[Расширенный поиск]
Результаты 1-20 из 38 по запросу обдарована дитина

Плекаємо обдарованість. Збірник завдань для підготовки учнів початкових класів до олімпіад та інтелектуальних конкурсів (2008-2013рр.) / упоряд. Гудзь Т.А., 2013.- 56с. Посібник містить різноманітні олімпіадні завдання для учнів початкових класів з основних дисциплін та для  Міжнародного конкурсу знавців  української мови імені Петра Яцика. Матеріали  посібника  можуть бути використані  вчителями - практиками на уроках і в позаурочний час...

Принципи педагогічної діяльності в роботі з обдарованими дітьми:

Нещодавно я зі своїм учнем приймали участь в міському інтерактивному конкурсі «Я і світ моїх захоплень». Конкурс проводить ся серед учнів 4 – 5 класів.          Про сам конкурс я довідалась від заступника директора ще у жовтні, саме тоді і ознайомилася з його положенням, тому часу на підготовку було досить.

Американські вчені Карне, Шведел іЛіннемайер виділили на­ступні принципи складання програми для обдарованих дітей ...


Напрямки в будь-якій роботі пов'язують з існуючими пробле­мами. Тому ще раз проаналізуємо виділені в психолого-педагогічній літературі проблеми обдарованих дітей. Наприклад, Лета Холлінгуорт сформулювала наступні ...


Для приблизного орієнтування психологами виділені деякі ...


Основні контури розвитку ...


Часто перескакують через послідовні етапи свого розвитку;

...


Дитина як особистість:

   Стійка, підвищена потреба в само актуалізації, вияві себе, самоствердженні;

...


1. Найкращий учень: ...


Пошук обдарованих дітей і молоді з метою соціально-економічної підтримки їхнього розвитку має велике суспільне значення. Як показують спеціальні дослідження, дуже малий відсоток людей, які відносяться до категорії обдарованих, створюють ті нові культурні та технічні цінності, що складають основу благополуччя всього людства або певної нації.

Творчий, інтелектуальний потенціал людей є рушієм прогресу суспільства, тому обдарованість необхідно своєчасно виявити і розвивати. Дослідники стверджують, що багато надзвичайно обдарованих людей не реалізували своїх можливостей через несприятливе виховання в дитинстві. Американські психологи, вивчивши життєвий шлях 400 видатних людей, виявили, що 60 % з них мали в школі значні труднощі, важко пристосовувалися до умов навчання, орієнтован...

Діти індигоце ...

Вони бачать нас наскрізь, вміють лікувати одним тільки дотиком рук, бачити те, чого не бачимо ми, читати наші думки, відчувати брехню... 

Проблема навчання обдарованих дітей. Неуспішність учнів і шляхи її подолання

Обдаровані люди приносять велику користь суспільст­ву, державі, є її гордістю. Тому перед суспільством, дер­жавою, школою і сім'єю постає проблема навчання і ви­ховання таких дітей....

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
I. Загальні положення

Я не говоритиму про дітей, які володіють особливими таланта­ми — рідкісним голосом, артис­тизмом, здібностями до малюван­ня чи віршування і мають поруч честолюбних батьків або настав­ників.Ці нещасні діти, чиї таланти непомірно перебільшуються, щоб дорожче продати (не обов'язково за гроші, а, наприклад, за право бути матір'ю чи наставником ге­нія), до зрілого віку опиняються в жахливому становищі, коли з'я­совується, що їхні роздуті добро­...


Эмоциональный интеллект - понятие весьма новое, и оно не успело закрепиться как общеупотребимый термин. Эмоциональный интеллект один из важнейших навыков для современного человека - от того, насколько он у вас развит, напрямую зависит ваш успех в жизни, и, что еще важнее - ваше личное счастье. Впрочем, обо всем по порядку.Дитина розумна. Але чи обдарована вона? Хочете вірте, хочете ні, але різниця є. Нижче наводимо порівняльну таблицю, що ілюструє деякі поведінкові ...Державної асоціації обдарованості (США): Розумна дитина Обдарована дитина Знає відповіді Ставить запитання Зацікавлена Дуже цікава Приділяє увагу роботі Залучена інтелектуально й фізично Наполегливо трудиться Може бути ...

Робота з обдарованими дітьми /українська мова / У методичному посібнику яскраво відображено систему творчих, цікавих, різнорівневих, тестових, олімпіадних завдань; дидактичних ...

Заохочуйте дитину похвалою. ОБДАРОВАНІ ДІТИ Обдарована дитина зазвичай сама заявляє про себе, тим самим ускладнюючи життя консервативних дорослих.

...нудна і нецікава для обдарованої дитини. Ігрові інтереси. Виявлено, що обдарованим дітям подобають­ся складні ігри і нецікаві ті, котрими захоплюються їхні однолітки середніх здібностей. Унаслідок цього обдарована дитина виявляється в ізоляції. Конформність.

...скільки в тому, щоб навчити дитину вчитися, розвинути її психічні процеси, збереження її інтересу до пізнання й діяльності, підтримці психологічного здоров’...що дозволить нашим дітям досягати своєї мети. Але чи добре нам відомо, хто така обдарована дитина і що таке обдарованість?

Обдарована дитинадитина, яка вирізняється яскравими, очевидними, інколи визначними досягненнями або має внутрішні задатки для таких досягнень у певному виді діяльності....на основі аналізу пізнавальних особливостей дитини виокремлює такі типи обдарованості: — природничі теоретики (спрямованість пізнавального інтересу на осмислення абстрактних ідей, схильність до природничих знань); — природничі прикладники (спрямованість ...

...У сучасній психології під словосполученням «обдарована дитина» розуміється певна винятковість, девіантність, відхилення, які виходять за межі загальної норми. За наслідками різних досліджень кількість таких дії**} в ...місце в психодіагностиці творчих можливостей дитини зай­мають роботи американського психолога Дж. Гілфорда, який виділив два типи мислення: конвергентне (послідовне, логічне, односпрямоване) і дивергентне (альтернативне, таке, ...

Програма для обдарованої дитини має включати різноманітний навчальний матеріал, що відповідає її інтересам і потребам. Адже зазвичай обдарованих дітей відрізняє широка сфера інтересів і розвинуті ...5. Програма повинна також бути збалансованою і сприяти всебіч­ному розвиткові, передбачати розвиток рухової й емоційної сфер, а також спілкування. 6. Обдарована дитина, що навчається в одній групі ...

...слов’янських державах до імені дитини додається ім’я батька. Якщо батька звати Іван, то син … . Сергій … Дмитро …. Микола … Учень 3 Розглянемо таблицю Як же ...практичний освітньо популярний журнал для педагогів, батьків та дітей «Обдарована дитина» № 3/2011 Формувати в дітей ...

...потреба в підготовці та пропедевтиці дитини до інформаційної лавини. Людина має отримати власну систему координат, збагнути, як не заблукати в інформаційних лабіринтах, як віднайти важливу ...людей. Естетика слова рідної мови – дієвий чинник впливу на душу дитини.

...про медаль весела, здорова й обдарована ди­тина починає перетворюватися на неврастеніка. У 10—12 років узагалі складно вибрати напрямок розвитку ці­каво і те, ...до осві­ти, коли для закінчення дев'ятого класу школи дитина повинна зна­ти напам'ять «...

1 2 »
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг