Головна » Матеріал для завантаження » РОЗРОБКИ УРОКІВ » ПЕРШИЙ УРОК 1 ВЕРЕСНЯ

Хай квітне щаслива моя Україна (5-6 клас)
09.08.2016, 10:56

Мета уроку:  o розкрити зміст понять «держава», «громадянин», «права», «обов’язки», «закон»; 
- ознайомити зі змістом основних статей Конституції України, Декларації прав дитини, учити цінувати права людей; 
- розширити й поглибити поняття «Я – громадянин України»; 
- формувати в учнів громадянські якості: знання законів і мотивацію до їх виконання, знання своїх громадянських прав і обов’язків; 
- виробляти громадянські якості: патріотизм, людяність, розвивати у дітей прагнення бути свідомими громадянами України; 
- спонукати дітей до розуміння своєї значущості в країні; 
- виховувати етичну поведінку, почуття товариських стосунків, повагу до рідних, турботу про ближнього. 

Ціннісні орієнтації: соціальна компетентність, комунікативна компетентність. 

Кінцевий результат: викликати у дітей бажання стати справжнім громадянином, виховувати почуття гордості за свою державу. 

                                                        ХІД УРОКУ 

І Вступне слово учителя. 
Погляньмо на карту світу. Тут багато є різних країн. Кожна з них має свою територію – землю, мову (а то й кілька), культуру, історію і традиції. Але кожна країна має також і свій день народження, день проголошення незалежності. Це державне свято. 
Україна, наша Батьківщина, розміщена у центрі Європи. Вона також має свою землю, мову, культуру, історію, звичаї, традиції і свій день народження. 

— А коли наша Батьківщина святкує День незалежності? 

У цьому році нашій Україні виповнилося 25 років незалежного існування. Кожен народ любить свою Батьківщину, робить усе для процвітання своєї держави, її слави, свободи, незалежності. А ми живемо в Україні, волелюбній, мирній державі, і теж усім серцем любимо нашу милу, дорогу країну, хочемо, щоб вона стала процвітаючою, сильною, завжди була вільною і незалежною, бо всі ми громадяни нашої Вітчизни, люблячі сини і дочки України. 

ІІ Основна частина уроку 

Вправа «Мікрофон» 
У І ст. н.е. римський державний діяч, філософ на публічному виступі сказав: «Люблять Батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що вона – твоя». 
Подумайте і дайте відповідь, продовживши речення: «Для мене Україна – це ……» 

Вправа «Дерево української незалежності» 

В українській пісні Ніна Матвієнко співає: «З роду в рід кладе життя мости, без коріння саду не цвісти, без стремління човен не пливе, без коріння гине все живе». Гине без коріння дерево, без історії немає майбутнього і для держави. 
До того дня, коли була проголошена незалежність України, народ цієї землі міг гордитися своїм славним минулим, героїчними людьми, святою історією. Наше коріння міцне і у 1991 році ми починали не з початку, а почали будувати нову державу на землі наших прадідів-дідів. 

— А чим може гордитися громадянин України? 

Підсумувавши відповіді учнів, учитель пропонує на кроні умовного дерева у вигляді плодів записати пам’ятні сторінки вже незалежної України. 

Сторінка 1 Україна – суверенна, незалежна держава 
Згідно із Конституцією (ст.1.), Україна проголошена суверенною і незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою. 
Суверенітет України поширюється на всю її територію. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. 

— А як Ви розумієте словосполучення «цілісна і недоторкана»? 

Сторінка 2 Україна – демократична держава 

Зі Статті 5 Конституції України: Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. 
Сьогодні у світі більше країн, які обрали форму правління – республіканську. 
— Як Ви думаєте, чому? 

Уявіть, що Вас обрали до міжнародної комісії, де обговорюються ознаки демократичної держави, які найкраще представлені у кожній країні. Які б із демократичних ознак своєї держави Ви б назвали? Чому? 

Прогнозовані відповіді: 
• правління більшості; 
• верховенство права; 
• дотримання прав і свобод людини; 
• поділ влади; 
• політична та ідеологічна свобода; 
• закон – єдиний для всіх та ін. 

Сторінка 3 Українські державні символи 

Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. 
Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. 
Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого – Тризуб (малий Державний Герб України). 
Державний Гімн України – національний гімн, слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Офіційно «Музична редакція» державного гімну була прийнята Верховною радою України 15 січня 1992 року; слова гімну були затверджені «законом про Гімн України» 6 березня 2003 року. 
Учням пропонується переглянути міні-презентації про національні герб і прапор України (у разі відсутності можливості перегляду учитель повинен мати репродукції державного прапору і герба). 

Сторінка 4 Державна мова України 

Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом. 

Із слова починається мова, 
Із мови починається людина, 
Моя ласкава, мамина, єдина – 
Щебече соловейко на весь світ. 
Не посмій забути маминої мови. 
Нею квітне поле і гудуть діброви. 
Можеш призабути запах рути-м’яти, 
Але рідну мову мусиш пам’ятати. 

— Як Ви розумієте вислів «пам’ятати рідну мову»? 
— Чому це так важливо для людини? 

Сторінка 5 Україна – правова держава 

В Україні визнається і діє принцип верховенства права. 
Конституція України – основний закон держави Україна. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято День Конституції України. 
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. 

Ще у 1924 р. у м. Женеві було прийнято Декларацію прав дитини. 1959 р. розроблена і втілена в життя нова Декларація прав дитини. А 1989 р. у Ною-Йорку всі прогресивні країни світу підписалися під Конвенцією прав дитини. 
У 1991 р. Україна приєдналася до Конвенції, а в 1993 р. в Києві створено Всеукраїнський комітет захисту дітей. 
Згідно з Конвенцією, Україна у квітні 2001 р. прийняла Закон про охорону дитинства. 

Клас об’єднується у дві групи, кожна з яких отримує завдання: по черзі називати свої права (1-ша група) і, звичайно, обов’язки (2-га група). Перемагає та, яка назве більше. 

Виконайте і обміркуйте: уявіть, що Ви українець, який виїхав за кордон. Визначіть найголовніші права, що має гарантувати Вам ця держава. Свій вибір поясніть. 

Учням пропонується переглянути міні-презентацію про права дитини. 

Сторінка 6 Національні надбання України 

«Ми візьмемо усе найкраще в себе, 
Пронесемо нащадкам крізь віки. 
І щоб вони сказали нам «Спасибі» 
За державу, яку побудувати ми змогли». 
Олена Іпатенко 

Якщо ми хочемо чимось погордитися, то вживаємо префікс най-, наприклад, найкраща, найулюбленіша, найчарівніша. 
Учитель наводить кілька прикладів про українські національні надбання, а потім учні мають навести власні приклади про НАЙ-українське. 

*** 
Найдавніша згадка про «руську» (тобто українську) мову на території сучасної України належить до 858 року. Уперше українську народну мову було піднесено до рівня літературної наприкінці XVIII ст. з виходом у 1798 році першого видання «Енеїди» І.Котляревського, який вважається зачинателем нової української літературної мови. 

*** 
Найстарішою українською піснею, запис якої зберігся до наших днів, вважається пісня «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?». 

*** 
Найвідоміший музикант Київської Русі – співець XI ст. Боян, який жив при дворі Святослава Ярославовича і якого згадує автор «Слова о полку Ігоровім». 

*** 
Найдавнішою скульптурою, знайденою в Україні, є кам'яна баба з кургану поблизу с. Нововасилівки Миколаївської області, яка належить до V – ІV ст. до н.е. 

*** 
Ансамбль унікальних фресок у Софійському соборі в Києві є найдавнішим зразком українського монументального живопису. Цим фрескам вже майже 1000 років. Загальна їхня площа становить 3000 кв. м. 

*** 
Найбільше перекладений літературний твір – «Заповіт» Т.Г.Шевченка. Його перекладали на 147 мов народів світу. 

*** 
Найдовший псевдонім мав, мабуть, Г. Квітка-Основ'яненко: «Любопытный Аверьян, состоящий не у дел колежский протоколист, имеющий хождения по тяжебным делам и по денежным взысканиям». 

*** 
Найчастіше вживаною літерою з українського алфавіту є «п», із якої починається найбільша кількість слів. «Найпасивнішою», тобто найрідше вживаною буквою українського алфавіту, є «ф». В українській мові звук, що починається цією літерою, зустрічається тільки у небагатьох запозичених словах. 

*** 
Найпершим вищим навчальним закладом в Україні була Острозька Колегія, заснована в 1576 р. у м. Острог князем Костянтином Острозьким. Другий вищий навчальний заклад — Києво-Могилянська академія, заснована у 1623 р. шляхом об'єднання Київської братської і Лаврської шкіл. Це були на той час єдині вищі школи у східнослов'янському світі. 

*** 
Найдавніший міст в Україні знаходиться у м. Феодосії. Цей грецький міст, що функціонує ще й сьогодні, збудований генуезцями в XIII ст. Довжина його 10 м. Дещо молодшим від нього є «Турецький міст» над рікою Смотрич біля фортеці у Кам'янці-Подільському, його було побудовано у XVI ст. 

*** 
Найбільші сходи в Україні – Потьомкінські сходи в Одесі – одна з видатних кам'яних споруд 1-ої половини XIX ст. Це складна інженерна споруда висотою 24 м і довжиною 142 м має 142 кам'яних сходинки і 10 площадок. Ширина нагорі – 125 м, внизу – 21 м. В її спорудженні взяли участь архітектори Ф.К.Бофф, Г.І.Торрічеллі та ін. Матеріал – цегла, черепашник, камінь. 

*** 
Найзнаменитішими дітьми можна вважати трьох дочок Я. Мудрого, які стали королевами в різних країнах. Дочка Анна стала дружиною французького короля Генріха І, а після його смерті управляла Францією як регентша до повноліття свого сина, короля Філіпа. Про це свідчить багатомовний напис на її пам'ятнику неподалік від Парижа: «Анна руська – королева французька». Друга дочка Я.Мудрого була одружена з норвезьким королем Геральдом Сміливим, а третя – з угорським королем Андрієм. 

*** 
Найнезвичнішою дзвіницею на території України є, мабуть, дзвіниця Києво-Печерської лаври, яка відхилена від вертикалі, як знаменита Пізанська вежа. Ще за часів спорудження через нерівномірний осад ґрунту дзвіниця похилилася, і в 1740 році навіть було порушено справу проти архітектора І.Г.Веделя: його звинуватили у неправильному плануванні. Дзвіницю добудували, пізніше (в 1951 році) визначили відхилення, а 1987 року зробили заміри вже з допомогою електроніки. При загальній висоті дзвіниці 96 652 м відхилення становить 60,3 см. Отже, падіння київській дзвіниці не загрожує. 

Учням пропонується переглянути міні-презентацію про Україну. 

Бути українцем – значить пишатися своєю Вітчизною. І нам є чим пишатися. Ми пишаємося красою української природи, древніми традиціями і мудрістю предків, найбагатшою культурною спадщиною. 
Бути українцем – значить беззавітно вірити в Україну, як вірили в неї генії і безстрашні захисники українського народу. Тільки почуття любові й глибокої гордості за Вітчизну разом з вірою у її величне майбутнє дає кожному українцеві, незалежно від того, молодий він чи сивий, чи живе він в Україні, чи в інших краях, право стверджувати: це моя країна, мій народ, моя Україна! 

— А що для Вас означає «бути патріотом»? 
Підбиття підсумків уроку. 
Пречиста блакить ясніє у безмірній високості України, як праведна душа народу. Веселковою барвою розлилася вона в небесах віковічним знаменом, на якому палає золото сонця, мов святий німб. 
Ні, як нема кращого неба, ніж небо України, так як і нема кращої Землі, ніж наша Україна! 
З Днем народження, рідна земля! 


09.08.2016, 10:56 --------------------------

Категория: ПЕРШИЙ УРОК 1 ВЕРЕСНЯ | Добавил: yrok | Теги: моя, хай, щаслива, Україна, клас), квітне, ПЕРШИЙ УРОК 1 ВЕРЕСНЯ, (5-6 Просмотров: 3293 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 4.8/4
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг