[Расширенный поиск]
Результаты 1-20 из 323 по запросу речення

.


.


урок розвитку зв'язного мовлення

.


.


Очікувані результати: 

- після уроку учні будуть вміти виділяти з тексту питальні речення, вміти записувати, ставити логічний наголос у вивченому типі речень, вміти інтонувати питальні речення; 

- будуть знати різні види речень за метою висл...


 .


Практичний посібник Новиковой-Иванцовой Т.Н.


Конспект уроку з української мови у 2 класі .

Тема. Закріплення знань про спонукальні речення. Виразне
читання тексту. Перевірна робота. Списування.

Мета: закріпити знання учнів про спонукальні речення; вчити
виділяти їх у мовленні й складати самостійно, правильно викори-
стовуючи розділові знаки; розвивати вміння узагальнювати;розвивати навички виразного читання; виховувати доброзичливе, дружнє ставлення до оточуючих, виховувати почуття доброти.

Презентація до уроку


Тест "Речення" І варіант, 2 - 3 класТест "Речення" ІІ варіант, 2 - 3 клас
Мовна тема « Текст. Речення» Варіант 1 1. На як і види под і ля є ться мовлення?

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про речення; закріпити навички правильного інтонування речень та вміння перебудовувати речення одного виду в речення іншого виду за метою висловлювання; формувати вміння ...

...Урок – гра « Що? Де? Коли?» Тема. Узагальнення знань і умінь за темою « Речення» Мета: розширювати і поглиблювати уявлення учнів про ...

...класі Тема уроку: « Поняття про речення. Основні ознаки речення» Мета: формувати в учнів поняття про речення як одиницю мовлення, вміти визначати речення за його основними ознаками.

...знань про розповідні та питальні речення.Спонукальне речення Мета. Розвивати вміння будувати й інтонувати спонукальне речення зі звертанням і без нього; повторити вживання слів ввічливості; закріпити ...

...закріплювати знання учнів з теми «Речення»; формувати навички правильного інтонування речень, різних за метою висловлювання, вміння швидко і правильно знаходити граматичну основу, встановлювати зв'язок між ...удосконалювати вміння учнів інтонувати складні речення і речення з однорідними членами; закріплювати знання про вживання розділових знаків; розвивати вміння аналізувати, спостережливість і мову учнів; виховувати любов ...

Спонукальні речення. Мета. Дати уявлення про спонукальне речення; розвивати вміння інтонувати спонукальні речення (із звертанням і без нього); узагальнювати вивчене про речення; ...

Мета: Дати учням поняття про однорідні члени речення, безсполучниковий зв’язок між однорідними членами речення, особливості їх інтонування та пунктуаційного оформлення. Розвивати спостережливість, мову учнів, навички виразного читання.

...вміти виділяти з тексту питальні речення, вміти записувати, ставити логічний наголос у вивченому типі речень, вміти інтонувати питальні речення; будуть знати різні види речень за метою ...

Мета. Дати уявлення про головні слова в реченні; закріплювати знання про речення, його види; формувати вміння знаходити в ...

Мета.Дати уявлення про розповідне речення,формувати навички інтонування розповідних речень (із крапкою, із знаком оклику); формувати вміння ...

.

.


.

.

.

.

У матеріалі представлено різноманітні вправи і завдання, які дібрані згідно програмових вимог і допоможуть учителю узагальнити знання учнів з поданої ...

(Учні читають речення, а інші перевіряють у своїх зошитах. Тим часом учитель ходить по класу і перевіряє наявність домашнього завдання в усіх учнів) ... Речення починають зі слів I can see … children (park, snow, trees) Teacher: Ok! Listen to the children. (Учні слухають аудіозапис).

1 2 3 ... 16 17 »
ДОВІДНИК