[Расширенный поиск]
Результаты 1-20 из 38 по запросу тематична група

 
Презентація допомагає учити дітей складати розповідь за запитаннями; розвивати аудіативні вміння; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати інтерес до життя звірів, турботливе ставлення до них.

 
Презентація допомагає узагальнити знання учнів про тематичні групи слів «Овочі» і «Фрукти»; навчити розрізняти овочі і фрукти; учити добирати слова — назви ознак предметів, складати усний опис предметів; активізувати словниковий запас учнів; виховувати інтерес до слова, турботливе ставлення до свого організму.

 
Презентація допомагає ознайомити учнів з терміном «побутова техніка» і тлумаченням його значення; формувати вміння добирати назву до малюнка, складати речення за малюнком; збагачувати й активізувати словниковий запас; розвивати логічне мислення; виховувати працьовитість, обережність під час користування побутовою технікою.

 
Презентація допоможе закріплювати у школярів уявлення про родове і видові поняття на матеріалі тематичної групи слів «Меблі»; формувати аудіативні вміння; активізувати словниковий запас учнів; виховувати інтерес до слова.

 
Презентація допоможе узагальнити знання учнів про слова тематичної групи «Посуд»; ознайомити з тлумаченням слова посуд; учити добирати назву до малюнка, будувати речення на задану тему; активізувати словниковий запас школярів; розвивати уважність; формувати аудіативні вміння; виховувати бажання допомагати старшим виконувати домашні обов'язки.

 
Презентація допоможе закріплювати у школярів уявлення про родове і видові поняття на матеріалі тематичної групи слів «Сім'я»; вчити дітей будувати усну розповідь на запропоновану тему, висловлювати власні думки з приводу певних життєвих ситуацій; активізувати словниковий запас школярів; виховувати почуття гордості за власну сім'ю, бажання допомагати членам своєї родини.

 
Презентація допомагає закріпити в учнів уявлення про родове і видові поняття на матеріалі тематичної групи слів «Одяг»; учити дітей добирати слова - ознаки предметів, будувати речення та усні розповіді на задану тему; активізувати словниковий запас школярів; виховувати охайність.

 
Презентація допоможе формувати в учнів уявлення про родове і видові поняття (без використання термінів) на прикладі тематичної групи слів «Шкільне приладдя».

 
Презентація допоможе формувати в першокласників уявлення про родове і видові поняття (без уживання термінів) на прикладі тематичної групи слів «Іграшки»; учити дітей спостерігати за взаємозв'язком між звучанням і значенням слів, давати розгорнуті відповіді на запитання, що торкаються близької їм теми; активізувати словниковий запас школярів; виховувати бережливе ставлення до іграшок, охайність.

 
Презентація допоможе ознайомити учнів з поділом року на чотири пори; сформувати уявлення про послідовність пір року та їх характерні ознаки; учити спостерігати за роллю в тексті слів — назв ознак та формувати вміння використовувати їх у власному мовленні.

 
Презентація допоможе збагатити словник учнів словами — назвами явищ природи; ознайомити з характерними ознаками кожного явища, учити словесно передавати ці ознаки; розвивати вміння будувати речення, добирати назву до малюнка, будувати усну розповідь за малюнком; виховувати спостережливість, інтерес до природних явищ, бажання словесно передавати ознаки окремих явищ.

 
Презентація допомагає ознайомити учнів із значенням слова професія, назвами різних професій; розвивати аудіативні вміння, уміння будувати речення, розповідь, висловлювати свою думку; виховувати інтерес до різноманітних професій, повагу до людей різних професій.

 
Презентація допоможе ознайомити учнів із значенням слова транспорт, різними видами транспорту; формувати вміння розв'язувати кросворди; розвивати вміння доповнювати речення, будувати розповіді; виховувати інтерес до різних видів транспорту, бажання висловлюватися про побачене, свої мрії.

 
Презентація допоможе збагатити лексичний запас учнів словами тематичної групи «Рослини»; учити добирати заголовок до тексту, складати усно розповідь з 2-3 речень; вправляти учнів у доборі слів — ознак предметів; виховувати турботливе ставлення до рослин.

 
Презентація допомагає учити школярів добирати заголовок до тексту, будувати усну розповідь з 2-3 речень; висловлювати свої міркування; розвивати аудіативні вміння; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до квітів, турботливе ставлення до близьких людей.

 
Презентація допомагає збагатити, уточнити й активізувати в мовленні пер¬шокласників слова ввічливості; учити добирати близькі за зна¬ченням вирази; формувати вміння будувати діалог; розвивати аудіативні вміння; виховувати культуру поведінки з іншими людьми в різних життєвих ситуаціях.

Презентація допоможе формувати в першокласників уявлення про родове і видові поняття (без уживання термінів) на прикладі тематичної ...

Презентація допоможе закріплювати у школярів уявлення про родове і видові поняття на матеріалі тематичної групи слів «...

резентація допоможе ознайомити учнів із значенням слова транспорт, різними видами транспорту; формувати вміння розв'язувати кросворди; розвивати ...

Презентація допоможе ознайомити учнів з поділом року на чотири пори; сформувати уявлення про послідовність пір року ...

Презентація допомагає ознайомити учнів з терміном «побутова техніка» і тлумаченням його значення; формувати вміння добирати назву ...

Весняне свято для любих мам ( для дошкільників різновікової групи) Мета: уточнити та розширити уявлення дітей про свято 8 Березня; підтримувати інтерес до музично – рухової творчості, розвивати навички читання ...большой озорник. Весняне свято для любих мам ( для дошкільників різновікової групи) Мета: уточнити та розширити уявлення ...

Я У СВІТІ Тематична перевірка здійснюється після засвоєння учнями змістових ліній (розділів) на основі поточного оцінювання. Вона вимагає від учнів максимальної ...і здійснюється переважно у письмовій формі (виконання тестових і текстових завдань). ДПА Окремий наказ в лютому, творча група в місті, сайт ІМЦ.

1) Кожна група отримує конверт, у якому є слова, написані на смужечках. Діти складають речення, яке наклеюють на конверти, тематично оформленні.

...Чому саме на такі дві групи поділені слова? ActionTeaser.ru тизерная реклама (В І групі слова лише із дзвінкими приголосними, А в 2 групі лише ...робота. Робота в парах. Вокзал (слайд 26) «Довідкове бюро» із «тематичного словника» каже визначення.

...якийсь час, тобто яка з груп, не перериваючи ланцюжок, правильно і швидше за інших відповість на питання. При цьому треба вибрати рефері, які контролюватимуть правильність ...команди і диктує їм свою частину. Команди змагаються, перемагає та група, яка закінчить роботу раніше і ...

...зміст записується відповідно до календарно тематичного планування.»; 3) після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами такого змісту: «Оцінювання навчальних досягнень учнів Нової української школи здійснюється вербально.... Для кожної групи відводяться окремі сторінки для запису уроків. Освітня галузь «Математична» реалізується через вивчення окремого навчального предмета «Математика» (за типовою освітньою програмою ...

Гарантовані гарні оцінки для творчої групи (який учитель не порадіє цьому «явищу природи»!). 7. Цікавий, незвичайний (можу вас запевнити ефективний) урок, який і вам і ...1. Біологія Конкурс доцільно проводити для закріплення вивченого матеріалу про групи тварин, звертаючи увагу на відмінності ...

Сценарій тематичного вечора для старшокласників, присвячений Дню боротьби зі СНІД. На екрані демонструється тематичне відео. Звучить «Реквием по мечте» Р.Вагнера....люди, які мають захворювання, що передаються статевим шляхом, також становлять групу високого ризику щодо ВІЛ інфікування.

Обладнання: тематична виставка книг, портрет В.О.Сухомлинського, тексти оповідань, мікрофон. Форми і методи: парні і групові методи роботи; метод передбачення ...Як склався його життєвий та творчий шлях? Про це готувала група „Всезнайки”. В.О.

Робота в групах 1) Розгадування кросворда (один учень коло дошки) По горизонталі: 1. Він знаменитий своїми кільцями. (Сатурн) 2....й упізнати, можливо, робити це доведеться вам. Додаток Тести для тематичного оцінювання за розділом «Всесвіт і ...

...але іноді їх проводять з групою 3—5 учнів, які мають ті самі недоліки в знаннях. Більшість додатко­вих занять добровільні, але в окремих випадках ...які на час вступу до школи виявилися непідготовленими до сис­тематичного навчання у звичайних умовах, а ...

...деревця, на гілках яких зберігається тематично споріднена інформація. На аркуші паперу спробуйте накреслити основні моменти будь якої теми у формі дерева. 1....Уявіть, що мозкові клітини наче деревця, на гілках яких зберігається тематично споріднена інформація.

Якщо немає можливості тематично об’єднати урок в єдине ціле, то слід максимально використати плавно логічний перехід від одного етапу уроку до іншого....Естафета» читання до слів «побалакати можна» (4 частина) Робота в групах.

...навчальних предметів клас ділиться на групи, то для кожної з них у журналі відводять окремі сторінки. 10. Облік годин на вивчення навчальних предметів інваріантної складової ...здоров’я» медичний працівник загальноосвітнього навчального закладу фіксує інформацію про групу здоров’я кожного учня.

прочитайте визначення в «Тематичному словнику школяра» Добрий – той, хто приязно, чуйно ставиться до людей; доброзичливий. І V . Технологія «Асоціативний кущ» Подумайте і скажіть, ...дошку) Х . Робота над прислів’ями. 1. Групова робота 1 група. З’єднати частини прислів’їв.

1 2 »
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг