Головна » Матеріал для завантаження » РОБОТА ПСИХОЛОГА » ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ

Навички запобігання ескалації та розв’язання конфліктів (короткий опис, приклади)
30.12.2017, 21:28

Конфлікти – є невід’ємною частиною людських стосунків. Найчастіше вони виникають через те, що кожна людина є унікальною, має відмінні від інших погляди, уподобання і переконання, власні інтереси і бажання, які можуть вступати у суперечність з інтересами та бажаннями інших.

Для успішного вирішення конфліктів потрібно володіти багатьма життєвими навичками: самоконтролем, умінням слухати і говорити, висловлювати свої почуття, враховувати почуття опонента. Ці вміння допоможуть зменшити число стресів у житті, підвищать авторитет, популярність, рівень впевненості і самоповаги.

 

Типи конфліктів

 

Слово «конфлікт» походить від латинського «confliktus» – зіткнення.

 

 
 

Конфлікт – це зіткнення протилежних думок, поглядів, інтересів, прагнень, дій, планів у свідомості і поведінці окремої людини, різних індивідів або груп людей.

 
 

 

Існують чотири основних типи конфліктів: внутрішньособистісний, міжособистісний, конфлікт між особистістю і групою, міжгруповий конфлікт.

Внутрішньоособистісний конфлікт – це стан, в якому людина має суперечливі і взаємовиключні мотиви, цінності та цілі, з якими вона на даний момент не може впоратися. Внутрішньоособистісний конфлікт виникає, коли бажання і вимоги до себе не збігаються з можливостями для їх досягнення, коли вони розходяться з почуттям обов'язку, коли поведінка людини йде врозріз з її моральними принципами.

Міжособистісний конфлікт – це зіткнення людей з різними поглядами, цілями і характерами, темпераментами, яким складно знаходити спільну мову одне з одним. Міжособистісний конфлікт може виникнути в боротьбі за вплив і авторитет серед інших людей.

Конфлікт між особистістю і групою виникає, якщо особа займає позицію, що відрізняється від позицій групи.

Груповий конфлікт виникає через суперечності двох різних соціальних груп.

 

Стадії розвитку конфліктів

 

У розвитку конфліктів виділяють п'ять стадій:

 1. Виникнення конфліктної ситуації відбувається при зіткненні людей, інтереси і переконання яких істотно відрізняються.
 2. Усвідомлення конфлікту відбувається тоді, коли хоча б один з його учасників починає відчувати дискомфорт у спілкуванні з іншими, критично і недоброзичливо відгукується про них або уникає контактів з ними.
 3. Початок відкритого протистояння – момент, коли один з учасників вирішується на заяву або загрозу. Інший у відповідь також починає діяти: захищатися або нападати.
 4. Ескалація конфлікту. На цьому етапі сторони відкрито заявляють про свої позиції. Вони можуть і не розуміти, глибинної суті конфлікту. Сторони часто вдаються до конфліктогенів – слів або дій, які посилюють конфлікт.
 5. Завершення конфлікту можливо в разі його вирішення, втрати інтересу учасників до предмету протистояння або відсторонення одного з опонентів.

 

Як запобігти ескалації конфлікту

 

 
 

Конфліктогени – це слова або дії, які провокують чи розпалюють конфлікт.

 
 

 

Конфліктогени посилюють емоційне напруження, ображають, породжують бажання захищатися. Найбільша небезпека полягає в тому, що конфліктоген провокує у відповідь новий конфліктоген, а той у свою чергу – ще один, і так далі. Кожен наступний конфліктоген діє сильніше за попередній. Так утворюється конфліктний ескалатор (див. мал. 1).

 

 

Для попередження конфліктів потрібно пам'ятати два основних правила:

 1. Намагайтеся не використовувати конфліктогени.
 2. Не піддавайтеся на провокацію конфлікту (не відповідайте конфліктогеном на конфліктоген).

 

 

Мал. 1. Конфліктний ескалатор

 

Способи розв’язання конфліктів

 

Існують п’ять основних способів розв'язання конфліктів: відсторонення, поступка, боротьба, компроміс і співпраця.

У більшості ситуацій найкраще вирішувати конфлікти шляхом переговорів. Однак іноді краще відсторонитися від конфлікту або піти на поступки або рішуче відстоювати свою позицію.

Відсторонення від конфлікту – людина висловлює небажання брати участь в його врегулюванні і захищати власні інтереси. Конфлікт залишається невирішеним і через деякий час може спалахнути знову.

Коли краще відсторонитися від конфлікту:

 • коли всім потрібно заспокоїтися;
 • коли потрібно продумати аргументи;
 • коли немає шансів залагодити суперечку.

Поступка – це спроба пом'якшити конфліктну ситуацію та зберегти стосунки, поступаючись тиску опонента. Пристосування може бути застосовано до конфліктних ситуацій у стосунках між учнем і вчителем, дітьми і батьками, начальником і підлеглим, близькими друзями, подружжям, коли поступається сторона, яка не хоче засмучувати іншу. При цьому одна сторона відчуває себе у програші, оскільки відмовляється від своїх інтересів, бажань, своєї точки зору, а інша задоволена тільки результатом, але у обох сторін немає задоволеності стосунками.

Коли варто поступитися:

 • коли розумієш, що не правий;
 • коли предмет спору є більш важливим для інших, ніж для тебе;
 • коли розумієш, що втратиш від цього конфлікту набагато більше, ніж знайдеш;
 • коли небезпечно будь-яке загострення стосунків (наприклад, у ситуації виживання).

Боротьба – це управління конфліктом шляхом тиску, застосування влади або сили, з метою змусити прийняти свою точку зору. До боротьби вдається той, хто має переваги у фізичній силі, в підтримці з боку інших, в статусі і правах, матеріальних та інших можливостях. Задоволення від такого рішення конфлікту отримує тільки конфліктуюча сторона, яка прагне добитися свого будь-якою ціною, але й вона в результаті програє, адже таких людей уникають і не мажають з ними мати справу.

Коли варто рішуче боротися:

 • якщо рішення конфлікту іншим способом може нашкодити тобі або близьким;
 • якщо опонент може отримати несправедливі переваги;
 • коли даєш відсіч зловмисникам.

Компроміс – це врегулювання конфлікту шляхом взаємних поступок. На компроміс йдуть люди, які готові врахувати інтереси і бажання інших, щоб отримати щось для себе. В результаті компромісу сторони не отримують повного задоволення, але зберігають стосунки.

Співпраця передбачає спільний пошук рішення, яке відповідає інтересам всіх сторін. Обидві сторони хочуть спільно вирішити проблему, готові обговорювати суть конфлікту для пошуку рішення, яке влаштовуватиме всіх. Як результат, стосунки зміцнюються. Співпраця – найкращий спосіб вирішення конфліктів.

 

Поради для ефективного розв’язання конфлікту

 

 • Розберіться, що призвело до конфлікту: дії іншої сторони або ваше нерозуміння ситуації. Припускайте краще, намагайтесь з'ясувати, що мав на увазі опонент. Ставте правильні і тактовні запитання.
 • Відстоюйте свою позицію, але не тисніть на співрозмовника. Не вимагайте, щоб людина змінилась. Тиск обмежує можливості обох сторін і не сприяє вирішенню конфлікту.
 • Слідкуйте за тим, що говорите. Не принижуйте опонента, не узагальнюйте (не використовуйте слова «завжди» і «ніколи»), говоріть про конкретні речі, вирішуйте основну проблему, не чіпляйтеся за дрібниці.
 • Слідкуйте за своїми емоціями, не ігноруйте їх, але й не дозволяйте їм керувати вашою поведінкою. Говорячи про те, що ви відчуваєте, ви пояснюєте опонентові вашу позицію («Мене дуже засмучує, коли люди порушують свої обіцянки. Будь-ласка, краще не обіцяй того, що не можеш зробити»).
 • Не бійтеся йти на поступки. Поступка не означає поразку, а дає можливість продовжити діалог. Гнучке і творче ставлення до ситуації –одна з умов управління конфліктом.

 

Навчання навичкам розв’язання конфліктів у школі

 

Велику частину свого життя дитина проводить у школі. Тут вона не лише отримує нові знання, але й спілкується з однокласниками, вчителями. Як вирішувати конфлікти, які бувають види та наслідки конфліктів і як навчитися ухилятися від них можна дізнатися на тренінгах, які проводяться на уроках основ здоров’я або у старшій школі на виховних годинах.

Нижче наведено тренінги, що проводяться за діючою програмою предмета «Основи здоров’я» для 1-9 класу та в рамках виховних годин у 10 (11) класах. Знайомство з цими тренінгами важливо для розуміння того, яким чином досягається набуття життєвих навичок в рамках навчально-виховного процесу.

 

Тренінги для початкової школи

2 клас

Тренінг 6. Як помиритися з другом. На цьому уроці діти аналізують причини та наслідки конфліктів між друзями, пояснюють, чому важливо зберігати дружбу, демонструють алгоритм примирення з другом, наводять приклади віршів-мирилок.

3 клас

Тренінг 6. Як залагодити конфлікт. Відпрацьовується уміння мирно розв’язувати конфлікти, обговорюються випадки, в яких варто поступитися, коли слід шукати взаємовигідне рішення, пояснюється, чому не можна дражнитися й обзивати інших. Діти вивчають правила мирного розв’язання конфліктів.

 

Тренінги для основної та старшої школи

6 клас

Тренінг 8. Види і наслідки конфліктів. В ході заняття учні вчаться розпізнавати конфлікти поглядів і конфлікти інтересів, демонструють уміння толерантно ставитися до чужих поглядів та смаків, вивчають способи розв’язання конфлікту інтересів.

Тренінг 9. Як владнати конфлікт. Діти вчаться запобігати ескалації конфліктів, уникати конфліктогенів, демонструють навички самоконтролю у конфліктних ситуаціях,  усвідомлюють різницю між поняттями «Я-повідомлення» і «Ти-повідомлення», знайомляться з алгоритмом конструктивного розв’язання конфліктів.

7 клас

Тренінг 6. Конструктивне розв’язання конфліктів. Учні вивчають стадії конфліктів, вчаться уникати їх ескалації. Демонструють уміння обирати адекватний спосіб розв’язання конфліктних ситуацій у підлітковому середовищі.

10 клас

Тренінг 3. Запобігання та розв’язання конфліктів. На цьому уроці учні демонструють уміння використовувати різні стратегії ведення переговорів і розв’язання конфліктів, називають стилі поведінки в конфлікті, наводять приклади ситуацій, в яких рекомендовано використовувати той чи інший стиль розв’язання конфлікту.  

 

Список використаних джерел:

 1. Основи здоров'я: Підручник для 6 класу [Електронний ресурс] / І. Д.Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко // Алатон. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://autta.org.ua/files/files/%CF%B3%E4%F0%F3%F7%ED%E8%EA%206%20%EA%EB%E0%F1%20(1)(1).pdf
 2. Основи здоров'я: Підручник для 7 класу [Електронний ресурс] / І. Д.Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко // Алатон. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9Wcc0N0dk1oVmxTbE0
 3. http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/101

30.12.2017, 21:28

Категория: ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ | Добавил: yrok | Теги: приклади), (короткий, опис, розв’язання, навички, та, запобігання, ескалації, конфліктів, практичний психолог Просмотров: 1951 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 5
Гостей: 5
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг