Головна » Матеріал для завантаження » РОЗРОБКИ УРОКІВ » УКРАЇНСЬКА МОВА

Розробкауроку "Науковий опис річки Дніпро" з української мови в 4-му класі
(29.0 Kb) ] 08.03.2017, 20:18

Мета уроку. Створювати умови для формування умінь розпізнавати і порівнювати

                        тексти за стильовими ознаками. Вчити будувати науковий опис. Пог-

                        виблювати знання про річку Дніпро та її значення в історичному ми-

                         нулому країни. Сприяти створенню емоційної ситуації, а також роз-

                         витку умінь самостійно, творчо мислити, висловлювати власну дум-

                         ку. Формувати навички установлення зв язку між відомим і новим.

                         Розвивати зв язне усне і писемне мовлення. Збагачувати словник

                         новими словами. Виховувати почуття поваги до національних цінно-

                         стей нашої країни.

                                                                                 

                       

Тип уроку:

Обладнення. ІКТ, роздатковий матеріал «діаграма Вена», смужки для гранування.

І.Організація класу.

                                   У нас сьогодні свято.

                                   Гостей зібралося багато.

                                    Щиро ви їм усміхніться.

                                   Тихенько поверніться.

                                   Натхнення, творчості

                                   Один одному побажайте.

                                   Знак добра і миру передайте.

ІІ Мотивація навчальної діяльності.

 • Урок розвитку зв’язного мовлення.

 Наш урок я хочу почати словами відомого українського поета М. Рильського.

 • Послухайте. До чого закликає автор?   

 « Як парость виноградної лози…..» читає учень нап.

 • Що означає плекати мову? Берегти, вивчати, збагачувати.
 • Як розумієте вислів «політь бур ян»?
 • Хай слова поета стануть для вас порадою у вивченні рідної, української мови.
 • Ми знаємо, що урок розвитку зв’язного мовлення – це урок творчості. Що очікуєте від уроку творчості?

                                   

 

                                   СЛАЙД

 

 

Я  буду  вчитися…..

                розвивати…….

                удосконалювати……

                збагачувати……..

               

( відповіді: Я буду вчитися правильно будувати речення.

                     Я буду розвивати усне і писемне мовлення.

                        Я буду удосконалювати уміння послідовно  викладати свої думки.                                                                                                                          

                      Я буду збагачувати своє мовлення новими словами.

 • Сьогодні на уроці ми будемо удосконалювати вміння будувати науковий текст-опис. Результатом роботи буде власний текст.

                                      СЛАЙД(науковий текст-опис)

 ІІІ. Актуалізація опорних знань.

 • Пригадаємо, що нам відомо про текст. Складемо діалог за вибором.

(учні складають діалог: Насте, скажи будь ласка,

 Що ми називаємо текстом?

Які бувають типи текстів?

Який текст називається текстом розповіддю?

Який текст називається текстом описом? Яке питання можемо поставити?

Який текст називається текст міркуванням?

                                      СЛАЙД (типи текстів)

 • А які є тексти описи за стилем мовлення?

                                       СЛАЙД

                                        Опис

                      

                         Науковий             художній

 

 • Пропоную порівняти особливості наукового і художнього опису, працюючи в групах за діаграмою «Вена».

( Перевірка. Слайд . )

 • Перевірте. У кого так?
 • Назвіть спільні ознаки. ( описують предмети , явища,особу. Відповідають на питання який?)
 • Саме ця інформація допоможе нам дослідити особливості наукового тексту опису і навчитись його будувати.
 • А що буде предметом  спостереження ,дізнаєтесь, коли відгадаєте  загадку.

                      Зошит с.35 завд. 1

 • Прочитайте загадку.( Учень читає загадку вголос. Учні відгадують.  

 

                                     СЛАЙД (ДНІПРО) 

                                                                    

 • Обгрунтуйте свою відповідь.( Витікає з північних сторін, тече через усю Україну , протікає через Київ, впадає у Чорне море).

 

                 СЛАЙД  Карта України. Учитель демонструє і інформує.

 

 • Так. Вона тече з північних сторін України. Протікає через усю країну, тому географічно ділить сучасну Україну навпіл і в той самий час об’єднує два береги лівобережну і правобережну Україну. Тече через великі міста Київ, Запоріжжя, Херсон. Впадає у Чорне море.

 Підготовка до написання тексту.

 1. «Гронування»
 • Що ви знаєте про Дніпро? Використаємо метод  гронування.

(найбільша річка України, символ України, широкий , найдовший, чудовий.).

 • Метод  гронування ми будемо застосовувати протягом  уроку.

 

 1. Ознайомлення з інформацією.
 • Пропоную дізнатись цікаву інформацію про Дніпро. Прочитайте уважно текст мовчки. Визначте,що нового дізнались про річку.

                          Зош. с. 36, завд.3

 • Що нового дізнались про Дніпро?(відповіді дітей:  «Я дізнався….»
 • Як українські козаки величали річку? (Козацький шлях, Велика ріка, Козацький брат.)
 • Чому так величали? (Тому,що саме по Дніпру козаки здійснювали свої легендарні походи на турків. Крім того , саме на Дніпрі з явилася гордість українського народу – Запорізька Січ.)

                                   Слайд(ЗАПОРІЗЬКА СІЧ)

 • Зверніть увагу,ми торкнулись з вами історичног минулого річки Дніпро.
 • Який це текст за стилем  мовлення? (науковий).
 • Чому? (наукові  історичні факти про Дніпро ). Продовжимо гронувати.

   (   Дніпро, Борисфен , Варос , Данос,  Славута, Козацький шлях, Велика ріка,Козацький брат)

 

 • Не лише в народних піснях та козацьких літописах оспівували велич Дніпра. Такі генії світової літератури  як Микола Гоголь, Тарас Шевченко описували його величність в прозі, поезії. Послухайте, подивіться.
 • Яким постає у вашій уяві Дніпро?

 

      ( Слайд 3. Відео Дніпра. Слухають уривок «Чудовий     Дніпро».)

«Чудовий Дніпро у тиху погоду, коли вільно і плавно мчить крізь ліси й гори повні води свої. Ані ворухнеться , ані загуркотить. Дивишся і не знаєш, іде чи не йде його велична широчінь, і здається, неначе увесь вилитий із скла і неначе блакитний дзеркальний шлях, без міри в ширину, без кінця в довжину, плине і в ється по зеленому світу. Любо тоді й жаркому сонцю глянути з височини і опустити промені у холод скляних, і прибережним лісам яскраво відбитися у водах.»

 

Гронуємо. Блакитний, чудовий, дзеркальний ,величний .

 

- Який це текст прослухали? Чому так думаєте? (тому що автор використовує багато прикметників,порівнянь,почуттів)

 • Прочитаємо відомий вам уривок із вірша Т. Шевченка «Реве та стогне Дніпр…»

 

 • Визначте який це текст?(художній)

 

 • Доведіть. ( реве,стогне,сердитий, гне, завиває, підіймає)

 

 • Яким постає Дніпро?( Гронуємо. Неспокійний, сильний ,буйний , тривожний)
 • На слова Т. Шевченка було покладена музика. Послухайте.
 • Які почуття викликає?(страху, неспокою, тривожності)

                       Слайд «Реве та стогне….

 • Не тільки письменники зображували красу і велич Дніпра у своїх творах. Наприклад взяти хоча б картину Архипа Куїнджі «Місячне сяйво» слайд. Автор підкреслює своїм пейзажем усю велич і красу Дніпра в місячному сяйві.

                       СЛАЙД «Місячне сяйво»

 • Узагальнемо побачене почуте про Дніпро склавши «Сенкан» в групі.

                        СЛАЙД

   1.Дніпро                       1.Дніпро            1. Дніпро           1. Дніпро

    2.                                   2.                          2.                         2.

         3.                                   3.                          3.                          3.

         4.                                    4.                         4.                          4.

        5.Красень                      5.Сила               5.Гордість           5.Диво

 • Запишіть речення.

     Зош. с.35 завд. 2.

 • Звернемо увагу на слова ,які допомогли нам уявити річку Дніпро.
 • Які з них можна вжити у науковому тексті, а які в художньому?(розділяємо)

      Зош. с.35 завд.4

 • Попрацюємо з текстом,який буде опорою нам у будові наукового тексту опису.
 • Прочитайте текст ,використовуючи систему позначок.
 • Що знали? Про що дізнались?
 • Який це текст за стилем  мовлення? Доведіть.
 • Де може бути використаний такий текст? ( в енциклопедіях,наукових статтях)

        Зош. с. 36 завд.4

 • Попрацюємо  в парах. Розгляньте таблицю. Доповніть її, зазначивши ознаки, які допоможуть по-науковому описати Дніпро. За потребою користуйтеся текстом,поданим у завданні 4.

(учні зачитують роботи)

 • Ми з вами склали лексичну карту для написання наукового тексту опису Дніпра. Складемо текст усно.( в парах).

Написання тексту

Проведемо орфографічну підготовку «Пиши правильно».

                                         СЛАЙД

 • Знайдіть слова в тексті які пишуться з великою буквою? Чому?
 • У яких словах є подвоєння букв?
 • Знайдіть слова з апострофом? Чому?
 • Які слова пишуться з м яким знаком, та буквосполученням – ьо ?
 • Яких розділових знаків будемо дотримуватись?
 • Уникайте повторення слів.
 • Які можна використати слова в тексті, щоб уникнути повторення іменника Дніпро? Запишіть.(завд 9)

 

Самостійна робота учнів.

Презентація робіт. «Авторське крісло» ( слухання, редагування)

Підсумок уроку.

 • Чи справдились ваші очікування?
 • Сьогодні ми милувались з вами не тільки красою і серцем нашої країни – річкою Дніпро, а й торкнулись частини природи. Мало милуватися нею, любити її. ЇЇ треба оберігати. Ми завжди повинні пам ятати, що природа – це наш дім, і від того ,гарні ми з вами господарі чи ні, залежить його існування - залежить майбутнє планети Земля.

                                       СЛАЙД

Джерело: http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/54901/


(29.0 Kb) ] 08.03.2017, 20:18 --------------------------

Категория: УКРАЇНСЬКА МОВА | Добавил: yrok | Теги: українська мова, 4-му, мови, Розробкауроку, опис, Дніпро, української, Науковий, класі, річки Просмотров: 3793 | Загрузок: 542 | Рейтинг: 0.0/0
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 2
Гостей: 2
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг