[Расширенный поиск]
Результаты 41-60 из 152 по запросу процесі

Заняття–тренінг «Шляхи вдосконалення роботи з підвищення кваліфікаційного рівня вчителів і роль у цьому заступника директора школи з навчально виховної роботи» Мета: Визначення шляхів вдосконалення роботи з підвищення кваліфікаційного рівня вчителів і ролі у цьому процесі заступника директора школи з НВР Завдання: визначити роль заступника директора школи у процесі підвищення кваліфікаційного рівня вчителів; розглянути стилі керівництва ...

...з переходом через десяток у процесі розв язування прикладів і задач; формувати позитивне ставлення до навчання; розвивати дослідницькі навички учнів, спостережливість, творчість, фантазію, уміння працювати з ...з переходом через десяток у процесі розв язування прикладів і задач; вміє розв язувати задачі на дві дії та пояснювати їх розв язання .

...навчальних досягнень учнів відбувається в процесі контролю, структурними компонентами якого є перевірка та оцінювання результатів навчальної діяльності. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх ...навчальних досягнень учнів відбувається в процесі контролю, структурними компонентами якого є перевірка та оцінювання результатів навчальної діяльності.

...методик; заощаджувати особистий час у процесі підготовки до уроків; організувати самостійну роботу і контролювати її; відчувати задоволення від успіхів у загальному й математичному розвитку своїх учнів; ...методик; заощаджувати особистий час у процесі підготовки до уроків; організувати самостійну роботу і контролювати її; відчувати задоволення від успіхів у загальному й математичному розвитку своїх учнів;

Паспорт проекту «Місто моєї мрії» ( 2клас) Вид проекту: рольово ігровий, груповий Місце проведення: ХЗОШ I III ступенів №60 Терміни проведення: короткостроковий (2 тижні) Кількість учасників: 26 учнів Вік дітей: 7 8 років Форма проведення • Збір інформації (читання, розгляд ілюстрацій) • Спостереження • Перегляд стрічки проХарків • Випуск плакатів • Творча гра «Будуємо місто майбутнього» • Виставка малюнків «Місто моєї мрії» • Дидактичні, рухливі ігри • Виготовлення ...

Зміна постави у дітей в процесі росту і розвитку пов’язана із зсувом загального центру ваги, яке відбувається у дівчат у віці 11 – 12 років, а ... Постава формується в процесі зростання організму дитини у тісній взаємодії з розвитком усіх рухових функцій. Вона залежить від гармонійної роботи м’язів, правильного положення ...

...першокласників конкретно образне, проте у процесі навчання у його структурі зростає роль абстрактних компонентів. Це виявляється в здатності аналізувати й узагальнювати, розв’язувати дедалі складніші пізнавальні ... Тому так важливо у процесі спілкування враховувати внутрішній стан дитини, розумно застосовувати заохочення і покарання, вміти володіти словом. Виступаючи з доповіддю в Інституті спеціальної педагогіки, ...

...яті» вчителем та учнями в процесі опрацювання пропонованих матеріалів – частинами або повністю. Обладнання: екран чи інтерактивна дошка; засоби відтворення на екрані текстів, фотографій, тощо; чорна і ...

У процесі роботи ти навчишся: працювати з джерелами інформації, оформлювати дослідження, створювати презентацію. А також від усієї душі: на досліджуєшся, на навчаєшся, ...цілі і прогнозовані результати У процесі роботи над проектом учні знайомляться з алфавітною, десятковою та римською нумераціями. Вчаться планувати свою діяльність, працювати в колективі, захищати свій ...

...яка моральна якість формується у процесі здійснення суб'єктом відповідного вчинку і виявляється та закріплюється в ньому. Основні положення щодо виховання моралі особистості вчинком у працях ...відіграє вагому роль у виховному процесі. На жаль, достатньо змістовна робота у сфері етики ще не проведена, що призводить до негативних явищ при формуванні моральної свідомості ...

Педагогічна культура у реальному педагогічному процесі виявляється в єдності із загальнокультурними і моральними проявами особистості педагога. Культура зовнішнього вигляду ідеального вчителя – це його невід’ємна частка....усвідомлення своєї ролі у педагогічному процесі і мети своїх виховних дій зумовлює педагогічний такт, сутність якого полягає у творчому вмінні обирати в кожному конкретному випадку таку ...

...і навички учні засвоять у процесі гри? Якому моменту гри потрібно приділити особливу увагу? Які інші виховні цілі має реалізувати вчитель при проведенні гри?...соціально комкунікативної активності школяра в процесі вивченя предметів початкової ланки освіти""Сільська школа України ",червень 2004 р. 2.Г.Анісімова.""Сучвсний урок у початковій школі "Мандрівець ...

...приходили їм в голову в процесі експерименту, але не зуміли їх уважно« розглянути »через погіршення загального стану. Один з двох хлопчиків, що успішно закінчили експеримент, всі ...ні інший не зазнали в процесі експерименту ніяких негативних емоцій і не відзначали виникнення «дивних» думок. Отримавши такі результати, сімейний психолог злякалася.

...з суттєвими перевагами використання в процесі навчання мультимедійних презентацій мають певні обмеження їх застосування. Перш за все для їх повноцінного використання у навчальному процесі викладачам потрібен постійний доступ до ...

...з суттєвими перевагами використання в процесі навчання мультимедійних презентацій мають певні обмеження їх застосування. Перш за все для їх повноцінного використання у навчальному процесі викладачам потрібен постійний доступ до ...

...доцільність його використання в освітньому процесі. Створення власних вправ вчителем та залучення учнів до цього виду діяльності є доказом творчої співпраці вчителя і дитини для досягнення ...комп’ютерних технологій у навчальному процесі є вимогою часу, оскільки вони підвищують пізнавальну цікавість, розвивають творчість учня. Джерела використаної інформації LearningApps.org [Електронний ресурс] : [веб сайт].

Значна роль у процесі впровадження досягнень науки та передового досвіду належить педагогічній раді школи. У залежності від мети та часу проведення засідання педагогічної ради ...копітка робота має відбуватись у процесі відвідування уроків і виховних заходів. Ураховуючи рівень підготовки учителя, ефективність його роботи, можливості і досвід, керівники школи в одних випадках ...

Мета:закріпити та узагальнити вміння та навички учнів, отримані в процесі вивчення теми: «Дії з десятковими дробами». Формувати вміння аналізувати відповіді однокласників, доводити власну точку зору.

Мета: отримати відомості про відносини між дітьми і батьками; формувати комунікативну компетентність в процесі спільної творчої діяльності; виховувати любов і повагу до членів своєї сім'ї, сприяти тісному контакту і взаєморозумінню між батьками та ...

Надсилаємо для використання у навчально виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів Інструктивно методичні матеріали "Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів".

« 1 2 3 4 5 ... 7 8 »
ДОВІДНИК