[Расширенный поиск]
Результаты 1-20 из 152 по запросу процесі

.


.


У процесі аналізу все систематизується і стане на свої місця. Застосування методу кластер Метод кластера може застосовуватися практично на всіх уроках, при ...технології, що використовуються в освітньому процесі, підвищують мотивацію учнів, формують обстановку співробітництва та виховують в дітях почуття власної гідності, дарують їм відчуття творчої свободи.

Притча — невелика оповідь, що в алегоричній формі подає моральне повчання і за своєю суттю близька до байки.

Росте людина . Її життя розпочинається світанком душі дитинством. Назавжди воно залишається , як потаємне і світле.

Відмінності у процесі навчання і виховання: у авторитарній школіфункціонує влада адміністрації та вчителів, у демократичній – «всіх над усіма»; у авторитарній школі рішення приймає ...залежними від волі вчителів у процесі навчання і виховання, у демократичній – набувають суб’єктності; у авторитарній — критика вчителів сприймається як неповага і образа, у демократичній — як ...

...термінологією, ведення конструктивної бесіди у процесі спільної дослідницької діяльності. Працюючи над проектом, діти отримують знання, розширюють свій кругозір, поповнюють пасивний та активний словники, вчаться спілкуванню з ...тим виконує важливу роль в процесі виховання та навчання дітей, оскільки вона виступає у вигляді засобу отримання знань та засоби контролю над цими знаннями.

...що дається собі дитиною в процесі діяльності ( “Я погано вмію малювати”, “Людину я намалювати не можу”, “Щось не те у мене виходить”) або по її закінченні ( “...

...може мати місце в освітньому процесі лише за умови дидактичної доцільності навчальних видань для реалізації нових підходів у роботі з учнями, дотримання вимог щодо уникнення перевантаження ...цьому варто зважати, що у процесі інтеграції кількість навчальних годин, передбачених на вивчення кожної освітньої галузі, перерозподіляється без зменшення їх сумарного значення.

...та вчителів у навчально виховному процесі….. …………………………………………………………………6 2.2. Переваги та недоліки використання ІКТ в школі……………..9 2.3. Гігієнічні вимоги до роботи на комп’ютері ………………… ...використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.

...першочерговим завданням у сучасному освітньому процесі. Читання активізує розвиток людини сильніше, ніж інші засоби. На жаль, в наш час ми спостерігаємо різкий спад інтересу молодого покоління ...словесної мови як домінантної в процесі навчання глухої дитини. Такій дитині дуже важко сприймати словесне мовлення вчителя, і тому навіть цікавий твір не викликає у дітей ...

...активності та свідомості учнів у процесі навчання залежить міцність засвоєння знань. Тому необхідно так індивідуалізувати завдання та питання до учнів, щоб, з одного боку, врахувати їхні ...передбачає групову діяльність у навчальному процесі. Така діяльність дає змогу індивідуалізувати процес навчання, створити умови для спілкування. Взаємний контакт школярів у процесі виконання завдань сприяє встановленню ...

...дитині самовиразитися, самореалізуватись, як у процесі навчання, так і в позаурочній діяльності. У своїй діяльності використовую такі ігрові форми: дидактичні ігри („Що було б на землі, ...його подій, так і в процесі цікавої гри її учасники можуть забувати про все інше. Гра може бути рухливою, коли поряд з емоційною активізується фізична сфера ...

...навичок у дитини здійснюється в процесі наслідування і проходить кілька етапів. У ранньому віці в результаті послідовного засвоєння комплексів рухів таких органів мовного апарату, як голосові ...пам’ятати, що формуючись у процесі наслідування, вимовні навички дітей раннього віку ґрунтуються на неусвідомленій основі. Вони підпорядковані процесу безпосереднього пізнання речей і явищ навколишнього світу.

...під застосування наочності в навчальному процесі, був Я.Коменський. Він висунув дидактичні принципи наочності, дав нове і глибоке теоретичне та практичне обгрунтування системного підходу до залучення ...з використанням наочності в навчальному процесі у дитини швидше і ефективніше розвиваються такі психологічні процеси, як відчуття, сприйняття, уява, мислення. Це має особливе значення для дітей ...

...розуміння інших), креативність (формування в процесі навчання творчої особистості). Учитель має поєднувати комплекс методів і прийомів, які активізують творчу пізнавальну діяльність усіх, без винятку, учнів шляхом ...важливість використання ігор в навчальному процесі відомо давно. Багато видатних педагогів, а саме: Н.П. Анікєєва, П.П.Блонський, А.С.Макаренко, С.Ф.Русова, М.

...у першу чергу позначається на процесі навчання. Тому в цей період від батьків потрібна певна як моральна, так і психологічна підтримка в процесі адаптації.

...положень пропонуємо апробувати в навчальному процесі незвичайний тип уроку «урок комунікація», який допомагає організувати мотивацію до засвоєння мови і продуктивно поєднувати вивчення системи мови з формуванням ...яких є визначальним у літературному процесі та розвитку школярів підліткового віку. На другому етапі формуються початкові уявлення про закономірності розвитку літератури.

У процесі виконання різних навчальних завдань інтерес до практичних занять на уроці поступово переходить у складні форми інтересу до розумової роботи, необхідної ... У процесі обговорення з’ясовується, наскільки важливо підмічати ознаки предметів і передавати їх у мові, використовуючи для цього прикметники.

...використання ігрової діяльності в навчальному процесі просто необхідне; її використання дає змогу успішно формувати і закріплювати позитивне ставлення дитини до навчальної праці.... У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, мої діти не помічають, що навчаються, до активної ...

...знаряддя та користуватися ними в процесі суспільної праці. Ці специфічні людські здатності та властивості (мовлення, свідомість, трудова діяльність та ін.) не передаються людям у по­рядку ...в них упродовж життя, у процесі засвоєння ними культури, створеної попередніми поколін­нями. Існують безсумнівні факти, які свідчать про те, що якщо діти з раннього віку ...

...які вони можуть отримати в процесі виконання до­даткових завдань за той самий час, що й інші учні, але за рахунок прискореного темпу обробки навчальної інфор­...найсучасніших технічних засобів у навчальному процесі, насамперед комп'ютерів, дослідницького та проблемного методів навчання, а також методу проектів, що самостійно розробляються, організа­ція конкурсів та олімпіад.

1 2 3 ... 7 8 »
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 2
Гостей: 2
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг