Головна » Матеріал для завантаження » ВИХОВАТЕЛЮ ГРУПИ ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ » ВИХОВНА РОБОТА

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у ГПД
25.02.2015, 17:07

Основними завданнями,  які розв'язує сьогодні школа, зокрема групи продовженого дня, є забезпечення сучасної якості навчання та виховання, зміцнення розумового, фізичного, естетичного розвитку дитини. У групах продовженого дня міцніше згуртовується колектив дітей. Для учнів початкових класів навчально-виховний процес у таких групах - це фрагмент реального життя із системою конкретних стосунків. Група продовженого дня відкриває широкі можливості для органічного поєднання навчання і виховання учнів, заохочує їх брати участь у цікавих позакласних і позашкільних заходах, сприяє розвитку індивідуальних здібностей дітей. Але навчально-виховний процес у ГПД не повинен бути продовженням уроків. Соціальна і педагогічна ситуація вимагає від сучасних вихователів відповідного підходу до організації роботи у групі. Найголовніше - це зробити кожну дитину суб'єктом діяльності, формувати ставлення молодших школярів до світу, природи, людини, праці і до самого себе.

Домашні завдання учні других класів виконують під керівництвом педагога-вихователя. До послуг групи - бібліотека, актовий зал, навчальні кабінети.

У своїй діяльності вихователь керується Конституцією і законами України, нормативними документами Міністерства освіти і науки, статутом і планами школи; дотримується Конвенції про права дитини. У групі продовженого дня вся навчальна і позакласна робота учнів проводиться у раціональному режимі під керівництвом вихователя, а також за постійної активності дитячого колективу. Всі ці фактори у сукупності позитивно впливають на учнів.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня - складова оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів. Систематичне проведення таких заходів сприяє фізичному розвитку учнів, підвищенню розумової працездатності, виховує в них дисциплінованість і взаємодопомогу,організованість.

 

У наказі Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 № 458 року «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України», зазначено, що фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня відносять до обов'язкового дидактичного компоненту реалізації фізичного виховання дітей та учнівської молоді, що формує основи фізичної культури особистості. До цих заходів належать:

 • Гімнастика перед навчальними заняттями.
 • Фізкультурні хвилинки під час проведення навчальних занять.
 • Фізкультурні паузи у групах продовженого дня.
 • Рухливі ігри на перервах.
 • Години здоров'я в групах продовженого дня.

 

Відповідно до Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в загальноосвітніх навчальних закладах України: - вихователі груп продовженого дня організовують і проводять: щоденні "години" рухової активності (тривалістю 1 год., переважно на свіжому повітрі) з використанням рухливих і народних ігор, естафет тощо; фізкультурні паузи під час виконання учнями домашніх завдань.

 

Фізкультурні хвилинки під час проведення навчальних занять (з усіх предметів окрім фізичної культури) і фізкультурні паузи у групах продовженого дня проводяться з учнями систематично під час уроків і виконання домашніх завдань у групі продовженого дня. Їх завдання - відновити працездатність, зняти розумове і м'язове напруження, попередити порушення постави. Організація фізкультурних хвилинок відбувається при перших ознаках втоми, після 20-30 хв. роботи (залежно від віку та інтенсивності розумової діяльності учнів). Час початку заходу визначається вчителем.

Фізкультхвилинки можуть бути повні і скорочені. Останні складаються з однієї - двох вправ, спрямованих на зняття втоми і напруження певних частин тіла або систем організму. Окремі вправи для рук, для відчуття правильної постави та ін. Можуть виконуватися за партою.

Складаючи комплекс вправ, бажано використовувати вправи, які вивчаються на уроках фізичної культури. Це заощадить час, який довелося б витратити для пояснення того або іншого вихідного положення і виконання вправи.

Під час організації та проведення повних фізкультхвилинок важливо дотримуватись певних методичних умов, а саме: належної їх тривалості (2,5-3 хв.), включення 3-4 вправ із 6-8-разовим повторенням. Комплекс передбачає виконання вправ для м'язів рук, спини, ніг, які здатні зняти статичне напруження, активізувати дихання, посилити кровообіг.

Рекомендують також імітаційні, тематичні, віршовані фізкультурні

хвилинки та спортивні години.

 

Спортивна година. Вихователь проводить її щоденно на свіжому повітрі. Приблизна структура спортивної години

1.    Початок заняття з повільного бігу, який чергується з ходьбою (3-5 хвилин).

 1. Загальнорозвиваючі вправи з комплексу ранкової гімнастики (6-8 вправ, 4-5 хвилин).
 2. Вправи чи комплекс рухів, які рекомендував учитель фізкультури для відпрацювання.
 3. Вправи для розвитку витривалості (выносливости): стрибки зі скакалкою по черзі на правій та лівій ногах, на двох ногах разом (15-20 хвилин).
 4. Естафета з елементами смуги перешкод (полосы препятствий), біг з прискоренням.
 5. Рухливі програмні ігри, тобто ті, які вивчаються на уроках фізкультури, та за вибором учнів. Головна умова - всі діти повинні бути включеними до активного руху.

Методист фізичного виховання В.К.Шурухіна пропонує в структурі кожної спортивної години умовно виділяти три частини:

I.            Підготовча (10-15 хвилин): шинкування; організаційні вказівки
вихователя; ходьба та повільний біг на 300-500 м по майданчику в колоні
по одному; загальнорозвиваючі вправи під час ходьби, або в колі, або в
грі.

II.           Основна (30-40 хвилин): загальні для всіх дітей рухомі ігри, естафети, спортивні розваги або ігри дітей у парах, невеликими групами.

III.     Заключна (5-7 хвилин): загальне шинкування школярів; спокійна ходьба по майданчику або декілька вправ на увагу, щоб привести організм дітей до спокійного стану.

 

Фізкультурно-оздоровча робота — важлива частина педагогічного процесу. Особливого значення вона набуває у зв'язку зі зростанням навантаження на молодших школярів, збільшенням кількості хворих дітей, несприятливими екологічними умовами, гіподинамією.

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи потребує продуманого, творчого підходу, особливо — якщо група різновікова. Вихователь має бути обізнаний зі станом здоров'я, рівнем фізичного розвитку кожного учня, і відповідно до цього регулювати навантаження. Для занять фізкультурою доцільнішим є поділ учнів на групи не за віком, а за станом здоров'я.

Найкращим шляхом оптимізації рухового режиму в ГПД в сучасних умовах є використання фізкультхвилинок (2—3 хв), фізкультпауз (10—15 хв). Такі нетривалі заняття сприяють підвищенню працездатності, знімають фізичне і емоційне напруження. До фізкультхвилинок і пауз включаються вправи для збереження зору, корекції плоскостопості, постави. Діти можуть виконувати вправи індивідуально або групами під керівництвом старших учнів. Можна виконувати вправи за малюнками або просто потанцювати під музику. Якщо в групі є килимок, можна виконувати вправи лежачи — це дуже корисно для розвантаження хребта.

Стопа людини має безліч біологічних точок, які «відповідають» за певні внутрішні органи. Спеціальні масажери, ходіння по мотузці, ребристій

дошці, камінцях, килимках з нашитими ґудзиками є масажем підошви і активізують діяльність нервової системи та внутрішніх органів, підвищують працездатність. Бажано проводити фізкультхвилинки кожні 45—60 хв., фізкультпаузи — 1,5—2 год.

 

Щоб заохотити учнів, бажано проводити спортивні години як естафети, змагання, тематичні рухливі ігри («Підготовка в космонавти», «Малі Олімпійські ігри», «Козацькі розваги» тощо). У тематичні заняття можна включити питання про спорт, гігієну. На початку заняття навантаження більше, потім поступово зменшується. Раз на місяць бажано проводити спортивне свято з участю батьків, учнів, вчителів.

Корисно відвідувати спортивні змагання старших школярів.

Ходьба — найприродніший вид руху. Вона дає роботу майже всім м'язам, задовольняє потребу в русі, дозволяє диференціювати навантаження, не потребує особливих умов. Тому для ГПД можна рекомендувати 1—2 рази на тиждень пішохідний перехід, цільову прогулянку або екскурсію. Особливо це доречно в міжсезоння.

Пішохідний перехід — прогулянка, метою якої є певне фізичне на­вантаження та формування навичок правильного ходіння. Для пішохідних переходів розробляються спеціальні маршрути (затверджені

директором навчального закладу) з визначенням часу, відведеного на них, і навантаження. Урізноманітнити пішохідні переходи можна рухливими іграми, спостереженнями, збиранням природного матеріалу.

Під час самопідготовки учні можуть самостійно виконувати вправи фізкультхвилинки, а ті, хто цього потребує, — корегувальні. Перерва (їх має бути 2—3) робиться, коли це зручно дитині (по закінченні певної роботи, навчального завдання), але не рідше, ніж через кожні 40 хвилин. Деякі завдання (читання, заучування напам'ять) можна виконувати стоячи — для цього бажано мати 2—3 високі парти, конторки, трибуни.

Діти, що легко стомлюються, можуть 8—10 хвилин відпочити лежачи на килимку (для цього використовуються маленькі килимки, що легко перуться).

Під час перерв доцільно використати кулькові масажери, гумову стрічку, ручні тренажери, походити з мішечком, кільцем, дощечкою на голові, виконати дихальні вправи. По закінченні завдань рекомендується зробити вправи для збереження зору.

Такі ж перерви робляться під час ручної праці, читання, сидячих ігор. Можна повісити малюнки з вправами для виконання. Це також дає можливість диференціювати навантаження.

Методична і медична література пропонує нетрадиційні засоби фізичного розвитку: масажі, вправи за східними методиками. Запроваджуючи такі вправи, слід погодити це з лікарем.

Для вихованців ГПД можна рекомендувати точковий масаж.

Точковий масаж — це свідомо-вольове керування організмом за методикою професора Попова.

Масаж активних точок волосистої частини голови сприяє поліпшенню моторної, мовної, зорової функцій, стимулює діяльність вестибулярного апарата. Це — саморегуляція.

Для формування навичок здорового способу життя в ГПД проводяться вікторини, бесіди, ігри, КВК тощо. Бажано залучати до їх організації батьків. Батьки можуть також допомогти зробити саморобний інвентар для фізкультурних занять. Важливою умовою збереження здоров'я є дотримання правил особистої гігієни.

Вихователь повинен стежити за миттям рук, дотриманням чистоти приміщень та повітряного режиму, охайністю одягу, вдаючися до оригінальних звань, нагород (медаль Мийдодира, звання «Король чистоти» тощо). В групі (у вихователя) має бути все необхідне, щоб дбати про гігієну (серветки, мило, гребінці) і одяг (нитки, голки, щітки).

 

 1. «До своїх прапорців» (середньої рухливості). Гравці діляться на групи по 5—8 осіб, стають у кружки. В центрі — капітан з прапорцем. За сигналом гравці розбігаються по майданчику. По команді «до прапорців» всі біжать до своїх прапорців, стають в коло. Перемагає команда, що зібралася першою.
 2. «Заборонений рух» (середньої рухливості). Діти ходять по колу, виконуючи рухи за командою ведучого, крім одного, забороненого руху, наприклад, «руки вгору». Хто виконає заборонений рух, вибуває з гри. Перемагає той, хто залишився.
 3. «Велике і маленьке колеса». Гравці стають р два кола: велике і внутрішнє маленьке. Кола рухаються в протилежних напрямках. За сигналом напрямок руху змінюється.
 4. «Лисиця й курки». Для гри потрібні лави. Вибирається лисиця. За командою курки бігають по майданчику, сідають на сідало (стають на лави). За другим сигналом лисиці ловлять курок, але тільки тих, хто хоч однією ногою стоїть на землі. Спійманих ведуть в «нору». Вони стають лисицями. Перемагає той, хто ні разу не був спійманий.
 5. «Що змінилось» (низької рухливості). На майданчику розставляються кілька предметів (кеглі, м'ячі, скакалки, обручі тощо). Діти підходять, роздивляються предмети. Повертаються спиною, відходять. Вихователь переставляє предмети і пропонує повернутись і подивитись. Виграє той, хто першим правильно скаже, що змінилося.
 6. «Горобчики-стрибунці». На землі малюється коло. В колі — «кіт», поза колом — горобчики. За командою «горобчики» встрибують в коло і вистрибують з нього. «Кіт» ловить «горобчиків» тільки в колі. Коли спіймано чотирьох горобчиків, вибирається новий «кіт».

25.02.2015, 17:07 --------------------------

Категория: ВИХОВНА РОБОТА | Добавил: українка Просмотров: 9462 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 3.0/2
Схожий матеріал:
ТАКОЖ ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО:

Поділитися посиланням на цю сторінку в:

Всего комментариев: 0avatar
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 7
Гостей: 7
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг