Головна » Матеріал для завантаження » РОЗРОБКИ УРОКІВ » УКРАЇНСЬКА МОВА

Календарне планування
24.09.2015, 06:42

№з/п Дата проведення Тема уроку Примітка
Вступ

1 02/09 Краса і багатство української мови.
2 03/09 Урок мовленнєвого розвитку № 1. Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресата мов¬лення, адресанта мовлення, тему та основну думку висловлювання, мету і міс¬це спілкування (практично).
Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого

3 04/09 Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Просте речення.
4 07/09 Звертання, вставні слова, однорідні члени у простому реченні. Розділові знаки у простому реченні.
5 08/09 Звертання, вставні слова, однорідні члени у простому реченні. Розділові знаки у простому реченні.
6 09/09 Урок мовленнєвого розвитку № 2.
Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. Навчальне читання мовчки
7 11/09 Урок мовленнєвого розвитку № 3. Ділові папери. План роботи, оголошення, особливості будови їх.
8 14/09 Складне речення. Розділові знаки у складному реченні.
9 15/09 Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі.
10 16/09 Правопис префіксів, суфіксів, голосні в коренях і на межі значущих частин слова та основ.
11 18/09 Контрольна робота № 1. Тестування. Повторення.
Лексикологія. Фразеологія

12 21/09 Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного похо-дження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів.
13 22/09 Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й істо¬ризми), неологізми, пароніми.
14 23/09 Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й істо¬ризми), неологізми.,пароніми.
15 25/09 Групи слів за вживанням. Діалектизми.
16 28/09 Урок мовленнєвого розвитку № 4. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості будови опису природи й приміщення. Усний доклад¬ний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.
17 29/09 Групи слів за вживанням. Професійні слова і терміни.
18 30/09 Урок мовленнєвого розвитку № 5. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.
19 02/10 Урок мовленнєвого розвитку №6 Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.
20 05/10 Загальновживані і стилістично забарвлені слова. Просторічні слова. Офіційно-ділова лексика.

21 06/10 Урок мовленнєвого розвитку № 7. Аналіз переказу. Вибірковий переказ тексту наукового стилю (усно).
22 07/10 Удосконалення вмінь і навичок використовувати лексеми різних груп , здійснювати лексичний розбір слова
23 08/10 Урок мовленнєвого розвитку № 8. Підготовка до написання твору-опису примі-щення на основі особистих вражень.
24 09/10 Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.
25 12/10 Джерела українських фразеологізмів.
26 13/10 Прислів'я, приказки, крилаті вислови, афо-ризми як різновиди фразеологізмів.
27 14/10 Фразеологізми в ролі членів речення. Ознайомлення з фразеологічним словником.
28 16/10 Використання фразеологізмів у художньому творі.
29 19/10 Контрольна робота № 2. Тестування. Лексикологія. Фразеологія.
Словотвір. Орфографія

30 20/10 Змінювання і творення слів. Твірне слово - база для творення іншого слова.
31 21/10 Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксаль¬но-суфіксальний, безафіксний, складання основ, абревіатури, перехід слів із однієї частини мови в іншу.
32 23/10 Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.
33 02/11 Урок мовленнєвого розвитку № 9. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.
34 03/11 Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від при-кметників на -ський, -цький; буквосполученням -чн- (-шн-).
35 04/11 Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами –ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників з суфіксами –ств (о),
-зтв (о), -цтв (о).

36 06/11 Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами –ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників з суфіксами –ств (о), -зтв (о), -цтв (о).

37 09/11 Складні слова. Сполучні о, е у складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс.
38 10/11 Творення складноскорочених слів. Правопис складноскорочених слів.
39 11/11 Написання слів із пів-. Контрольний диктант № 1.
40 13/11 Узагальнення вивченого про словотвір. Тренувальні вправи.
41 16/11 Контрольна робота № 3. Тестування. Словотвір.
Морфологія. Орфографія. Іменник

42 17/11 Загальна характеристика частин мови. Іменник як частина мови: загальне значення: морфологічні ознаки, синтаксична роль.
43 18/11 Іменники - назви істот і неістот(повторення). Іменники загальні та власні, конкретні та абстрактні. Збірні іменники. Велика літера і лапки у власних назвах.
44 20/11 Рід іменників(повторення). Іменники спільного роду.
45 23/11 Число іменників(повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини.
46 24/11 Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису природи
47 25/11 Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису природи
48 27/11 Відмінки іменників, значення їх. Поділ іменників на відміни і групи.
49 30/11 Урок мовленнєвого розвитку № 10. Аналіз переказу. Повідомлення на лінгвіс¬тичну тему.
50 01/12 Відмінювання іменників І відміни. Особливості написання іменників у кличному відмінку
51 02/12 Відмінювання іменників І відміни.
52 04/12 Особливості написання іменників у кличному відмінку
53 07/12 Відмінювання іменників ІІ відміни.
54 08/12 Особливості правопису закінчень іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку.
55 09/12 Букви а(я), у(ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни.
56 11/12 Відмінювання іменників ІІІ відміни.
57 14/12 Відмінювання іменників ІV відміни.
58 15/12 Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.
59 16/12 Відмінювання іменників, що мають лише форму множини.
60 18/12 Букви е,и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -инн(я),-ив(о), -ев(о) відмінкових форм іменників.
61 21/12 Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові.
62 22/12 Написання не з іменниками.
63 23/12 Правопис складних іменників.
64 25/12 Контрольна робота № 4. Тестування. Іменник. Відмінювання іменників. Контрольне читання мовчки.


24.09.2015, 06:42 --------------------------

Категория: УКРАЇНСЬКА МОВА | Добавил: Наталія0991 Просмотров: 1043 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 5
Гостей: 5
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг