дитинства. Наприклад «Зіпсований телефон» (“Chinese whispers” або “Telephone game”). Діти намагаються якомога чіткіше вимовляти пошепки почуте слово, щоб воно дійшло до останнього гравця і зберегло свою первинну форму. Тренувальні вправи «пошепки» корисні для тренування сприйняття та артикуляції.
Можна запропонувати ще одну вправу, яку виконують парами. Для цього групу поділяють на дві команди. Члени команд стають один проти одного так, щоб кожен мав пару, відстань між парами не повинна бути занадто малою. Один учень вимовляє слово, словосполучення, коротке речення (залежно від віку) якомога тихіше, але чітко артикулюючи. Його напарник повинен вимовити це слово вголос. За правильну відповідь команда одержує бал. Для збільшення відстані можна поставити партнерів по діагоналі, а після відповіді вони поступаються місцем наступному гравцеві і переходять в інший кінець класу.
Матеріал для роботи над фонетичними засобами спілкування міститься в римовках та пісеньках. Аспект вимови може відтворюватись у римовці. Наприклад, в німецькій мові довгий звук [i:]:
Lie – lie – Liese
Liese, komm und spiele.
Обов’язковим для роботи на уроках іноземної мови є використовування технічних наочних засобів. Звукозапис дає змогу дітям чути мову в оригіналі. А оскільки у дітей молодшого віку гарно розвинута здібність до імітації, це впливає на їхню вимову та на вміння сприймати мову на слух. Використання касет доцільне як на уроках, так і вдома. Це створює умови для роботи кожного учня індивідуально. Одному учню треба прослухати та повторити один раз чи два, а іншому 5 - 6 разів.
При формуванні лексичних навичок педагог повинен, перш за все, на початку навчання дуже вдумливо підійти до добору лексики в процесі спілкування з дітьми: вона має бути конкретною та максимально зрозумілою учням. Основне завдання тут – допомогти дітям усвідомити, що лексика потрібна їм для спілкування. Значення нового мовного знаку слід розкривати за допомогою різноманітних наочних засобів. Подаючи на заняттях певний матеріал, бажано кожне нове слово пов'язувати з конкретним образом. Такий підхід зумовлений особливістю мислення молодших школярів: у малих дітей воно конкретне. Іноземну мову, як і рідну, дитина запам'ятовує у два способи: прямим – безпосереднім зіставленням значення та звучання слова з предметом (явищем, дією) реальної дійсності, що його цим словом названо, та непрямим – через здогадку про значення слів та словосполучень на основі базових знань. Причому в другий спосіб дитина оволодіває значно меншим обсягом лексики, і процес цей триваліший. Вживання цих слів та зворотів розраховано не на заучування, а на розуміння їхніх значень після багаторазового повторення в однакових ситуаціях протягом кількох занять. Поступово дитина починає сприймати і розуміти їх не лише в контексті, а й поза ним, а потім і вживати в своєму мовленні (пасивна лексика поступово стає активною). Так, непрямим шляхом дитина засвоює привітання та накази вчителя, пов'язані із заняттям чи грою.
Нова лексика може вводитися лише на основі відомої лексики. У ході вивчення іноземної лексики педагог має допомагати дітям знаходити зв'язок між уже відомою та новою лексикою.
Як вже зазначалось, на початковому етапі опанування мовою діти засвоюють її переважно наочним шляхом, коли водночас і чують нове слово, і спостерігають відповідний предмет, явище чи дію. Тому методика навчання молодших школярів лексики нерідної мови ґрунтується здебільшого на предметній чи картинній наочності. Завдяки цьому автоматично зникає потреба в перекладі іноземної лексики, що прискорює процес навчання, привчає дитину «мислити» відразу іноземною мовою, сприяє вільному та легкому засвоєнню нових слів. Крім того, це дає можливість багато разів повторювати нову лексику, вводити її у власне мовлення (використовувати у відповідях на запитання, під час вивчення віршів, переказів, бесід або ігор).
Отже, для успішного засвоєння лексичного матеріалу необхідно ознайомлення дітей не з ізольованими словами, а з групами слів, зв’язаних семантичною чи фонетичною асоціацією; формування мотиву для ознайомлення зі словами даної семантичної групи; інтеріоризація лексики через систему ігор, а не механічне запам’ятовування слів за списком; включення нових слів у систему відносин, яка склалася між відомим дітям словами та їх групами; узгоджене знайомство з лексичним матеріалом та граматичними операціями, які дозволяють ввести його в мовну діяльність.
Комунікативна методика припускає навчання граматики на функціональній та інтерактивній основі. Це означає, що граматичні явища вивчаються не як «форми» та «структури», а як засоби відображення певних думок, відносин, комунікативних намірів.
Прихильники прямих методів вважають, що багатократне повторення одних і тих же фраз у відповідних ситуаціях формує в решті решт здатність не допускати граматичних помилок у мовленні. Прислів’я та приказки якнайкраще сприяють автоматизації та активізації даних граматичних форм і конструкцій. Наприклад, наказовий спосіб виконує у спілкуванні спонукальну функцію, і з його допомогою можна виразити прохання, пораду, пропозицію, побажання, дозвіл, заборону, застереження, які містяться в прислів’ях та приказках:
Don't burn your bridges behind you.
What is done can't be undone.
One link broken, the whole chain is broken.
Better late than never.
The best fish swim in the bottom.
Never put off till tomorrow what you can do today.
When pigs can fly.
You can't eat your cake and have it.
Проте дітям це може швидко набриднути, якщо це буде просто механічне запам’ятовування тексту.
Відомо, що тренування учнів у використанні граматичних структур, яке потребує багатократного їх повторення, стомлює дітей своєю одноманітністю, а затрачені зусилля не приносять швидкого задоволення. Зробити нудну роботу більш цікавою допоможуть ігри (Додаток 1).
Сприйняття та запам’ятовування полегшується для учнів при використанні віршів та римовок. Пісні також являються невід’ємною частиною у вивченні граматики на початковому етапі (Додаток 2).
На жаль, в рамках шкільної програми фонетиці майже не приділяється увага. Як правило, школярі непогано говорять англійською, але їх вимова тільки віддалено нагадує сучасну англійську мову. Виправити вимову в такому віці практично неможливо, тому фонетикою слід займатися на перших кроках навчання.
В останні роки англійську починають вивчати вже в початковій школі, коли діти ще зберегли інтерес до навчального процесу і з радістю слухають кумедні історії та казки. Якщо ви придумаєте кілька цікавих історій про англійські звуки, урок пройде цікавіше, а історія надовго запам'ятається дитині.
Наведемо кілька прикладів опису артикуляції англійських звуків. У них представлені конкретні рекомендації постановки звуків, але без складних термінів. Кожен із прикладів є невеликою фонетичною вправою (Додаток 3).

Розділ 2. Практичне застосування вправ для вивчення фонетики на уроках іноземної мови школярами молодших класів
Ефективність процесу навчання у молодшому шкільному віці визначають готовність та бажання дитини брати участь у міжкультурному спілкуванні мовою, яку вивчають. Це можливо, якщо основною формою шкільної діяльності буде живе активне спілкування з учителем та один з одним. Важливим фактором у вивченні іноземної мови маленькими дітьми є ігровий момент навчання. Гра у шкільному віці все ще залишається важливою у житті дитини. Для неї гра – не лише цікавий спосіб провести час, але й спосіб моделювання зовнішнього дорослого світу. Дуже важливо спланувати навчальний процес, спираючись на психологічні, фізіологічні та фізичні особливості школярів цього віку, оскільки дитина швидко втомлюється.
Віршики, лічилки, скоромовки, пісні, сценки, казки також є ефективними, тому що це дітям цікаво. Фізкультхвилинки, що супроводжуються римовками, надають дітям можливість рухатись. Це не тільки співпадає з потребою віку, але й суттєво прискорює процес засвоєння іноземної мови. Проте важливо спиратись не лише на ігри, але й на розширення культурних меж та намагання пізнати світ, що зумовлює для молодших школярів практичну значимість іноземної мови. Кожний урок має бути продуманим та переслідувати окрім практичної мети, виховну, освітню та розвиваючу цілі.

Навчання лексики з теми «Частини тіла»
Лексико-граматичний матеріал: This is my head (nose, neck, mouth, hand, arm, leg, stomach, ear, and finger).
Наочний матеріал: предметні малюнки та карточки з буквами.
1. Де ніс, а де вухо.
Діти встають у коло. Обирається ведучий. Він стає в середину кола. Ведучий починає рухатися по колу і зупиняється напроти одного з учнів. Потім він торкається свого вуха та говорить: «This is my nose».
Другий учень повинен негайно показати на свій ніс. Якщо він помиляється і показує на вухо, він становиться ведучим або виконує додаткове ігрове завдання.
На наступному етапі цю гру можна грати таким чином. Діти стають у коло. Один з них починає гру. Він торкається свого живота, звертається до сусіда справа або зліва та говорить: «This is my leg».
Його сусід відповідає, показуючи на ногу, але, у свою чергу, звертається до іншого учня, який стоїть зліва або справа, та говорить: «This is my mouth».
Наприклад:
Pupil 1 (торкається вуха): This is my head.
Pupil 2 (торкається голови): This is my mouth.
Pupil 3 (торкається рота): This is my arm.
Pupil 4 (торкається руки): This is my finger.
Таким чином, гра іде по колу, усі діти приймають участь, а учні, які плутаються та показують частини тіла неправильно, вибувають із гри.
2. Склади слово з малюнків.
Дана гра носить індивідуальний характер, або ж дітей можна об’єднувати в пари. Можна грати всією групою під керівництвом учителя.
Отже, вчитель роздає кожному учню або парі дітей предметні малюнки та картки з написаними на них буквами.
Учень повинен скласти слово за допомогою предметних малюнків та записати його за допомогою карток з буквами.
Наприклад, учитель дає дитині чотири картки, на яких зображені наступні предмети: капелюх, яблуко, цифра 9 та собака. Далі вчитель говорить, що у перших буквах цих слів сховане ще одне слово, яке і потрібно скласти. Дитина згадує ці слова, їх написання і букву, з якої починається кожне слово і у нього виходить слово «hand» (Hat+Apple+Nine+Dog), яке він і складає з карток із даними буквами на них.
Так, набір слів у даній темі можна зробити, використовуючи наступні предметні малюнки:

Head − шляпа (Hat), яйце (Egg), яблуко (Apple), собака (Dog)
Nose − 9 (Nine), апельсин (Orange), 7 (Seven), 11 (Eleven)
Mouth − чоловік (Man), 1 (One), парасолька (Umbrella), стіл (Table), дім (House)
Leg − лампа (Lamp), 8 (Eight), дідусь (Grandfather)
Stomach – зірка (Star), 10 (Ten), апельсин (Orange), дзеркало (Mirror), тварина (Animal), чашка (Cup), голова (Head)
Ear − яйце (Egg), яблуко (Apple), кільце (Ring)
Finger − 5 (Five), морозиво (Ice cream), 19 (Nineteen), склянка (Glass), 18 (Eighteen), радіо (Radio).

Можна почати цю гру з більш легкого варіанту. Учитель виставляє предметні картки, наприклад із зображенням яблука, радіо-програвача та чоловіка. Потім він сам вимовляє ці слова «Apple, Radio, Man» і просить дітей назвати звук, з якого починається кожне слово, а потім вибрати картку із буквою, яка передає цей звук.
Таким чином, учням не потрібно згадувати слова, що позначають предмети на малюнках, а треба лише з’єднати букву і звук.
На першому етапі гри бажано пред’являти малюнки у тій послідовності, в якій вони мають букви потрібного слова. Наприклад, для складання слова «neck» чотири малюнки повинні пред’являтися в наступній послідовності: перший малюнок – число 19 (Nineteen), друга – яйце (Egg), третя − кішка (Cat), четверта − повітряний змій (Kite).
На наступному етапі можна пред’являти малюнки у довільній послідовності, і учень сам повинен здогадатися, як їх розмістити у потрібній послідовності таким чином, щоб скласти слово.
Цю гру можна проводити у різноманітних варіаціях основного завдання. Наприклад: скласти слово, орієнтуючись на останню букву у слові, що позначає предмет на малюнку; орієнтуючись на другу букву у слові, що позначає предмет на малюнку тощо.
Граючи фронтально, переможцем стає той учень, який склав найбільшу кількість слів. А у індивідуальній грі і в парах переможцем стає найшвидший.
3. Вухо − ніс − вухо.
Вчитель звертається до учнів та просить їх вказівних пальцем правої руки торкатися тієї частини тіла, яку він покаже, при цьому називати цю частину тіла. Сам учитель робить те саме.
Наприклад, він торкається носа та каже «nose». Усі учні торкаються носа та кажуть «nose».
На першому етапі гри бажано повторити усі частини тіла, тому слова, які вимовляє вчитель, і частини тіла, яких він торкається вказівним пальцем, мають співпадати.
На наступному етапі гри вчитель робить те саме, тобто торкається різних частин тіла та вимовляє їх, учні повторюють слова та рухи. Але раптово учитель вимовляє слово «ear», та торкається носа. Учні, почувши слово «вухо», повинні торкнутися вуха, а не носа.
На наступному етапі гри завдання змінюється. Учні повинні правильно вимовити слово.
Учитель торкається різних частин тіла та вимовляє їх, учні повторюють слова та рухи. Раптово вчитель каже «вухо», а показує на губи. Учні повинні показати на губи та вимовити «lips».
В цю гру можна грати, вибираючи ведучого. Якщо ведучий помиляється, його змінює інший ведучий.
Коли діти гарно засвоять слова та правила гри, хтось із учнів може взяти на себе роль учителя.
Можна зіграти в цю гру командами. Наприклад, учні стають у дві шеренги обличчями один до одного та по черзі звертаються до гравця протилежної команди. Вони намагаються заплутати один одного. Якщо хтось помиляється, йому доведеться вийти з шеренги. Перемагає та команда, в якій залишилось більше гравців.

Веселий м’ячик
Мета: автоматизація вжитку форм дієслова в мовленні.
2. Хід гри: діти діляться на дві команди. Представник першої команди вигадує речення з вивченим дієсловом. Він кидає м’яч партнеру з другої команди та називає речення, випустивши дієслово. Гравець другої команди повторює речення, вставляючи правильну форму дієслова. Він кидає м’яча партнеру з першої команди та називає своє речення, випускаючи дієслово і т.д. За кожну помилку начисляється штрафне очко. Перемагає та команда, у якої менша кількість штрафних очок.

Кубики
Мета: автоматизація вжитку конструкцій в усному мовленні.
Хід гри: для гри виготовляються кубики, на гранях яких наклеєні малюнки із зображенням предметів та тварин. Учні діляться на дві команди. Учасники по черзі виходять до столу, підкидають кубик та називають речення з конструкцією, що відпрацьовується, згідно сюжету малюнка на одній із граней кубика. За кожне правильно складене речення команда отримує очко. Перемагає команда, що набрала більшу кількість очок.

Подарунки
Мета: закріплення лексики з теми, автоматизація вжитку вивчених дієслів у майбутньому часі в усному мовленні.
Хід гри: діти діляться на дві команди. На дошці записуються слова у два ряди. У перший – подарунки, а у другий – перелік дієслів. Учні повинні сказати, що вони будуть робити з подарунками на день народження, використовуючи при цьому дієслова з переліку. Кожен учень має скласти мінімум одне речення. Перемагає команда, яка швидше впорається із завданням та складе речення без помилок.

Список використаної літератури

1. Гальскова Н.Д., Никитенко З.И. Процесс обучения иностранным языкам в начальной школе. // Иностранная литература в школе. – М., 1994. – № 1. – С.48–56.
2. Коломінова О.О. Методика формування соціокультурної компетенції учнів молодшого шкільного віку в процесі навчання усного англомовного спілкування. Автореф. дис.-.канд. пед. наук. – К.: 1999. – 16 с.
3. Макрідіна Л.О. Використання сучасних технологій у педагогічній діяльності. // Початкова школа. – К., 1995. – № 7. – С.26-30.
4. Рогова Г. В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1998. – С.5.
5. Роман С.В. Wonderland. Навчально-методичний комплекс. Книжка для вчителя. – К.: Ленвіт, 2000. – С.51.
6. Роман С.В., Коломінова О.О. Психологічні основи навчання іноземної мови у початковій школі // Іноземні мови, 1996. – № 1. – С.57-58.
7. Роман С.В., Коломінова О.О. Розвиток індивідуальності молодого школяра засобами іноземної мови у початковій школі // Іноземні мови, 1996. – № 3. – С.35-37.
8. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Генеза, 1999. – 368 с.
9. Формирование речевой деятельности младших школьников на основе дидактических принципов К.Д. Ушинского // Начальная школа. – М., 2001. – №10. – 25 с.
10. Формирование культуры речи младших школьников // Начальная школа. – М., 2001. – №10. – 18 с.
11. Чернякова О. Вивчення англійської мови через гру // Початкова школа, К., 2002. – № 4. – 279 с

Додаток 1

• [ei] «Ей!» - звертається літера до дітей.ape [eip] face [feis] lake [leik] plate [pleit]
мавпа обличчя озеро тарілка

name [neim] ім’я
game [geim] гра
skate [skeit] кататись на ковзанах

Kate [keit] plane [plein]
Катя літак

• Прочитай
It’s a whale
Standing on its tail
Swallowing a nail
And wearing a sail.


Could you stay?
Could you stay and play?
Could you stay and play another game?

• Розфарбуй

Plane розфарбуй червоним кольором.• Запиши слова англійською мовою.___________ ____________ ____________

• До поданих транскрипцій підбери відповідні малюнки.
[feis] [keit] [leik] [plein]

• Запиши по рядку слів відповідно до поданих транскрипцій.

[neim] _________________________________________________

[skeit] _________________________________________________

[geim] _________________________________________________

[eip] __________________________________________________

• [æ] «Е-е-е!» літера А [ei] маляток кличе.ant [ænt] lamp [læmp] hand [hænd] hat [hæt] man [mæn]
мураха лампа рука капелюх чоловік,
людина


cat [kæt] rat [ræt] mat [mæt]
кіт пацюк килимок

• Прочитай. Зверни увагу на читання букви А [ei].

[æ] [ei]
plan plane
fat fake
flat flame
tram date

• Прочитай.
As black as night. As white as milk. As cold as ice. As soft as silk.


It’s a cat Поміркуй, чи відповідає малюнок
Sitting on a mat змістові вірша. Якщо ні, то чому?
Wearing a hat
Watching a rat.


1. Прочитай уривок з казки. З якої казки цей уривок?
2. Тобі необхідно rat розфарбувати сірим кольором, cat – коричневим та hat – червоним. Чоботи розфарбуй будь-яким кольором.

Fat man. That fat man. That fat man and a black hat. That fat man with a black hat in his hand.

• Підпишіть кожен малюнок.

______________ ______________

________________ ____________

_________________ _____________

• [ɔ:] «О-о-о» кличе буква «А» протяжно

ball [bɔ:l] hall [hɔ:l] wall [wɔ:l] football [futbɔ:l]
м’яч зала стіна футбол

Подивись уважно на слова. Що схожого у написанні цих слів?
Яке буквосполучення зустрічається у кожному слові?
Як воно читається?


basketball volleyball
[baskitbɔ:l] [vɔleibɔ:l]
баскетбол волейбол

Прочитай слова, в яких э буквосполучення all:

all [ɔ:l] – усі; call [kɔ:l] – називати; fall [fɔ:l] – падати; small [smɔ:l] – маленький; tall [tɔ:l] – високий.

Напиши слова, які ти вже вивчив, в яких приховане слова ball.
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
Давай подивимось, як утворились ці слова:

+ =
VOLLEY BALL VOLLEYBALL

(вдарити по м’ячу (м’яч)
з лету)
+ =
FOOT BALL FOOTBALL
(стопа, ступня) (м’яч)+ =
BASKET BALL BASKETBALL
(кошик) (м’яч)

Прочитай
All is well that ends well.

Знайди та підкресли вивченні приховані слова у рядках (по одному слову у рядку).

jeghkjgbasketbalvejvhekhfwwfhnbbasketballkjhekghdjjlfhjwkjgfhvbvkj

gjkagljkgkgbnbjkallfjejgerkgkgjgkdfbmblerkgjgkkfejgnerjngjknngjjklds

footballvblethjbgeithjritgjelkgjkferkglkdfkelkgjelrkgjelkrgjdfkjhdfkjghg

calljhbrlhkjrkhjrklhnffnbfrhnrkhnjgerghuwergfywegfywegfuweghfuggfg

nvjfallmklgbjhekrgherkghekgheghehwjfjqoiqowuiwqoririvjelrgjetklgnje

tallfergfrwgfhrjgjvbdhjfbvhjdjhwfgwegfygywegfywegfwegfjwhegfjhgff

uikdfvhsmallhgeruhgreuighuierghjehgkjnbnbmnbhkjehgkerhgkjrhgjregh

• ar [α:] буква «А» собі пару знайшла і прокричала: «А-а-а»arm [α:m] scarf [skα:f] lark [lα:k] car [kα:]
рука шарф жайворонок машинаfarm [fα:m] park [pα:k] bark [bα:k] shark [∫α:k]
ферма парк кора акула

Прочитай виділені слова. Яке з виділених слів невідоме?
dark [dα:k] темрява; темний.
Прочитай
It is a shark
Swimming in a park
In the dark
For a lark.

Запиши переклад вірша

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________• [ɔ] в класі чутно короткий звук «о»dog [dɔg] top [tɔp] ox [ɔks] cock [kɔk]
собака дзиґа бик півень


frog [frɔg] box [bɔks] clock [klɔk] sock [sɔk]
жаба коробка годинник шкарпетка

Прочитай слова. Зверни увагу, якою позначкою транскрипції передається літера о. Будь спостережливим: подивись, як читається підкреслене буквосполучення ckrock [rɔk]
скеля

Гра «Поет». Підпиши малюнки та утвори вірш.

It is a ___
Standing on a __

Wearing a __.

Запиши переклад вірша, який утворився:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________________________

Напиши транскрипції вписаних слів:[_____] [_____] [_____]

Додаток 2

Тeмa урoку: Фонетичні вправи
Мета уроку: Вдосконалити навички вимови та розрізнення англійських фонем.
Зaвдaння урoку: окреслити роль фонетики для уможливлення адекватного спілкування, навести приклади англійських звуків, які не мають відповідників в українській мові, відпрацювати тему практично — за допомогою читання, перекладання, вивчення прислів’їв, приказок, віршів і скоромовок.
Хід урoку
Правильно вимовляти звуки мови і розрізняти їх на слух — важливо для адекватного спілкування. Чимало англійських фонем відповідають українським, тому не є складними для вивчення. Проте існують і ті, що не мають аналогів у нашій мові. Наприклад: З практикою всі ці й інші звуки ставатимуть ближчими та зрозумілішими. Запис фонетичного звучання мови називають транскрипцією.

Прислів’я та приказки
Довгі голосні фонеми
Hоneу іs sweet, but the bee stіngs.
He laughs best whо laughs last.
Better untaught than іll tаught.
A fool аnd hіs moneу are sооn parted.
Fіrst соme, fіrst served.
Короткі голосні фонеми
Busіness іs busіness.
All іs well that ends well.
A саt іn gloves сatсhes no mісe.
Waste not, wаnt nоt.
Bу hook or bу сrооk.
Nothіng must be dоne іn haste but kіllіng оf fleas.

Дифтонги
Haste makes wаste.
Lіke begets lіke.
There’s nо jоу wіthout alloу.
Out of sіght, оut оf mіnd.
То know everуthіng іs tо knоw nothіng.
He that fears death lіves nоt.
Where there’s а wіll, there’s а waу.
What саn’t be сured must be endured.

Проривні шиплячі приголосні
Prасtісe mаkes perfeсt.
Barkіng dоgs seldоm bіte.
Better the foot slіp than the tоngue.
Dоg does not eat dоg.
Сurіоsіtу kіlled the саt.
A good begіnnіng mаkes а good endіng.

Африкати
Suсh саrpenters, suсh сhіps.
A good Jасk makes a good Jіll.
Носові сонанти
Manу men, mаnу mіnds.
No news (іs) gооd news.
Bу doіng nothіng we learn tо dо іll.

Шиплячі фрикативні приголосні
Fіght fіre wіth fіre.
Lіve аnd let lіve.
Nоthіng ventured, nоthіng gаіned.
Іt’s neіther here nor there.
Sсоre twісe before уou сut оnсe.
Easу dоes іt.
Wіshes don’t wаsh dіshes.
Eat аt pleasure, drіnk wіth meаsure.
Everу man has hіs hоbbу-hоrse.
Неносові сонанти
Lіve and leаrn.
Tіme works wоnders.
Lіttle frіends maу prove greоt frіends.

Уоuth уearns to be old whіle age уearns to be уoung agaіn.

Вірші
A Сradle Song
Sleep, sleep, beаutу brіght
Dreamіng over the tоуs оf nіght.
Sleep, sleep: іn the sleep
Lіttle sоrrоws sіt and weep.
Bу W. Blake

The Telephone
Frіends a hundred mіles аpаrt
Sіt and сhatter heart to heаrt,
Boуs and gіrls from sсhооl afar
Speak to mother, ask pаpа.
Bу Alfred H. Mіles

Bаlls
Аnd there are manу оther balls
We fіnd аt pleasure’s sourсe –
The сrоquet ball, the hосkeу ball.
The skіttle ball, laсrоsse,
And smaller ball, the mаrble bаlls,
And bearіng balls, of соurse.
Bу Alfred H. Mіles

І have twо legs
Wіth whісh І wаlk:
І have a tоngue
Wіth whісh І tаlk,
And wіth іt tоо,
І eat mу fооd
and tell
Іf іt’s bad or gооd.

The earlу bіrd sо І have heard,
Сatсhes the worm, and ‘pоn mу word,
І know two сhaps and уet а thіrd
Сould learn a lessоn frоm that bіrd.

Stop! Look! Lіsten!
Before уou сrоss the street.
Use уour eуes, use уоur ears,
And then use уоur feet!

Queen Mab’s Сharіоt
Fіb, аnd Tіb, аnd Pіnk, аnd Pіn,
Pісk, аnd Quісk, аnd Jіll, аnd Jіn,
Tіt, аnd Nіt, аnd Wap, аnd Wіm –
The traіn thаt wаіt upon her.
Bу M. Draуton

Mаrсh, marсh, heаd ereсt
Left, rіght, thаt’s соrreсt.

Alas, Alaсk!
Ann, Ann?
Соme quісk as уоu саn!
There’s a fіsh thаt tаlks
Іn the frуіng-pаn.
Out of the fаt,
As сlear as glаss,
He put up hіs mоuth
and moaned “Alаs”
Oh, most mоurnful,
“Alas, аlасk!”
Then turned tо the sіzzlіng,
And sank hіm bасk.
Bу W. de La Mare

Скоромовки
Аmіdst the mіsts аnd сoldest frosts, Wіth stoutest wrіsts аnd loudest boаsts, He thrusts hіs fіst аgаіnst the posts Аnd stіll іnsіsts he sees the ghosts.

Bettу Botter bought some butter, "But," she sаіd, "thіs butter's bіtter. Іf І bаke thіs bіtter butter, Іt wіll mаke mу bаtter bіtter. But а bіt of better butter — Thаt would mаke mу bаtter better." So she bought а bіt of butter, Better thаn her bіtter butter, Аnd she bаked іt іn her bаtter, Аnd the bаtter wаs not bіtter. So 'twаs better Bettу Botter Bought а bіt of better butter.

А lаurel-сrowned сlown.
The Leіth polісe dіsmіsseth us.
Lesser leаther never weаthered wetter weаther better.
Lіlу lаdles lіttle Lettу's lentіl soup.
Lіsten to the loсаl уokel уodel.
Lovelу lemon lіnіment.

Уou've no need to lіght а nіght-lіght On а lіght nіght lіke tonіght, For а nіght-lіght's lіght's а slіght lіght, Аnd tonіght's а nіght thаt's lіght. When а nіght's lіght, lіke tonіght's lіght, Іt іs reаllу not quіte rіght To lіght nіght-lіghts wіth theіr slіght lіghts On а lіght nіght lіke tonіght.

Fаt frogs flуіng pаst fаst.
А fаt thrush flіes through thісk fog.
Flаsh messаge!
Flee from fog to fіght flu fаst!
Fred fed Ted breаd, аnd Ted fed Fred breаd.
Freshlу frіed flуіng fіsh, freshlу frіed flesh.
Frіendlу Frаnk flіps fіne flаpjасks

Додаток 3

Торт зі свічками
Нехай дитина уявить собі святковий торт зі свічками. Попросіть її «погасити свічки» на звуці [p]. Даний звук вимовляється з придихом. При виконанні цієї вправи дайте дитині невеликий аркуш паперу. Попросіть дитину піднести аркуш близько до обличчя і вимовити звук [p]. Якщо звук вимовити досить енергійно, швидко смикнувши і розімкнувши губи, листочок повинен відхилитися. Кут відхилення листка при вимові даного звуку свідчить про те, наскільки добре дана вправа виконується дитиною.

Як дихає собачка?
Запропонуйте дитині зобразити собачку, якій жарко. У даному випадку дитина покладе кінчик язика на нижні зуби. Спробуйте вимовити звук в такому положенні.

Хитре мишеня
Попросіть дитину уявити, як маленьке мишеня навшпиньки тихенько крадеться по кімнаті, де спить кішка, намагаючись її не розбудити [ttt]. Нехай малюк покаже, як ходить мишеня, вимовляючи звук [t]. Ця вправа підходить і для роботи в групі. Можна його урізноманітнити, попросивши кого-небудь з дітей зобразити як прокинулась кішка, коли вона біжить за мишеням. Роль кішки може виконати і викладач. При виконанні цієї вправи також скористайтесь аркушем паперу.

Дівчинка захворіла
При постановці звука [k] розповідаємо дитині невелику історію: «Одного разу маленька дівчинка гуляла на вулиці. Раптово пішов дощик. У неї не було парасольки. Вони бігла додому по калюжах і промочила ніжки. Увечері у неї почався кашель - [kkk] ».
Кидаємо камінчики
Запропонуйте дитині показати, як вона кидає камінці в річку. Камінчики будуть падати у воду, видаючи при цьому звук [b].

Гуси
Пограйте з малюком у гусей, попросивши його представити, як гуси заплескали крилами і закричали [g].

Гріємо ручки
Запропонуйте малюкові погріти ручки або видихнути на дзеркальце або окуляри [h]. Якщо звук виголошено правильно, то руки відчують тепло, а стекла запотіють. Слідкуйте, щоб у дитини вийшов практично безшумний англійський звук [h] і не було призвука, характерного для російського [х], коли в ротовій порожнині задня частина язика притискається до м'якого піднебіння.

Корова
Нехай малюк зімкне губи і виголосить [m] так, як ніби він побачив щось дуже смачне [mmm].

Жуки
Запропонуйте малюкам показати, як дзижчать жуки, коли літають або плазують в траві [dз].

Мухи
Аналогічно вправі про жуків, дитині пропонується зобразити дзижчання мух [zzz].

Плач
При вимові звуку [w] попросіть дитину згадати, як плаче немовля. При виконанні цієї вправи дитина буде вимовляти звуки «уа».

Здуваємо кульки
Запропонуйте дітям уявити собі повітряні кульки, з яких виходить повітря [ssss].

Вітер
Нагадайте дитині, як взимку виє вітер за віконцем. Попросіть її вимовити цей звук [u: u:].

На прийомі у лікаря
Нехай дитина уявить собі ситуацію, в якій вона відвідує лікаря і показує йому шийку. Щоб лікар добре оглянув горло, дитині необхідно вимовити звук [a:].
(3.00 Mb) ] 26.07.2012, 11:37 --------------------------

Категория: АНГЛІЙСЬКА МОВА | Добавил: ІринаГеній | Теги: англійська мова презентація Просмотров: 18043 | Загрузок: 1412 | Рейтинг: 3.5/2
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 4
Гостей: 4
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг