[Расширенный поиск]
Результаты 1-20 из 155 по запросу особистості

У системі освіти творчі можливості, закладені природою в кожній дитині, мають бути розвинені. Тому Державним Стандартом передбачається одне з головних завдань школи – всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися.


Динаміка потреб, мотивів, інтересів протягом усіх років у школі. Переважаюча направленість особистості, її прояв в різних видах діяльності. Ким бажає бути в колективі: відчутим чи веденим. Переважаючі моральні цінності учня, ставлення до норм і правил поведінки в колективі, до одноліток, дорослих, вчителів. Співвідношення цілей учня з цілями колективу.


Поняття про соціалізацію особистості, механізми соціалізації. Основні етапи соціалізації особистості: дитинство, юність, батьківство, зрілий вік, старість

Живі організми складають природну ієрархію. Усе їхнє різноманіття можна розташувати на сходах видів від найпростіших до самих складних. Чим складніший організм, тим довше доводиться йому пристосовуватися до навколишнього середовища. Комахи народжуються вже дорослими...


.


Поняття особистості в психології Поняття «особистість» багатошарове, особистість є об'єктом ви­вчення багатьох наук: філософії, соціології, психології, педагогіки, етики, естетики, педагогіки та ін. Кожна з цих наук вивчає особис­тість у своєму специфічному аспекті. Особистість у психології найчастіше визначають як людину в су­купності її соціальних, набутих якостей.


Переважаюча направленість особистості, її прояв в різних видах діяльності. Ким бажає бути в колективі: відчутим чи веденим. Переважаючі моральні цінності учня, ставлення до ... Особливості розвитку у навчальній діяльності особистості невстигаючих школярів та учнів, непопулярних у колективі. 5. Учень у суспільно корисній діяльності: Переважаючі види діяльності і форми занять учня, ...

Поняття про соціалізацію особистості, механізми соціалізації. Основні етапи соціалізації особистості: дитинство, юність, батьківство, зрілий вік, старість Живі організми складають природну ієрархію.

Поняття особистості в психології Поняття «особистість» багатошарове, особистість є об'єктом ви­вчення багатьох наук: філософії, соціології, психології, педагогіки, етики, естетики, педагогіки ... Для соціально психологічного аналізу особистості слід чітко роз­межовувати поняття «особистість», «індивід», «індивідуальність», «людина». Найбільш загальним є поняття «людина» — біосоціальна істота, що володіє чіткою мовою, ...

...школи – всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися. Завдання надзвичайної ваги є утримання в дитині позитивного ставлення й інтересу до ...а й виховання ступінь розвиненості особистості, яка навчається, і підготовленості до продовження навчання у самостійному житті. Розвиток інноваційних процесів в освіті на сучасному етапі є об’...

В даній моделі представлені ознаки творчої особистості ознаки творчої особистості

Програма самореалізації особистості (комплексна система завдань за повістю казкою Антуана де Сент Екзюпері "Маленький ...

Інтерактивні вправи по формуванню патріотичних та громадянських якостей особистості учня ("мікрофон", "батоги", "пошук інформації", "мозковий штурм")

Вже в середині 70 х років минулого століття виявилася тенденція зниження інтересу дітей до навчальної діяльності....нетрадиційних уроків для розвитку інноваційної особистості в початковій школі.

Лекція для батьків першокласників "Художньо естетична діяльність – шлях до розвитку творчих якостей особистості"

.

.

.

...розвитку патріотичних почуттів, громадянського становлення особистості. Тематика Першого уроку в 2019/2020 навчальному році, форми і методи його проведення можуть бути різноманітними і мають стати творчим ...співчуття,співпереживання, повагу до кожної особистості, її потреб та прав, здатність з розумінням ставитися до проблем інших. Обладнання: кульки, жовті, блакитні, зелені, мультимедійна презентація, відео пісні, ...

...професіограмі вчителя посідає спрямованість його особистості. Спрямованість особистості педагога – це мотиваційна зумовленість його дій, вчинків, усієї поведінки конкретними життєвими цілями, джерелом яких є потреби, суспільні вимоги ...

Це наші творчі особистості. Як житимемо завтра?! У країні якій? Від нас чекають нових пропозицій. Ми знаємо чого прагнемо в житті.... Вчителі виховують у нас Особистості інноваційні. Вміло впроваджують також Технології інформаційні. Тут «мозкова атака» й «мікрофон», «акваріум» і «каруселі». Лише б діти на уроках Були ...

Окремі особистості. Професор Паула Барретт з Наукового центру здоров'я в Австралії, каже: «Деякі діти набагато чутливіші, ніж інші.

Наслідки для особистості і суспільства: авторитарна система принижує особистість, демократична – розвиває; у авторитарній — учень усунутий від прийняття рішень і від відповідальності за власну ...

...головних героїв,формує світогляд майбутньої особистості. Хто не пам ‘ятає свого дитинства , коли ми зачитувалися пригодами Тома Сойєра, плакали над долею Гекльберрі Фінна, подорожували в чарівний ...на інтелектуальний, моральний розвиток нечуючої особистості, становлення її внутрішнього «Я», її світогляду. Література збагачує мову нечуючих, сприяє розвитку мислення, впливає на естетичний розвиток особистості.

...основне джерело морально духовного розвитку особистості, надзвичайно дисгармонійна і суперечлива в організації системи виховних впливів. Тож перед педагогами постало невідкладне завдання використовувати всі теоретичні резерви, суттєво ...і мірою морально духовного розвитку особистості, оскільки будь яка моральна якість формується у процесі здійснення суб'єктом відповідного вчинку і виявляється та закріплюється в ньому.

...підростаючого покоління формування всебічно розвиненої особистості, сім'я, як і школа, здійснює моральне, розумове, трудове, естетичне і фізичне виховання. Духовно моральне виховання передбачає формування у дітей ...у ефективному вихованні всебічно розвиненої особистості. Його виконання сприятиме: поглибленню пізнання батьками самих себе, своїх психологічних особливостей, усвідомлення ними своїх дій і думок, зміцнення позитивних рис ...

1 2 3 ... 7 8 »
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 12
Гостей: 12
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг