Головна » Матеріал для завантаження » НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ » ДО УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Дидактичні ігри з теми «Фонетика. Орфографія. Правопис»
(20.1 Kb) ] 20.08.2015, 11:08

Дидактичні ігри з теми

«Фонетика. Орфографія. Правопис»

                                                                 

                                                                  Матеріал вчителя початкових класів

                                              Кам’янець-Подільського 

                                             НВК №9 ім. А.М. Трояна

                                                                    Пасімішиної А.В.  

 

Гра «Наскрізний алфавіт» (1 клас)

         Мета гри. Запам’ятовування українського алфавіту.

         Обладнання. Письмове приладдя.

         Хід гри і завдання. Перед початком гри кожен ї учасник повинен написати в колонку (зверху донизу) всі літери українського алфавіту за порядком:

а

б

в і т.д.

         Потім усі учасники гри пишуть слова (іменники в називному відмінку однини) так, щоб кожна з цих літер стала другою або третьою чи четвертою і т.д. (за умовою ) в наступних словах. Наприклад:

                   батько

                  збір

                  автор

                  огірок і т.д.

         Виграє той, хто напише за певний час (5-10 хвилин) слова до найбільшої кількості букв алфавіту або перший закінчить писати слова.

 

 

Гра «Склад за складом» (1 клас)

         Мета гри. Закріплення навичок розподілу слів на склади.

         Обладнання. Письмове приладдя.

         Хід гри і завдання. Кількість учасників гри необмежена. Один з них називає слово, яке складається з двох або більше складів. Всі записують це слово.

         Далі кожен дописує слова так, що останній склад попереднього слова  та перший (чи перший і другий) склади наступного слова разом утворювали якесь нове слово. В цьому ланцюгу слів останній склад кожного попереднього слова одночасно – перший склад наступного слова. Наприклад: віт-чиз-на-каз-ка-пус-та-лан-ка і т.д. (вітчизна, наказ, капуста, талан, ланка і т.д.). Виграє той, хто перший напише 10 слів (15 і т.д. – за домовленістю).

Гра «Скласти слово, змінити букву» (1 клас)

         Обладнання. Розрізна азбука.

         Завдання. Скласти слово з букв, а потім замінити одну букву іншою так, щоб вийшло нове слово.

         Хід гри.  Ведучий називає слово, пропонує замінити ту чи іншу букву. Гравці самі добирають потрібну букву. За кожне правильно складене слово, назване ведучим, нараховується 1 очко, за нове – 2 очка, за помилку знімається 2 очка.

Кількістю очок визначається переможець.

         Матеріал для гри. Скласти слово лід, замінити букву л;  лис – и(і), сом – о(а, і), мак – м(р, с), лом – м(б), куб – к(ч), глід – г(с), клас – л(в), пісок – п(л), коса – к(р), коса – с(з), місто – м(т), чайка – ч(м), сила – с(в), коза – к(л), кава – к(л).

 

 

Гра «Скласти слово, додати букву» (1 клас)

         Обладнання. Розрізна азбука.

         Завдання. Скласти слово з букв, потім додати одну букву так, щоб вийшло нове слово.

         Хід гри. Ведучий називає слово, вказує, куди треба додати букву (попереду, в середину, в кінці). Гравці добирають потрібну букву.

         Очки  нараховуються за кожне правильно змінене слово (3 очка), за помилку знімається 2 очка.

         Матеріал для гри. Скласти слово лід, додати букву попереду (слід); мак – попереду (смак); рак – попереду (грак); їжа – в кінці (їжак); кіт – в середину (кріт)

 

 

Гра «Замінити букву» (1 клас)

         Обладнання. Картки із записаним словом.

         Завдання. Дібрати і записати нові слова, що відрізняються від поданого в картці першою буквою (звуком), наприклад: рік – сік, тік, бік, лік

         Хід гри. Ведучий роздає картки, пояснює завдання. Через 4-5 хвилин називає слова, записані на розданих картках, учні по черзі зачитують дібрані. Кожному учаснику записується стільки очок, скільки він правильно дібрав слів. За помилку знімається 2 очка.

         Матеріал для гри. Рак (мак, лак, так, бак…). Чайка (майка, байка, гайка…). Жук (бук, сук, гук, лук…). Сила (вила, шила, мила, била…). Пити (мити, лити, шити, рити…). Каша (ваша, наша, Маша, Саша…). Син (лин, тин, чин…). Хата (вата, дата, лата…). Дуб (зуб, куб, чуб…).

 

 

                               Гра «Чарівні клітинки» (1 клас)

         Обладнання. Квадратні аркуші паперу, розграфлені на 9 клітинок; розрізна азбука.

         Завдання. Розмістити букви так, щоб виходило троє слів, які читаються однаково зверху вниз і зліва направо.

         Хід гри. Докладно роз’яснюється ведучим завдання: Наприклад. «У цих клітинках треба розмістити літери а, а, м, о, о, р, с, т, т так, щоб по два рази (по горизонталі й вертикалі) можна прочитати слова рот, оса, там».

Р

О

Т

О

С

А

Т

А

М

         Далі називаються тільки набори букв.

Переможцем вважається той, хто першим правильно складе із заданих букв потрібні слова. 

Матеріал для гри.

 1. а, а, а, а, г, з, з, з, л (газ, Аза, зал).
 2. а, а, б, к, к, н, у, у, щ, (бак, ану, кущ).
 3. а, а, б, б, б, і, і, р, с (біб, Іра, бас).
 4. д, й, й, к, о, о, о, о, т (той, око, йод).
 5. а, а, е, е, л, п, п, с, ц (цап, але, пес).
 6. а, а, к, к, н, с, т, у, у (сак, ану, кут).
 7. і, і, л, м, м, о, о, х, ч (лом, очі, міх).
 8. е, е, к, п, с, у, у, х, х (пух, усе, хек).
 9. и, и, м, м, о, о, р, с, с (сом, оси, мир).
 10. а, а, м, н, н, о, о, с, с (сон, оса, нам).
 11. к, м, о, о, о, о, р, х, х (мох, око, хор).
 12. а, а, в, е, е, з, л, л, л (зал, але, лев).
 13. а, а, б, ж, о, о, р, р, т (жар, або, рот).
 14. д, е, е, м, м, о, о, р, т (том, оре, мед).
 15. д, и, и, і, і, м, м, т, р (дим, іти, мир).
 16. а, а, а, а, д, д, д, с, х (сад, Ада, дах).
 17. а, а, і, і, к, м, м, р, с (сім, Іра, мак).
 18. а, а, а, а, з, п, п, с, ц (цап, Аза, пас).
 19. а, а, д, д, м, р, р, я, я (ряд, яма, дар).
 20. а, а, м, р, т, т, т, у, у (тут, ура, там).
 21. а, а, б, б, к, к, р, у, у (куб, ура, бак).
 22. а, а, б, д, о, о, р, х, х (дах, або, хор).
 23. в, в, д, е, е, і, і, л, л (віл, іде, лев)

 

Гра «Відгадати слово» (1 клас)

         Обладнання. Набір карток із записом букв, слів.

         Завдання. За буквами та за словами, що відрізняються від потрібного лише одним звуком – буквою, відгадати задумане слово.

         Хід гри. Ведучий бере картку, називає букви якими можна записати задумане слово. Потім читає слова, яку відрізняються від потрібного першою буквою, другою.

Хто першим відгадає слово, одержує картку. У кого більше карток, той виграв.

Матеріал для гри. м, о, с – лом, сам (сом);  і, т, к – піт, кут (кіт); к, а, б – лак, бук (бак); к, у, с – лук, сак (сук); м, о, т – лом, там (том); р, и, м – сир, мур (мир); с, л, а, о – мало, соло (сало); с, д, а – лад, суд (сад); к, с, о, а – роса, каса (коса); р, ж, и – сир, жар (жир).

 

 

Гра «З початку і з кінця – однаково» (1 клас)

         Обладнання. Приладдя для письма.

         Завдання. Написати слова, які однаково читаються зліва направо і справа наліво.

         Хід гри. Ведучий знайомить із завданням. Виграє той, хто напише найбільше таких слів.

         Контрольний матеріал. Ага, Ада, Аза, Алла, біб, дід, зараз, корок, еге, тут, ого, око, пуп, Пилип.

 

 

Гра «Із слова по букві» (1 клас)

         Обладнання. Розрізна азбука.

         Завдання. Із букв, якими записується ряд слів, беручи їх у порядку: з першого слова – перша буква, з другого – друга, з   третього – третя і т.д., скласти нове слово.

         Хід гри. Ведучий читає слова, з яких треба брати по букві, гравці підбирають потрібні букви і складають слово.

         Тому, хто першим правильно складе слово, нараховується 3 очка, другим – 2, третім – 1 очко. За помилку знімається 2 очка.

         Матеріал для гри. Зима, віз, кір, марка, дрова (зірка); замок, рот, каша, долина, газета, (зошит); вода, дуб, голуб, полин, перець, цибуля, (вулиця); дах, тиша, рак, кріт, кішка, жасмин, верстат (диктант); дід, лис, мова, коза, віконце (диван); діти, ляда, кит, море, канал (дятел); міст, ліс, коса, жарт, ребро (місто); рік, село, рада, вулик, насос, столик, фіранка (редиска); лак, дим, сім, насос, бідон (лимон); іскра, сніг, вхід, край (іній).

Гра «Слова із заданим звуком» (1 клас)

         Обладнання. Письмове приладдя.

         Завдання і хід гри. Ведучий вимовляє звуки [дж],[дз],[н’],[л’],[с’] і подібні. Гравці записують слова, до складу яких входить такий звук. Перемагає той, хто за певний час (3-5 хв.) правильно запише більше слів.

 

 

Гра «Звук і буква» (1 клас)

         Обладнання. Письмове приладдя.

         Завдання і хід гри. Ведучий читає слова, гравці записують їх у три колонки: 1) скільки звуків, стільки й букв; 2) букв більше, ніж звуків; 3) букв менше, ніж звуків.

         Гравцеві, який першим правильно виконає завдання зараховується 15 очок, другому 14, третьому – 13 і т.д. За кожну помилку знімається 2 очка.

         Виграє той, хто здобуде найбільше очок.

         Матеріал для гри. Дзвінок, дзеркало, бджола, кукурудза, ім’я, яма, їдять, люди, п’ять, сьогодні, армія, щока, пам'ять, щука, в’язка.

 

 

Гра «Ланцюжок» (1 клас)

         Обладнання. Письмове приладдя.

         Завдання і хід гри. Ведучий називає слово. Гравці записують його і додають інші слова, кожне з яких починається двома звуками, що є останніми в попередньому слові. Наприклад: армія – ялина – наша – шапка – …

         Виграє той, хто протягом умовленого часу (3-5 хв.) правильно напише найбільше слів.  

 

 

Гра «Слова з двох складів» (1 клас)

         Обладнання. Розрізна азбука або письмове приладдя.

         Завдання. Дібрати і скласти (записати) двоскладові слова, які не можна перенести з рядка в рядок.

         Хід гри. Ведучий дає завдання, яке виконують гравці самостійно.

         За кожне правильно дібране і записане (складене) слово нараховується 1 очко, а за помилку знімається два.

         Контрольний матеріал. Зброя, зграя, Зоя, Іван, Ігор, ізюм, ім’я, Іра, їжа, один, Рая, туя, урок, урюк, шия, юнак, Юра, Юхим, ярок, ящур…

 

Гра «Слова-сходинки» (1 клас)

         Обладнання. Письмове приладдя.

         Завдання. Дібрати і записати по п’ять слів: у першому – один склад, у другому – два склади, у третьому – три, в четвертому – чотири, в п’ятому – п’ять.

         Хід гри. Завдання виконується самостійно. За кожне правильно записане слово гравцеві зараховується 1 очко. За допущену помилку знімається 2 очка, за некаліграфічне написання – по 1 очку.

         Контрольний матеріал. Сад, садок, дерево, морозиво, математика; зуб, око, прапорець, телевізор, фотографія; ліс, зошит, олівець, заголовок, арифметика, тощо.

 


(20.1 Kb) ] 20.08.2015, 11:08 --------------------------

Категория: ДО УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ | Добавил: yrok | Теги: Орфографія., теми, «Фонетика., дидактичні, ДО УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, Правопис», ігри Просмотров: 6057 | Загрузок: 980 | Рейтинг: 0.0/0
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг