Головна » Матеріал для завантаження » РОЗРОБКИ УРОКІВ » АНГЛІЙСЬКА МОВА

Система уроків англійської мови для 2 класу до підручника Карп'юк на тему свята і традиції
(5.39 Mb) · (137 мб) ] 23.01.2016, 22:28 2 клас (Карп’юк)
Unit 4. Merry Christmas. Тема 4. Свята та традиції.
Підтема: Зустрічаймо зиму! (Lesson 1)
Мета:ознайомити учнів з новими ЛО park, snow, tree, flower та закріпити їх вживання в усному мовленні; ознайомити учнів з читанням буквосполучень “ar”, “ow”; навчити учнів застосовувати нові ЛО в усному мовленні повторити й закріпити правила вживання іменників у множині та форм однини і множини дієслова; практикувати вживання дієслова «to be» в теперішньому часі; розвивати вміння учнів працювати в парі; поглиблювати знання учнів про особливості англійської мови; тренувати пам’ять та увагу; поглиблювати знання учнів про особливості англійської мови.
Обладнання: комп’ютер, картки з теми, презентація до уроку, іграшковий мікрофон, підручник, робочий зошит
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ:

ПРИВІТАННЯ. (1 хв)
T: Stand up, please! Good morning!
Ps: Good morning!
T: Sit down, please and let’s sing our song “Hello”
Слайд 2

ФОНЕТИЧНА ЗАРЯДКА (3 хв)
Слайд 3
Teacher: Діти, підготуємо наші ротики до вимови англійських звуків. І в цьому нам допоможе Mr.Tongue. Сьогодні він пішов на прогулянку до лісу. Mr. Tongue кличе на прогулянку білочку – [ei], [ei], [ei]. (Учитель показує на звуки, що поступово з’являються на дошці, а учні повторюють)
Раптом він побачив комарика і почав дражнити його – [z], [z], [z].
Комарик розсердився і вкусив Mr. Tongue – [ai], [ai], [ai].
Бідолашний Mr. Tongue – [m], [m], [m].
До нього прилетіли бджілки і заспокоюють його – [D], [D], [D].
Mr. Tongue не буде ніколи не буде дражнити комариків – [nqV], [nqV], [nqV].

Слайд 4
Teacher: And now let’s remember our sounds.
(Вчитель вказує на звуки, а учні називають)

МОВЛЕННЄВА ЗАРЯДКА. Гра «Interview» (4 хв)
Teacher: Let’s play the game “Interview”. Уявіть, що ви гості нового телевізійного шоу. Перед початком програми я візьму у вас інтерв’ю. (Учитель бере іграшковий мікрофон і підходить до учня).
Teacher: What is your name?
Pupil1: My name is …
Teacher: Nice to meet you, Pavlo.
Teacher: How are you?
Pupil2: I am fine, thank you.
Teacher: How old are you?
Pupil3: I am 8.
Teacher: How old is she?
Pupil4: She is 8.
(Так з усіма учнями)

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.
Перевірка домашнього завдання (2 хв)
WB, task 2, p.26
Teacher: Open your workbooks at page two and six. Look at task two. Read your sentences. (Учні читають речення, а інші перевіряють у своїх зошитах. Тим часом учитель ходить по класу і перевіряє наявність домашнього завдання в усіх учнів)

Повідомлення теми та мети уроку (1 хв)
Teacher: Сьогодні ми поговоримо про зиму та про те, яка природа взимку. Ви вивчите нові слова та вірш, будете інсценувати діалоги та грати в ігри, вчитись читати й писати. Сьогодні на уроці ми почнемо вивчати нову тему “Merry Christmas”.
Ознайомлення з новими лексичними одиницями. ( 2 хв)
Слайд 6 (учні дивляться на малюнок і намагаються здогадатись, що воно означає на українській мо-ві. Потім вчитель називає вирази англійською, учні повторюють. Вчитель звертає увагу учнів на те, що український слово «парк» схоже на англійське слово “park”)

Слайд 7 (учні дивляться на малюнок і намагаються здогадатись, що воно означаює на українській мові. Потім вчитель називає слово англійською, учні повторюють.)

Слайд 8-9 (учні дивляться на малюнок і намагаються здогадатись, що воно означає на українській мові. Потім вчитель називає слово англійською, учні повторюють.)
Teacher: А як буде англійської два дерева?
Pupils: Two trees
Teacher: Good work!

Слайд 10-11 (учні дивляться на малюнок і намагаються здогадатись, що воно означає на українській мові. Потім вчитель називає слово англійською, учні повторюють

Teacher: А як буде англійської п’ять квіток?
Pupils: Five flowers
Teacher: Good work!

Гра «Увага!» (2 хв)
Учитель пропонує учням заплющити очі й знімає одну з карток з дошки. Діти роз-плющують очі, дивляться на дошку й визначають, якої картки не вистачає. Той, хто першим назвав слово, якого бракує, підходить до дошки і в той час, як решта заплющить очі, знімає з дошки іншу картку. Гра триває.

Фізкультхвилинка (3 хв)
Учні виконують дії за словами пісні та відео. (“Head, shoulders, knees and toes”)

Закріплення вивчених ЛО + аудіозапис (3хв) PB Ex.1, p.52
Слайд 12 (вчитель натискає на синій «плей» і звучить аудіозапис)
Teacher: Open your books at page five and two. Task one. Listen and repeat. (Учні слухають аудіозапис, разом з вчителем вказують на відповідний малюнок та повторюють.)
Teacher: Let’s listen again! Point and repeat. (Учні слухають аудіозапис вдруге, повторюють кожне слово, вказуючи на відповідний малюнок у підручнику без допомоги вчителя та повторюють)

Закріплення лексичного матеріалу. Аудіювання з опорою на малюнок (3хв) PB Ex.2, p.52
Teacher: Look at task two. (Вчитель вказує на вправу у підручнику). Look at the pictures. Who are these? (Вказує на малюнок).
Pupils: учні описують малюнок, деякі слова називають англійської. Речення починають зі слів I can see … children (park, snow, trees)

Teacher: Ok! Listen to the children. (Учні слухають аудіозапис).
Teacher: Listen again and repeat! (Учні слухають аудіозапис вдруге, учитель зупиняє аудіозапис після кожної репліки, щоб учні повторили її і переклали на українську).

Активізація навичок аудіювання. Вивчення вірша (5 хв) PB Ex.3, p.53

Teacher: Listen to the chart (Учні слухають аудіозапис вірша вперше. Учитель заохочує повторювати та відтворювати жестами слова вірша).
Teacher: Let’s listen again and repeat! (Учні слухають аудіозапис удруге та повторюють кожний рядок вірша хором з учителем).
Teacher: Say the chant all together! (Учні читають вірш разом з вчителем під аудіозапис)

Навчання читання слів з літерою “ar”, “ow” . PB Ex.4, p.53 (5 хв)
Т: Сьогодні ми навчимося читати англійські слова із буквосполученнями «ar» та «ow» (слова на дошці). Укажіть пальчиком на слова у хмарці з буквосполученнями “ar”. Follow and read the words with letters “ar”. (Вчитель вмикає аудіозапис, а учні стежать пальчиком і читають за диктором слова в другій хмаринці)
Teacher: Який звук ви почули в кінці цих слів?
… [a:]
(учні читають слова у хмаринці)

Teacher: Follow and read the words with letters “ow”
Teacher: Який звук ви почули в кінці цих слів?
… [a:]
(учні читають слова у хмаринці)
Потім учні читають речення і намагаються перекласти їх на українську.

Розвиток навичок письма. Робота в зошитах (5 хв). WB Ex.1, p.27
Teacher: Open your workbooks at page two and seven. Task one. Read the task. (Учні читають завдання). Що слід зробити в завданні? (Написати речення). Kate, read the sentence. (Учень читає речення). Well done! Let’s do the task. (Учні виконують завдання).

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ
Домашнє завдання (1 хв)
WB Ex.2, p.27; PB Ex.5, p.53 (читати у швидкому темпі)
Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок (1 хв)
Teacher: The lesson is over. Stand up, please. Goodbye, children

Unit 4. Merry Christmas. Тема 4. Свята та традиції. 2 клас (Карп’юк)
Підтема Ми — щасливі! (Lesson 2)
Мета: повторити й активізувати лексичний матеріал park, snow, tree, flower, nice, white; ознайомити учнів з новими ЛО old, new, happy, sad, a snowman, funny clown; навчити учнів застосовувати нові ЛО в усному мовленні; повторити й закріпити правила вживання іменників у множині та форм однини і множини дієслова; практикувати вживання дієслова «to be» в теперішньому часі; розвивати вміння учнів працювати в парі; практикувати в аудіюванні;озвивати навички письма; тренувати пам’ять та увагу; поглиблювати знання учнів про особливості англійської мови.
Обладнання: комп’ютер, картки з теми, презентація до уроку, кольорові олівці.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ:

ПРИВІТАННЯ. (1 хв)
T: Stand up, please! Good morning!
Ps: Good morning!
T: Sit down, please and let’s sing our song “Hello”
Слайд 2 (вчитель клікає мишкою по мікрофону і звучить пісня “Hello”)

ФОНЕТИЧНА ЗАРЯДКА (3 хв)
Слайд 3 (вчитель спочатку повторює звуки з учнями, потім пояснює правила гри)

Гра «Почуй звук». Учні повинні слухати уважно слова, які вимовлятиме учитель. Якщо в слові діти почують звук [a:], потрібно плеснути в долоні. Якщо чують звук [qV], потрібно тупотіти ногами. Коли почують звук [i:], потрібно рукою показати, як повзе змійка. Вчитель хаотично називає звуки.
[a:] – park, care, are [qV] – snow, follow, window [i:] – tree, trees, bee, need
Слайд 3 (вчитель разом з учнями ще раз повторюють вивчені звуки )

МОВЛЕННЄВА ЗАРЯДКА (4 хв)
Учитель бере олівець червоного кольору з парти учня і показує його усім.
Teacher: Remember the colours. (Учитель показує олівець червоного кольору).
- It is a red pencil. Show me a blue pencil, please. (Кожен учень показує олівець червоного кольору)
- Well done! Show me black (green, orange, pink) pencil, please.

Teacher: (Вчитель показує олівець червоного кольору). The pencil is red.
(Вчитель показує олівець червоного кольору). The pencils are red.
Слайд 4 (повторення вживання дієслова «to be»)
Teacher: Коли ми говоримо у реченні слово “are”?
Pupils1,2,3: Коли багато предметів.
Teacher: Good work, sit down. А коли говоримо “is”?
Рupils 4,5,6: Коли один предмет.
Teacher: I show you a pencil or pencils of different colours, and you make up sentence. За кожне правильне речення ви отримаєте 1 бал.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.
Перевірка домашнього завдання (2 хв)
WB, task 2, p.27
Teacher: Open your workbooks at page two and seven. Look at task two. Read your sentences. (Учні читають речення, а інші перевіряють у своїх зошитах. Тим часом учитель ходить по класу і перевіряє наявність домашнього завдання в усіх учнів)

Повідомлення теми та мети уроку (1 хв)
Teacher: Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати нову тему “Merry Christmas”. І на цьому уроці ми вивчимо багато нових слів, за допомогою яких ми зможемо описувати предмети.

Ознайомлення з новими лексичними одиницями. ( 2 хв)

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Закріплення вивчених ЛО + аудіозапис (3хв) PB Ex.1, p.54
Teacher: Open your books at page five and four. Task one. Listen and repeat. (Учні слухають аудіозапис, разом з вчителем вказують на відповідний малюнок та повторюють.)
Teacher: Let’s listen again! Point and repeat. (Учні слухають аудіозапис вдруге, повторю-ють кожне слово, вказуючи на відповідний малюнок у підручнику без допомоги вчителя та по-вторюють)

Закріплення лексичного матеріалу. Аудіювання з опорою на малюнок ( 3хв) PB Ex.2, p.54
Teacher: Look at task two. (Вчитель вказує на вправу у підручнику). Look at the pictures. Who are these? (Вказує на малюнок).
Pupils: учні описують малюнок, деякі слова називають англійської. Речення починають зі слів I can see …

Teacher: Ok! Listen to the children. (Учні слухають аудіозапис).
Teacher: Listen again and repeat! (Учні слухають аудіозапис вдруге, учитель зупиняє аудіозапис після кожної репліки, щоб учні повторили її і переклали на українську).

Фізкультхвилинка (1 хв)
Учні виконують дії за текстом
Stand up!
Hands up!
Stamp, stamp, stamp!
Clap, clap, clap!
Turn around!
Hands down!
Sit down!
Закріплення вивчених лексичних та граматичних одиниць. PB Ex.3, p55 (7 хв)
Teacher: Look at task three. Point to number one (указує на малюнок під номером 1). Look! The dogs! They are happy! Read the words in a box. (учні читають слова). Good work! Point to number two. Look! What are these?
Pupil1: The bags
Teacher: Good. They are … (спонукає до відповіді)
P2: … new (Аналогічно учні опрацьовують інші малюнки)

Навчання читання слів з літерою “y” у кінці слова (5 хв). PB Ex.4, p.55
Перед початком виконання завдання учитель звертає увагу учнів на літеру Yу, її вимову як [i] в кінці слів та на вимову займенників we/they. Учитель читає слова та речення вправи по два-три рази, учні читають за ним і перекладають рідною мовою. Потім діти читають слова й речення вправи самостійно ланцюжком. Учитель контролює правильність вимови слів.

Розвиток навичок письма. Робота в зошитах (5 хв). WB Ex.1, p.28
Teacher: Open your workbooks at page two eight. Task one. Read the task. (Учні читають завдання). Що слід зробити в завданні? Учні разом з вчителем і коментарями виконують завдання.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ
Домашнє завдання (3 хв)
WB Ex.2, p.29; PB Ex.4, p.55 (читати у швидкому темпі)
Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок (5 хв)

Unit 4. Merry Christmas. Тема 4. Свята та традиції. 2 клас (Карп’юк)
Підтема Готуємось до Різдва. (Lesson 3)
Мета: повторити й активізувати лексичний матеріал park, snow, tree, flower, nice, white, old, new, happy, sad, a snowman, funny clown; ознайомити учнів з новими ЛО Santa Claus, Christmas decoration, bell, Christmas ball, decorate та закріпити їх уживання в усному мовленні; ознайомити учнів з читанням буквосполучень ee, ea; розвивати навички монологічного мовлення; повторити й закріпити правила вживання іменників у множині та форм однини і множини дієслова; практикувати вживання дієслова «to be» в теперішньому часі; розвивати вміння учнів працювати в парі; практикувати в аудіюванні; розвивати навички письма; тренувати пам’ять та увагу; поглиблювати знання учнів про особливості англійської мови.
Обладнання: комп’ютер, картка №1 (для фонетичної зарядки), презентація до уроку, підручник, робочі зошити.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ:

ПРИВІТАННЯ. (1 хв)
T: Stand up, please! Good morning!
Ps: Good morning!
T: Sit down, please and let’s sing our song “Hello”
Слайд 2

ФОНЕТИЧНА ЗАРЯДКА. Гра “Pairs” (5 хв)
У учнів на столі набір карток із звуками та із словами. Їм необхідно утворити пари зі звуків та слів.

Картка №1 (учні утворюють пари зі слів та звуків, потім декілька пар зачитують слова )

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.
Перевірка домашнього завдання (2 хв)
WB, task 2, p.28
Teacher: Open your workbooks at page two and seven. Look at task two. Read your words. (Учні читають слова, а інші перевіряють у своїх зошитах. Тим часом учитель ходить по класу і перевіряє наявність домашнього завдання в усіх учнів)

Повідомлення теми та мети уроку (1 хв)
Teacher: Сьогодні ми поговоримо про речі, без яких неможливо святкувати Різдво. Ви вивчите нові слова, дізнаєтесь багато нового, будете виконувати різні вправи, грати в ігри, читати й писати. Let’s start!

Ознайомлення з новими лексичними одиницями. ( 4 хв)

Слайд 3
+ учні складають словосполучення з новим словом. Наприклад, щасливий Санта – happy Santa Claus, сумний Санта Клаус – sad Santa Claus і т.д.

Слайд 4
+ учні складають словосполучення з новим словом.
велика різдвяна декорація – big Christmas decoration
маленька різдвяна декорація – small Christmas decoration

Слайд 5
+ учні складають словосполучення з новим словом.
гарний дзвіночок – nice bell
жовтий дзвіночок – yellow bell

Слайд 6
+ учні складають словосполучення з новим словом.
блакитна різдвяна іграшка – blue Christmas ball
жовта різдвяна іграшка – yellow Christmas ball
і т.д.

Слайд 7

Закріплення вивчених ЛО + аудіозапис (3хв) PB Ex.1, p.56
Слайд 8
Teacher: Open your books at page five and four. Task one. Listen and repeat. (Учні слухають аудіозапис, разом з вчителем вказують на відповідний малюнок та повторюють.)
Teacher: Let’s listen again! Point and repeat. (Учні слухають аудіозапис вдруге, повторю-ють кожне слово, вказуючи на відповідний малюнок у підручнику без допомоги вчителя та по-вторюють)

Закріплення лексичного матеріалу. Аудіювання з опорою на малюнок ( 3хв) PB Ex.2, p.56
Teacher: Look at task two. (Вчитель вказує на вправу у підручнику). Look at the pictures. Who are these? (Вказує на малюнок).
Pupils: учні описують малюнок, деякі слова називають англійської. Речення починають зі слів I can see … children (box, table, Christmas tree, ball)

Teacher: Ok! Listen to the children. (Учні слухають аудіозапис).
Teacher: Listen again and repeat! (Учні слухають аудіозапис вдруге, учитель зупиняє аудіозапис після кожної репліки, щоб учні повторили її і переклали на українську).

Фізкультхвилинка (3 хв)
Учні виконують дії за словами пісні та відео. (“Head, shoulders,knees and toes”)


Закріплення вивчених лексичних та граматичних одиниць. PB Ex.3, p.57 (7 хв)
Teacher: Look at task three. Point to number one (указує на малюнок під номером 1). Look at Christmas ball. They are nice! Read the words in a box. (учні читають слова). Good work! Point to number two. Look! What is this?
Pupil1: This is Santa Clause
Teacher: Good. He is … (спонукає до відповіді)
P2: … happy (Аналогічно учні опрацьовують інші малюнки)

Навчання читання слів з літерою “ee”, “ea” . PB Ex.4, p.55 (5 хв)

Слайд 9
Т: Сьогодні ми навчимося читати англійські слова із буквосполученнями «ее» та «еа» (слова на дошці). Look and read the words with letters «ее» all together (указує на слово «tree»).
- Які звуки передають буквосполучення «ее» у цьому слові? (Учні відповідають). Правильно, звук [і:]. Look and read the words with letters «еа» {указує на слово «teacher).
- Які звуки передають буквосполучення «еа» у слові «teacher»? {Учні відповідають). Правильно, також звук [і:]. Як вам уже відомо, звук [і:], позначають таким транскрипційним знаком, (показує на транскрипційний знак [і:]).
- Щоб правильно вимовити цей звук, усміхніться і протяжно промовте український звук [і]. Repeat after me [і: і: і:] (учні повторюють).
- Look at task four in your pupil’s book. Follow and read. (Учитель умикає аудіозапис, а учні стежать пальчиком і читають за диктором слова у хмарці). Well done! Work in pairs. The group one reads the words with «ее». The group two reads the words with «еа». (Учні читають слова в групах).
- Well done! And now follow and read the sentences. (Учитель умикає аудіозапис, а учні стежать пальчиком і читають за диктором речення). Very Well done!
- У яких словах у цих реченнях ви чули звук [і:]? (Учні хором читають лише слова зі звуком [і:] в реченнях).

Слайд 10
- Пограємося у перекладачів. Я кажу вам речення українською, а ви читаєте його англійською. Let’s start! Вона велика та зелена. (It is big and green).

Розвиток навичок письма. Робота в зошитах (5 хв). WB Ex.1, p.29
Teacher: Open your workbooks at page two and nine. Task one. Read the task. (Учні читають завдання). Що слід зробити в завданні? (Написати речення). Kate, read the sentence. (Учень читає речення). Well done! Let’s do the task. (Учні виконують завдання).
T: Look at task two. Read the task. (Учні читають завдання). Що слід зробити в завданні? (Назвати предмети на малюнку). Trace the pictures. (Учні наводять зображення). Well done! Point to number one. What is this?
P1: This is a bell.
Аналогічно учитель перевіряє решту завдання.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ
Домашнє завдання (1 хв)
WB Ex.3, p.29; PB Ex.4, p.57 (читати у швидкому темпі)
Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок (5 хв)
Teacher: The lesson is over. Stand up, please. Goodbye, children
Children: Goodbye, teacher.

Unit 4. Merry Christmas. Тема 4. Свята та традиції. 2 клас (Карп’юк)
Підтема Мій улюблений колір. (Lesson 4)
Мета: Повторити й активізувати лексичний матеріал теми. Ознайомити з новими ЛО і закріпити їх уживання в усному мовленні. Продовжувати формувати навички діалогічного та монологічного мовлення. Тренувати у читанні. Навчати аудіювання. Розвивати навички письма. Тренувати пам’ять та увагу. Виховувати культуру спілкування.
Обладнання: комп’ютер, картки для роботи у групах, презентація до уроку, кольорові карткиі, кольорові олівці, підручник, робочі зошити.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ:

ПРИВІТАННЯ.
T: Stand up, please! Good morning!
Ps: Good morning!
T: Sit down, please and let’s sing our song “Hello”
Слайд 2

Повідомлення теми та мети уроку.
Сьогодні ми поговоримо про кольори, ви навчитесь описувати речі, а також будете виконувати різні вправи, грати в ігри, читати й писати. Let’s start our lesson!
Перевірка домашнього завдання.
WB Ex.3, p.29; PB Ex.4, p.57
Уведення в іншомовну атмосферу.
1) Повторення вірша
Слайд 3
2) Гра «Наряджаємо ялинку».
Клас поділяється на дві команди. Учні однієї команди отримують по картці (НО1)
з намальованим дзвіночком, учні другої — по картці (НО1) з намальованою кулею. Учні мають швидко розфарбувати свою «іграшку» тим олівцем, англійську
назву кольору якого вони знають. По закінченні роботи члени команд ланцюжком виходять до дошки, показують свої іграшки та називають колір, наприклад:
«My bell is red. My Christmas ball is blue…» За кожний правильно названий колір
надається один бал. Додаткові бали можна надавати командам за охайність та
різноманітність використаних кольорів. Перемагає команда, яка отримає більше
балів. Найкрасивіші малюнки вчитель прикріплює до дошки.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.
Тренування у вимові звуків.
T: Зараз ми з вами потренуємось правильно вимовляти англійські звуки. Давайте
повторимо всі скоромовки, які ми вивчили на попередніх уроках.
Учні разом з учителем вимовляють скоромовки по два-три рази.
T: А зараз давайте вивчимо новий вірш-скоромовку:
A sailor went to sea.
To sea? What could he see?
And all he could see
Was sea, sea, sea. Слайд 4

Подання та відпрацювання нового лексичного матеріалу.
1) Перегляд відео «Colors - Talking Flashcards»
Учні повторюють кольори, які бачать на телевізорі.
Слайд 5

2) Гра «Увага!».
Учитель пропонує учням заплющити очі й знімає одну з кольорових карток з дошки. Діти розплющують очі, дивляться на дошку й визначають, якого кольору
не вистачає. Той, хто першим назвав правильно колір, підходить до дошки
і в той час, як інші учні заплющать очі, знімає іншу картку. Гра триває.

Вивчення пісні. Впр. 1 (с. 58).
Спочатку вчитель пропонує учням прослухати пісню, потім читає її текст та перекладає рідною мовою у разі необхідності. Потім учитель читає по рядку, учні повторють. Після цього клас співає пісню хором у супроводі аудіозапису.
Слайд 6

Розвиток умінь мовлення.
Слайд 7
1) Впр. 2 (с. 58).
T: Подивіться на малюнки до вправи. Кого ви бачите? Давайте дізнаємось, про
що розмовляють діти. Прослухайте та повторіть. Listen and repeat.
2) Впр. 3 (с. 59).
Учитель читає речення, подані у зразку, учні повторюють по два-три рази, потім
ланцюжком складають подібні речення до малюнків вправи. Учитель стежить за
правильністю виконання завдання.
3) Впр. 4 (с. 59).
Учитель читає речення, подані у зразку, учні повторюють по два-три рази, потім
ланцюжком складають подібні речення до малюнків вправи. Учитель контролює
правильність виконання завдання. Можна також запропонувати учням розповісти про своє улюблене шкільне приладдя. Наприклад:
P1: Look! This is my favourite pen.
P2: It is nice. And this is my favourite ruler.
P3: It is nice. And this is my favourite eraser…

Фізкультхвилинка.
Слайд 8

Аудіювання.
Слайд 9
Учні отримують картки для самостійної роботи (НО2). Учитель двічі читає текст, учні уважно слухають та виконують завдання на картках. По закінченні роботи учитель підходить до кожного учня й перевіряє правильність виконання завдання.
Number 1. This is a book. Colour it brown.
Number 2. Is it a flower? Colour it yellow.
Number 3. Is this a pencil case? Colour it blue.
Number 4. This is a ruler. Colour it orange.
Number 5. This is a sharpener. Colour it green.

Навчання читання.
Слайд 10
Гра «Прочитай слова».
Клас поділяється на дві команди. Учитель розкладає два набори карток (НО3) на
двох партах текстом донизу. Члени кожної команди ланцюжком підходять до парт, беруть по одній картці й читають слова, що на них написані. За правильну вимову слова надається один бал. Перемагає команда, яка отримає більше балів. Учитель контролює правильність виконання завдання.
car park snow
window happy happy
tree please teacher

Письмо. Впр. 5 (с. 59).

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ
Домашнє завдання (1 хв)
WB Ex.1, p.31; PB Ex.4, p.58 (читати)
Слайд 11
Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок (5 хв)
 Чи сподобався вам урок?
 Які завдання вам сподобались більше за все?
 Які завдання були складними?
 Чого ви сьогодні навчились?
Teacher: The lesson is over. Stand up, please. Goodbye, children
Children: Goodbye, teacher.

Unit 4. Merry Christmas. Тема 4. Свята та традиції. 2 клас (Карп’юк)
Підтема Різдвяні подарунки. (Lesson 5)
Мета: Повторити й активізувати лексичний матеріал теми. Ознайомити з новими ЛО і закріпити їх уживання в усному мовленні. Тренувати у вживанні запитань «What is this?», «Where is…?». Продовжувати формувати навички діалогічного та монологічного мовлення. Навчати читання. Практикувати в аудіюванні. Продовжувати розвивати навички письма. Тренувати пам’ять та увагу. Виховувати любов до родини та повагу до сімейних традицій.
Обладнання: комп’ютер, картки для вивчення нових ЛО (НО1), для самостійної роботи (НО2), презентація до уроку, кольорові картки, кольорові олівці, підручник, робочі зошити.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ:

ПРИВІТАННЯ.
T: Stand up, please! Good morning!
Ps: Good morning!
T: Sit down, please and let’s sing our song “Hello”
Слайд 2

Повідомлення теми та мети уроку.
Сьогодні на уроці ми поговоримо про різдвяні подарунки. Ви вивчите нові слова,будете інсценувати діалоги та грати в ігри. Також ви продовжите вчитись читати й писати. Let’s start our lesson!
Перевірка домашнього завдання.
WB Ex.1, p.31; PB Ex.4, p.58 (читати)
Уведення в іншомовну атмосферу.
1) Перегляд відео «Colors - Talking Flashcards» Слайд 3
2) Повторення пісні.
Слайд 4
3) Гра «Мій улюблений колір».
Перед початком гри вчитель показує кольорові картки, учні ланцюжком назива-
ють кольори. Потім учитель загадує свій улюблений колір, а учні ставлять запи-
тання, намагаючись відгадати його. Той, хто правильно назве слово, загадує ін-
ший колір. Гра триває. Наприклад:
T: My favourite colour is…
P1: Is it red?
T: No, it is not.
P2: Is it green?
T: No, it is not.
P3: Is it blue?
T: Yes, it is.
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.
Тренування у вимові звуків.
T: Зараз ми з вами потренуємось правильно вимовляти англійські звуки. Давайте
повторимо всі скоромовки, які ми вивчили на попередніх уроках.
Учні разом з учителем вимовляють скоромовки по два-три рази.
T: А зараз давайте вивчимо новий вірш-скоромовку:
A sailor went to sea.
To sea? What could he see?
And all he could see
Was sea, sea, sea. Слайд 5

Подання та відпрацювання нового лексичного матеріалу.
1) Робота з картками.
Учні повторюють кольори, які бачать на телевізорі.
Слайди 6-9
2) Гра «Увага!».
Учитель пропонує учням заплющити очі й знімає одну з карток (НО1) з дошки.
Діти розплющують очі, дивляться на дошку й визначають, якої картки не виста-
чає. Той, хто першим назвав слово, якого бракує, підходить до дошки і в той час,
як решта заплющить очі, знімає з дошки іншу картку. Гра триває.
3) Впр. 1 (Впр. (с. 60).
Учитель називає слова, подані на малюнках, учні повторюють та вказують на від-
повідні малюнки. Потім учитель пропонує одному-двом учням називати слова,
решта повторює та вказує на відповідні малюнки.
Розвиток умінь мовлення.
Слайд 10
1) Впр. 2 (с. 60).
Подивіться на малюнок до вправи. Кого ви бачите? Давайте дізнаємось, про що розмовляють тато й хлопчик. Послухайте та повторіть. Listen and repeat.
Учитель вимовляє фрази до малюнка вправи. Учні повторюють по два-три рази і перекладають рідною мовою. Потім учитель пропонує продовжити речення, подані у вправі: він читає їх (не до кінця), діти ланцюжком доповнюють. Після цього учні в парах по черзі інсценують діалог вправи.
2) Впр. 3 (с. 60), 4 (с. 61).
Учитель читає речення, подане у зразку, учні повторюють два-три рази, потім
ланцюжком складають подібні речення до малюнків вправи. Учитель стежить за
правильністю їх будови.

Фізкультхвилинка.
Слайд 11
Навчання читання.
Слайди 12-13
Впр. 5 (с. 61).
Перед початком виконання завдання учитель звертає увагу учнів на буквосполучення or і вимову звука [с:], що йому відповідає. Учитель читає слова та речення вправи по два-три рази, учні читають за ним і перекл. дають рідною мовою. Потім діти читають слова й речення вправи самостійно ла-нцюжком.

Письмо.
Робота з картками.
Кожен учень отримує картку (НО2) і самостійно виконує завдання. По закінченні
роботи два учні, що першими впоралися, виходять до дошки й записують слова, які склали. Учитель перевіряє їх правильність.
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ
Домашнє завдання (1 хв)
WB Ex.2,3, p.32; PB Ex.5, p.61 (читати)
Слайд 14

Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок
 Чи сподобався вам урок?
 Які завдання вам сподобались більше за все?
 Які завдання були складними?
 Чого ви сьогодні навчились?
Teacher: The lesson is over. Stand up, please. Goodbye, children
Children: Goodbye, teacher.

Unit 4. Merry Christmas. Тема 4. Свята та традиції. 2 клас (Карп’юк)
Тема: Щасливого Різдва!
Підтема: Щасливого Різдва! (Lesson 6)
Мета: Активізувати навички вживання лексичних одиниць з теми « Свята» та «Кольори», закріпити вживання ЛО в усному мовленні; Практикувати вживання прийменники місця (on, in, under); Формувати та розвивати навички аудіювання; Ознайомити з формою побажань “Merry Christmas”; Розвивати навички письма – неформальний лист (підписувати листівку ); Виховувати культуру роботи в групах; Виховувати любов до прекрасного, до музики; Виховувати любов до родини та повагу до сімейних традицій, позитивне ставлення до вивчення іноземної мови. Розвивати зорову пам'ять, мимовільну увагу; творчі здібності учнів та пізнавальний інтерес.
Обладнання: підручник, комп’ютер, записи пісень, малюнки, ялинка, новорічні прикраси, роздатковий матеріал для самостійної роботи учнів НО4 та для роботи в групах HO1, НО2, НО3.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ:
ПРИВІТАННЯ.
T: Stand up, please! Good morning!
Ps: Good morning!
T: How are you?
Ps: Fine, thank you.
T: Sit down, please. Слайд 2

Повідомлення теми та мети уроку.
T: Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про Різдво та деякі традиції, пов’язані
з його святкуванням. Ви будете грати в ігри, виконувати різні цікаві завдання та
вивчите різдвяну пісню. Також ви продовжите вчитись читати й писати.
Let’s start our lesson!

Перевірка домашнього завдання.
WB Ex.2,3, p.32; PB Ex.5, p.61 (читати)

Уведення в іншомовну атмосферу.
1) Повторення пісні. Слайд 3
2) Гра «Прикраси для ялинки». Слайд 4
Учитель прикріплює до дошки картки (НО1) із зображеними на них ялинковими прикрасами й повідомляє, що у нього є одна з них. Учні ланцюжком ставлять запитання, намагаючись відгадати назву цієї
прикраси. Той, хто правильно назвав
слово, загадує іншу прикрасу. Гра триває.
Наприклад, учитель загадав слово stocking.
P1: Is it a Christmas ball?
T: No, it is not.
P2: Is it a bell?
T: No, it is not.
P3: Is it a stocking?
T: Yes, it is.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.
Тренування у вимові звуків.
Зараз ми з вами потренуємось правильно вимовляти англійські звуки. Давайте повторимо вірш, який ми вивчили на попередніх уроках. Слайд 5

Розвиток умінь мовлення.
Впр. 1 (с. 62). Слайд 6
Подивіться на малюнок до вправи. Кого ви бачите? Давайте дізнаємось, про що розмовляють діти. Послухайте та повторіть. Listen and repeat. Учитель вимовляє фразу до малюнка вправи. Учні повторюють по два-три рази.
Учитель контролює правильність вимови слів.
3) Гра «Знайди подарунок». Слайд 7
Учні отримують картки (НО2), ланцюжком ставлять один одному запитання що- до місцезнаходження подарунків та відповідають на них. Давши правильну відповідь, учень ставить запитання наступному, помилившись, він має відповісти ще на запитання вчителя.
Наприклад:
P1: Where is the present for Nick?
P2: It is under the table. Where is the present for Bill?
P3: It is on the table. Where is the present for Ann?...

Фізкультхвилинка
New - S-A-N-T-A _ Super Simple Songs
Слайд 8
Вивчення пісні. Впр. 3 (с. 63).
Слайд 9
Спочатку учитель пропонує учням прослухати пісню, потім читає її текст та перекладає рідною мовою у разі необхідності. Далі вчитель читає по рядку, учні повторюють. Після цього клас співає хором у супроводі аудіозапису.

Навчання читання.
Впр. 4 (с. 63). Слайд 10
Перед початком виконання завдання учитель звертає увагу учнів на літеру Yy і звук
[j], що їй відповідає, якщо вона стоїть перед голосною. Учитель читає слова та текст
листівки по два-три рази, учні читають за ним і перекладають рідною мовою. Потім діти читають слова й речення вправи самостійно ланцюжком. Учитель контролює правильність вимови слів.
Письмо.
1) Впр. 5 (с. 63).
Учні самостійно письмово виконують завдання. Учитель підходить до кожного та
контролює правильність і охайність написання слів.
2) Робота з картками. Слайд 11
Учні отримують картки (НО3) і самостійно письмово виконують завдання. По за-
кінченні роботи той, хто першим упорався, читає доповнений текст. Учитель під-
ходить до кожного й перевіряє правильність написання слів.
Complete the sentences./Доповни речення.
see, Christmas, present

Nick,
This _______________is for you!
Open and ____________.
Merry ______________________!
Pam
3) WB p.33

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ
Домашнє завдання
Виготовити листівку Впр. 4 (с. 63) (читати).
Слайд 12

Підсумки уроку, оцінення учнів.
 Чи сподобався вам урок?
 Які завдання вам сподобались більше за все?
 Якізавдання були складними?
 Чого ви сьогодні навчились?


Unit 4. Merry Christmas. Тема 4. Свята та традиції. 2 клас (Карп’юк)
Підтема: Давайте розважатись! (Lesson 7)
Мета: Повторити й активізувати лексичний матеріал теми. Ознайомити з новими ЛО і закріпити їх уживання в усному мовленні. Ознайомити зі структурою «Let us…» та практикувати її вживання в усному мовленні. Продовжувати формувати навички діалогічного та монологічного мовлення. Навчати читання. Практикувати в аудіюванні. Продовжувати розвивати навички письма. Тренувати пам’ять та увагу. Виховувати повагу до друзів та однокласників.
Обладнання: підручник, комп’ютер, картки для гри (НО1), (НО2), для вивчення нових ЛО (НО3), для самостійної роботи (НО4).
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ:
ПРИВІТАННЯ.
T: Stand up, please! Good morning!
Ps: Good morning!
T: How are you?
Ps: Fine, thank you.
T: Sit down, please. Слайд 2
Повідомлення теми та мети уроку.
Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про те, як можна розважатись протягом
свят та зимових канікул. Ви вивчите нові слова та вірш, будете вчитись розповідати
про різні справи, грати в ігри, читати й писати. Let’s start our lesson!
Перевірка домашнього завдання.
Впр. 4 (с. 63) (читати).
Представлення листівок.
Уведення в іншомовну атмосферу.
1) Повторення пісні. Слайд 3
2) Гра «Bingo!».
Учитель роздає картки (НО2) кожному учню й пояснює завдання, потім бере по одній картці з малюнками (НО1) у будь-якому порядку і називає їх, не показуючи. Якщо такий малюнок є на картці учня, він повинен викреслити його. Перемагає той, хто першим викреслить усі малюнки. Він має голосно сказати:«Bingo!»

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.
Тренування у вимові звуків.
Зараз ми з вами потренуємось правильно вимовляти англійські звуки. Давайте повторимо скоромовки, якиі ми вивчили на попередніх уроках. «Six big pink pigs lick fish and chips»
«A fat cat sat on a mat and ate a fat rat» Слайд 4
Подання та відпрацювання нового лексичного матеріалу.
1) Робота з картками.Слайди 5-12

2)Гра «Увага!».
Учитель пропонує учням заплющити очі й знімає одну з карток (НО3) з дошки. Діти розплющують очі, дивляться на дошку й визначають, якого малюнка не вистачає. Той, хто першим назвав слово, якого бракує, підходить до дошки і в той час, як інші учні заплющать очі, знімає з дошки іншу картку. Гра триває.
3) Впр. 1 (с. 64).
Подивіться на малюнок до вправи. Кого ви бачите? Давайте дізнаємось, про що розмовляють діти. Прослухайте та повторіть. Listen and repeat. Слайд 13
Вивчення вірша. Впр. 2 (с. 64).
Учитель читає вірш і пропонує одному з учнів перекласти його рідною мовою. Потім учитель читає вірш по рядку, учні повторюють по два-три рази. Нарешті діти хором розповідають вірш повністю.
Розвиток умінь мовлення. Впр. 3 (с. 64).
1) Учні ланцюжком складають речення до малюнків вправи за зразком, використовуючи словосполучення, подані у рамочці. Учитель стежить за правильністю виконання завдання.
2) Гра.
Клас поділяється на дві групи. Члени кожної з них ланцюжком називають номери малюнків, суперники мають правильно скласти речення до цих малюнків за зразком, поданим у вправі. За кожну правильну відповідь надається один бал. Перемагає команда, яка отримає більше балів.
Наприклад:
Team1: Number 5.
Team2: Let’s watch TV. Number 8.
Team1: Let’s play snowballs. Number 4…
Фізкультхвилинка
New - S-A-N-T-A _ Super Simple Songs
Слайд 14
Навчання читання.
Слайд 15
1) Гра «Знайди слова».
Учні отримують картки (НО4) і самостійно виконують завдання. Виконавши його, вони мають сказати: «Bingo!». По закінченні роботи учні ланцюжком читають обведені слова.

2) Впр. 4 (с. 65).
Перед початком виконання завдання учитель звертає увагу учнів на буквосполучення ng та звук [8], що йому відповідає, потім читає слова та текст листівки по одному реченню, учні читають за ним і перекладають рідною мовою. Після цього діти читають слова й речення вправи самостійно ланцюжком.
Слайд 16
Письмо.
1) Впр. 5 (с. 65).
Учні самостійно письмово виконують завдання. Учитель підходить до кожного та
контролює правильність і охайність написання слів.
2) WB p.34
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ
Домашнє завдання
Впр. 4 (с. 65) (читати).
WB p.34 Слайд 17
Підсумки уроку, оцінення учнів.
 Чи сподобався вам урок?
 Які завдання вам сподобались більше за все?
 Які завдання були складними?
 Чого ви сьогодні навчились?
(5.39 Mb) · (137 мб) ] 23.01.2016, 22:28 --------------------------

Категория: АНГЛІЙСЬКА МОВА | Добавил: kyryliuknata Просмотров: 3141 | Загрузок: 795 | Рейтинг: 0.0/0
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 2
Гостей: 2
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг