[Расширенный поиск]
Результаты 1-20 из 139 по запросу російська мова

Цель: познакомить учащихся с приметами осени, народными традициями, новыми загадками, поговорками, пословицами об осени; развивать память, речевые умения; совершенствовать графические навыки письма; воспитывать интерес к изучению русского языка.

Оборудование: иллюстрации с изображением осени (ранняя, поздняя); аудиозапись пьес П. И. Чайковского из цикла «...


.


Цель:  знакомить учащихся  с русскими народными сказками»; продолжать работу над пословицами; совершенствовать технику чтения и выразительности; обогащать словарный запас учеников; развивать речь, мышление; воспитывать доброту, отзывчивость, интерес к чтению.

 


Планування за підручником "Русский язык" для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою викладання, автори И.Н. Лапшина, Н.Н. Зорька


.


Цель ресурса: создание условий для развития мышления, скорости чтения, памяти.


Цель: создание условий для повторения и закрепления знаний учащихся о безударных гласных в корне слова.

Чтение 3 клас
Пояснительная записка
По программе: Програми для середньої загальноосвітньої школи з російською мовою навчання. 1-4 класи. К.: «Початкова школа». – 2006. Затверджено Міністерством освіти і науки України (Наказ №469 від 20 червня 2006р.)
По учебнику: Ґудзик И.Ф. Книга по чтению: Учеб. для 3 кл. общеобразоват.учеб. заведений с рус. яз. обучения. – К.: Освіта, 2003. – Рус.
За програмою – 105 годин (3 години на тиждень)

Календарне планування складено згідно нової програми Нового Держстандарту початкової освіти для учнів 1 класу з українською мовою навчання (усний курс) за підручником "Русский язык" В.І. Статівки, О.І. Самонової.2 часа в неделю

27 Повторение изученного материала. Написание ча, ща, чу, щу.
28 Повторение изученных орфограмм. Правописание жи, ши.
29 Повторение изученных орфограмм. Правила написания ци, цы. Творческое списывание.
30 Развитие орфографической и пунктуационной зоркости. Работа по переводу с украинского языка.
 

Для шкіл з українською мовою навчання.

Введення російської мови як предмета інваріантної частини навчального плану в україномовних школах потребує нового підходу до календарного планування з цього предмету. Проблемою є відсутність або недостатня забезпеченість навчальними та методичними посібниками як для учнів, так і для вчителів. У фаховій періодиці надано рекомендації з календарного планування, але кожен вчитель планує особисто, враховуючи вимоги програми та наявні книжкові фонди....

Програма факультативного курсу:
«Русский язык»
1-4 класи
(авт. Донська О.,Турчинова Н., Пейчева С.)

 1,5 години на тижденьРусский ...

.

При комплексному мовному аналізі тексту слід перенести центр ваги з мовних видів розбору на змістовий, композиційний, структурний і стилістичний аналіз. Рекомендуємо ...пропонувати учням вправи зі створення власних текстів на основі вихідного, так як це перший крок до вільного володіння російською мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності.Скуба Н.В..

.

Однажды Машенька спросила у бабушки, какие добрые дела бывают на свете?

Сімома мовами ще у молодості володів Богдан Хмельницький. А відомий гро­мадський діяч Анатолій Луначарський, коли його обрали дійсним членом Академії наук, розпочав свій виступ російською мовою, продовжив говорити німецькою, французькою, англійсь­...

...про так зване посилення вивчення російської мови в школах і поділ класів в українських школах на дві групи — російські та українські, що привело до нехтування рідною ...постанову, яка закріплювала в Україні російську мову як офіційну загальнодержавну мову, чим українську мову було відсунуто на третій план, що позначається ще й сьогодні.

Українська мова у школах з російською мовою навчання.

Предмет: Українська мова 3 клас ( у школах з російською мовою навчання) Тема: Текст. Речення. Тестові завдання. 1. Познач правильну відповідь.

Для кожного народу дорога його мова, а нам, українцям, найближча до серця – наша, українська, така співуча, багата і така чудова. Минули десятиліття відтоді, як нашій ...більшість батьків говорить із своїми дітьми мішаною недосконалою російсько українською мовою.

...загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою РУССКИЙ ЯЗЫК. Программа для общеобразовательных учебных заведений для 1 4 классов ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. Программа для общеобразовательных учебных заведений для ...з навчанням українською мовою Вірменська мова 1 4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською (російською) мовою Гагуазька мова 1–4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з ...

...класів загальноосвітніх навчальних закладів») Українське (російське) читання(мова навчання) • навичка читання вголос і мовчки; • розуміння прочитаного; • уміння виразно читати; • досвід читацької діяльності учнів (елементарна обізнаність з ...читання в школах з навчанням російською мовою ( ІІ семестр) проводиться ДПА МАТЕМАТИКА Контрольна робота ( 4 ) тривалістю до 35 хв, 18 математичних операцій Окремим видом тематичного контролю ...

Українська мова (для шкіл з навчанням російською мовою). Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 4 класи 4. Математика.

...прислів’я за темами (українська мова) Розмальовуємо прислів’я за темами (російська мова) Цікаві факти про дерева: читаємо й розмальовуємо Історії квітів: читаємо, розмальовуємо, міркуємо Що ...

1 2 3 ... 6 7 »
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ
yrok
Україна. Кривий Ріг