[Расширенный поиск]
Результаты 21-40 из 152 по запросу процесі

Ця ситуація виникає в процесі роботи над будь якою учбовою темою, в ході обговорення прочитаного тексту, актуальних подій сучасного життя і т.д....здобувають знання і уміння в процесі планування і виконання конкретних завдань; це комплекс пошукових, дослідницьких, графічних та інших видів робіт, виконаних з метою практичного або теоретичного ...

І нема в процесі розвитку такої ж загальнодоступної величини й направляючої сили, як книга. Прищепити любов до читання це значить переконати дитину у необхідності ... У процесі роботи над книгою учні повинні пройнятися розумінням книги як величезної сили, здатної впливати на розум і емоції людини.

...має відігравати у навчально виховному процесі сучасного закладу освіти серед керівників органів управління освітою і керівників навчальних закладів різного типу. Деякі керівники сприймають службу як методичне ... Важливим у цьому процесі є уведення оновленого порядку призначення і звільнення керівників служби, і. можливо уведення особливого порядку атестації працівників – практичних психологів і соціальних ...

...зосереджує розумові зусилля не на процесі читання, а на змісті матеріалу. Щоб виробити достатній рівень темпу читання, а також усвідомлення учнями прочитаного, потрібно, насамперед, використовуючи систему ... У процесі читання беруть участь слухові, зорові і рухові аналізатори. Вправляння слід проводити не тільки на незнайомих текстах, а і на знайомих.

Методика використання мультимедійних технологій у процесі вивчення матеріалу сприяє наступному: посиленню мотивації навчання учнів; вдосконаленню системи управління навчанням на різних етапах уроку; зростанню якості навчання і ...язок – дотримуватись порядку в навчальному процесі, старанно вчитись, виконувати класні і шкільні доручення. Вдома у коло ваших обов’язків входить піклування про членів вашої родини, посильна ...

У процесі різання уважно слідкуй за розміткою. У процесі роботи з ножицями тримай матеріал лівою рукою, щоб пальці були осторонь від леза ...

...забезпечення розвитку педагогів, здатних у процесі постійного вдосконалення здійснювати професійну діяльність на засадах гуманізму, демократії, вільної конкуренції та високих технологій, а також забезпечувати неперервну освіту громадян, ...до вільного використання у навчальному процесі сучасних інформаційних засобів, а зі спеціальностей "Дошкільна освіта" і "Початкова освіта" до викладання основ інформатики та іноземної мови у дошкільних ...

У процесі такого аналізу визначається: правильність постановки цілей, їх трансформації у конкрет­ні завдання; адекватність комплексу визначених завдань наявним умо­вам; відповідність ...невдач, помилок і труднощів у процесі ре­алізації поставлених завдань навчання і виховання. Зміст практичної готовності вчителя виражається у зов­нішніх (предметних) уміннях, тобто в діях, ...

У процесі такої роботи в учнів розвивається бажання до творчої продуктивної праці, учні прагнуть до активних дій, досягають успіхів та мотивують власну ...для їх активної участі в процесі набуття знань і адекватного використання набутих знань у реальному житті. Використання групових та парних видів роботи на уроках англійської мови ...

...класного керівника і батьків у процесі формування життєвих компетенцій школярів; ставлення до дитини як суб'єкта життя, здатного до саморозвитку та самозмін; ставлення до батьків як ...екскурсії; участь батьків у навчальному процесі; створення системи в роботі з батьками над розвитком життєвих компетенцій учнів; здійснення системи заходів щодо вироблення вмінь батьківської рефлексії особистого ...

Емоції виникають у процесі взаємодії з навколишнім світом. Необ­хідно навчити дитину адекватно реагувати на певні ситуації та явища зовнішнього середовища. 2.... Не слід у процесі занять з «важкими» дітьми намагатися цілком ізо­лювати дитину від негативних переживань. Це неможливо зробити в повсякденному житті, і штучне ...

Тема: Подорож Країною Букварією Мета: В ігровій формі узагальнити і систематизувати знання дітей отримані в процесі навчання грамоти. Активізувати пізнавальну активність школярів. Розвивати усне мовлення, увагу, мислення , уміння порівнювати, вибирати головне, швидкість реакції під час виконання ...систематизувати знання дітей отримані в процесі навчання грамоти в букварний період

В процесі організації і проведення рухливих перерв необхідно враховувати наступні чинники: 1) ігри на перервах можуть носити як колективний, так і індивідуальний ... У процесі проведення ігор на перервах потрібно всіляко підтримувати ініціативу і бажання учнів самостійно добирати засоби, приймати рішення

Чарівні пригоди у Країні Новорічної Казки Мета: подарувати дітям радість і багато позитивних емоцій у процесі святкування загальнонародного свята Нового року. Під музику заходять в зал вовченя і зайченя та лисичка. Вовченя намагається підпалити ялинку....і багато позитивних емоцій у процесі святкування загальнонародного свята Нового року. Під музику заходять в зал вовченя і зайченя та лисичка. Вовченя намагається підпалити ялинку.

Сценарій новорічного свята Чарівні пригоди у Країні Новорічної Казки Мета: подарувати дітям радість і багато позитивних емоцій у процесі святкування загальнонародного свята Нового року. Під музику заходять в зал вовченя і зайченя та лисичка. Вовченя намагається підпалити ялинку....і багато позитивних емоцій у процесі святкування загальнонародного свята Нового року.

...учням про роль усмішки в процесі спілкування; вчити розрізняти види усмішок. Закріплювати знання етикетного спілкування. Співвідносити ситуацію спілкування і вид усмішки. Розвивати мовлення ,мислення,увагу,уяву....яку роль відіграє вона в процесі спілкування. Але спочатку запитаємо у нашого довідкового бюро, що означає слово «усмішка». Довідкове бюро. Усмішка – міміка обличчя, уст, що виражає ...

Виокремлення, виключення, обмеження та протиставляння людини суспільству досить часто призводить до створення непродуктивних систем взаємодії між нею і суспільством, особливо це відчувається в освітньому процесі як результат створення окремих, закритих систем навчання і виховання. Закритість в освіті людей з особливими потребами (обдарованих та інвалідів) має ...заподіяні природою або набуті в процесі життя людини, не є причиною її інтелектуальних обмежень. Люди з особливими потреб...

У разі, якщо з фінансових причин нові підручники не будуть доставлені школам до початку нового навчального року, Міносвіти пропонує в навчально виховному процесі використовувати підручники та матеріали інших років. Про це йдеться у методичних рекомендаціях надісланих Міністерством освіти і науки України до загальноосвітніх ...Міносвіти пропонує в навчально виховному процесі використовувати підручники та матеріали інших років. Про це йдеться у методичних рекомендаціях надісланих...

В процесі навчальної діяльності в усіх учнів формувати навички самостійної роботи. Удосконалювати вміння розв’язувати задачі та складати за схемами, скороченим записом.... В процесі організації диференційованого навчання формувати в учнів товариські стосунки, чуйність, доброзичливість,співпереживання за успіхи своїх товаришів.

...до використання в навчально виховному процесі в початковій школі. Конспекти уроків з інформатики в 2 му класі розроблені від повідно до вікових особливостей учнів....до використання в навчально виховному процесі в початковій школі. Конспекти уроків з інформатики в 2 му класі розроблені від повідно до вікових особливостей учнів.

« 1 2 3 4 ... 7 8 »
ДОВІДНИК