[Расширенный поиск]
Результаты 21-40 из 88 по запросу знаходження

Мета: ознайомити з назвами компонентів дії додавання;повторити вивчений матеріал з попередніх уроків; розширювати словниковий запас; ...

Батечко Тетяна Володимирівна Вчитель початкових класів Бойківщинська загальноосвітня школа І ІІІ ступенів Драбівської районної державної адміністрації

Групи взаємопов’язаних величин Знаходження величини одиниці виміру. 4 Прийоми додавання і віднімання у межах 1000. Розв’язання задач. Складання оберненої задачі до даної.... 6 Задачі на знаходження суми, різницеве чи кратне порівняння двох добутків та обернених до них. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. 7 Алгоритм ділення остачею.

Знаходження периметра геометричних фігур. 2. Розв язування цікавого завдання. 13 . Робота в групах. Вилучити зайве число.

Задачі на знаходження маси та місткості. Числа. Дії з числами. 22. Дія додавання. Невідомий доданок. 23. Знаходження невідомого доданка. 24.

...5 Розв’язування вправ на знаходження площі прямокутника 1 61 6 Прямокутний паралелепіпед і його об’єм Самостійна робота 1 62 7 Розв’язування вправ на знаходження об‘ємів 1 63 8 ...

...на 9 Відношення кратного порівняння Знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення 3. Геометричні фігури Точка Пряма Промінь Відрізок Ламана Кути Многокутники Круг 4. Математичні вирази.... Прості задачі Задачі на знаходження третього числа за сумою двох інших Задачі на знаходження суми трьох доданків Задачі на знаходження добутку Задачі на знаходження частки ...

...3,5,9,10; правила знаходження найбільшого спільного дільника, найменшого спільного кратного кількох чисел; розв»язувати вправи на знаходженя відношення чисел і величин та невідомого члена ...числовими множниками та їх елементами;знаходження коренів квадратних рівнянь різних видів; застосування теореми ВІЄТА і оберненої до неї теореми; розкладання квадратного тричнена на множники; знаходження коренів ...

...операцій, як виділення істотних ознак, знаходження закономірностей, класифікація понять і суджень, знаходження алгоритмів розв’язань, здійснення перетворень і умовиводів. У посібнику представлені цікаві завдання та вправи ...

Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків Презентація до уроку 94 Урок 96. Ділення виду 80 :8, 700 :7 Урок 97.

...батьків і дітей, підвищення самооцінки; знаходження способів вирішення конфліктів. Хід тренінгу 1. Ознайомлення з цілями групових занять Мета: надання інформації про цілі, яких передбачається досягну­ти ... Існує ще четвертий варіант — знаходження інших способів вирі­шення. На прикладі поділу яблука можна розглянути будь яку конфліктну ситуацію. Головне — усвідомити, що хочете в цій ...

Що необхідно знати для знаходження площі і периметра фігури ? А чи знаєте ви яка наука їх вивчає ? Це наука «геометрія».... – За формулою знаходження периметра впізнайте відповідну фігуру: Р = (а + в) • 2 Р = 4а Р = 2а + в Р= 2а Р = а + в + с • 2 ...

...ділення тексту на частини і знаходження головної ідеї в них; аналіз умови та рішення задачі; уроки та хвилини спілкування з книгою; складання плану, відповіді на запитання ...ділення тексту на частини і знаходження головної ідеї в них; аналіз умови та рішення задачі; уроки та хвилини спілкування з книгою; складання плану, відповіді на запитання ...

Задачі на знаходження швидкості руху. Мета: формувати поняття швидкості. Вчити знаходити швидкість руху об'єкта за даними відстані і часу руху....» Задачі на знаходження швидкості руху. Література: М.В.Богданович «Методика розв'язування задач у початковій школі», М.В.Богданович підручник «Математика» 4 клас.

Мета: закріплювати навички табличного множення і ділення, узагальнювати вміння розв’язувати задачі на знаходження третього доданка; розвивати обчислювальні навички, логічне мислення; формувати цікавість до узагальнення навчального матеріалу, уміння працювати в групі, самостійно; виховувати людяність, ...вміння розв’язувати задачі на знаходження третього доданка; розвивати обчислювальні навички, логічне мислення; формувати цікавість до узагальнення навчального матеріалу, уміння пра...

У виданні подано зміст авторської методики формування в учнів початкових класів умінь розв’язування задач, що містять однакову (сталу) величину – задач на знаходження четвертого пропорційного, на пропорційне ділення, на знаходження невідомих за двома різницями. Пропонована методика складена на засадах теорії змістових узагаль нень ...

...на дві дії, що включають знаходження суми двох і трьох доданків. Формувати математичну культуру під час усного і писемного мовлення, розвивати логічне мислення , уяву, спостережливість....на дві дії, що включають знаходження суми двох і трьох доданків. Сьогодні ми помандруємо сторінками навчальної книги. Під час подорожі будемо робити зупинки та виконувати завдання , ...

...на спільну роботу Задачі на знаходження четвертого пропорційного Задачі на пропорційне ділення Задачі на знаходження невідомих за двома різницями Тренажер допоможе: учневі корисно провести час за ...

...розв’язувати прості задачі (на знаходження суми та різниці, збільшення і зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння чисел, знаходження невідомого доданка); креслити відрізок заданої довжини; ...

«Знаходження букв в геометричних фігурах». Наприклад, у наведеному квадраті пропонується відшукати заховані літери: о, у, і, м, п, р, т, р, ...

« 1 2 3 4 5 »
ДОВІДНИК
СЕРТИФІКАТИ
КОНТАКТ
Email: kresak@ukr.net
СТАТИСТИКА САЙТУ

Онлайн: 8
Гостей: 8
Читачів: 0


СЬОГОДНІ НАС ВІДВІДАЛИ

Україна. Кривий Ріг