[Расширенный поиск]
Результаты 1-20 из 139 по запросу окремих

.


Наказ Міністерства № 616 від 23.05.2012 " Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів"

УКРАЇНСЬКА МОВА І МОВИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (мови навчання) Поточна перевірка та поточне оцінювання знань про мову ...

...виникли у всього класу і окремих учнів? Що на уроці сприяло розвитку пізнавальних здібностей учнів? Чи досяг (ла) я запланованої мети ?...виникли у всього класу і окремих учнів? Що на уроці сприяло розвитку пізнавальних здібностей учнів? Чи досяг (ла) я запланованої мети ?

Автори окремих підручників використовують наукову математичну термінологію та навіть дещо спотворюють її. До того ж зовсім не зважають на вікові особливості першокласника....уроках вчитель може розкривати зміст окремих тем ширше, а перевіряти і оцінювати той мінімум, що передбачений програмою . Істотною ознакою оновленої програми є "розтягнення" у часі процесу ...

Автори окремих підручників використовують наукову математичну термінологію та навіть дещо спотворюють її. До того ж зовсім не зважають на вікові особливості першокласника....уроках вчитель може розкривати зміст окремих тем ширше, а перевіряти і оцінювати той мінімум, що передбачений програмою . Істотною ознакою оновленої програми є "розтягнення" у часі процесу ...

...тривожності – лінія, що складається з окремих дрібних штрихів, коли дитина боїться, що, якщо вона проведе її відразу (одним рухом), то вона може піти не туди, куди ...

...визначати кількість годин на вивчення окремих тем. Адміністрація закладу загальної середньої освіти або працівники методичних служб можуть лише надавати методичну допомогу вчителю з метою покращення освітнього ...

...користовується для підготовки до виконання окремих видів діяль­ності. У цей час виникає і один з основних її компонентів фізичне виховання, метою якого був розвиток рухових ...організму в цілому та його окремих систем і органів, а також вираження функціонального взаємо­зв'язку між ними. Ступінь вираження як духовної, так і матеріальної форм ...

Якщо для вивчення окремих навчальних предметів клас ділиться на групи, то для кожної з них у журналі відводять окремі сторінки. 10....робочого навчального плану здійснюють на окремих сторінках журналу, відведених для цього предмета. У разі якщо загальна кількість годин з навчального предмета складається з годин інваріантної та ...

...основної та старшої школи на окремих аркушах. Для закладів, що працюють в режимі повного дня, окремо додаються таблиці розподілу навчального часу, передбаченого на додаткове опрацювання навчальних ...заклади (класи) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназії, ліцеї, колегіуми, можуть перерозподіляти у 10 11класах кількість годин між навчальними предметами у межах 15 відсотків.

...ні класи (з поглибленим вивченням окремих предметів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізовані шко­ли, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчаль­но виховних колективів, об'...прискорене засвоєння курсу школи чи окремих курсів; використання найсучасніших технічних засобів у навчальному процесі, насамперед комп'ютерів, дослідницького та проблемного методів навчання, а також методу проектів, ...

...навичками, які виявляються у вимовлянні окремих звуків (голосних та приголосних), їхніх сполучень, окремих граматичних форм, у способах наголошування слів. Сформовані у процесі неусвідомленого наслідування, вимовні навички ...

...ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів" Лист Міністерства № 1/9 399 від 23.05.2012 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 ...закладів (класів) з поглибленим вивчення окремих предметів Навчальні програми для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

...сьогодні мова йде не про окремих учителів, які, виявляючи творчість, самотужки впроваджують нові ідеї науки, ППД. Як кажуть, один у полі не воїн, особливо в нашій ...процесу для виявлення загальних та окремих аспектів науково методичної роботи. 3. Аналіз нормативних документів. 4. Діагностичне анкетування педпрацівників. У результаті проведеного діагностування були отримані об’єктивні ...

...залучати розуміння тексту для прочитання окремих фрагментів речення, а також формує вміння висувати контекстно обумовлені гіпотези про значення окремих слів і швидко їх перевіряти на основі ...

...формування автоматизмів сприйняття та вимови окремих звуків і звукосполучень, а також фонетичних навичок, які піддаються спостереженню і реалізуються лише у живому мовленні....і доступних знань про вимову окремих Звуків і звукосполучень; Формування автоматизмів сприймання звуків і звукосполучень, тобто формування їх слухових образів; Оволодіння механізмами артикуляції звуків і звукосполучень; ...

...основі розвитку колек­тиву й окремих учнів; виділення комплексу освітніх, виховних і розвивальних завдань, їх конкретизація і визначення завдан­ня, що домінує. 2....Виготський) окремих учнів, класу в цілому; створення проблемних ситуацій і інших умов для розвитку пізнавальних процесів, почуттів і волі учнів; стимулювання пізнавальної ...

...до визначення цілей і задач окремих уроків. Пропонуємо трохи прак­тичних порад до планування теми в цілому. Визначте резерв часу. Якщо програма передбачає 12 годин на ... Тепер черга за плануванням окремих уроків. Мета навчання чітко формулюється і деталізується таким чином, щоб було зрозуміло, які уміння і навички відпрацьовуються або формуються (див.

Якщо текст диктанту складається з окремих речень або слів, то читати попередньо його не слід. Коли ж у тексті є незнайомі слова, ще не вивчені орфограми, ...попереднього читання тексту чи навіть окремих речень. Все ж і в цьому випадкуслід уникати монотонного читання фраз, частин речення. Учитель, що читає монотонно, без логічних наголосів, ...

...невеличкий за об’ємом, читання окремих важких слів, фраз, вибіркове читання. Різні види читання, які закріплюють знання глухими дітьми жестової та словесної мови тісно сплітаються з ...бесідою за змістом, з драматизацією окремих моментів, роботою з малюнками . В цих видах роботи доречною має бути користування УЖМ. Глухі діти не мають достатньо розвиненої уяви, ...

1 2 3 ... 6 7 »
ДОВІДНИК