Головна » Матеріал для завантаження » ОБДАРОВАНА ДИТИНА » Положення конкурсів

Конкурс з української мови імені Петра Яцика
30.03.2013, 15:51 1.1. Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (далі - Конкурс) проводиться згідно з Указом Президента України від 09.11.2007 N 1078 "Про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика" з 9 листопада до 20 травня щороку.

1.2. Засновниками Конкурсу є Ліга українських меценатів, Міністерство освіти і науки України.

1.3. У Конкурсі можуть брати участь учні 3-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних училищ, студенти вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації усіх форм власності, курсанти вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України, ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна, закордонні українці (далі - учасники Конкурсу).

  

Про початок Конкурсу в жовтні місяці поточного року Міністерство освіти і науки України повідомляє листом за підписом Міністра або його заступника Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також через засоби масової інформації.

II. Мета Конкурсу

Метою Конкурсу є сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до мови свого народу.

III. Організація та проведення Конкурсу

3.1. Організаторами Конкурсу є Міністерство освіти і науки України та Ліга українських меценатів. До участі в організації та проведенні Конкурсу залучаються Міністерство культури і туризму України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України, Національна академія наук України, представники творчих спілок, громадських та освітянських організацій, світової української діаспори (за згодою).

3.2. Конкурс для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та професійно-технічних училищ усіх форм власності проходить у чотири етапи:


 

1-й етап - з 9 до 20 листопада - у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах;

2-й етап - з 20 листопада до 10 грудня - у районних центрах і містах обласного підпорядкування;

3-й етап - з 10 до 30 грудня - в Автономній Республіці Крим, обласних центрах, містах Києві та Севастополі;

4-й етап (підсумковий) - січень.

 

Для студентів вищих навчальних закладів Конкурс проходить у три етапи:


1-й етап - листопад - у вищих навчальних закладах;


2-й етап - з 1 до 30 грудня - у навчальних закладах, визначених управліннями освіти і науки обласних державних адміністрацій;


3-й етап (підсумковий) - січень - проходить у містах, визначених управліннями освіти і науки обласних державних адміністрацій, разом з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних училищ - в Автономній Республіці Крим, обласних центрах, містах Києві та Севастополі.


Для курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України і ліцеїстів Київського військового ліцею імені Івана Богуна Конкурс проходить відповідно до наказу Міністерства оборони України у два етапи.


Місце проведення підсумкового етапу Конкурсу визначають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а серед курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України, ліцеїстів Київського військового ліцею імені Івана Богуна - Департамент гуманітарної політики Міністерства оборони України.

3.3. Для проведення Конкурсу Міністерством освіти і науки України та відповідними органами управління освіти обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій створюються організаційні комітети (далі - оргкомітети) та журі.


Для проведення Конкурсу серед закордонних українців створюються в країнах проживання регіональні оргкомітети та журі. Голова оргкомітету відповідає за організацію і проведення Конкурсу, доставку робіт в Україну.


Склад оргкомітетів та журі затверджується до 9 листопада поточного року управліннями освіти і науки обласних, районними відділами освіти державних адміністрацій.


Склад журі підсумкового етапу Конкурсу затверджується наказом Міністерства освіти і науки України. До складу журі запрошуються вчителі, викладачі вищих навчальних закладів, науковці Національної академії наук України та Академії педагогічних наук України.


Для підготовки та проведення Конкурсу формується Координаційна рада з керівників Ліги українських меценатів та державних органів, які є співорганізаторами Конкурсу або ж беруть безпосередню участь у його проведенні (Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури і туризму України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України).

 

Координаційна рада є виконавчим органом Конкурсу.

3.4. Завдання для першого етапу Конкурсу розробляють учителі і викладачі української мови та літератури навчальних закладів, у яких відбуватиметься Конкурс, другого та третього - методисти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Завдання підсумкового етапу Конкурсу розробляє Міністерство освіти і науки України спільно з Лігою українських меценатів.

Для всіх учасників Конкурсу незалежно від мови навчання розробляється один пакет завдань.

Для учасників Конкурсу із зарубіжних країн завдання надсилаються через дипломатичні представництва України за кордоном.

Пакети із завданнями для проведення підсумкового етапу відкриваються для ксерокопіювання за одну годину до початку Конкурсу (о 9 годині) у присутності членів оргкомітету, учителів, викладачів та учасників Конкурсу.

Виконання конкурсних робіт розпочинається о 10 годині.

 

Учні 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів працюють над завданнями 1 астрономічну годину, 5-8 класів - 2 астрономічні години, учні 9-11(12) класів, професійно-технічних навчальних закладів, студенти та курсанти вищих навчальних закладів - 3 астрономічні години.


Зошити з роботами, які виконали учасники Конкурсу, укладаються в конверти, скріплюються печаткою навчального закладу, у якому проходить підсумковий етап Конкурсу. До робіт додаються списки учасників Конкурсу за підписом голови оргкомітету та представника Міністерства освіти і науки України чи Ліги українських меценатів, протоколи з балами за усні відповіді учнів і студентів (на підсумковому етапі).


Представники Міністерства освіти і науки України чи Ліги українських меценатів надсилають пакети з конкурсними роботами до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти до 30 січня, із зарубіжних країн - до 10 березня.


Роботи учасників Конкурсу підсумкового етапу зберігаються протягом року в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти.

3.5. Журі Конкурсу підбиває підсумки та визначає за результатами кожного етапу по 3 переможці з учнів 3-11(12) класів, по 3 учні професійно-технічних училищ, студентів та курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України - 3, ліцеїстів Київського військового ліцею імені Івана Богуна - 3.

IV. Нагородження переможців Конкурсу

4.1. Переможцями Конкурсу є його учасники, які набрали найбільшу кількість балів.

4.2. Переможці 1-го, 2-го, 3-го етапів Конкурсу нагороджуються дипломами встановленого Лігою українських меценатів зразка.

4.3. Переможці підсумкового етапу Конкурсу нагороджуються дипломами "Переможець Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика" та грошовими преміями відповідно до кошторису.

4.4. Учителі (викладачі), які підготували переможців підсумкового етапу Конкурсу, нагороджуються відомчими нагородами та відзнаками Міністерства освіти і науки України в установленому порядку.

4.5. Урочиста церемонія нагородження переможців підсумкового етапу Конкурсу та вчителів (викладачів), які їх підготували, відбувається за участю представників регіонів, творчих спілок, урядовців, народних депутатів, громадських організацій за їх згодою.

V. Фінансування Конкурсу

5.1. Фінансування підсумкового етапу Конкурсу здійснюється Міністерством освіти і науки України за рахунок коштів державного бюджету згідно з кошторисом, що складається кожного року, та організаторами, які залучаються до його проведення.

5.2. Фінансування всіх етапів Конкурсу, крім підсумкового, здійснюється навчальними закладами, які беруть участь у його проведенні, за рахунок коштів бюджету, з якого фінансується заклад, а також інших, не заборонених законодавством, джерел фінансування.

5.3. До фінансування Конкурсу можуть долучатися юридичні та фізичні особи, не байдужі до української мови. У разі надання коштів такими особами та на їх бажання переможці нагороджуються іменними преміями і подарунками.

5.4. Ліга українських меценатів та журі Конкурсу встановлюють додаткові заохочувальні нагороди учасникам Конкурсу на різних етапах проведення Конкурсу, а також учителям, які підготували переможців Конкурсу.
Логотипи є інтелектуальною власністю Ліги українських меценатів і можуть використовуватися лише за згодою виконавчої дирекції Ліги.

VI. Громадський контроль за проведенням Конкурсу

6.1. З метою громадського контролю за проведенням Конкурсу (організаційного, інформаційного та фінансового) Лігою українських меценатів та Міністерством освіти і науки України формується Наглядова рада Конкурсу.

6.2. Наглядова рада Конкурсу - громадський орган, покликаний здійснювати нагляд:
- за проведенням Конкурсу;
- за дотриманням вимог цього Положення;
- за об'єктивністю оцінювання знань учасників Конкурсу.

6.3. Рішення Наглядової ради приймаються колегіально переважною більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради.

6.4. Склад Наглядової ради погоджується з Лігою українських меценатів та затверджується наказом Міністерства освіти і науки України щороку.

6.5. Контроль за проведенням Конкурсу здійснює Міністерство освіти і науки України.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти

О.В.Єресько

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 20 серпня 2008 р. N 735
Київ
 

Про встановлення розміру стипендій Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Установити, що стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика виплачуються щомісяця у такому розмірі:

учням загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів - 600 гривень;

студентам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр", - 800 гривень;

студентам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 1000 гривень.


30.03.2013, 15:51 --------------------------

Категория: Положення конкурсів | Добавил: yrok | Теги: конкурс знавців, обдарована дитина Просмотров: 19710 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 4.0/3
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 5
Гостей: 5
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг