Головна » Матеріал для завантаження » РОЗРОБКИ УРОКІВ » МАТЕМАТИКА

Дивовижна дружба
04.09.2011, 16:37 Урок читання 3 клас
з елементами технології розвитку критичного мислення
Тема. «Дивовижна дружба»
Мета. Виробляти уміння простежувати взаємозв'язки в живій природі, виробляти в усіх учнів навички мовчазного читання, активізувати мислення, заохочувати самовираження. Вчити учнів самостійно складати простий план твору, виконувати творчі завдання з текстом, пра¬цювати з додатковою літературою.
Обладнання. Савченко О.Я. Читанка, 3 клас. Скрипченко Н.Ф., Вашуленко 1УГ.С. Веснянка. Збірник творів для самостійного читання;
Хід уроку
І. Організація класу.
ІІ. Артикуляційна хвилинка.
«Мікрофон»
Робота над скоромовками
ІІІ. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання.
Вдома, діти, ви читали книжки про тварин. Зараз ми перевіримо, як ви зробили записи в читацьких щоденниках. (Декілька учнів називають автора книжки, її назву і переказу¬ють події, які запам'яталися.)
ІУ.. Повідомлення теми і мети уроку.
- У книжках ви прочитали багато цікавого про тварин. Часто в живій природі бувають неймовірні взаємозв'язки. Саме про таку дивовижність ми сьогодні і дізнаємось.
Тема нашого уроку: "Дивовижна дружба". Будьте уважними, тому що в кінці уроку треба буде оцінити свої відповіді і відповіді своїх товаришів за такими критеріями: активність, правильність відповідей.
3. Мозковий шщтурм»
- Спочатку пригадайте, що ви знаєте про кішку? (Відповіді учнів)

2. «Сенкан» до слова КІШКА
3. Робота в групах.
Будемо працювати групами. (Учитель заздалегідь формує групи, в яких є школярі з різними навчаль¬ними можливостями). У кожній групі колективно складаються повідомлення про життя кішки. Один учень з групи доповідає. Під час перевірки звер¬тається увага на те, щоб не було повторень.
Перевірка.
• 1 група. Кішка - свійська тварина. Вона ло¬вить мишей, любить молоко. У неї шерсть буває різного кольору.
• 2 група . Коти можуть ловити рибу. Вони дуже ласкаві, грайливі. Коли котів гладити, то вони завжди муркочуть. У кішки чудовий зір. У темноті її очі світяться.
• 3 група. Кішка може бути злою, якщо з нею поводитися жорстоко. Вона любить тепло, завжди крутиться під ногами. Коти кігтями деруть меблі, мо¬жуть чистити кігті об дерево. Кішка - хижак, тому що полює на мишей.
4. Робота з наочністю
- Продовжимо роботу за таблицею (3 хв). Ви вже розповіли про те, що знаєте про кішку. Тепер у таб¬лиці запишемо, про що ви хотіли б знати. Відповіді на ваші запитання знайдемо в книжках і теж запише¬мо в таблицю.

Знаю Хочу знати Вивчу

1. Коли кішка спить?
2. Для чого їй вуса?
3. Як кішка полює?
4. Для чого вона вмивається?
5. Чи може кішка думати?
6. Чи може кішка мати
нору, своє житло? 1. Кішка відчуває час.
2. Для полювання.
3. Самотньо.
4. Вона охайна, знищує
запах свого тіла.
5. Це розумна тварина. її
можна дресирувати.
6. Кішка шукає притулку біля людей.
Учні, які швидко читають, зачитують перед кла¬сом запропоновані вчителем уривки текстів. Інші учні парами радяться між собою, як коротко записа¬ти відповідь у графу "Вивчу".

• 1. "Кішка живе чітко регламентовано в рамках до¬би: у неї точне уявлення про час. Вона завжди вдома в час споживання їжі. Спить вона завжди в той са¬мий час і на тому самому місці".
• 2. "Вуса кішки тісно пов'язані з її нюхом. Щоб кішка могла "чути" нюхом, вона повинна ворушити вусами. Без нюху вона не може полювати".
• 3. "Дуже важко побачити кішку в момент її полю¬вання. Сама лише присутність людини негайно при¬зводить до того, що терпляче вистежувана жертва тікає. Через це тут людина - ворог, якого треба уникати".
• 4. "Кішка - дуже охайна тварина. Вона постійно чистить і вилизує свою шерсть. Це єдина домашня тварина, у якої відсутній запах. Це допомагає кішці під час полювання на мишей".
• 5. "Кішка - симпатична, розумна тваринка. Вона ду¬же спостережлива, легко пристосовується до умов життя".
• 6. "Житло кішки - будинок чи квартира з яки¬мось улюбленим куточком: крісло, ящик, подушка. Тут кішка почувається в безпеці".
5. Мотивація навчальної діяльності.
- Але багато чого в житті кішки залишається загад¬ковим, її поведінка буває дуже різною, непередбачливою. Про одну з таких дивних загадок ми сьогодні дізнаємося, прочитавши оповідання А.Матвієвського "Мурка".
У.Вивчення нового матеріалу
1.Словникова робота.
Графопроектором проектуються слова. Для роз¬криття значення цих слів учні добирають синоніми:
кумедну, смішно: нишпорити, шукати:
зазирати, дивитися: куняла, дрімала:
прихисток, схованка.
Для розкриття змісту слова інкубатор учень зачитує з книжки "Тваринний світ" пояснення:"... яйця в інку¬баторі лежать так само, як і під куркою, двадцять один день. Інкубатор обігрівається електричною енергією. Ящики в інкубаторі не стоять нерухомо, а через кожні дві години нахиляються то в один, то в другий бік ...".
2. Читання оповідання кращим учнем.
• - Назвіть головних героїв оповідання.
• - Що вас здивувало?
3. Робота парами. Всі розглядають малюнки кішки і курчати.
Учні радяться і називають, чим схожі і чим відрізня¬ються тварини. Учитель поступово записує в діаграмі:
кішка курча

• - Доведіть, тваринки більше схожі чи різні?

• - Якщо кішка і курча такі різні, то чи можна доз¬волити їм товаришувати?
4. Дискусія : "Я так думаю".
Учні на планшетах пишуть слова: так, ні чи не знаю. Учитель у таблиці записує кількість повідо¬млень: Чи можна дозволити кішці дружити з курчам?

Так Не знаю Ні

5 3 4

«Передбачення» Групова робота

Утворені групи учнів. Групи обміню¬ються своїми думками і один учень доводить, чому вони так думають.
Приклад діалогу між двома учнями з різними думками:
• - Я думаю, що кішку не можна підпускати до курчат, тому що вона хижак і може їх з'їсти.
• - А ти нагодуй кішку, тоді вона не їстиме курчат.
• - Кішку скільки не годуй, а хижак залишиться хижаком ...
Учитель підбиває підсумки дискусій.
- Я поважаю думку кожного. Праві всі, тому що у поведінці кішки багато загадкового, її поведінка може бути непередбаченою.
5. Читання тексту. Робота в статичних парах
Завдання 1 варіанта потребують уміння швидкого читання.
Завдання 2 варіанта допоможуть школярам краще читати.
5.1. Проводиться гра "Дослідники".
- Тепер будемо "мовниками", досліджуватимемо слова, щоб підготуватися до правильного, виразного і свідомого читання.
1 етап.
Підготовка до правильного читання.
1 варіант. Прочитати мовчки і відшукати багатоскладові слова, підготуватися до гри "Луна".
2 варіант. Читати пошепки правильно поча¬ток тексту.
За сигналом учителя всі учні беруть участь у грі "Луна". Один учень називає багатоскладові слова, а всі інші - повторюють за ним. Потім ці слова зна¬ходять у тексті: інкубаторних, попискували, сполоши¬лися, нишпорити, схвильовано, спокійнісінько, оберну¬лися, здивовано.
2 етап.
Підготовка до свідомого читання.
• 1 варіант. Відшукай опорні слова, назви дій, які розкривають зміст оповідання.
• 2 варіант. Продовжуй читати пошепки; ду¬май, про що читаєш.
Перевірка всіх завдань.
• 1 варіант. Зачитують слова: купили, випус¬тили, бігали, сполошилася, нишпорили, куняє, сиділи, знайшли.
• 2 варіант. Переказують прочитану частинку тексту.
3 етап.
Підготовка до виразного читання.
1 варіант. Відшукай веселі та сумні слова. Подумай, якою інтонацією їх читати.
2 варіант . Відшукай слова, що сподобались, зверни увагу на розділові знаки (? !). Подумай, як чи¬тати ці речення, на яке слово звернути особливу увагу.
Перевірка всіх завдань.
• 1 варіант. Зачитують із захопленням веселі слова: кумедно бігали, голосно попискували, куняла, сиділи, знайшли. З хвилюванням читають слова: спо¬лошилася, не вистачає, нишпорили, зазирати, ніде не було, може з'їла.
• 2 варіант. Зачитують слова, що сподобались: купила, спокійнісінько сиділи, знайшли. З хвилюванням читають речення: Що ж це таке? Може їх кішка з'їла? Виділяють інтонацією слова: з'їла, що ж.
5.2. Підготовка до швидкого читання
Фронтальна робота
а) читання за диктором (учитель читає голосно, 3 учні пошепки читають за вчителем);
б) гра "Блискавка" (учні продовжують чигати текст протягом 1 хвилини, потім розказують один од¬
ному, до якого місця дочитали. Називають не слова, а зміст прочитаного);
в) "наздожени речення" (учитель читає початок речення, а учні мають швидко проглянути текст,
знайти це речення і дочитати його);
г) "допоможи Незнайкові" (учитель читає, допускаючи помилки: пропуск слів, неправильне закінчен¬ня, заміна слів тощо. Учні, які відшукали помилки, сигналізують "світлофорчиками");
г) вибіркове читання - відшукай і прочитай відповіді на запитання:
• - Що робили курчата, коли їх випустили?
• - Які були курчатка?
• - Як бабуся шукала курчат?
• - Де знайшли курчат?
• - Що вигукнула бабуся?
5.3. Читання ланцюжком по 1 реченню.
6. Усвідомлення прочитаного тексту.
Поетапне складання простого плану.
Завдання на вибір.
1 варіант - "Режисери". 2 варіант - "Художники". Нагадати, що завдання 1 варіанта вимагають швидкого, мовчазного читання. / етап.
1 варіант. На скільки частин можна поділити текст, складаючи сценарій?
2 варіант. Дібрати багато сюжетних ма¬люнків, які розкривають зміст оповідання.
Перевірка всіх завдань. Звернути увагу на словес¬не малювання. 2 етап.
1 варіант. Доведи свою думку щодо поділу тексту на 2 чи 3 частини. Про що розповідатиметься
в кожній частині?
2 варіант. Добери основні сюжетні малюнки.
Перевірка всіх завдань.
3 етап.
1 варіант. Добери заголовки до частин тексту.
2 варіант. Добери підписи до основних малюнків.
Спільне завдання. Добір кращих заголовків і підписів для складання плану.
1. Купили курчаток. 2. Пошуки курчаток. 3. Знайшли.
Для виконання цих завдань учитель щоразу про¬понує мовчки переглядати текст.
На третьому етапі було запропоноване завдання "Психологи" (1, 2 учні). Проглянути текст і скласти характеристику поведінки кішки і курчаток.
Перевірка завдань. Усі слухають "психологів". Кішка - спокійна, тому що вона куняла біля грубки, зігріла курчаток, які теж спокійно сиділи біля Мурки.
Курчата - рухливі, галасливі, тому що вони кумед¬но бігали одне за одним і голосно попискували. їх все цікавило. Вони далеко відбігли і тому заблудилися.
- Прослухавши повідомлення "психологів", ви зможете пояснити, чому ж Мурка прийняла курчат?
(Ця кішка була спокійна, добра).
7. Осмислення теми уроку.
а) Робота з прислів'ями.
• 1. З добрим дружись, а лихих стережись.
• 2. Друзі пізнаються в біді.
- Яке прислів'я підходить до нашої теми? Доведи свою думку. (Більшість учнів зупиняються на пер¬шому прислів'ї, тому що кішка була добра і курчата знайшли біля неї прихисток, а якби вона була зла, то вони втекли б від неї).
б) Робота з казками В.Сухомлинського.
Елементи керованого читання.
Робота парами.
Учитель читає казку "Фіалка і бджілка". Зупи¬няється перед словами фіалки.
- Як ви гадаєте, що сказала фіалка? (Діти радять¬ся між собою і висловлюють свої думки).
Учитель зачитує кінцівку тексту і ставить запи¬тання:
- У чому дивовижність дружби фіалки і бджілки?
(Фіалка попередила бджілку про негоду).
- Як фіалка попередила бджілку про дощ? (Вона закрила свою квітку і журливо схилила голівку).
Учень читає перед класом казку "Як бджілка зна¬ходить квітку конвалії".
- Як конвалія допомагала бджілці збирати з квітки пилок? (Конвалія дзвонила срібними дзвіноч¬ками. Дзвін линув аж до пасіки. Бджілка чула сигна¬ли і летіла до квітки).
в) Читання вірша "Песик і хлопці" К.Перелісної. (Читанка для 3 класу).
Прочитайте вірш мовчки. Розкажіть про дружбу людини з живою природою. Підготуйте відповіді на запитання, с.50.
8. Підсумки уроку.
• - У чому буває дивовижність дружби в живій природі?
• - Чого вчать нас ці приклади дружби? (Якщо в природі такі взаємозв'язки і незвичайне товаришу¬вання, то люди завжди повинні бути друзями, пова¬жати один одного, допомагати).
9. Оцінювання відповідей.
Учні самостійно оцінюють свої відповіді, запису¬ють бали на планшетах і показують учителеві, який коментує правильність оцінювання. Таким чином оцінюється відповідь і товариша по парті.
10. Домашнє завдання.
1 варіант. Читати виразно вірш "Песик і хлопці", с.49.
2 варіант. Придумати нові приклади товари¬шування песика і хлопчика.
Московчук Олена В'ячеславівна


04.09.2011, 16:37 --------------------------

Категория: МАТЕМАТИКА | Добавил: elen1474 Просмотров: 6286 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 1.5/2
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 8
Гостей: 8
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг