[Расширенный поиск]
Результаты 1-20 из 123 по запросу особливостей

.


УКРАЇНСЬКА МОВА І МОВИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (мови навчання) Поточна перевірка та поточне оцінювання ...

Тренажер розроблено з урахуванням вікових особливостей дітей 6–9 років з дотриманням санітарних вимог до роботи на комп’ютері. Можна використовувати як для фронтальної і групової ... Тренажер розроблено з урахуванням вікових особливостей дітей 6–9 років з дотриманням санітарних вимог до роботи на комп’ютері.

Аналіз жанрових особливостей твору. Який за жанром твір ви прочитали? (Оповідання). Чи є ознаки іншого жанру в творі? (Так, казки.

...надто складні, не відповідають віковим особливостям дітей, підручники заплутані, правила важкі, а деякі теми безпідставно дублюються у різних класах. Приміром, батьки жаліються, що табличку множення дитині ...змін, бо не відповідає віковим особливостям дітей. Багато запитань було щодо організації проектної діяльності. Педагоги усвідомлюють важливість цієї форми роботи. Вона дає змогу дітям опанувати знання, ...

...надто складні, не відповідають віковим особливостям дітей, підручники заплутані, правила важкі, а деякі теми безпідставно дублюються у різних класах. Приміром, батьки жаліються, що табличку множення дитині ...змін, бо не відповідає віковим особливостям дітей. Багато запитань було щодо організації проектної діяльності. Педагоги усвідомлюють важливість цієї форми роботи. Вона дає змогу дітям опанувати знання, ...

...чого не помічають інші, в особливостях обробки інформації,. Практична реалізація індивідуального підходу починається з вивчення готовності дитини до навчання. Як відомо, відмінності між підготовкою малюків, які ...елементи Диференціація передбачає врахування індивідуальних особливостей кожного учня в умовах групування дітей в межах одного класу за певною ознакою: рівень засвоєних предметних знань, умінь, навичок; нахили ...

...з прийняття дорослими обдарованості дитини, особливостей її поводження, світорозу­міння, інтересів і схильностей. Вже саме розуміння дорослим особливостей школяра часто дозволять зняти низку проблем.

...освіта надто не обтяжувалися врахуванням особливостей протилежних статей, на загал орієнтуючись на якусь усереднену безстатеву особливість. Відтак вважалося, що вимоги до хлопчиків і дівчаток, оцінки їхньої ...пропонований матеріал, враховувати, що, окрім особливостей характеру та поведінки, пов’язаних зі статтю, кожна дитина має свої індивідуальні риси, які потребують корекції, виховного впливу на неї.

...урахуванні загальних закономірностей й специфічних особливостей розвитку дітей, опорі на здорові сили і їх збереженні, можливості у використанні спеціальних форм і методів у роботі, перерозподілі навчального ...посібни ками з урахуванням індивідуальних особливостей з різними очними захворюваннями;  використання наочності з метою реабілітації. Спеціальні корекційні заняття з соціально побутового орієнтування також спрямовані на практичну ...

...для учнів проблеми з врахуванням особливостей культури країни і по можливості на основі міжкультурної взаємодії. В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, уміння самостійно ...учні мають можливість ознайомитися з особливостями культур англомовних країн, і таким чином збагатити власне розуміння інших культур. Проектна робота може бути виконана в класі або вдома.

...відповідність застосовуваних організаційних форм віковим особливостям учнів, рівневі їх розвитку, змісту матеріалу і под.; причини успіхів і невдач, помилок і труднощів у процесі ре­алізації поставлених ...створення умов для розвитку індивідуальних особливостей, здійснення з цією метою індивідуального підходу до учнів. Орієнтаційні уміння спрямовані на формування морально ціннісних установок вихованців і наукового світогляду; ...

...Гільбух на основі аналізу пізнавальних особливостей дитини виокремлює такі типи обдарованості: — природничі теоретики (спрямованість пізнавального інтересу на осмислення абстрактних ідей, схильність до природничих знань); — природничі прикладники (...активності, здатності до прогнозування, вивчення особливостей особистісного розвитку. Обдарованим дітям більше властива емпатія (співпереживання), а низький рівень розумового розвитку поєднується з агресивним типом поведінки.

...батьками самих себе, своїх психологічних особливостей, усвідомлення ними своїх дій і думок, зміцнення позитивних рис особистості, набуття навичок адекватної поведінки в певних соціальних ситуаціях; вивчення світу ...педагогічних технологій, які відповідають віковим особливостям, творчим здібностям учнів і школи; робота бібліотеки в реалізації проекту (створення картотек, літератури тощо); інформаційне забезпечення програми, у поширенні результатів ...

...комп’ютерної техніки відповідно вікових особливостей користувачів; гігієнічне нормування всіх чинників, що виникають при роботі комп’ютерної техніки і можуть змінювати внутрішнє навчальне середовище; нормування тривалості ...ютером (клавіатурою, мишею); відповідати віковим особливостям дітей; дотримуватися санітарно гігієнічних вимог. Багато можливостей для розвитку логічного та алгоритмічного мислення дає пропедевтичний курс «Сходинки до інформатики», який ...

Ознайомлення учнів з особливостями святкування Різдва в Україні: народними звичаями та традиціями. Ознайомлення учнів з особливостями святкування Різдва в Україні: народними звичаями та традиціями.

Ознайомити з традиціями українського народу, особливостями святкування, розвивати інтерес до історії, звичаїв народу, почуття прекрасного, естетичний смак, виховувати любов до свого народу, до прекрасного: поезії, музики, ... Ознайомити з традиціями українського народу, особливостями святкування, розвивати інтерес до історії, звичаїв народу, почуття прекрасного, естетичний смак, виховувати любов до свого народу, до прекрасного: поезії, музики, ...

Мета: освітня: ознайомити учнів з особливостями застосування дієслів can, have got, has got, розширювати загальний кругозір учнів; практична: розширювати навички усного мовлення з використанням вивченої лексики, ... Мета: освітня: ознайомити учнів з особливостями застосування дієслів can, have got, has got, розширювати загальний кругозір учнів; практична: розширювати навички усного мовлення з використанням вивченої лексики, ...

Мета виховного заходу ознайомити вихованців із організацією обряду вечорниць, особливостями створення громад хлопців та дівчат; формувати поважне ставлення до українського народу, його звичаїв; виховувати в учнів любов до України та ...вихованців із організацією обряду вечорниць, особливостями створення громад хлопців та дівчат; формувати поважне ставлення до українського народу, його звичаїв; виховувати в учнів любов до України та ...

Мета: Навчальна ознайомити учнів з передумовами, причинами та основними особливостями депортації кримськотатарського народу у ХХ столітті; простежити життєвий шлях відомого льотчика, героя війни Амет Хана Султана; визначити подальшу долю кримських ...з передумовами, причинами та основними особливостями депортації кримськотатарського народу у ХХ столітті; простежити життєвий шлях відомого льотчика, героя війни Амет Хана Султана; визначити подальшу долю кримських ...

Ознайомлення з характерними особливостями зовнішнього вигляду, поведінки, способу життя,закріплювати навички складання розгорнутого оповідання за описовим схемами, активізувати в мовленні дієслова: стрибати, стояти, грати, ... Ознайомлення з характерними особливостями зовнішнього вигляду, поведінки, способу життя,закріплювати навички складання розгорнутого оповідання за описовим схемами, активізувати в мовленні дієслова: стрибати, стояти, грати, ...

1 2 3 ... 6 7 »
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг